Data postcode 8025: meer dan 100 onderwerpen!

Data postcode 8025:
100 onderwerpen!

Kerncijfers postcode 8025
Adressen, panden, percelen, woningen, huishoudens en inwoners.
Over het postcodegebied 8025

Postcode 8025 ligt binnen de gemeente Zwolle. Postcode 8025 telt 1.455 inwoners en 485 huishoudens met een gemiddelde huishoudgrootte van 1,8 personen. Er zijn 520 woningen in het postcodegebied 8025 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €357.000. Bekijk de straatnamen voor postcode 8025 in de tabel met alle adressen in de gemeente Zwolle.De numerieke (viercijferige) postcode 8025 telt 45 volledige postcodes van zes posities.

Postcode 8025 op de kaart
Kaart van de omgeving van het postcodegebied 8025.
Afbeelding van het postcodegebied 8025 op de kaart.

Bovenstaande afbeelding toont de kaart van het postcodegebied 8025. Klik op de kaart om de kaart met alle postcodes binnen de gemeente Zwolle te tonen.

Download de postcodedata in handige Excel documenten voor de gemeente Zwolle of voor heel Nederland.

Vorige postcode Volgende postcode

Advertentie:

Postcodes binnen het postcodegebied 8025
Tabel met de 45 postcodes die binnen het postcodegebied 8025 vallen.
PostcodeInwonersHuishoudensAdressenWoningenWoningwaardeInkomenAfstand tot boodschappen
8025CD80353335€550.00080-100 hoog1,6KM
8025AR80303130€544.00060-100 boven midden tot hoog1,2KM
8025CB60302930€636.00060-100 boven midden tot hoog1,4KM
8025CC60404040€342.00060-80 boven midden1,4KM
8025AP55202120€497.00060-100 boven midden tot hoog1,7KM
8025AT5040geen dataonclassificeerbaar2,0KM
8025AK50100geen dataonclassificeerbaar1,7KM
8025AN5020geen dataonclassificeerbaar1,7KM
8025AC45151715€637.00060-100 boven midden tot hoog1,2KM
8025AL45255250geen dataonclassificeerbaar1,7KM
8025BT4035210geen data00-20 laag1,4KM
8025BW40404140€55.00000-40 laag tot onder midden2,0KM
8025BA40253030€123.00040-80 midden tot boven midden1,6KM
8025BD40306765€106.000onclassificeerbaargeen dataKM
8025AG40151715€754.00080-100 hoog1,3KM
8025CA3010910€605.000onclassificeerbaar1,5KM
8025AD30101210€634.00080-100 hoog1,1KM
8025AH25101210€773.000onclassificeerbaar1,3KM
8025AE2510910€553.000onclassificeerbaar1,3KM
8025AM14095148105€249.00040-60 midden1,3KM
8025AS10585€693.000onclassificeerbaar1,9KM
8025BN0060geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
8025CP00260geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
8025BZ0060geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
8025BX00280geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
8025BV0010geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
8025BS00200geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
8025BR0080geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
8025BP00100geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
8025AA0010geen datanangeen dataKM
8025BM00290geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
8025BL00250geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
8025BK0050geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
8025BJ0050geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
8025BH0050geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
8025BG0060geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
8025BE0050geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
8025AB0050geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
8025BC0060geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
8025BB0050geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
8025AZ00205geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
8025AX0090geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
8025AW0010geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
8025AV00150geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
8025VA0010geen datanangeen dataKM

Bovenstaande tabel toont enkele van de meer dan 100 onderwerpen die voor de postcodes in het postcodegebied 8025 bekend zijn. De cijfers over inwoners, huishoudens en woningen zijn afgerond op vijftallen. Klik op de postcode om de pagina met alle gegevens voor die postcode te tonen.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Zwolle
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in postcodegebied 8025 was €362.000 in 2021.
Eigendom van woningen
In 2022 was 60% van de woningen in het postcodegebied 8025 een huurwoning en 40% was een koopwoning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont de verdeling van woningen naar type eigendom, koop of huur, per jaar tot en met 2022.

Woningen naar eigendom: Informatie over huur- en koopwoningen op basis van de cijfers van het CBS. Dit is gedaan met een koppeling tussen de BAG en het WOZ-register met een aanvulling uit het woningbestand van het Kadaster.

Aantal inwoners per jaar
Postcodegebied 8025 telt 1.455 inwoners in 2023.
Vrouwen en mannen in het postcodegebied 8025
51% van de inwoners in het postcodegebied 8025 staat als vrouw geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar geslacht (klik op de vlakken in de donutgrafiek om de aantallen te zien).

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Bevolking naar leeftijd in het postcodegebied 8025
Postcode 8025 telt 415 inwoners in de leeftijdsgroep 25-45 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie.

Het aantal inwoners per leeftijdsgroep is afgerond op vijftallen en wordt alleen getoond bij minimaal vijf inwoners. De download voor de gemeente Zwolle bevat veel meer leeftijdgegevens: Er is een document met het aantal inwoners in de gemeente per levensjaar en met een bevolkingspiramide met een uitsplitsing naar leeftijd en geslacht. Daarnaast bevat het document met postcodedata het aantal inwoners voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van ‘0 tot 5 jaar’ tot en met ‘90 jaar en ouder’ per viercijferige (numerieke) postcode voor alle jaren in de periode van 1998 tot en met 2023.

Advertentie:

Gemiddelde huishoudgrootte
Er wonen gemiddeld 1,8 personen per huishouden in het postcodegebied 8025.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde grootte van huishoudens per gebied. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op het gemiddeld aantal personen in een huishouden. De gegevens gelden voor 2022.

De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 18 postcodegebieden (blauw), 3 postcode5gebieden (roze), 1 gemeente (geel), 1 provincie (bruin) en 1 land (grijs). Het postcodegebied 8025 wordt in het rood weergegeven.

Soorten huishoudens
In 2022 waren er 485 huishoudens in het postcodegebied 8025. Er waren 240 eenpersoonshuishoudens en 240 meerpersoonshuishoudens (afgerond op vijftallen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont de verdeling naar soorten huishoudens voor het postcodegebied 8025. De gegevens gelden voor 2022.

De cijfers gaan over de particuliere huishoudens op 1 januari 2022. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen wonen en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. In deze grafiek worden de huishoudens onderverdeeld in eenpersoonshuishoudens, meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, huishoudens eenouder kinderen en huishoudens twee ouders kinderen. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen.

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
In 2021 was het gemiddelde jaarlijkse aardgasverbruik per woning in het postcodegebied 8025 1.430 m³ en het gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning was 3.030 kWh.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddelde elektriciteitsverbruik en het gemiddelde aardgasverbruik per woning per jaar. De gegevens gelden voor 2021. Het gemiddelde energieverbruik in het postcodegebied 8025 wordt vergeleken met dat in het grotere postcodegebied 80254, de gemeente Zwolle, de provincie Overijssel en Nederland.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik van aardgas in m³. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen in het postcodegebied 8025 en de andere gebieden.

Toelichting
Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in het postcodegebied 8025 zijn A (307 adressen) en C (99 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in het postcodegebied 8025. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in het postcodegebied 8025: 307 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Zwolle bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 259 panden uit de bouwperiode 2000-2010 in het postcodegebied 8025.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor het postcodegebied 8025. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2023.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bron & definities
Inkomensdata
Het mediaan inkomen per huishouden in het postcodegebied 8025 is €31.000 tot €39.700.

€31.000 tot €39.700
(categorie: boven midden)

Het mediaan inkomen in het postcodegebied 8025 valt in de categorie boven midden. Dit betekent dat het €31.000 tot €39.700 is. Per postcodegebied is de mediaan van het inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in Nederland. De gegevens gelden voor 2019. Zie onderstaande voor een verdere toelichting op de cijfers.

Toelichting

Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in het postcodegebied 8025. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in het postcodegebied 8025
Er zijn 40 elektrische auto’s in november 2023 in het postcodegebied 8025.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in het postcodegebied 8025 op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 40 elektrische auto’s in het postcodegebied 8025. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in het postcodegebied 8025 die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 674 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in het postcodegebied 8025 in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in het postcodegebied 8025 geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.065 op naam geregistreerde voertuigen in het postcodegebied 8025 (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 744 voertuigen van het type ‘personenauto’ in het postcodegebied 8025 in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in het postcodegebied 8025 geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor het postcodegebied 8025 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode8025Gebied2023
Adressen met postcode859Aantal2023
Adressen met woonfunctie550Aantal2023
Panden267Aantal2023
Percelen249Aantal2023
Omgevingsadressendichtheid1.239Gemiddelde2022
Stedelijkheid3Categorie2022
Huisnummer start1Aantal2023
Huisnummer eind213Aantal2023
Soort huisnummers reeksGemengdtekst2023
Aantal openbareruimtes20Aantal2023
Centrum(681960.1527772932, 6892920.914506785)Geometrie2023
Postcode48025Gebied2023
Soort regioPostcode4Categorie2023
GemeentecodeGM0193Gebied2023
GemeentenaamZwolleGebied2023
ProvinciecodePV23Gebied2023
ProvincienaamOverijsselGebied2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van het postcodegebied 8025. De gebiedsafbakening van postcodes kan in de tijd wijzigen als gevolg van nieuwbouw, sloop en wijzigingen van gebouwen en openbare ruimtes binnen het gebied van de postcode 8025. Een postcodegebied kan bestaan uit enkel even huisnummers, uit alleen oneven huisnummers of uit zowel even als oneven huisnummers. Dit wordt aangegeven met de ‘soort huisnummers reeks’. En een postcodegebied kan in één of meerdere openbare ruimtes voorkomen. Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, stoep of trottoir zijn. Het kan ook gebieden betreffen die tussen gebouwen liggen, zoals binnenplaatsen. Het aantal openbare ruimtes geeft aan of een postcode in slechts één of in meerdere openbare ruimtes voorkomt. Met postcode5 wordt het numerieke deel van de postcode en de eerste letter bedoeld, dit zijn 5 posities. Met postcode4 wordt het numerieke deel van de postcode bedoeld.
InwonersWaardeEenheidJaar
Inwoners1.455Aantal2023
Mannen710Aantal2023
Vrouwen745Aantal2023
0 tot 15 jaar210Aantal2023
15 tot 25 jaar260Aantal2023
25 tot 45 jaar415Aantal2023
45 tot 65 jaar310Aantal2023
65 jaar of ouder260Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2021
De inwonersaantallen voor het postcodegebied 8025 worden op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners. Bij minder dan vijf inwoners worden er geen gegevens weergegeven. Dit is gedaan in verband met de geheimhoudingsregels uit de AVG. Geboorte totaal toont het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in het postcodegebied 8025. Levendgeborenen zijn kinderen die na geboorte enig teken van leven hebben vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens485Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens240Aantal2022
Meerpersoonshuishoudens240Aantal2022
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen160Aantal2022
Meerpersoonshuishoudens met kinderen80Aantal2022
Huishoudens eenouder kinderen5Aantal2022
Huishoudens twee ouders kinderen75Aantal2022
Gemiddelde huishoudgrootte1,80Gemiddelde2022
Gemiddelde huishoudensgrootte1,65Gemiddelde2023
Gemiddelde huishoudensgrootte eenpersoonshuishoudens1,00Gemiddelde2023
Gemiddelde huishoudensgrootte meerpersoonshuishoudens met kinderen3,27Gemiddelde2023
Gemiddelde huishoudensgrootte meerpersoonshuishoudens zonder kinderen2,06Gemiddelde2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven.
InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomen60-80 boven middenCategorie2019
Gemiddeld huishoudinkomen€39.400Gemiddelde2020
% laag huishoudinkomen37%Percentage2020
% hoog huishoudinkomen29%Percentage2020
Inwoners met WW bijstand AO uitkering85Aantal2022
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. Dit is het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten (bijvoorbeeld alimentatie), premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen. De cijfers over het inkomen in een gebied worden weergegeven wanneer in het gebied 100 huishoudens of meer woonachtig zijn. Bovendien mag er geen enkel huishouden zijn die 30 procent of meer van de totale inkomenssom van het gebied heeft.
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad520Aantal2022
Niet bewoonde woningen60Aantal2022
Meergezinswoningen360Aantal2022
% Huurwoningen60%Percentage2022
% Koopwoningen40%Percentage2022
Huurwoningen corporatie40Aantal2022
Gemiddelde WOZ waarde€357.000Euro2022
WOZ klasse€350.000 tot €400.000Euro2022
Woningen voor 194540Aantal2022
Woningen 1945 tot 196535Aantal2022
Woningen 1965 tot 197595Aantal2022
Woningen 1975 tot 19855Aantal2022
Woningen 1985 tot 199540Aantal2022
Woningen 1995 tot 200595Aantal2022
Woningen 2005 tot 2015160Aantal2022
Woningen 2015 en later50Aantal2022
De getoonde cijfers over woningen in het postcodegebied 8025 komen van het CBS en zijn aangevuld met extra woningdata van het Kadaster. Het CBS leidt de cijfers over de woningvoorraad af uit de BAG. Het CBS definieert een woning als een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De cijfers zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan in totaal vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven.
MigratieWaardeEenheidJaar
% Geboren in Nederland met een Nederlandse herkomst80%Percentage2022
% Geboren in Nederland met een Europese herkomst0%Percentage2022
% Geboren in Nederland met herkomst buiten Europa0%Percentage2022
% Geboren buiten Nederland met een Europese herkomst10%Percentage2022
% Geboren buiten Nederland met herkomst buiten Europa10%Percentage2022
% Nederlandse achtergrond80%Percentage2021
% Westerse migratie achtergrond10%Percentage2021
% Niet-westerse migratie achtergrond10%Percentage2021
Totaal inwoners naar achtergrond1.450Aantal2023
Nederlandse achtergrond725Aantal2023
Met migratieachtergrond725Aantal2023
Migratieachtergrond Afrika55Aantal2023
Migratieachtergrond Amerika25Aantal2023
Migratieachtergrond Azië65Aantal2023
Migratieachtergrond Europa580Aantal2023
Migratieachtergrond Europese Unie80Aantal2023
Migratieachtergrond Oceanië0Aantal2023
Migratieachtergrond Antillen5Aantal2023
Migratieachtergrond België0Aantal2023
Migratieachtergrond Duitsland20Aantal2023
Migratieachtergrond Indonesië20Aantal2023
Migratieachtergrond Marokko10Aantal2023
Migratieachtergrond Polen15Aantal2023
Migratieachtergrond Suriname5Aantal2023
Migratieachtergrond Turkije20Aantal2023
Niet-westerse migratieachtergrond140Aantal2023
Overige niet-westerse migratieachtergrond100Aantal2023
Overige westerse migratieachtergrond530Aantal2023
Westerse migratieachtergrond585Aantal2023
De onderwerpen binnen de categorie migratie gaan over de herkomst van personen. Iemands herkomst geeft weer in welk land iemand geboren is of waar diens ouders geboren zijn. De herkomst van personen die in het buitenland zijn geboren wordt bepaald door hun eigen geboorteland. De herkomst van personen die in Nederland geboren zijn, wordt bepaald door het geboorteland van de ouders. Wanneer beide ouders in het buitenland zijn geboren, is het geboorteland van de moeder leidend in het bepalen van de herkomst. De geboortegegevens van de moeder zijn vaker bekend dan die van de vader. Wanneer de moeder in Nederland is geboren of het geboorteland van de moeder onbekend is, dan wordt het geboorteland van de vader gebruikt.
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woning1.430Gemiddeld jaarverbruik in m³2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning3.030gemiddeld jaarverbruik in kWh2021
Energielabels Definitief415Aantal2023
Energielabels Voorlopig289Aantal2023
Energielabels Onbepaald155Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++3Aantal2023
Energielabels A++16Aantal2023
Energielabels A+43Aantal2023
Energielabels A307Aantal2023
Energielabels B70Aantal2023
Energielabels C99Aantal2023
Energielabels D50Aantal2023
Energielabels E62Aantal2023
Energielabels F18Aantal2023
Energielabels G36Aantal2023
De onderwerpen in de categorie energie geven aan wat het gemiddelde energieverbruik per jaar in het postcodegebied 8025 is en hoeveel panden in het postcodegebied 8025 welk type energielabel hebben. Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. De data over energieverbruik komt van het CBS, de data over energielabels komt van de RVO.
Pand bouwperiodeWaardeEenheidJaar
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19003Aantal2023
Panden 1900 tot 19256Aantal2023
Panden 1925 tot 195033Aantal2023
Panden 1950 tot 1970172Aantal2023
Panden 1970 tot 198011Aantal2023
Panden 1980 tot 1990104Aantal2023
Panden 1990 tot 2000204Aantal2023
Panden 2000 tot 2010259Aantal2023
Panden 2010 tot 202061Aantal2023
Panden 2020 en later1Aantal2023
De pand bouwperiode toont het percentage van de adressen in in het postcodegebied 8025 dat in de BAG data van het Kadaster in een bepaalde periode gebouwd is.
WoningtypeWaardeEenheidJaar
Woningtype appartement392Aantal2023
Woningtype tussen of geschakelde woning6Aantal2023
Woningtype hoekwoning5Aantal2023
Woningtype tweeonder1kap62Aantal2023
Woningtype vrijstaande woning85Aantal2023
Woningtype standplaats3Aantal2023
Woningtype ligplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend0Aantal2023
Woningtype niet van toepassing306Aantal2023
Het woningtype toont het percentage van de adressen dat in de BAG data van het Kadaster een bepaald woningtype heeft. De woningtypering bestaat uit de volgende typen woningen:  appartement,  hoekwoning,  twee-onder-één-kapwoning,  tussen- of geschakelde woning,  vrijstaande woning. Het type woning is geografisch-algoritmisch bepaald.
Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand1,50Kilometer2020
Huisartsenpost - afstand1,20Kilometer2020
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM0Aantal2020
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM8Aantal2020
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM19Aantal2020
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand1,20Kilometer2020
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KM1Aantal2020
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM1Aantal2020
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM1Aantal2020
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand1,20Kilometer2020
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KM1Aantal2020
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM1Aantal2020
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM4Aantal2020
Apotheek - afstand1,50Kilometer2020
Het CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 8025. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 8025 beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 8025 gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 8025 binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. Bekijk ook het overzicht van data over de gezondheidszorg en de gezondheid van inwoners op AlleCijfers.
Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand1,20Kilometer2020
Supermarkt - aantal 1 KM0Aantal2020
Supermarkt - aantal 3 KM15Aantal2020
Supermarkt - aantal 5 KM31Aantal2020
Dagelijkse levensmiddelen - afstand1,50Kilometer2020
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM0Aantal2020
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM54Aantal2020
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM88Aantal2020
Warenhuis - afstand2,70Kilometer2020
Warenhuis - aantal 5 KM5Aantal2020
Warenhuis - aantal 10 KM7Aantal2020
Warenhuis - aantal 20 KM19Aantal2020
Het CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 8025. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 8025 beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 8025 gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 8025 binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. (4) Daarnaast zijn er andere indicatoren zoals de mate van stedelijkheid, de bevolkingsdichtheid en de omgevingsadressendichtheid. Zie de definities van de verschillende dichtheidsmaten.
Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand1,60Kilometer2020
Café - aantal 1 KM0Aantal2020
Café - aantal 3 KM26Aantal2020
Café - aantal 5 KM43Aantal2020
Cafetaria - afstand1,00Kilometer2020
Cafetaria - aantal 1 KM0Aantal2020
Cafetaria - aantal 3 KM51Aantal2020
Cafetaria - aantal 5 KM79Aantal2020
Hotel - afstand2,10Kilometer2020
Hotel - aantal 5 KM8Aantal2020
Hotel - aantal 10 KM10Aantal2020
Hotel - aantal 20 KM26Aantal2020
Restaurant - afstand0,60Kilometer2020
Restaurant - aantal 1 KM1Aantal2020
Restaurant - aantal 3 KM85Aantal2020
Restaurant - aantal 5 KM138Aantal2020
Het CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 8025. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 8025 beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 8025 gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 8025 binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. (4) Daarnaast zijn er andere indicatoren zoals de mate van stedelijkheid, de bevolkingsdichtheid en de omgevingsadressendichtheid. Zie de definities van de verschillende dichtheidsmaten.
Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand1,00Kilometer2020
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM1Aantal2020
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM19Aantal2020
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM49Aantal2020
Kinderdagverblijf - afstand0,70Kilometer2020
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM2Aantal2020
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM24Aantal2020
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM62Aantal2020
Het CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 8025. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 8025 beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 8025 gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 8025 binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont.Bekijk ook het overzicht van kinderopvanglocaties per gemeente op AlleCijfers.
Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand1,00Kilometer2020
Basisschool - aantal 1 KM1Aantal2020
Basisschool - aantal 3 KM8Aantal2020
Basisschool - aantal 5 KM29Aantal2020
Voortgezet onderwijs - afstand1,20Kilometer2020
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM5Aantal2020
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM12Aantal2020
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM12Aantal2020
VMBO - afstand1,20Kilometer2020
VMBO - aantal 3 KM4Aantal2020
VMBO - aantal 5 KM13Aantal2020
VMBO - aantal 10 KM14Aantal2020
HAVO VWO - afstand1,20Kilometer2020
HAVO VWO - aantal 3 KM5Aantal2020
HAVO VWO - aantal 5 KM17Aantal2020
HAVO VWO - aantal 10 KM18Aantal2020
Het CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 8025. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 8025 beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 8025 gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 8025 binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. Bekijk ook heel veel data over het onderwijs op AlleCijfers.
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand1,90Kilometer2020
Treinstation - afstand2,90Kilometer2020
Overstapstation - afstand2,90Kilometer2020
Bibliotheek - afstand2,80Kilometer2020
Brandweer - afstand2,50Kilometer2020
Het CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 8025. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 8025 beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 8025 gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 8025 binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. (4) Daarnaast zijn er andere indicatoren zoals de mate van stedelijkheid, de bevolkingsdichtheid en de omgevingsadressendichtheid. Zie de definities van de verschillende dichtheidsmaten.
Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand2,60Kilometer2020
Podiumkunsten - afstand2,30Kilometer2020
Podiumkunsten - aantal 5 KM4Aantal2020
Podiumkunsten - aantal 10 KM4Aantal2020
Podiumkunsten - aantal 20 KM6Aantal2020
Museum - afstand9,10Kilometer2020
Museum - aantal 5 KM0Aantal2020
Museum - aantal 10 KM3Aantal2020
Museum - aantal 20 KM13Aantal2020
Het CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 8025. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 8025 beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 8025 gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 8025 binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. (4) Daarnaast zijn er andere indicatoren zoals de mate van stedelijkheid, de bevolkingsdichtheid en de omgevingsadressendichtheid. Zie de definities van de verschillende dichtheidsmaten.
Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand2,40Kilometer2020
Attractiepark - aantal 10 KM2Aantal2020
Attractiepark - aantal 20 KM5Aantal2020
Attractiepark - aantal 50 KM34Aantal2020
Zwembad - afstand8,30Kilometer2020
Kunstijsbaan - afstand32,80Kilometer2020
Bioscoop - afstand3,30Kilometer2020
Bioscoop - aantal 5 KM1Aantal2020
Bioscoop - aantal 10 KM1Aantal2020
Bioscoop - aantal 20 KM3Aantal2020
Sauna - afstand5,50Kilometer2020
Zonnebank - afstand2,20Kilometer2020
Het CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 8025. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 8025 beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 8025 gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 8025 binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. (4) Daarnaast zijn er andere indicatoren zoals de mate van stedelijkheid, de bevolkingsdichtheid en de omgevingsadressendichtheid. Zie de definities van de verschillende dichtheidsmaten.
LeeftijdenWaardeEenheidJaar
0 tot 5 jaar50Aantal2023
5 tot 10 jaar60Aantal2023
10 tot 15 jaar100Aantal2023
15 tot 20 jaar85Aantal2023
20 tot 25 jaar175Aantal2023
25 tot 30 jaar135Aantal2023
30 tot 35 jaar105Aantal2023
35 tot 40 jaar80Aantal2023
40 tot 45 jaar95Aantal2023
45 tot 50 jaar90Aantal2023
50 tot 55 jaar75Aantal2023
55 tot 60 jaar60Aantal2023
60 tot 65 jaar85Aantal2023
65 tot 70 jaar65Aantal2023
70 tot 75 jaar75Aantal2023
75 tot 80 jaar50Aantal2023
80 tot 85 jaar40Aantal2023
85 tot 90 jaar25Aantal2023
90 tot 95 jaar5Aantal2023
95 jaar of ouder0Aantal2023
15 tot 70 jaar1.050Aantal2023
Gegevens over het aantal inwoners naar leeftijdscategorie in het postcodegebied 8025.
BevolkingWaardeEenheidJaar
Alleenstaande535Aantal2023
Ouder in eenouderhuishouden75Aantal2023
Overig lid huishouden15Aantal2023
Partner in paar met kind(eren)195Aantal2023
Partner in paar, geen kind(eren)315Aantal2023
Persoon in institutioneel huishouden25Aantal2023
Persoon in particulier huishouden1.430Aantal2023
Thuiswonend kind295Aantal2023
Totaal personen1.455Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar de positie van de inwoners in huishoudens in het postcodegebied 8025.
VoertuigenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsauto Aardgas0Aantal2023
Bedrijfsauto Benzine16Aantal2023
Bedrijfsauto Diesel147Aantal2023
Bedrijfsauto Elektriciteit0Aantal2023
Bedrijfsauto Hybride0Aantal2023
Bedrijfsauto LNG0Aantal2023
Bedrijfsauto LPG0Aantal2023
Bedrijfsauto Waterstof0Aantal2023
Bromfiets Benzine48Aantal2023
Bromfiets Diesel0Aantal2023
Bromfiets Elektriciteit0Aantal2023
Bus Aardgas0Aantal2023
Bus Diesel0Aantal2023
Bus Elektriciteit0Aantal2023
Bus Hybride0Aantal2023
Bus Waterstof0Aantal2023
Driewielig motorrijtuig Benzine0Aantal2023
Driewielig motorrijtuig Diesel0Aantal2023
Driewielig motorrijtuig Elektriciteit0Aantal2023
Driewielig motorrijtuig LPG0Aantal2023
Land- of bosbouwtrekker Benzine0Aantal2023
Land- of bosbouwtrekker Diesel58Aantal2023
Land- of bosbouwtrekker Elektriciteit0Aantal2023
Land- of bosbouwtrekker LNG0Aantal2023
Mobiele machine Diesel0Aantal2023
Mobiele machine Elektriciteit0Aantal2023
Motorfiets Benzine28Aantal2023
Motorfiets Elektriciteit0Aantal2023
Motorfiets met zijspan Benzine0Aantal2023
Motorrijtuig met beperkte snelheid Aardgas0Aantal2023
Motorrijtuig met beperkte snelheid Benzine14Aantal2023
Motorrijtuig met beperkte snelheid Diesel18Aantal2023
Motorrijtuig met beperkte snelheid Elektriciteit0Aantal2023
Motorrijtuig met beperkte snelheid Hybride0Aantal2023
Motorrijtuig met beperkte snelheid LPG0Aantal2023
Personenauto Aardgas0Aantal2023
Personenauto Alcohol0Aantal2023
Personenauto Benzine564Aantal2023
Personenauto Diesel74Aantal2023
Personenauto Elektriciteit32Aantal2023
Personenauto Hybride60Aantal2023
Personenauto Hybride met stekker0Aantal2023
Personenauto LPG0Aantal2023
Personenauto Waterstof0Aantal2023
De data over auto's en andere motorvoertuigen in in het postcodegebied 8025 omvat het aantal voertuigen per voertuigsoort en per type energiebron per gebied. Deze gegevens worden maandelijks aan onze dataverzameling toegevoegd op basis van de datasets met regionale voertuigdata.
Download alle postcodedata voor de gemeente Zwolle
Afbeelding van Excel documenten uit de download met postcodes voor de gemeente Zwolle.

Download alle data in handige Excel documenten van OpenInfo.nl. Niet goed, geld terug!

Download een schat een informatie voor de gemeente Zwolle. Met een Excel document met handige werkbladen met de data over de postcodes in de gemeente Zwolle. Daarnaast bevat de download andere documenten met de data over de gemeente, wijken en buurten, alle adressen, verkiezingsuitslagen, gezondheidscijfers, misdaadcijfers en nog veel meer!

Download!
Kaart met alle postcodes binnen de gemeente Zwolle
Afbeelding van de postcodes in de gemeente Zwolle op de kaart.

Kaart van alle postcodes binnen de gemeente Zwolle. Gebruik de knoppen onder de kaart per postcode om de afzonderlijke postcodes te tonen.

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Bedankje