VBO / MAVO De Meerwaarde in Barneveld

Aantal leerlingen per schooljaar
VBO / MAVO De Meerwaarde telt 1.627 leerlingen in schooljaar 2023-2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het totaal aantal leerlingen per schooljaar voor de schoolvestiging VBO / MAVO De Meerwaarde.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen per schooljaar dat bij VBO / MAVO De Meerwaardetitel is ingeschreven:

SchooljaarAantal leerlingen VBO / MAVO De Meerwaarde% verschil t.o.v. vorig schooljaar
2023-20241.6270,06%
2022-20231.626-2,28%
2021-20221.664-0,83%
2020-20211.678-2,10%
2019-20201.714-5,5%
2018-20191.813-3,26%
2017-20181.874-6,2%
2016-20171.9981,01%
2015-20161.9783,45%
2014-20151.9127,5%
2013-20141.77810%
2012-20131.61726%
2011-20121.288geen data

Het aantal leerlingen per schooljaar is bepaald op basis van de data van DUO over leerlingen per schoolvestiging. Hierbij geldt het aantal leerlingen dat op peildatum 1 oktober van ieder schooljaar bij de schoolvestiging was ingeschreven. De schooljaren met het hoogste aantal leerlingen waren 2016-2017 (1.998 leerlingen) en 2015-2016 (1.978 leerlingen).

Kaart met scholen in de omgeving
VBO / MAVO De Meerwaarde (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen.
Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.


VBO / MAVO De Meerwaarde biedt voortgezet onderwijs van het type "VBO / MAVO" met de denominatie "Bijzonder". aan 1.627 leerlingen in schooljaar 2023-2024. Er zijn 3 scholen met "De Meerwaarde" in hun naam.

Advertentie:

Leerlingen per postcode
Leerlingaantallen naar de postcode van het huisadres van de leerlingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 10 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van VBO / MAVO De Meerwaarde in 2023-2024.

De meeste leerlingen (310) van VBO / MAVO De Meerwaarde wonen in schooljaar 2023-2024 in postcodegebied 3772.

Toelichting op het aantal leerlingen per postcode:

Vanaf schooljaar 2023-2024 mogen de gegevens alleen gedeeld worden als er minimaal vijf leerlingen uit een postcodegebied komen. Kleinere gebieden zijn daarom samengevoegd tot de categorie overige. Dit als gevolg van de toepassing van de privacyregels uit de AVG door DUO.

Soorten opleidingen
Aantal leerlingen per type opleiding per schooljaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal leerlingen per type opleiding per schooljaar voor VBO / MAVO De Meerwaarde. Omdat sommige scholen gecombineerde brugklassen kennen, is het niet altijd duidelijk of een leerling onder VMBO, HAVO of VWO valt. Daarom zijn voor VMBO, HAVO en VWO de eerste 2 leerjaren onder de noemer 'Brugjaar' geplaatst. HAVO VWO combinatieklassen in leerjaar 3 worden als 'HAVO/VWO' weergegeven.

Met het filter boven de grafiek kan het totaal aantal leerlingen of het aantal mannelijke of vrouwelijke leerlingen worden weergegeven.

Leerlingen per leerjaar
Aantal leerlingen naar klas of leerjaar in schooljaar 2023-2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de verdeling van leerlingen naar leerjaar in schooljaar 2023-2024 voor VBO / MAVO De Meerwaarde. Vanaf schooljaar 2023-2024 worden de aantallen alleen getoond als er meer dan 5 leerlingen in een leerjaar voorkomen.


Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen naar leerjaar dat op peildatum 1 oktober van schooljaar 2023-2024 bij VBO / MAVO De Meerwaarde was ingeschreven:

LeeftijdAantal leerlingen schooljaar 2023-2024 van VBO / MAVO De Meerwaarde
1406
2396
3420
4405
50
60
Overige0

420 leerlingen van VBO / MAVO De Meerwaarde zaten in schooljaar 2023-2024 in klas of leerjaar 3.

Leerjaren
Aantal leerlingen naar klas of leerjaar per schooljaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het totaal aantal leerlingen per leerjaar en per schooljaar voor VBO / MAVO De Meerwaarde.

Klas, leergang, leerjaar of verblijfsjaar? Zie de toelichting.

Definitie van leerjaren:

Defintie van een klas (leergang):
Een klas wordt ook wel een leergang, leerjaar of verblijfsjaar genoemd. Leerjaar wordt gebruikt in het vmbo, de havo en het vwo. Voor het praktijkonderwijs is sprake van een verblijfsjaar omdat leerlingen in het praktijkonderwijs niet kunnen blijven zitten.
Leesvoorbeeld::
Het aantal leerlingen in klas 1 in schooljaar 2023-2024 zal meestal overeenkomen met het aantal leerlingen in klas 2 in schooljaar 2024-2025. Het verschil komt eventueel door zij-instroom, zij-uitstroom en zittenblijvers in zowel het 'oude' als het 'nieuwe' klassejaar. Zij-instroom komt van leerlingen die van een andere middelbareschool zijn gekomen. Zij-uitstroom zijn leerlingen die de school voor het behalen van een diploma hebben verlaten.
Percentage geslaagde leerlingen per schooljaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de examen gegevens

worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het percentage geslaagde leerlingen naar geslacht per jaar. Het percentage geslaagde leerlingen is berekend door het aantal geslaagden te delen door het totaal aantal examenkandidaten in een jaar.

Meer over de eindexamens

Advertentie:

Slagingspercentages per type onderwijs per examenjaar

Gebruik de 2 keuzelijsten en selecteer op examenjaar of type onderwijs:Heel even geduld alsjeblieft...

de examen gegevens

worden geladen!Hoeveel procent van de leerlingen van VBO / MAVO De Meerwaarde slaagt voor het examen? En wat is het verschil per examenjaar en per type onderwijs? Dat zie je in bovenstaand overzicht. Het gewogen gemiddelde voor alle type opleidingen is te kiezen als "Totaal", het gewogen gemiddelde voor alle beschikbare examenjaren als "Alle jaren".


Toelichting op de slagingspercentages voor VBO / MAVO De Meerwaarde:
De kleuren rood, oranje en groen op de schaal van de grafiek zijn gebaseerd op landelijke cijfers voor alle types onderwijs in examenjaar (zie deze uitleg)
Rood is de eerste 10% observaties van het gewogen gemiddelde slagingspercentage van alle vestigingen in het voortgezet onderwijs, oranje is de volgende 15% en groen toont de beste 25% observaties).
Bekijk hier meer informatie over de berekening en een analyse voor alle middelbare scholen in Nederland.
Aantal leerlingen per gekozen profiel


Heel even geduld alsjeblieft...

de opleidingsgegevens worden geladen

voor VBO / MAVO De MeerwaardeBovenstaand 'gestapeld staafdiagram' toont het aantal leerlingen per gekozen opleidingsprofiel per examenjaar. Standaard worden de (maximaal) vijf grootste opleidingen voor examenjaar 2022-2023 getoond. Het is mogelijk om zelf te kiezen welke opleidingen getoond worden.

Aantal opstromers (leerlingen die een niveau omhoog zijn gegaan) per schooljaar
Schooljaren 2014-2015 tot en met 2022-2023, VBO / MAVO De Meerwaarde


Heel even geduld alsjeblieft...

de opstroomgegevens

worden geladen!Aantal opstromers per schooljaar voor VBO / MAVO De Meerwaarde.

Voor De Meerwaarde zijn gegevens over opstromers bekend over de jaren 2015 tot en met 2023.

Percentage opstromers
2023, VBO / MAVO De Meerwaarde


Heel even geduld alsjeblieft...

de opstroomgegevens

worden geladen!Percentage opstromers voor VBO / MAVO De Meerwaarde, ten opzichte van het percentage voor de provincie Gelderland en Nederland.

In schooljaar 2022-2023 is 2,28% procent van de leerlingen van De Meerwaarde naar een hoger schooltype gegaan.

Aantal afstromers (leerlingen die een niveau omlaag zijn gegaan) per schooljaar
Schooljaren 2014-2015 tot en met 2022-2023, VBO / MAVO De Meerwaarde


Heel even geduld alsjeblieft...

de afstroomgegevens

worden geladen!Aantal afstromers per schooljaar voor VBO / MAVO De Meerwaarde.

Voor De Meerwaarde zijn gegevens over afstromers bekend over de jaren 2015 tot en met 2023.

Percentage afstromers
2023, VBO / MAVO De Meerwaarde


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens

worden geladen!Percentage afstromers voor VBO / MAVO De Meerwaarde, ten opzichte van het percentage voor de provincie Gelderland en Nederland.

In schooljaar 2022-2023 is 2,70% procent van de leerlingen van De Meerwaarde naar een lager schooltype in het volgende leerjaar gegaan (het schooltype in 2022-2023 is voor deze leerlingen lager dan het schooltype in schooljaar 2021-2022, maar ze volgen wel les in een volgend leerjaar).

Advertentie:

Personeelsgegevens
Personeel in FTE en in personen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel in FTE en personen voor de vestiging VBO / MAVO De Meerwaarde. De linker vertikale-as toont de schaal voor het aantal FTE, de rechter vertikale-as toont de schaal voor het aantal personen.

Gegevens van DUO over het personeel in het voortgezet onderwijs.

Over de personeelsgegevens:

Dit deel van de pagina toont de personeelsdata voor de vestiging VBO / MAVO De Meerwaarde. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE (Voltijdsmedewerker of Full Time Equivalent in het Engels; FTE is een rekeneenheid voor de omvang van een functie en hierbij staat 1 FTE voor 1 volledige werkweek). De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De peildatum van de gegevens is 1 oktober. Gebruik het filter boven de grafieken om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven. De personeelsgegevens voor alle scholen in de gemeente gemeente Barneveld zijn in een duidelijk Excel document te downloaden als onderdeel van de download met alle data voor de gemeente Barneveld.

De dataset voor alle scholen van DUO bevat gegevens over de periode van 2011 tot en met 2022. Hierbij is de data sinds 2021 helaas minder gedetailleerd dan de data over de eerdere jaren. Dit omdat DUO sinds 2021 alleen nog aantallen van 5 of groter publiceert. Het gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat voor een school met 1 persoon directie in de grafiek met personeel naar functiegroep over 2020 nog 1 directiefunctie getoond wordt maar dat deze persoon vanaf 2021 op ‘functie onbekend’ wordt gerapporteerd. Dit is een gevolg van de regelgeving met betrekking tot de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De door DUO gebruikte bronnen zijn de schoolbesturen (bevoegde gezagen). Zij zijn wettelijk verplicht de gegevens over onderwijspersoneel aan DUO te leveren. Veelal verzorgen salarisverwerkers deze leveringen namens de schoolbesturen. De selectie is op basis van de reguliere formatie inclusief leraren in opleiding. Vervangers, gastdocenten, stagiairs en uitzendkrachten zijn niet meegeteld. Bovenschools personeel wordt wel meegeteld. Bij meerdere dienstverbanden per persoon per BRIN nummer, wordt de functie met de grootste betrekkingsomvang als ‘hoofdfunctie’ gedefinieerd. Deze hoofdfunctie bepaalt de indeling van de persoon in een functiegroep.

Personeel naar dienstverband
Personeel in tijdelijke of in vaste dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel naar type dienstverband voor de vestiging VBO / MAVO De Meerwaarde.

Gegevens van DUO over het personeel onderverdeeld naar de aard van het dienstverband van personeel (in vaste of tijdelijke dienst). Gebruik het filter boven de grafiek om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven.

Personeel naar geslacht
Percentage vrouwen en mannen in dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar geslacht (vrouwelijk, mannelijk of onbekend) voor de vestiging VBO / MAVO De Meerwaarde.

Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in personen of FTE. Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur PCVO de Meerwaarde.

Personeel per functiegroep
Aantal personen en FTE per functiegroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel per functiegroep voor de vestiging VBO / MAVO De Meerwaarde.

Gebruikte functiegroepen: 1 - Onderwijsgevend personeel, 2 - Onderwijsondersteunend personeel (OOP/OBP), 3- Leraren in opleiding (LIO), 4 - Directie & 5 - Functiegroep onbekend. Onbekend is gebruikt als er minder dan 5 medewerkers in een groep voorkomen. En als de functiegroep van de dienstverbanden vanuit de salarisadministratie niet aan DUO is aangeleverd.

Personeel naar leeftijd
Percentage medewerkers per leeftijdsgroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel per leeftijdsgroep voor de vestiging VBO / MAVO De Meerwaarde.

Overzicht van het percentage personeelsleden in personen of FTE per leeftijdsgroep. Er zijn 7 leeftijdsgroepen gedefinieerd. De eerste groep begint bij ‘jonger dan 15 jaar’ en loopt met stappen van 10 jaar uit tot de laatste leeftijdscategorie die eindigt bij ‘65 jaar en ouder’.

Personeel naar FTE percentage
Percentage medewerkers per werktijdfactor
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar FTE percentage voor de vestiging VBO / MAVO De Meerwaarde.

FTE is een rekeneenheid. 1 FTE staat voor 1 voltijdsmedewerker. Dat is iemand die een volledige werkweek werkt. FTE is Engels voor ‘fulltime-equivalent’. Er zijn 3 categorieën voor het FTE percentage gedefinieerd. Dit zijn: 1 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0 en 0,5 FTE, 2 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0,5 en 0,8 FTE & 3- personen met een betrekkingsomvang die meer is dan 0,8 FTE.

Advertentie:

Onderzoek door de onderwijsinspectie
Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:
Type onderzoekResultaatPublicatiedatumInspectieObject
VO bureau-analyse tbv bulkaanmaak basisarrangementGeen eindoordeel11 januari 2023Toezicht VO vestigingVMBOK
Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingenGeen eindoordeel2 juli 2018Toezicht VO vestigingVMBOGT
Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingenZonder actueel oordeel2 juli 2018Toezicht VO vestigingVMBOB
KwaliteitszorgVoldoende2 juli 2018Onderzoek VO vestigingVMBOK
Zicht op ontwikkeling en begeleidingGoed2 juli 2018Onderzoek VO vestigingVMBOK
Extra ondersteuningVoldoende2 juli 2018Onderzoek VO vestigingVMBOK
Oordeel over het financiële beheerGeen samenvattend oordeel1 januari 2024Toezicht BestuurStg. voor Protestants Christ. Voortgez. Ondrw. De Meerwaarde
KwaliteitszorgEnAmbitieGeen samenvattend oordeel1 januari 2024Toezicht BestuurStg. voor Protestants Christ. Voortgez. Ondrw. De Meerwaarde
ContinuïteitVoldoende2 juli 2018Onderzoek BestuurStg. voor Protestants Christ. Voortgez. Ondrw. De Meerwaarde
RechtmatigheidVoldoende2 juli 2018Onderzoek BestuurStg. voor Protestants Christ. Voortgez. Ondrw. De Meerwaarde
KwaliteitszorgGoed2 juli 2018Onderzoek BestuurStg. voor Protestants Christ. Voortgez. Ondrw. De Meerwaarde
KwaliteitscultuurVoldoende2 juli 2018Onderzoek BestuurStg. voor Protestants Christ. Voortgez. Ondrw. De Meerwaarde
Verantwoording en dialoogGoed2 juli 2018Onderzoek BestuurStg. voor Protestants Christ. Voortgez. Ondrw. De Meerwaarde
Oordeel over de financiële continuïteitVoldoende7 januari 2014Toezicht BestuurStg. voor Protestants Christ. Voortgez. Ondrw. De Meerwaarde

De gegevens van de onderwijsinspectie zijn het meest recent bijgewerkt op 2 januari 2024. Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Tabelgebruik:

 • Klik op de naam van een politieke partij om de pagina met de verkiezingsuitslagen voor die partij weer te geven.
 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Aantal zittenblijvers per schooljaar
Schooljaren 2014-2015 tot en met 2022-2023, VBO / MAVO De Meerwaarde


Heel even geduld alsjeblieft...

de zittenblijfgegevens

worden geladen!Aantal zittenblijvers per schooljaar voor VBO / MAVO De Meerwaarde.

Voor De Meerwaarde zijn gegevens over zittenblijvers bekend over de jaren 2015 tot en met 2023.

Percentage zittenblijvers
2023, VBO / MAVO De Meerwaarde


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens

worden geladen!Percentage zittenblijvers voor VBO / MAVO De Meerwaarde, ten opzichte van het percentage voor de provincie Gelderland en Nederland.

In schooljaar 2022-2023 is 1,68% procent van de leerlingen van De Meerwaarde blijven zitten. Deze leerlingen deden nog een jaar hetzelfde leerjaar, hetzij in hetzelfde schooltype als in schooljaar 2021-2022 of dit was in een lager schooltype dan in 2021-2022.

Gegevens van deze middelbare-schoolvestiging
Organisatiegegevens van DUO van 1 februari 2024.

Vestigingsnaam: VBO / MAVO De Meerwaarde.

BRIN en vestigingsnummer: 01MU00.

Denominatie: Bijzonder.

Soort onderwijs: VBO / MAVO.

Schoolnaam: De Meerwaarde.

Schoolbestuur: PCVO de Meerwaarde. Bestuursnummer: 41585.

Adres: Rietberglaan 6, 3771RD, Barneveld. Gemeente Barneveld, Gelderland. Telefoon: 0342404777.

Website van de school: www.demeerwaarde.nl

Titel van de website: De Meerwaarde

Organisatiestructuur: VBO / MAVO De Meerwaarde is de enige vestiging binnen de school De Meerwaarde en 1 van de 2 vestigingen binnen het bestuur PCVO de Meerwaarde. Daarbij vallen er 2 verschillende scholen onder dit bestuur. Er zijn 239 vestigingen in het voortgezet onderwijs met deze organisatiestructuur met 1 vestiging per school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 1.621 schoolvestigingen).

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in de gemeente Barneveld via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (voortgezet) onderwijs in de gemeente Barneveld. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel sheets met filters en grafieken.

Download!

Advertentie:

Middelbare school VBO / MAVO De Meerwaarde ligt in de buurt De Valk

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt De Valk getoond worden: (1) Het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar. En (2) het aantal bij de politie gemelde misdrijven per 1.000 inwoners per jaar.

Inkomen in de buurt De Valk
€23.400 bruto per inwoner per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld bruto inkomen per inwoner per jaar.

Misdrijven in de buurt De Valk
71 per 1.000 inwoners per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de buurtgegevens worden geladen!Misdaad per buurt: aantal misdrijven totaal per 1.000 inwoners per jaar.

Tips bij de keuze van een middelbare school
 1. Wat is het door de basisschool afgegeven advies qua niveau (praktijkschool, VMBO, HAVO of VWO)? Met name als het niveau nog niet volledig duidelijk is kan het prettig zijn als de middelbare school ruimte biedt om dit nader te bepalen. Dan is een brede school met meer niveaus en 1 of 2 brugklasjaren een voordeel.
 2. Heb je voorkeur voor een school met een bepaalde geloofsovertuiging of een specifiek onderwijsconcept? Voelt je kind zich prettiger op een grotere of kleinere schoolvestiging qua aantal leerlingen?
 3. Hoe gaat de school om met kinderen met dyslexie of andere leerproblemen? Zijn er speciale regels zoals minder strenge beoordeling en extra tijd?
 4. Hoe ziet het rooster van de school eruit? Naast een traditioneel klassikaal rooster bieden steeds meer scholen flexibele roosters waarbij leerlingen naar behoefte een deel van de lesuren zelf kunnen invullen om extra ondersteuning of extra uitdaging te vinden.
 5. Is er buiten de reguliere lessen extra aandacht voor bepaalde thema's? Bijvoorbeeld op het gebied van sport, extra talen, informatietechnologie of cultuur?
 6. Welke keuzevakken biedt de school? In de derde van de HAVO en het VWO wordt de profielkeuze gemaakt. Er is keuze uit vier verschillende profielen. Elke middelbare school biedt alle vier de profielen aan. Daarnaast wordt een keuze gemaakt voor één of twee profielkeuzevakken. Hierbij biedt iedere middelbare school een andere selectie aan keuzevakken. De verschillen hiertussen zijn groot. Op de ene school kun je kiezen tussen filosofie, muziek, drama en kunstgeschiedenis. Op een andere school tussen informatica, natuur, leven & technologie of Chinees.
Gebruikte open data bronnen

Voor de informatie over middelbare scholen op deze pagina zijn verschillende bronnen over het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs gecombineerd. Veel van de bronnen hebben een aparte dataset per jaar. In totaal zijn meer dan 10 data bestanden gebruikt. Deze bestanden komen van de Dienst Uitvoering Onderwijs en van de Onderwijs inspectie. Zie de bronbeschrijving voor meer informatie:

Bronbeschrijving
Gerelateerde informatie

Bekijk het overzicht van de 4 middelbare scholen in de gemeente Barneveld op de overzichtspagina voor Barneveld.

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina: