Data postcode 3615: meer dan 100 onderwerpen!

Data postcode 3615:
100 onderwerpen!

Kerncijfers postcode 3615
Over het postcodegebied 3615

Postcode 3615 ligt binnen de gemeente De Bilt. Postcode 3615 telt 1.170 inwoners en 460 huishoudens met een gemiddelde huishoudgrootte van 2,5 personen. Er zijn 475 woningen in het postcodegebied 3615 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €539.000. Bekijk de straatnamen voor postcode 3615 in de tabel met alle adressen in de gemeente De Bilt.De numerieke (viercijferige) postcode 3615 telt 32 volledige postcodes van zes posities.

Postcode 3615 op de kaart
Afbeelding van het postcodegebied 3615 op de kaart.

Bovenstaande afbeelding toont de kaart van het postcodegebied 3615. Klik op de kaart om de kaart met alle postcodes binnen de gemeente De Bilt te tonen.

Download de postcodedata in handige Excel documenten voor de gemeente De Bilt of voor heel Nederland.

Vorige postcode Volgende postcode

Advertentie:

Postcodes binnen het postcodegebied 3615
Tabel met de 32 postcodes die binnen het postcodegebied 3615 vallen.
PostcodeInwonersHuishoudensAdressenWoningenWoningwaardeInkomenAfstand tot boodschappen
3615CE75303130€341.00040-80 midden tot boven midden3,6KM
3615CG65252325€595.00060-100 boven midden tot hoog3,6KM
3615BB60201815€647.00040-60 midden3,0KM
3615BA60202925€361.00040-80 midden tot boven midden3,4KM
3615CD60252625€309.00020-60 onder midden tot midden3,6KM
3615AR60252525€707.00060-80 boven midden3,6KM
3615AL50202120€859.00080-100 hoog3,9KM
3615AP50202320€498.00040-80 midden tot boven midden3,9KM
3615BG50152120€542.00060-80 boven midden2,9KM
3615AK50202320€632.00060-80 boven midden3,7KM
3615AN45202425€469.00060-100 boven midden tot hoog3,6KM
3615BJ45202120€658.00060-100 boven midden tot hoog2,3KM
3615BD45201920€603.00060-100 boven midden tot hoog2,0KM
3615BH40151715€683.00040-80 midden tot boven midden2,6KM
3615BC40151515€701.00060-80 boven midden2,7KM
3615CA35151715€267.00040-80 midden tot boven midden3,7KM
3615BK35152020€656.00060-100 boven midden tot hoog1,9KM
3615AS30590geen dataonclassificeerbaar4,7KM
3615AD30101715€511.00060-80 boven midden3,5KM
3615BE30152515€783.00060-80 boven midden3,3KM
3615CB25101210€290.000onclassificeerbaar3,6KM
3615AA25101010€581.00060-100 boven midden tot hoog3,3KM
3615AB25152015€682.00040-80 midden tot boven midden2,6KM
3615AE25585€264.000onclassificeerbaar3,6KM
3615AM2010810€987.000onclassificeerbaar3,4KM
3615AJ20101010€286.000onclassificeerbaar3,7KM
3615AH2010910€291.000onclassificeerbaar3,7KM
3615CC155145€318.000onclassificeerbaar3,6KM
3615AG1551110€388.000onclassificeerbaar3,6KM
3615AC15050geen dataonclassificeerbaar3,6KM
3615CH10585€452.000onclassificeerbaar3,5KM
3615BL0010geen datanangeen dataKM

Bovenstaande tabel toont enkele van de meer dan 100 onderwerpen die voor de postcodes in het postcodegebied 3615 bekend zijn. De cijfers over inwoners, huishoudens en woningen zijn afgerond op vijftallen. Klik op de postcode om de pagina met alle gegevens voor die postcode te tonen.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen De Bilt
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in postcodegebied 3615 was €539.000 in 2022.
Eigendom van woningen
In 2022 was 20% van de woningen in het postcodegebied 3615 een koopwoning en 80% was een huurwoning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont de verdeling van woningen naar type eigendom, koop of huur, per jaar tot en met 2022.

Woningen naar eigendom: Informatie over huur- en koopwoningen op basis van de cijfers van het CBS. Dit is gedaan met een koppeling tussen de BAG en het WOZ-register met een aanvulling uit het woningbestand van het Kadaster.

Aantal inwoners per jaar
Postcodegebied 3615 telt 1.170 inwoners in 2023.
Vrouwen en mannen in het postcodegebied 3615
52% van de inwoners in het postcodegebied 3615 staat als man geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar geslacht (klik op de vlakken in de donutgrafiek om de aantallen te zien).

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Bevolking naar leeftijd in postcode 3615
Postcode 3615 telt 355 inwoners in de leeftijdsgroep 45-65 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie.

Het aantal inwoners per leeftijdsgroep is afgerond op vijftallen en wordt alleen getoond bij minimaal vijf inwoners. De download voor de gemeente De Bilt bevat veel meer leeftijdgegevens: Er is een document met het aantal inwoners in de gemeente per levensjaar en met een bevolkingspiramide met een uitsplitsing naar leeftijd en geslacht. Daarnaast bevat het document met postcodedata het aantal inwoners voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van ‘0 tot 5 jaar’ tot en met ‘90 jaar en ouder’ per viercijferige (numerieke) postcode voor alle jaren in de periode van 1998 tot en met 2023.

Advertentie:

Gemiddelde huishoudgrootte
Er wonen gemiddeld 2,5 personen per huishouden in het postcodegebied 3615.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde grootte van huishoudens per gebied. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op het gemiddeld aantal personen in een huishouden. De gegevens gelden voor 2022.

De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 30 postcodegebieden (blauw), 3 postcode5gebieden (roze), 1 gemeente (geel), 1 provincie (bruin) en 1 land (grijs). Het postcodegebied 3615 wordt in het rood weergegeven.

Soorten huishoudens
In 2022 waren er 460 huishoudens in het postcodegebied 3615. Er waren 115 eenpersoonshuishoudens en 345 meerpersoonshuishoudens (afgerond op vijftallen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont de verdeling naar soorten huishoudens voor het postcodegebied 3615. De gegevens gelden voor 2022.

De cijfers gaan over de particuliere huishoudens op 1 januari 2022. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen wonen en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. In deze grafiek worden de huishoudens onderverdeeld in eenpersoonshuishoudens, meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, huishoudens eenouder kinderen en huishoudens twee ouders kinderen. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen.

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
In 2021 was het gemiddelde jaarlijkse aardgasverbruik per woning in het postcodegebied 3615 2.010 m³ en het gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning was 3.840 kWh.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddelde elektriciteitsverbruik en het gemiddelde aardgasverbruik per woning per jaar. De gegevens gelden voor 2021. Het gemiddelde energieverbruik in het postcodegebied 3615 wordt vergeleken met dat in het grotere postcodegebied 36154, de gemeente De Bilt, de provincie Utrecht en Nederland.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik van aardgas in m³. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen in het postcodegebied 3615 en de andere gebieden.

Toelichting
Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in het postcodegebied 3615 zijn G (163 adressen) en C (102 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in het postcodegebied 3615. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in het postcodegebied 3615: 163 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente De Bilt bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 108 panden uit de bouwperiode 1700-1900 in het postcodegebied 3615.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor het postcodegebied 3615. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2023.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bron & definities
Inkomensdata
Het mediaan inkomen per huishouden in het postcodegebied 3615 is €31.000 tot €39.700.

€31.000 tot €39.700
(categorie: boven midden)

Het mediaan inkomen in het postcodegebied 3615 valt in de categorie boven midden. Dit betekent dat het €31.000 tot €39.700 is. Per postcodegebied is de mediaan van het inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in Nederland. De gegevens gelden voor 2019. Zie onderstaande voor een verdere toelichting op de cijfers.

Toelichting

Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in het postcodegebied 3615. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in het postcodegebied 3615
Er zijn 18 elektrische auto’s in september 2023 in het postcodegebied 3615.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in het postcodegebied 3615 op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 18 elektrische auto’s in het postcodegebied 3615. Dit is het totaal aantal in september 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in het postcodegebied 3615 die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 734 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in het postcodegebied 3615 in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in het postcodegebied 3615 geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.284 op naam geregistreerde voertuigen in het postcodegebied 3615 (in september 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 694 voertuigen van het type ‘personenauto’ in het postcodegebied 3615 in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in het postcodegebied 3615 geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor het postcodegebied 3615 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode3615Gebied2023
Adressen met postcode540Aantal2023
Adressen met woonfunctie480Aantal2023
Panden510Aantal2023
Percelen453Aantal2023
Omgevingsadressendichtheid100Gemiddelde2022
Stedelijkheid5Categorie2022
Huisnummer start1Aantal2023
Huisnummer eind176Aantal2023
Soort huisnummers reeksGemengdtekst2023
Aantal openbareruimtes13Aantal2023
Centrum(571131.2489896191, 6828005.155372159)Geometrie2023
Postcode43615Gebied2023
Soort regioPostcode4Categorie2023
GemeentecodeGM0310Gebied2023
GemeentenaamDe BiltGebied2023
ProvinciecodePV26Gebied2023
ProvincienaamUtrechtGebied2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van het postcodegebied 3615. De gebiedsafbakening van postcodes kan in de tijd wijzigen als gevolg van nieuwbouw, sloop en wijzigingen van gebouwen en openbare ruimtes binnen het gebied van de postcode 3615. Een postcodegebied kan bestaan uit enkel even huisnummers, uit alleen oneven huisnummers of uit zowel even als oneven huisnummers. Dit wordt aangegeven met de ‘soort huisnummers reeks’. En een postcodegebied kan in één of meerdere openbare ruimtes voorkomen. Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, stoep of trottoir zijn. Het kan ook gebieden betreffen die tussen gebouwen liggen, zoals binnenplaatsen. Het aantal openbare ruimtes geeft aan of een postcode in slechts één of in meerdere openbare ruimtes voorkomt. Met postcode5 wordt het numerieke deel van de postcode en de eerste letter bedoeld, dit zijn 5 posities. Met postcode4 wordt het numerieke deel van de postcode bedoeld.
InwonersWaardeEenheidJaar
Inwoners1.170Aantal2023
Mannen610Aantal2023
Vrouwen555Aantal2023
0 tot 15 jaar210Aantal2023
15 tot 25 jaar145Aantal2023
25 tot 45 jaar235Aantal2023
45 tot 65 jaar355Aantal2023
65 jaar of ouder225Aantal2023
Geboorte totaal10Aantal2021
De inwonersaantallen voor het postcodegebied 3615 worden op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners. Bij minder dan vijf inwoners worden er geen gegevens weergegeven. Dit is gedaan in verband met de geheimhoudingsregels uit de AVG. Geboorte totaal toont het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in het postcodegebied 3615. Levendgeborenen zijn kinderen die na geboorte enig teken van leven hebben vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens460Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens115Aantal2022
Meerpersoonshuishoudens345Aantal2022
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen155Aantal2022
Meerpersoonshuishoudens met kinderen190Aantal2022
Huishoudens eenouder kinderen30Aantal2022
Huishoudens twee ouders kinderen160Aantal2022
Gemiddelde huishoudgrootte2,50Gemiddelde2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,56Gemiddelde2023
Gemiddelde huishoudensgrootte eenpersoonshuishoudens1,00Gemiddelde2023
Gemiddelde huishoudensgrootte meerpersoonshuishoudens met kinderen3,90Gemiddelde2023
Gemiddelde huishoudensgrootte meerpersoonshuishoudens zonder kinderen2,04Gemiddelde2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven.
InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomen60-80 boven middenCategorie2019
Gemiddeld huishoudinkomen€39.700Gemiddelde2020
% laag huishoudinkomen24%Percentage2020
% hoog huishoudinkomen36%Percentage2020
Inwoners met WW bijstand AO uitkering35Aantal2022
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. Dit is het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten (bijvoorbeeld alimentatie), premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen. De cijfers over het inkomen in een gebied worden weergegeven wanneer in het gebied 100 huishoudens of meer woonachtig zijn. Bovendien mag er geen enkel huishouden zijn die 30 procent of meer van de totale inkomenssom van het gebied heeft.
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad475Aantal2022
Niet bewoonde woningen40Aantal2022
Meergezinswoningen45Aantal2022
% Huurwoningen20%Percentage2022
% Koopwoningen80%Percentage2022
Huurwoningen corporatie50Aantal2022
Gemiddelde WOZ waarde€539.000Euro2022
WOZ klasse€500.000 tot €750.000Euro2022
Woningen voor 1945205Aantal2022
Woningen 1945 tot 196555Aantal2022
Woningen 1965 tot 197530Aantal2022
Woningen 1975 tot 198565Aantal2022
Woningen 1985 tot 199540Aantal2022
Woningen 1995 tot 200555Aantal2022
Woningen 2005 tot 201510Aantal2022
Woningen 2015 en later15Aantal2022
De getoonde cijfers over woningen in het postcodegebied 3615 komen van het CBS en zijn aangevuld met extra woningdata van het Kadaster. Het CBS leidt de cijfers over de woningvoorraad af uit de BAG. Het CBS definieert een woning als een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De cijfers zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan in totaal vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven.
MigratieWaardeEenheidJaar
% Geboren in Nederland met een Nederlandse herkomst90%Percentage2022
% Geboren in Nederland met een Europese herkomst0%Percentage2022
% Geboren in Nederland met herkomst buiten Europa0%Percentage2022
% Geboren buiten Nederland met een Europese herkomst0%Percentage2022
% Geboren buiten Nederland met herkomst buiten Europa0%Percentage2022
% Nederlandse achtergrond90%Percentage2021
% Westerse migratie achtergrond0%Percentage2021
% Niet-westerse migratie achtergrond0%Percentage2021
Totaal inwoners naar achtergrond1.170Aantal2023
Nederlandse achtergrond1.070Aantal2023
Met migratieachtergrond100Aantal2023
Migratieachtergrond Afrika10Aantal2023
Migratieachtergrond Amerika20Aantal2023
Migratieachtergrond Azië15Aantal2023
Migratieachtergrond Europa55Aantal2023
Migratieachtergrond Europese Unie30Aantal2023
Migratieachtergrond Oceanië5Aantal2023
Migratieachtergrond Antillen5Aantal2023
Migratieachtergrond België5Aantal2023
Migratieachtergrond Duitsland5Aantal2023
Migratieachtergrond Indonesië10Aantal2023
Migratieachtergrond Marokko10Aantal2023
Migratieachtergrond Polen0Aantal2023
Migratieachtergrond Suriname10Aantal2023
Migratieachtergrond Turkije5Aantal2023
Niet-westerse migratieachtergrond35Aantal2023
Overige niet-westerse migratieachtergrond5Aantal2023
Overige westerse migratieachtergrond45Aantal2023
Westerse migratieachtergrond65Aantal2023
De onderwerpen binnen de categorie migratie gaan over de herkomst van personen. Iemands herkomst geeft weer in welk land iemand geboren is of waar diens ouders geboren zijn. De herkomst van personen die in het buitenland zijn geboren wordt bepaald door hun eigen geboorteland. De herkomst van personen die in Nederland geboren zijn, wordt bepaald door het geboorteland van de ouders. Wanneer beide ouders in het buitenland zijn geboren, is het geboorteland van de moeder leidend in het bepalen van de herkomst. De geboortegegevens van de moeder zijn vaker bekend dan die van de vader. Wanneer de moeder in Nederland is geboren of het geboorteland van de moeder onbekend is, dan wordt het geboorteland van de vader gebruikt.
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woning2.010Gemiddeld jaarverbruik in m³2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning3.840gemiddeld jaarverbruik in kWh2021
Energielabels Definitief185Aantal2023
Energielabels Voorlopig291Aantal2023
Energielabels Onbepaald64Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++0Aantal2023
Energielabels A++5Aantal2023
Energielabels A+1Aantal2023
Energielabels A38Aantal2023
Energielabels B63Aantal2023
Energielabels C102Aantal2023
Energielabels D36Aantal2023
Energielabels E19Aantal2023
Energielabels F49Aantal2023
Energielabels G163Aantal2023
De onderwerpen in de categorie energie geven aan wat het gemiddelde energieverbruik per jaar in het postcodegebied 3615 is en hoeveel panden in het postcodegebied 3615 welk type energielabel hebben. Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. De data over energieverbruik komt van het CBS, de data over energielabels komt van de RVO.
Pand bouwperiodeWaardeEenheidJaar
Panden voor 17004Aantal2023
Panden 1700 tot 1900108Aantal2023
Panden 1900 tot 192570Aantal2023
Panden 1925 tot 195052Aantal2023
Panden 1950 tot 197089Aantal2023
Panden 1970 tot 198074Aantal2023
Panden 1980 tot 199049Aantal2023
Panden 1990 tot 200055Aantal2023
Panden 2000 tot 201012Aantal2023
Panden 2010 tot 202018Aantal2023
Panden 2020 en later9Aantal2023
De pand bouwperiode toont het percentage van de adressen in in het postcodegebied 3615 dat in de BAG data van het Kadaster in een bepaalde periode gebouwd is.
WoningtypeWaardeEenheidJaar
Woningtype appartement42Aantal2023
Woningtype tussen of geschakelde woning68Aantal2023
Woningtype hoekwoning60Aantal2023
Woningtype tweeonder1kap107Aantal2023
Woningtype vrijstaande woning203Aantal2023
Woningtype standplaats0Aantal2023
Woningtype ligplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend0Aantal2023
Woningtype niet van toepassing60Aantal2023
Het woningtype toont het percentage van de adressen dat in de BAG data van het Kadaster een bepaald woningtype heeft. De woningtypering bestaat uit de volgende typen woningen:  appartement,  hoekwoning,  twee-onder-één-kapwoning,  tussen- of geschakelde woning,  vrijstaande woning. Het type woning is geografisch-algoritmisch bepaald.
Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand0,80Kilometer2020
Huisartsenpost - afstand10,20Kilometer2020
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM1Aantal2020
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM1Aantal2020
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM4Aantal2020
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand10,20Kilometer2020
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KM0Aantal2020
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM0Aantal2020
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM9Aantal2020
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand6,30Kilometer2020
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KM0Aantal2020
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM2Aantal2020
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM12Aantal2020
Apotheek - afstand4,40Kilometer2020
Het CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 3615. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 3615 beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 3615 gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 3615 binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. Bekijk ook het overzicht van data over de gezondheidszorg en de gezondheid van inwoners op AlleCijfers.
Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand4,00Kilometer2020
Supermarkt - aantal 1 KM0Aantal2020
Supermarkt - aantal 3 KM0Aantal2020
Supermarkt - aantal 5 KM4Aantal2020
Dagelijkse levensmiddelen - afstand3,30Kilometer2020
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM0Aantal2020
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM0Aantal2020
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM12Aantal2020
Warenhuis - afstand6,00Kilometer2020
Warenhuis - aantal 5 KM0Aantal2020
Warenhuis - aantal 10 KM11Aantal2020
Warenhuis - aantal 20 KM31Aantal2020
Het CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 3615. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 3615 beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 3615 gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 3615 binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. (4) Daarnaast zijn er andere indicatoren zoals de mate van stedelijkheid, de bevolkingsdichtheid en de omgevingsadressendichtheid. Zie de definities van de verschillende dichtheidsmaten.
Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand3,20Kilometer2020
Café - aantal 1 KM0Aantal2020
Café - aantal 3 KM0Aantal2020
Café - aantal 5 KM4Aantal2020
Cafetaria - afstand0,70Kilometer2020
Cafetaria - aantal 1 KM1Aantal2020
Cafetaria - aantal 3 KM1Aantal2020
Cafetaria - aantal 5 KM7Aantal2020
Hotel - afstand4,90Kilometer2020
Hotel - aantal 5 KM1Aantal2020
Hotel - aantal 10 KM29Aantal2020
Hotel - aantal 20 KM71Aantal2020
Restaurant - afstand0,70Kilometer2020
Restaurant - aantal 1 KM1Aantal2020
Restaurant - aantal 3 KM2Aantal2020
Restaurant - aantal 5 KM6Aantal2020
Het CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 3615. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 3615 beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 3615 gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 3615 binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. (4) Daarnaast zijn er andere indicatoren zoals de mate van stedelijkheid, de bevolkingsdichtheid en de omgevingsadressendichtheid. Zie de definities van de verschillende dichtheidsmaten.
Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand0,80Kilometer2020
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM1Aantal2020
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM1Aantal2020
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM4Aantal2020
Kinderdagverblijf - afstand0,80Kilometer2020
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM1Aantal2020
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM1Aantal2020
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM9Aantal2020
Het CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 3615. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 3615 beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 3615 gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 3615 binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont.Bekijk ook het overzicht van kinderopvanglocaties per gemeente op AlleCijfers.
Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand0,80Kilometer2020
Basisschool - aantal 1 KM1Aantal2020
Basisschool - aantal 3 KM1Aantal2020
Basisschool - aantal 5 KM6Aantal2020
Voortgezet onderwijs - afstand6,70Kilometer2020
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM0Aantal2020
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM0Aantal2020
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM7Aantal2020
VMBO - afstand4,60Kilometer2020
VMBO - aantal 3 KM0Aantal2020
VMBO - aantal 5 KM1Aantal2020
VMBO - aantal 10 KM11Aantal2020
HAVO VWO - afstand4,60Kilometer2020
HAVO VWO - aantal 3 KM0Aantal2020
HAVO VWO - aantal 5 KM1Aantal2020
HAVO VWO - aantal 10 KM15Aantal2020
Het CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 3615. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 3615 beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 3615 gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 3615 binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. Bekijk ook heel veel data over het onderwijs op AlleCijfers.
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand2,90Kilometer2020
Treinstation - afstand9,40Kilometer2020
Overstapstation - afstand6,50Kilometer2020
Bibliotheek - afstand4,80Kilometer2020
Brandweer - afstand0,80Kilometer2020
Het CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 3615. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 3615 beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 3615 gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 3615 binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. (4) Daarnaast zijn er andere indicatoren zoals de mate van stedelijkheid, de bevolkingsdichtheid en de omgevingsadressendichtheid. Zie de definities van de verschillende dichtheidsmaten.
Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand8,20Kilometer2020
Podiumkunsten - afstand8,10Kilometer2020
Podiumkunsten - aantal 5 KM0Aantal2020
Podiumkunsten - aantal 10 KM6Aantal2020
Podiumkunsten - aantal 20 KM23Aantal2020
Museum - afstand3,10Kilometer2020
Museum - aantal 5 KM1Aantal2020
Museum - aantal 10 KM10Aantal2020
Museum - aantal 20 KM29Aantal2020
Het CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 3615. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 3615 beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 3615 gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 3615 binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. (4) Daarnaast zijn er andere indicatoren zoals de mate van stedelijkheid, de bevolkingsdichtheid en de omgevingsadressendichtheid. Zie de definities van de verschillende dichtheidsmaten.
Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand4,80Kilometer2020
Attractiepark - aantal 10 KM4Aantal2020
Attractiepark - aantal 20 KM10Aantal2020
Attractiepark - aantal 50 KM45Aantal2020
Zwembad - afstand6,00Kilometer2020
Kunstijsbaan - afstand4,90Kilometer2020
Bioscoop - afstand8,70Kilometer2020
Bioscoop - aantal 5 KM0Aantal2020
Bioscoop - aantal 10 KM5Aantal2020
Bioscoop - aantal 20 KM13Aantal2020
Sauna - afstand3,80Kilometer2020
Zonnebank - afstand5,30Kilometer2020
Het CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 3615. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 3615 beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 3615 gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 3615 binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. (4) Daarnaast zijn er andere indicatoren zoals de mate van stedelijkheid, de bevolkingsdichtheid en de omgevingsadressendichtheid. Zie de definities van de verschillende dichtheidsmaten.
LeeftijdenWaardeEenheidJaar
0 tot 5 jaar70Aantal2023
5 tot 10 jaar70Aantal2023
10 tot 15 jaar70Aantal2023
15 tot 20 jaar70Aantal2023
20 tot 25 jaar75Aantal2023
25 tot 30 jaar50Aantal2023
30 tot 35 jaar65Aantal2023
35 tot 40 jaar60Aantal2023
40 tot 45 jaar60Aantal2023
45 tot 50 jaar65Aantal2023
50 tot 55 jaar80Aantal2023
55 tot 60 jaar95Aantal2023
60 tot 65 jaar115Aantal2023
65 tot 70 jaar85Aantal2023
70 tot 75 jaar70Aantal2023
75 tot 80 jaar35Aantal2023
80 tot 85 jaar25Aantal2023
85 tot 90 jaar0Aantal2023
90 tot 95 jaar5Aantal2023
95 jaar of ouder5Aantal2023
15 tot 70 jaar820Aantal2023
Gegevens over het aantal inwoners naar leeftijdscategorie in het postcodegebied 3615.
BevolkingWaardeEenheidJaar
Alleenstaande115Aantal2023
Ouder in eenouderhuishouden25Aantal2023
Overig lid huishouden30Aantal2023
Partner in paar met kind(eren)330Aantal2023
Partner in paar, geen kind(eren)295Aantal2023
Persoon in institutioneel huishouden0Aantal2023
Persoon in particulier huishouden1.170Aantal2023
Thuiswonend kind375Aantal2023
Totaal personen1.170Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar de positie van de inwoners in huishoudens in het postcodegebied 3615.
VoertuigenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsauto Aardgas0Aantal2023
Bedrijfsauto Benzine10Aantal2023
Bedrijfsauto Diesel195Aantal2023
Bedrijfsauto Elektriciteit0Aantal2023
Bedrijfsauto Hybride0Aantal2023
Bedrijfsauto LNG0Aantal2023
Bedrijfsauto LPG0Aantal2023
Bedrijfsauto Waterstof0Aantal2023
Bromfiets Benzine93Aantal2023
Bromfiets Diesel0Aantal2023
Bromfiets Elektriciteit0Aantal2023
Bus Aardgas0Aantal2023
Bus Diesel0Aantal2023
Bus Elektriciteit0Aantal2023
Bus Hybride0Aantal2023
Bus Waterstof0Aantal2023
Driewielig motorrijtuig Benzine0Aantal2023
Driewielig motorrijtuig Diesel0Aantal2023
Driewielig motorrijtuig Elektriciteit0Aantal2023
Driewielig motorrijtuig LPG0Aantal2023
Land- of bosbouwtrekker Benzine10Aantal2023
Land- of bosbouwtrekker Diesel145Aantal2023
Land- of bosbouwtrekker Elektriciteit0Aantal2023
Land- of bosbouwtrekker LNG0Aantal2023
Mobiele machine Diesel0Aantal2023
Mobiele machine Elektriciteit0Aantal2023
Motorfiets Benzine88Aantal2023
Motorfiets Elektriciteit0Aantal2023
Motorfiets met zijspan Benzine0Aantal2023
Motorrijtuig met beperkte snelheid Aardgas0Aantal2023
Motorrijtuig met beperkte snelheid Benzine0Aantal2023
Motorrijtuig met beperkte snelheid Diesel63Aantal2023
Motorrijtuig met beperkte snelheid Elektriciteit0Aantal2023
Motorrijtuig met beperkte snelheid Hybride0Aantal2023
Motorrijtuig met beperkte snelheid LPG0Aantal2023
Personenauto Aardgas0Aantal2023
Personenauto Alcohol0Aantal2023
Personenauto Benzine556Aantal2023
Personenauto Diesel87Aantal2023
Personenauto Elektriciteit17Aantal2023
Personenauto Hybride35Aantal2023
Personenauto Hybride met stekker11Aantal2023
Personenauto LPG10Aantal2023
Personenauto Waterstof0Aantal2023
De data over auto's en andere motorvoertuigen in in het postcodegebied 3615 omvat het aantal voertuigen per voertuigsoort en per type energiebron per gebied. Deze gegevens worden maandelijks aan onze dataverzameling toegevoegd op basis van de datasets met regionale voertuigdata.
Download alle postcodedata voor de gemeente De Bilt
Afbeelding van Excel documenten uit de download met postcodes voor de gemeente De Bilt.

Download alle data in handige Excel documenten van OpenInfo.nl. Niet goed, geld terug!

Download een schat een informatie voor de gemeente De Bilt. Met een Excel document met handige werkbladen met de data over de postcodes in de gemeente De Bilt. Daarnaast bevat de download andere documenten met de data over de gemeente, wijken en buurten, alle adressen, verkiezingsuitslagen, gezondheidscijfers, misdaadcijfers en nog veel meer!

Download!
Kaart met alle postcodes binnen de gemeente De Bilt
Afbeelding van de postcodes in de gemeente De Bilt op de kaart.

Kaart van alle postcodes binnen de gemeente De Bilt. Gebruik de knoppen onder de kaart per postcode om de afzonderlijke postcodes te tonen.

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Bedankje