Statistieken postcode 3037

Aantal inwoners per jaar
Er zijn 7.770 inwoners in 2022 in het postcodegebied 3037.
Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar in postcodegebied 3037 op basis van de bevokingsdata van het CBS.

De bevolking van het postcodegebied 3037 is met 545 personen gegroeid van 7.225 personen in 2003 tot 7.770 personen in 2022 (dat is een groei van 7,5%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2003 tot en met 2022 was 29 personen (0,39%).

Over postcode 3037

Postcode 3037 ligt binnen de gemeente Rotterdam. Postcode 3037 telt 7.770 inwoners en 4.135 huishoudens met een gemiddelde huishoudgroote van 1,90 personen. Er zijn 3.800 woningen in postcodegebied 3037 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €276.000. Postcodegebied 3037 grenst aan de volgende 6 postcodegebieden: 3032, 3035, 3036, 3038, 3045 en 3051. Bekijk de straatnamen voor postcode 3037 in de tabel met adressen in Rotterdam. De numerieke (viercijferige) postcode 3037 telt 193 volledige postcodes van zes posities.

Advertentie:

Kaart van het postcodegebied 3037
Kaart van het postcodegebied 3037. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de postcode 3037 binnen de gemeente Rotterdam. Bekijk ook de kaart met alle postcodes binnen de gemeente.

Vorige postcode Volgende postcode
Aantal inwoners naar leeftijd in postcode 3037


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

Het totaal aantal inwoners voor postcode 3037 in 2022 is 7.770. Download meer gegevens voor alle postcodes in Nederland of alle postcodes in de gemeente Rotterdam. Onder andere met cijfers per postcode per jaar voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van "0 tot 5 jaar" tot "90 jaar en ouder" voor alle jaren in de periode 2003 tot en met 2022.

Vrouwen en mannen in postcode 3037


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Adressen: 4.179 totaal in het postcodegebied 3037

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. Het poostcodegebied 3037 telt in totaal 4.179 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor het postcodegebied 3037. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor het postcodegebied 3037. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Informatie per "postcode-6" in postcode 3037

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per 2023 en het aantal inwoners per 2020 per volledige postcode van zes posities voor het postcodegebied 3037. Download alle beschikbare postcodegegevens als Excel document met meer dan 30 onderwerpen voor de 193 volledige postcodes en meer dan 100 onderwerpen voor de 11 numerieke postcodes in de gemeente Rotterdam.

Postcode Aantal adressen Aantal inwoners
3037AD2445
3037AE2445
3037AG2435
3037AH2440
3037AJ1530

Toon alle 193 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Aantal adressen per straat in postcode 3037

Onderstaande tabel toont het aantal adressen per straat die in adressen met postcode 3037 voorkomt. Vind de buurt bij ieder adres op de pagina met alle adressen.

Straat Aantal adressen
Ackersdijkstraat274
Bergselaan341
Bergsingel409
Bergweg335
Bergwegplantsoen189

Toon alle 32 rijen...
(ververs de pagina om de tabel weer in te klappen)

Advertentie:

Aantal adressen per postcode, gemeente Rotterdam


Heel even geduld alsjeblieft...
de adresgegevens per postcode binnen de gemeente
worden geladen!De gemeente Rotterdam bestaat uit 76 postcodes van vier cijfers (het numerieke deel van de postcode). Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen voor de 10 grootste postcodes in de gemeente Rotterdam (postcode 3037 behoort met 4.179 adressen niet tot de top 10 en is als elfde postcode aan de grafiek toegevoegd).

Woningen naar bouwjaar voor postcode 3037


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Aantal woningen in 2022 per periode waarin de woningen gebouwd zijn.

Autochtoon of migratie in postcode 3037


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 1998-2021 in postcode 3037 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Verdeling migratie naar werelddeel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!

Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 3037 naar het werelddeel van de inwoners met een migratie-achtergrond (de cijfers betreffen uitsluitend het deel van de bevolking in het postcode gebied met een migratie-achtergrond, Europa is hierbij daarom exclusief Nederland). Aantal inwoners per 1 januari 1998-2021.

Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in het postcodegebied 3037. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 5 mei 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in het postcodegebied 3037
Er zijn 26 elektrische auto’s in mei 2023 in het postcodegebied 3037.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in het postcodegebied 3037 op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 26 elektrische auto’s in het postcodegebied 3037. Dit is het totaal aantal in mei 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in het postcodegebied 3037 die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.366 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in het postcodegebied 3037 in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in het postcodegebied 3037 geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.934 op naam geregistreerde voertuigen in het postcodegebied 3037 (in mei 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.273 voertuigen van het type ‘personenauto’ in het postcodegebied 3037 in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in het postcodegebied 3037 geregistreerd staat.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de numerieke postcode 3037 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

Energie WaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woning890gemiddeld jaarverbruik2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning2.100gemiddeld jaarverbruik2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens4.135aantal2020
Huishoudens eenpersoons2.145aantal2020
Huishoudens meerpersoons845aantal2020
Huishoudens eenouder kinderen325aantal2020
Huishoudens twee ouders kinderen770aantal2020
Gemiddelde huishoudgroote1,90gemiddelde2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomen40-60 middencategorie2018
% laag huishoudinkomen51%percentage2018
% hoog huishoudinkomen17%percentage2018
Inwoners met WW bijstand AO uitkering775aantal inwoners2020
InwonersWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners7.770aantal2021
Mannen3.745aantal2020
Vrouwen4.085aantal2020
0 tot 15 jaar1.120aantal2021
15 tot 25 jaar970aantal2021
25 tot 45 jaar2.875aantal2021
45 tot 65 jaar1.815aantal2021
65 jaar of ouder990aantal2021
Geboorte totaal110aantal2019

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


MigratieWaardeEenheidJaar
% Nederlandse achtergrond50%percentage2020
% Westerse migratie achtergrond10%percentage2020
% Niet-westerse migratie achtergrond30%percentage2020
Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand0,20kilometer2018
Café - aantal 1 KM30,90aantal2018
Café - aantal 3 KM177,80aantal2018
Café - aantal 5 KM337,50aantal2018
Cafetaria - afstand0,20kilometer2018
Cafetaria - aantal 1 KM31,70aantal2018
Cafetaria - aantal 3 KM283,00aantal2018
Cafetaria - aantal 5 KM464,80aantal2018
Hotel - afstand1,20kilometer2018
Hotel - aantal 5 KM52,50aantal2018
Hotel - aantal 10 KM65,90aantal2018
Hotel - aantal 20 KM106,60aantal2018
Restaurant - afstand0,30kilometer2018
Restaurant - aantal 1 KM29,70aantal2018
Restaurant - aantal 3 KM320,40aantal2018
Restaurant - aantal 5 KM553,50aantal2018
Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand3,00kilometer2018
Podiumkunsten - afstand1,10kilometer2018
Podiumkunsten - aantal 5 KM10,00aantal2018
Podiumkunsten - aantal 10 KM18,70aantal2018
Podiumkunsten - aantal 20 KM30,00aantal2018
Museum - afstand1,10kilometer2018
Museum - aantal 5 KM15,00aantal2018
Museum - aantal 10 KM20,00aantal2018
Museum - aantal 20 KM33,00aantal2018
Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand0,30kilometer2018
Huisartsenpost - afstand1,50kilometer2018
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM9,10aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM31,90aantal2018
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM70,80aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand1,50kilometer2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KM4,00aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM9,00aantal2018
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM13,80aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand1,50kilometer2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KM7,00aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM14,00aantal2018
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM27,80aantal2018
Apotheek - afstand0,40kilometer2018
Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand0,30kilometer2018
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM7,20aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM44,80aantal2018
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM104,30aantal2018
Kinderdagverblijf - afstand0,20kilometer2018
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM14,20aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM83,10aantal2018
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM170,60aantal2018
Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand0,30kilometer2018
Basisschool - aantal 1 KM4,40aantal2018
Basisschool - aantal 3 KM32,90aantal2018
Basisschool - aantal 5 KM69,60aantal2018
Voortgezet onderwijs - afstand1,00kilometer2018
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM22,80aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM38,00aantal2018
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM88,50aantal2018
VMBO - afstand1,00kilometer2018
VMBO - aantal 3 KM15,10aantal2018
VMBO - aantal 5 KM27,00aantal2018
VMBO - aantal 10 KM67,40aantal2018
HAVO VWO - afstand1,60kilometer2018
HAVO VWO - aantal 3 KM11,30aantal2018
HAVO VWO - aantal 5 KM16,50aantal2018
HAVO VWO - aantal 10 KM35,50aantal2018
Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand2,30kilometer2018
Attractiepark - aantal 10 KM6,90aantal2018
Attractiepark - aantal 20 KM15,80aantal2018
Attractiepark - aantal 50 KM44,40aantal2018
Zwembad - afstand1,00kilometer2018
Kunstijsbaan - afstand5,40kilometer2018
Bioscoop - afstand1,40kilometer2018
Bioscoop - aantal 5 KM6,00aantal2018
Bioscoop - aantal 10 KM9,00aantal2018
Bioscoop - aantal 20 KM15,00aantal2018
Sauna - afstand1,00kilometer2018
Zonnebank - afstand0,50kilometer2018
Aantal adressen4.169aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand0,90kilometer2018
Treinstation - afstand1,10kilometer2018
Overstapstation - afstand2,20kilometer2018
Bibliotheek - afstand2,40kilometer2018
Brandweer - afstand2,60kilometer2018
Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand0,30kilometer2018
Supermarkt - aantal 1 KM8,10aantal2018
Supermarkt - aantal 3 KM40,80aantal2018
Supermarkt - aantal 5 KM82,30aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - afstand0,20kilometer2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM58,20aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM302,70aantal2018
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM498,50aantal2018
Warenhuis - afstand2,10kilometer2018
Warenhuis - aantal 5 KM13,30aantal2018
Warenhuis - aantal 10 KM22,00aantal2018
Warenhuis - aantal 20 KM47,10aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode3037string2020
Omgevingsadressendichtheid6.639gemiddelde2020
Stedelijkheid1categorie2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.800aantal2020
Niet bewoonde woningen210aantal2020
Woningen voor 19452.745aantal2020
Woningen 1945 tot 196530aantal2020
Woningen 1965 tot 1975190aantal2020
Woningen 1975 tot 1985geen dataaantalgeen data
Woningen 1985 tot 1995475aantal2020
Woningen 1995 tot 2005155aantal2020
Woningen 2005 tot 2015215aantal2020
Woningen 2015 en latergeen dataaantalgeen data
Meergezinswoningen3.540aantal2020
% Huurwoningen60%percentage2020
% Koopwoningen40%percentage2020
Huurwoningen corporatie1.475aantal2020
Gemiddelde WOZ waarde€276.000Euro2020

Het is ook mogelijk om alle gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als handig Excel document te ontvangen:

  1. Alle postcodes van 4 cijfers zijn onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam.
  2. Er is ook een download met alle postcodes van 4 cijfers voor heel Nederland.
  3. Bijna alle onderwerpen zijn ook beschikbaar per volledige postcode van zes posities. Neem contact op voor levering hiervan als maatwerk. Nederland telt meer dan 450.000 postcode gebieden (ten opzichte van ruim 4.000 numerieke (viercijferige) postcodes).

Advertentie:

"40-60 midden"

is de mediaan van het huishoudinkomen in postcodegebied 3037. Download de inkomensgegevens voor alle postcodes in Nederland.

Definitie mediaanhuishoudinkomen:
Per gebied wordt de mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in het land, en op basis hiervan ingedeeld in een groep; laag, onder midden, midden, boven midden, of hoog.
Per gebied wordt het 99% betrouwbaarheidsinterval van het mediane inkomen bepaald. Wanneer dit in één klasse valt, dan wordt deze met zekerheid als zodanig ingedeeld (bijvoorbeeld ‘midden’ of ‘hoog’). En wanneer het interval meerdere klassen omvat, dan wordt dit bereik gerapporteerd (bijvoorbeeld ‘laag tot onder midden’ of ‘midden tot boven midden’). Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in groote en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen op haar beurt is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastngen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Classifcate van het mediaan inkomen: Laag: Mediaan inkomen beneden 15.900 Euro. Onder midden: Mediaan inkomen tussen 15.900 Euro en 21.000 Euro. Midden: Mediaan inkomen tussen 21.000 Euro en 26.800 Euro. Boven midden: Mediaan inkomen tussen 26.800 Euro en 34.600 Euro. Hoog: Mediaan inkomen 34.600 Euro en hoger. De mediaan van het gestandaardiseerde inkomen per huishouden wordt weergegeven bij minimaal 10 huishoudens.
Kaart met alle postcodes binnen de gemeente Rotterdam
Kaart van alle numerieke postcodes binnen de gemeente.

Kaart van alle postcodes binnen de gemeente Rotterdam. Gebruik de knoppen onder de kaart per postcode om de afzonderlijke postcodes te tonen.

Kenmerken van de woningen in Rotterdam
Informatie over de woningen in deze gemeente op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Rotterdam:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2022. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download alle informatie over Rotterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Rotterdam. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Rotterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle adressen, postcodes, woonplaatsen, wijken en buurten!

Download!

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de wijken en buurten in Rotterdam. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Meer informatie voor postcode 3037