Corona-statistieken gemeente Alphen aan den Rijn

Informatie postcode 2771:

Informatie postcode 2771:

Bekijk de informatie over meer dan 50 onderwerpen voor de postcode 2771. Voor de belangrijkste onderwerpen zijn er grafieken, uitleg en links naar meer informatie. Bovendien is er een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over meer dan 50 onderwerpen voor de postcode 2771. Voor de belangrijkste onderwerpen zijn er grafieken, uitleg en links naar meer informatie. Bovendien is er een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Over postcode 2771

Postcode 2771 ligt binnen de gemeente Alphen aan den Rijn. Postcode 2771 telt 16.135 inwoners en 6.885 huishoudens met een gemiddelde huishoudgroote van 2,30 personen. Er zijn 6.745 woningen in postcodegebied 2771 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €232.000. Postcodegebied 2771 grenst aan de volgende 8 postcodegebieden: 2391, 2407, 2409, 2411, 2731, 2741, 2742 en 2811. Bekijk de straatnamen voor postcode 2771 in de tabel met adressen in Alphen aan den Rijn.

Aantal inwoners per jaar (7% groei)
Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Aantal inwoners postcode 2771, jaren 2011 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in postcode 2771 is tussen 2011 en 2020 met 1.090 personen toegenomen (afgerond is dat 7%): van 15.045 in 2011 tot 16.135 in 2020.

Kaart van postcodegebied 2771
Kaart van het postcodegebied 2771. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de postcode 2771 binnen de gemeente Alphen aan den Rijn. Bekijk ook de kaart met alle postcodes binnen de gemeente.

Vorige postcode Volgende postcode
Aantal inwoners naar leeftijd (2020)


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal inwoners naar leeftijd voor postcode 2771.

Het totaal aantal inwoners voor postcode 2771 in 2020 is 16.135. Download meer gegevens voor alle postcodes in Nederland of alle postcodes in de gemeente Alphen aan den Rijn. Onder andere met cijfers per postcode per jaar voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van "0 tot 5 jaar" tot "90 jaar en ouder" voor alle jaren in de periode 2011 tot en met 2020.

Vrouwen en mannen in postcode 2771


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Adressen: 7.945 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Postcode 2771 telt in totaal 7.945 adressen, met 7.913 verblijfsobjecten, 8 standplaatsen en 24 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Postcode 2771.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

Postcodegebied telt 6.745 woningen & 7.945 adressen:
Het aantal woningen is gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Aantal adressen per "postcode-6" in postcode 2771

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per volledige postcode van 6 posities voor postcode 2771. Vind de buurt bij ieder adres op de pagina met alle adressen.

Postcode Aantal adressen
2771AA40
2771AB33
2771AC50
2771AD38
2771AE22

Toon alle 381 rijen...

Aantal adressen per straat in postcode 2771

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per straat die in adressen met postcode 2771 voorkomt.

Straat Aantal adressen
A.P. van Neslaan44
Acerstraat4
Alfensvaart17
Alphenseweg3
Appelgaarde50

Toon alle 182 rijen...

Aantal adressen per postcode, gemeente Alphen aan den Rijn


Heel even geduld alsjeblieft...
de adresgegevens per postcode binnen de gemeente
worden geladen!De gemeente Alphen aan den Rijn bestaat uit 16 postcodes van vier cijfers (het numerieke deel van de postcode). Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen voor de 10 grootste postcodes in de gemeente Alphen aan den Rijn (postcode 2771 behoort met 7.945 adressen tot de top 10).

Woningen naar bouwjaar voor postcode 2771


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal woningen in 2020 per periode waarin de woningen gebouwd zijn.

Autochtoon of migratie in postcode 2771


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 2020 in postcode 2771 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Verdeling migratie naar werelddeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 2771 naar het werelddeel van de inwoners met een migratie-achtergrond (de cijfers betreffen uitsluitend het deel van de bevolking in het postcode gebied met een migratie-achtergrond, Europa is hierbij daarom exclusief Nederland). Aantal inwoners per 1 januari 2020.

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de numerieke postcode 3895 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

Energie WaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woning1.230gemiddeld jaarverbruik2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning2.850gemiddeld jaarverbruik2018
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens6.885aantal2019
Huishoudens eenpersoons2.230aantal2019
Huishoudens meerpersoons2.180aantal2019
Huishoudens eenouder kinderen405aantal2019
Huishoudens twee ouders kinderen2.045aantal2019
Gemiddelde huishoudgroote2,30gemiddelde2019
InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomen40-60 middencategorie2017
% laag huishoudinkomen35%percentage2017
% hoog huishoudinkomen24%percentage2017
Inwoners met WW bijstand AO uitkering860aantal inwoners2019
InwonersWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners16.135aantal2020
Mannen8.060aantal2019
Vrouwen7.950aantal2019
0 tot 15 jaar2.545aantal2020
15 tot 25 jaar2.045aantal2020
25 tot 45 jaar3.855aantal2020
45 tot 65 jaar4.540aantal2020
65 jaar of ouder3.150aantal2020
Geboorte totaal170aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
% Nederlandse achtergrond80%percentage2019
% Westerse migratie achtergrond10%percentage2019
% Niet-westerse migratie achtergrond10%percentage2019
Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand1,50kilometer2018
Café - aantal 1 KM0,90aantal2018
Café - aantal 3 KM3,80aantal2018
Café - aantal 5 KM6,60aantal2018
Cafetaria - afstand0,70kilometer2018
Cafetaria - aantal 1 KM1,80aantal2018
Cafetaria - aantal 3 KM7,20aantal2018
Cafetaria - aantal 5 KM16,50aantal2018
Hotel - afstand2,60kilometer2018
Hotel - aantal 5 KM2,10aantal2018
Hotel - aantal 10 KM6,60aantal2018
Hotel - aantal 20 KM39,90aantal2018
Restaurant - afstand1,00kilometer2018
Restaurant - aantal 1 KM2,30aantal2018
Restaurant - aantal 3 KM10,00aantal2018
Restaurant - aantal 5 KM26,80aantal2018
Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand10,30kilometer2018
Podiumkunsten - afstand1,80kilometer2018
Podiumkunsten - aantal 5 KM1,00aantal2018
Podiumkunsten - aantal 10 KM4,30aantal2018
Podiumkunsten - aantal 20 KM13,00aantal2018
Museum - afstand2,10kilometer2018
Museum - aantal 5 KM1,00aantal2018
Museum - aantal 10 KM2,30aantal2018
Museum - aantal 20 KM16,90aantal2018
Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand1,20kilometer2018
Huisartsenpost - afstand9,10kilometer2018
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM0,60aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM2,80aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM6,70aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand9,20kilometer2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM0,90aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM6,10aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand9,00kilometer2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM1,60aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM11,00aantal2018
Apotheek - afstand1,40kilometer2018
Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand1,00kilometer2018
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM0,90aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM5,60aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM11,40aantal2018
Kinderdagverblijf - afstand0,80kilometer2018
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM1,50aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM7,50aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM15,80aantal2018
Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand0,90kilometer2018
Basisschool - aantal 1 KM1,10aantal2018
Basisschool - aantal 3 KM6,70aantal2018
Basisschool - aantal 5 KM13,60aantal2018
Voortgezet onderwijs - afstand1,40kilometer2018
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM1,70aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM2,50aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM18,10aantal2018
VMBO - afstand1,70kilometer2018
VMBO - aantal 3 KM0,90aantal2018
VMBO - aantal 5 KM1,60aantal2018
VMBO - aantal 10 KM12,50aantal2018
HAVO VWO - afstand5,20kilometer2018
HAVO VWO - aantal 3 KM0,00aantal2018
HAVO VWO - aantal 5 KM0,50aantal2018
HAVO VWO - aantal 10 KM7,20aantal2018
Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand7,60kilometer2018
Attractiepark - aantal 10 KM2,80aantal2018
Attractiepark - aantal 20 KM9,40aantal2018
Attractiepark - aantal 50 KM58,20aantal2018
Zwembad - afstand4,90kilometer2018
Kunstijsbaan - afstand12,30kilometer2018
Bioscoop - afstand8,40kilometer2018
Bioscoop - aantal 5 KMgeen dataaantalgeen data
Bioscoop - aantal 10 KM2,70aantal2018
Bioscoop - aantal 20 KM8,30aantal2018
Sauna - afstand9,90kilometer2018
Zonnebank - afstand4,30kilometer2018
Aantal adressen7.917aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand1,00kilometer2018
Treinstation - afstand1,50kilometer2018
Overstapstation - afstand9,90kilometer2018
Bibliotheek - afstand1,70kilometer2018
Brandweer - afstand1,60kilometer2018
Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand0,80kilometer2018
Supermarkt - aantal 1 KM1,30aantal2018
Supermarkt - aantal 3 KM5,50aantal2018
Supermarkt - aantal 5 KM12,20aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - afstand1,00kilometer2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM2,70aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM11,50aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM27,50aantal2018
Warenhuis - afstand1,60kilometer2018
Warenhuis - aantal 5 KM1,70aantal2018
Warenhuis - aantal 10 KM4,90aantal2018
Warenhuis - aantal 20 KM20,20aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode2771string2019
Omgevingsadressendichtheid874gemiddelde2019
Stedelijkheid4categorie2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningen6.745aantal2019
Niet bewoonde woningen220aantal2018
Woningen voor 19451.255aantal2019
Woningen 1945 tot 1965840aantal2019
Woningen 1965 tot 19751.395aantal2019
Woningen 1975 tot 19851.270aantal2019
Woningen 1985 tot 1995690aantal2019
Woningen 1995 tot 2005635aantal2019
Woningen 2005 tot 2015375aantal2019
Woningen 2015 en later285aantal2019
Meergezinswoningen1.935aantal2019
% Huurwoningen40%percentage2018
% Koopwoningen60%percentage2018
Huurwoningen corporatie2.030aantal2018
Gemiddelde WOZ waarde€232.000Euro2018

Het is ook mogelijk om alle gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als handig Excel document te ontvangen:

 1. Alle postcodes van 4 cijfers zijn onderdeel van de download voor de gemeente Alphen aan den Rijn.
 2. Er is ook een download met alle postcodes van 4 cijfers voor heel Nederland.
 3. Bijna alle onderwerpen zijn ook beschikbaar per volledige postcode van zes posities. Neem contact op voor levering hiervan als maatwerk. Nederland telt meer dan 450.000 postcode gebieden (ten opzichte van ruim 4.000 numerieke (viercijferige) postcodes).

"40-60 midden"

is de mediaan van het huishoudinkomen in postcodegebied 2771. Download de inkomensgegevens voor alle postcodes in Nederland.

Definitie mediaanhuishoudinkomen:
Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro. Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro. Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro. Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro. Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Kaart met alle postcodes binnen de gemeente Alphen aan den Rijn
Kaart van alle numerieke postcodes binnen de gemeente.

Kaart van alle postcodes binnen de gemeente Alphen aan den Rijn. Gebruik de knoppen onder de kaart per postcode om de afzonderlijke postcodes te tonen.

Kenmerken van de woningen in Alphen aan den Rijn
Informatie over de woningen in deze gemeente op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Alphen aan den Rijn:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2020. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download alle informatie over Alphen aan den Rijn:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Alphen aan den Rijn. Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Met verschillende handige overzichten voor alle wijken en buurten en alle jaren sinds !

Download!

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de wijken en buurten in Alphen aan den Rijn. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).

Vergelijk met Nederland
Meer informatie voor postcode 2771

 • Vorige postcode: 2761
 • Volgende postcode: 2801
 • Middelbareschool Wellantcollege in Boskoop
 • Middelbareschool Coenecoop College Voorbereidend Beroeps in Boskoop
 • Buurt Nesse in Alphen aan den Rijn (meer dan 90% van de adressen in Nesse heeft postcode 2771)
 • Buurt Rijneveld Noord in Alphen aan den Rijn (meer dan 90% van de adressen in Rijneveld Noord heeft postcode 2771)
 • Buurt Rijneveld Zuid in Alphen aan den Rijn (meer dan 90% van de adressen in Rijneveld Zuid heeft postcode 2771)
 • Buurt Laag Boskoop in Alphen aan den Rijn (meer dan 90% van de adressen in Laag Boskoop heeft postcode 2771)
 • Buurt Draaistok in Alphen aan den Rijn (meer dan 90% van de adressen in Draaistok heeft postcode 2771)
 • Buurt Biezen West in Alphen aan den Rijn (meer dan 90% van de adressen in Biezen West heeft postcode 2771)
 • Buurt Biezen Oost in Alphen aan den Rijn (meer dan 90% van de adressen in Biezen Oost heeft postcode 2771)
 • Buurt Zonnedauw in Alphen aan den Rijn (meer dan 90% van de adressen in Zonnedauw heeft postcode 2771)
 • Buurt Snijdelwijk in Alphen aan den Rijn (meer dan 90% van de adressen in Snijdelwijk heeft postcode 2771)
 • Buurt Vogelbuurt in Alphen aan den Rijn (meer dan 90% van de adressen in Vogelbuurt heeft postcode 2771)
 • Buurt Voorofschebuurt in Alphen aan den Rijn (meer dan 90% van de adressen in Voorofschebuurt heeft postcode 2771)
 • Buurt Appelbuurt in Alphen aan den Rijn (meer dan 90% van de adressen in Appelbuurt heeft postcode 2771)
 • Buurt Botanicusbuurt in Alphen aan den Rijn (meer dan 90% van de adressen in Botanicusbuurt heeft postcode 2771)
 • Buurt Zuidwijk in Alphen aan den Rijn (meer dan 90% van de adressen in Zuidwijk heeft postcode 2771)
 • Buurt Spoelwijk in Alphen aan den Rijn (meer dan 90% van de adressen in Spoelwijk heeft postcode 2771)