Statistieken postcode 9102

Aantal inwoners per jaar
Er zijn 1.080 inwoners in 2022 in het postcodegebied 9102.
Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar in postcodegebied 9102 op basis van de bevokingsdata van het CBS.

Het aantal inwoners in het postcodegebied 9102 is met 135 personen gedaald van 1.215 personen in 2003 tot 1.080 personen in 2022 (dat is een grote afname van 11%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2003 tot en met 2022 was -7 personen (-0,61%).

Over postcode 9102

Postcode 9102 ligt binnen de gemeente Noardeast-Fryslân. Postcode 9102 telt 1.080 inwoners en 405 huishoudens met een gemiddelde huishoudgroote van 2,60 personen. Er zijn 425 woningen in postcodegebied 9102 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €208.000. Postcodegebied 9102 grenst aan de volgende 2 postcodegebieden: 9101 en 9121. Bekijk de straatnamen voor postcode 9102 in de tabel met adressen in Noardeast-Fryslân. De numerieke (viercijferige) postcode 9102 telt 25 volledige postcodes van zes posities.

Advertentie:

Kaart van het postcodegebied 9102
Kaart van het postcodegebied 9102. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de postcode 9102 binnen de gemeente Noardeast-Fryslân. Bekijk ook de kaart met alle postcodes binnen de gemeente.

Vorige postcode Volgende postcode
Aantal inwoners naar leeftijd in postcode 9102


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

Het totaal aantal inwoners voor postcode 9102 in 2022 is 1.080. Download meer gegevens voor alle postcodes in Nederland of alle postcodes in de gemeente Noardeast-Fryslân. Onder andere met cijfers per postcode per jaar voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van "0 tot 5 jaar" tot "90 jaar en ouder" voor alle jaren in de periode 2003 tot en met 2022.

Vrouwen en mannen in postcode 9102


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Adressen: 425 totaal in het postcodegebied 9102

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. Het poostcodegebied 9102 telt in totaal 425 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor het postcodegebied 9102. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor het postcodegebied 9102. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Informatie per "postcode-6" in postcode 9102

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per 2023 en het aantal inwoners per 2020 per volledige postcode van zes posities voor het postcodegebied 9102. Download alle beschikbare postcodegegevens als Excel document met meer dan 30 onderwerpen voor de 25 volledige postcodes en meer dan 100 onderwerpen voor de 11 numerieke postcodes in de gemeente Noardeast-Fryslân.

Postcode Aantal adressen Aantal inwoners
9102DA2350
9102DB930
9102DC3085
9102DD1750
9102DE1235

Toon alle 25 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per straat in postcode 9102

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per straat die in adressen met postcode 9102 voorkomt. Vind de buurt bij ieder adres op de pagina met alle adressen.

Straat Aantal adressen
Bevrijdingslaan59
Canadezenlaan49
De Vergulde Klok38
Gritmûne31
Het Cromhout8

Toon alle 18 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Advertentie:

Aantal adressen per postcode, gemeente Noardeast-Fryslân


Heel even geduld alsjeblieft...
de adresgegevens per postcode binnen de gemeente
worden geladen!De gemeente Noardeast-Fryslân bestaat uit 55 postcodes van vier cijfers (het numerieke deel van de postcode). Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen voor de 10 grootste postcodes in de gemeente Noardeast-Fryslân (postcode 9102 behoort met 425 adressen niet tot de top 10 en is als elfde postcode aan de grafiek toegevoegd).

Woningen naar bouwjaar voor postcode 9102


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal woningen in 2022 per periode waarin de woningen gebouwd zijn.

Autochtoon of migratie in postcode 9102


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 1998-2021 in postcode 9102 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Verdeling migratie naar werelddeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 9102 naar het werelddeel van de inwoners met een migratie-achtergrond (de cijfers betreffen uitsluitend het deel van de bevolking in het postcode gebied met een migratie-achtergrond, Europa is hierbij daarom exclusief Nederland). Aantal inwoners per 1 januari 1998-2021.

Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in het postcodegebied 9102. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 5 mei 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting Autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 509 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in het postcodegebied 9102 in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in het postcodegebied 9102 geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 650 op naam geregistreerde voertuigen in het postcodegebied 9102 (in mei 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 512 voertuigen van het type ‘personenauto’ in het postcodegebied 9102 in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in het postcodegebied 9102 geregistreerd staat.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de numerieke postcode 9102 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

Energie WaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woning1.360gemiddeld jaarverbruik2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning2.500gemiddeld jaarverbruik2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens405aantal2020
Huishoudens eenpersoons80aantal2020
Huishoudens meerpersoons140aantal2020
Huishoudens eenouder kinderen20aantal2020
Huishoudens twee ouders kinderen160aantal2020
Gemiddelde huishoudgroote2,60gemiddelde2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomen40-60 middencategorie2018
% laag huishoudinkomen26%percentage2018
% hoog huishoudinkomen21%percentage2018
Inwoners met WW bijstand AO uitkering70aantal inwoners2020
InwonersWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners1.080aantal2021
Mannen540aantal2020
Vrouwen535aantal2020
0 tot 15 jaar195aantal2021
15 tot 25 jaar150aantal2021
25 tot 45 jaar210aantal2021
45 tot 65 jaar310aantal2021
65 jaar of ouder215aantal2021
Geboorte totaal10aantal2019

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


MigratieWaardeEenheidJaar
% Nederlandse achtergrond100%percentage2020
% Westerse migratie achtergrondgeen datapercentagegeen data
% Niet-westerse migratie achtergrondgeen datapercentagegeen data
Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand1,00kilometer2018
Café - aantal 1 KM0,80aantal2018
Café - aantal 3 KM6,00aantal2018
Café - aantal 5 KM6,20aantal2018
Cafetaria - afstand0,80kilometer2018
Cafetaria - aantal 1 KM2,40aantal2018
Cafetaria - aantal 3 KM10,90aantal2018
Cafetaria - aantal 5 KM11,00aantal2018
Hotel - afstand1,10kilometer2018
Hotel - aantal 5 KM5,00aantal2018
Hotel - aantal 10 KM6,00aantal2018
Hotel - aantal 20 KM12,00aantal2018
Restaurant - afstand0,70kilometer2018
Restaurant - aantal 1 KM2,30aantal2018
Restaurant - aantal 3 KM12,00aantal2018
Restaurant - aantal 5 KM12,00aantal2018
Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand31,30kilometer2018
Podiumkunsten - afstand8,50kilometer2018
Podiumkunsten - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Podiumkunsten - aantal 10 KM1,00aantal2018
Podiumkunsten - aantal 20 KM1,00aantal2018
Museum - afstand1,20kilometer2018
Museum - aantal 5 KM1,00aantal2018
Museum - aantal 10 KM1,40aantal2018
Museum - aantal 20 KM7,00aantal2018
Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand2,00kilometer2018
Huisartsenpost - afstand1,90kilometer2018
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KMgeen dataaantalgeen data
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM1,00aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM1,00aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand26,50kilometer2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KMgeen dataaantalgeen data
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KMgeen dataaantalgeen data
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand26,50kilometer2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KM0,00aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM0,00aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM0,00aantal2018
Apotheek - afstand1,30kilometer2018
Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand1,10kilometer2018
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM0,20aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM2,00aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM2,00aantal2018
Kinderdagverblijf - afstand0,50kilometer2018
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM1,50aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM7,00aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM7,00aantal2018
Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand0,40kilometer2018
Basisschool - aantal 1 KM1,00aantal2018
Basisschool - aantal 3 KM9,00aantal2018
Basisschool - aantal 5 KM11,00aantal2018
Voortgezet onderwijs - afstand1,90kilometer2018
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM6,00aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM6,00aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM7,00aantal2018
VMBO - afstand1,90kilometer2018
VMBO - aantal 3 KM4,00aantal2018
VMBO - aantal 5 KM4,00aantal2018
VMBO - aantal 10 KM5,00aantal2018
HAVO VWO - afstand2,50kilometer2018
HAVO VWO - aantal 3 KM2,00aantal2018
HAVO VWO - aantal 5 KM2,00aantal2018
HAVO VWO - aantal 10 KM2,00aantal2018
Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand2,40kilometer2018
Attractiepark - aantal 10 KM2,20aantal2018
Attractiepark - aantal 20 KM5,70aantal2018
Attractiepark - aantal 50 KM17,00aantal2018
Zwembad - afstand2,90kilometer2018
Kunstijsbaan - afstand26,60kilometer2018
Bioscoop - afstand24,90kilometer2018
Bioscoop - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Bioscoop - aantal 10 KMgeen dataaantalgeen data
Bioscoop - aantal 20 KMgeen dataaantalgeen data
Sauna - afstand17,90kilometer2018
Zonnebank - afstand15,40kilometer2018
Aantal adressen425aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand2,10kilometer2018
Treinstation - afstand12,30kilometer2018
Overstapstation - afstand25,60kilometer2018
Bibliotheek - afstand1,70kilometer2018
Brandweer - afstand0,90kilometer2018
Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand0,60kilometer2018
Supermarkt - aantal 1 KM1,00aantal2018
Supermarkt - aantal 3 KM6,00aantal2018
Supermarkt - aantal 5 KM6,00aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - afstand0,60kilometer2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM4,60aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM18,00aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM18,00aantal2018
Warenhuis - afstand1,10kilometer2018
Warenhuis - aantal 5 KM1,00aantal2018
Warenhuis - aantal 10 KM1,00aantal2018
Warenhuis - aantal 20 KM4,00aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode9102string2020
Omgevingsadressendichtheid752gemiddelde2020
Stedelijkheid4categorie2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad425aantal2020
Niet bewoonde woningen5aantal2019
Woningen voor 1945geen dataaantalgeen data
Woningen 1945 tot 1965geen dataaantalgeen data
Woningen 1965 tot 1975geen dataaantalgeen data
Woningen 1975 tot 1985170aantal2020
Woningen 1985 tot 1995240aantal2020
Woningen 1995 tot 200510aantal2020
Woningen 2005 tot 2015geen dataaantalgeen data
Woningen 2015 en latergeen dataaantalgeen data
Meergezinswoningen30aantal2020
% Huurwoningen20%percentage2020
% Koopwoningen80%percentage2020
Huurwoningen corporatie90aantal2020
Gemiddelde WOZ waarde€208.000Euro2020

Het is ook mogelijk om alle gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als handig Excel document te ontvangen:

  1. Alle postcodes van 4 cijfers zijn onderdeel van de download voor de gemeente Noardeast-Fryslân.
  2. Er is ook een download met alle postcodes van 4 cijfers voor heel Nederland.
  3. Bijna alle onderwerpen zijn ook beschikbaar per volledige postcode van zes posities. Neem contact op voor levering hiervan als maatwerk. Nederland telt meer dan 450.000 postcode gebieden (ten opzichte van ruim 4.000 numerieke (viercijferige) postcodes).

Advertentie:

"40-60 midden"

is de mediaan van het huishoudinkomen in postcodegebied 9102. Download de inkomensgegevens voor alle postcodes in Nederland.

Definitie mediaanhuishoudinkomen:
Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro. Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro. Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro. Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro. Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Kaart met alle postcodes binnen de gemeente Noardeast-Fryslân
Kaart van alle numerieke postcodes binnen de gemeente.

Kaart van alle postcodes binnen de gemeente Noardeast-Fryslân. Gebruik de knoppen onder de kaart per postcode om de afzonderlijke postcodes te tonen.

Kenmerken van de woningen in Noardeast-Fryslân
Informatie over de woningen in deze gemeente op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Noardeast-Fryslân:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2022. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download alle informatie over Noardeast-Fryslân:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Noardeast-Fryslân. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Noardeast-Fryslân. Met verschillende handige overzichten voor alle adressen, postcodes, woonplaatsen, wijken en buurten!

Download!

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de wijken en buurten in Noardeast-Fryslân. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Meer informatie voor postcode 9102