Statistieken postcode 1073

Aantal inwoners per jaar
(4% groei)
Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Aantal inwoners postcode 1073, jaren 2003 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in postcode 1073 is tussen 2003 en 2022 met 565 personen toegenomen (afgerond is dat 4%): van 12.580 in 2003 tot 13.145 in 2022.

Over postcode 1073

Postcode 1073 ligt binnen de gemeente Amsterdam. Postcode 1073 telt 13.145 inwoners en 8.410 huishoudens met een gemiddelde huishoudgroote van 1,60 personen. Er zijn 8.170 woningen in postcodegebied 1073 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €440.000. Postcodegebied 1073 grenst aan de volgende 4 postcodegebieden: 1017, 1072, 1074 en 1078. Bekijk de straatnamen voor postcode 1073 in de tabel met adressen in Amsterdam. De numerieke (viercijferige) postcode 1073 telt 281 volledige postcodes van zes posities.

Advertentie:

Kaart van het postcodegebied 1073
Kaart van het postcodegebied 1073. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de postcode 1073 binnen de gemeente Amsterdam. Bekijk ook de kaart met alle postcodes binnen de gemeente.

Vorige postcode Volgende postcode
Aantal inwoners naar leeftijd in postcode 1073


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

Het totaal aantal inwoners voor postcode 1073 in 2022 is 13.145. Download meer gegevens voor alle postcodes in Nederland of alle postcodes in de gemeente Amsterdam. Onder andere met cijfers per postcode per jaar voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van "0 tot 5 jaar" tot "90 jaar en ouder" voor alle jaren in de periode 2003 tot en met 2022.

Vrouwen en mannen in postcode 1073


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Adressen: 9.007 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. Het poostcodegebied 1073 telt in totaal 9.007 adressen, met 8.991 verblijfsobjecten en 16 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor het postcodegebied 1073. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor het postcodegebied 1073. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Informatie per "postcode-6" in postcode 1073

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per 2023 en het aantal inwoners per 2020 per volledige postcode van zes posities voor het postcodegebied 1073. Download alle beschikbare postcodegegevens als Excel document met meer dan 30 onderwerpen voor de 281 volledige postcodes en meer dan 100 onderwerpen voor de 11 numerieke postcodes in de gemeente Amsterdam.

Postcode Aantal adressen Aantal inwoners
1073AA4470
1073AB2625
1073AC2215
1073AD3745
1073AE4370

Toon alle 281 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per straat in postcode 1073

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per straat die in adressen met postcode 1073 voorkomt. Vind de buurt bij ieder adres op de pagina met alle adressen.

Straat Aantal adressen
Albert Cuypstraat603
Burgemeester Tellegenstraat185
Carillonstraat29
Ceintuurbaan162
Cornelis Springerstraat140

Toon alle 51 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per postcode, gemeente Amsterdam


Heel even geduld alsjeblieft...
de adresgegevens per postcode binnen de gemeente
worden geladen!De gemeente Amsterdam bestaat uit 81 postcodes van vier cijfers (het numerieke deel van de postcode). Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen voor de 10 grootste postcodes in de gemeente Amsterdam (postcode 1073 behoort met 9.007 adressen niet tot de top 10 en is als elfde postcode aan de grafiek toegevoegd).

Woningen naar bouwjaar voor postcode 1073


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal woningen in 2022 per periode waarin de woningen gebouwd zijn.

Advertentie:

Autochtoon of migratie in postcode 1073


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 1998-2021 in postcode 1073 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Verdeling migratie naar werelddeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 1073 naar het werelddeel van de inwoners met een migratie-achtergrond (de cijfers betreffen uitsluitend het deel van de bevolking in het postcode gebied met een migratie-achtergrond, Europa is hierbij daarom exclusief Nederland). Aantal inwoners per 1 januari 1998-2021.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de numerieke postcode 1073 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

Energie WaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woning850gemiddeld jaarverbruik2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning1.730gemiddeld jaarverbruik2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens8.410aantal2020
Huishoudens eenpersoons5.125aantal2020
Huishoudens meerpersoons1.790aantal2020
Huishoudens eenouder kinderen640aantal2020
Huishoudens twee ouders kinderen760aantal2020
Gemiddelde huishoudgroote1,60gemiddelde2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomen40-60 middencategorie2018
% laag huishoudinkomen55%percentage2018
% hoog huishoudinkomen15%percentage2018
Inwoners met WW bijstand AO uitkering1.540aantal inwoners2020
InwonersWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners13.145aantal2021
Mannen6.555aantal2020
Vrouwen6.810aantal2020
0 tot 15 jaar1.205aantal2021
15 tot 25 jaar1.465aantal2021
25 tot 45 jaar5.725aantal2021
45 tot 65 jaar3.065aantal2021
65 jaar of ouder1.685aantal2021
Geboorte totaal185aantal2019

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


MigratieWaardeEenheidJaar
% Nederlandse achtergrond50%percentage2020
% Westerse migratie achtergrond30%percentage2020
% Niet-westerse migratie achtergrond30%percentage2020
Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand0,20kilometer2018
Café - aantal 1 KM49,70aantal2018
Café - aantal 3 KM376,40aantal2018
Café - aantal 5 KM707,50aantal2018
Cafetaria - afstand0,20kilometer2018
Cafetaria - aantal 1 KM70,40aantal2018
Cafetaria - aantal 3 KM470,60aantal2018
Cafetaria - aantal 5 KM900,70aantal2018
Hotel - afstand0,40kilometer2018
Hotel - aantal 5 KM360,90aantal2018
Hotel - aantal 10 KM416,30aantal2018
Hotel - aantal 20 KM472,60aantal2018
Restaurant - afstand0,10kilometer2018
Restaurant - aantal 1 KM163,90aantal2018
Restaurant - aantal 3 KM1.003,20aantal2018
Restaurant - aantal 5 KM1.778,20aantal2018
Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand1,90kilometer2018
Podiumkunsten - afstand0,50kilometer2018
Podiumkunsten - aantal 5 KM36,10aantal2018
Podiumkunsten - aantal 10 KM52,00aantal2018
Podiumkunsten - aantal 20 KM60,80aantal2018
Museum - afstand1,50kilometer2018
Museum - aantal 5 KM37,10aantal2018
Museum - aantal 10 KM45,00aantal2018
Museum - aantal 20 KM56,20aantal2018
Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand0,30kilometer2018
Huisartsenpost - afstand1,80kilometer2018
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM7,60aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM69,20aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM138,20aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand1,80kilometer2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KM2,00aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM9,00aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM11,00aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand1,80kilometer2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KM3,00aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM11,00aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM15,00aantal2018
Apotheek - afstand0,40kilometer2018
Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand0,30kilometer2018
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM9,00aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM61,20aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM159,20aantal2018
Kinderdagverblijf - afstand0,20kilometer2018
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM31,20aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM146,90aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM332,60aantal2018
Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand0,40kilometer2018
Basisschool - aantal 1 KM5,80aantal2018
Basisschool - aantal 3 KM37,80aantal2018
Basisschool - aantal 5 KM88,20aantal2018
Voortgezet onderwijs - afstand0,50kilometer2018
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM26,40aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM41,50aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM76,40aantal2018
VMBO - afstand0,50kilometer2018
VMBO - aantal 3 KM13,90aantal2018
VMBO - aantal 5 KM28,20aantal2018
VMBO - aantal 10 KM55,40aantal2018
HAVO VWO - afstand0,50kilometer2018
HAVO VWO - aantal 3 KM19,90aantal2018
HAVO VWO - aantal 5 KM28,10aantal2018
HAVO VWO - aantal 10 KM47,20aantal2018
Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand2,30kilometer2018
Attractiepark - aantal 10 KM5,30aantal2018
Attractiepark - aantal 20 KM10,00aantal2018
Attractiepark - aantal 50 KM52,00aantal2018
Zwembad - afstand1,40kilometer2018
Kunstijsbaan - afstand4,30kilometer2018
Bioscoop - afstand0,60kilometer2018
Bioscoop - aantal 5 KM11,40aantal2018
Bioscoop - aantal 10 KM14,00aantal2018
Bioscoop - aantal 20 KM18,40aantal2018
Sauna - afstand0,90kilometer2018
Zonnebank - afstand0,40kilometer2018
Aantal adressen8.999aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand2,20kilometer2018
Treinstation - afstand2,00kilometer2018
Overstapstation - afstand3,40kilometer2018
Bibliotheek - afstand0,70kilometer2018
Brandweer - afstand1,40kilometer2018
Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand0,30kilometer2018
Supermarkt - aantal 1 KM13,30aantal2018
Supermarkt - aantal 3 KM73,60aantal2018
Supermarkt - aantal 5 KM143,30aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - afstand0,10kilometer2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM88,70aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM479,60aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM959,70aantal2018
Warenhuis - afstand0,80kilometer2018
Warenhuis - aantal 5 KM14,90aantal2018
Warenhuis - aantal 10 KM23,00aantal2018
Warenhuis - aantal 20 KM34,20aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode1073string2020
Omgevingsadressendichtheid11.185gemiddelde2020
Stedelijkheid1categorie2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad8.170aantal2020
Niet bewoonde woningen520aantal2020
Woningen voor 19457.185aantal2020
Woningen 1945 tot 1965geen dataaantalgeen data
Woningen 1965 tot 1975geen dataaantalgeen data
Woningen 1975 tot 1985geen dataaantalgeen data
Woningen 1985 tot 1995445aantal2020
Woningen 1995 tot 2005185aantal2020
Woningen 2005 tot 2015315aantal2020
Woningen 2015 en later35aantal2020
Meergezinswoningen8.145aantal2020
% Huurwoningen80%percentage2020
% Koopwoningen20%percentage2020
Huurwoningen corporatie3.535aantal2020
Gemiddelde WOZ waarde€440.000Euro2020

Het is ook mogelijk om alle gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als handig Excel document te ontvangen:

  1. Alle postcodes van 4 cijfers zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam.
  2. Er is ook een download met alle postcodes van 4 cijfers voor heel Nederland.
  3. Bijna alle onderwerpen zijn ook beschikbaar per volledige postcode van zes posities. Neem contact op voor levering hiervan als maatwerk. Nederland telt meer dan 450.000 postcode gebieden (ten opzichte van ruim 4.000 numerieke (viercijferige) postcodes).

Advertentie:

"40-60 midden"

is de mediaan van het huishoudinkomen in postcodegebied 1073. Download de inkomensgegevens voor alle postcodes in Nederland.

Definitie mediaanhuishoudinkomen:
Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro. Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro. Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro. Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro. Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Kaart met alle postcodes binnen de gemeente Amsterdam
Kaart van alle numerieke postcodes binnen de gemeente.

Kaart van alle postcodes binnen de gemeente Amsterdam. Gebruik de knoppen onder de kaart per postcode om de afzonderlijke postcodes te tonen.

Kenmerken van de woningen in Amsterdam
Informatie over de woningen in deze gemeente op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Amsterdam:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2022. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download alle informatie over Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Amsterdam. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle adressen, postcodes, woonplaatsen, wijken en buurten!

Download!

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de wijken en buurten in Amsterdam. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Meer informatie voor postcode 1073