Data postcode 3542: meer dan 100 onderwerpen!

Data postcode 3542:
100 onderwerpen!

Kerncijfers postcode 3542
Adressen, panden, percelen, woningen, huishoudens en inwoners.
Over het postcodegebied 3542

Postcode 3542 ligt binnen de gemeente Utrecht. Postcode 3542 telt 150 inwoners en 70 huishoudens met een gemiddelde huishoudgrootte van 2,3 personen. Er zijn 65 woningen in het postcodegebied 3542 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €523.000. Bekijk de straatnamen voor postcode 3542 in de tabel met alle adressen in de gemeente Utrecht.De numerieke (viercijferige) postcode 3542 telt 52 volledige postcodes van zes posities.

Postcode 3542 op de kaart
Kaart van de omgeving van het postcodegebied 3542.
Afbeelding van het postcodegebied 3542 op de kaart.

Bovenstaande afbeelding toont de kaart van het postcodegebied 3542. Klik op de kaart om de kaart met alle postcodes binnen de gemeente Utrecht te tonen.

Download de postcodedata in handige Excel documenten voor de gemeente Utrecht of voor heel Nederland.

Vorige postcode Volgende postcode

Advertentie:

Postcodes binnen het postcodegebied 3542
Tabel met de 52 postcodes die binnen het postcodegebied 3542 vallen.
PostcodeInwonersHuishoudensAdressenWoningenWoningwaardeInkomenAfstand tot boodschappen
3542DJ55110geen dataonclassificeerbaar1,1KM
3542DM50170geen dataonclassificeerbaar0,7KM
3542DB40151815€409.00060-100 boven midden tot hoog1,5KM
3542AA25153215€243.00040-80 midden tot boven midden0,8KM
3542DC25101510€507.00060-80 boven midden1,3KM
3542AD150415geen dataonclassificeerbaar1,9KM
3542DL155170geen dataonclassificeerbaar1,1KM
3542DK100120geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
3542DP0070geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
3542DE00340geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
3542DG00310geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
3542DH00120geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
3542DN0050geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
3542DR00120geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
3542CN0080geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
3542DS00130geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
3542DT00120geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
3542DW0020geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
3542DX0010geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
3542DZ0020geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
3542EA0080geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
3542EB00140geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
3542EC0080geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
3542ED00480geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
3542EE00110geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
3542DA00150geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
3542CJ0010geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
3542AB00590geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
3542AS00240geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
3542AC00125€189.000onclassificeerbaargeen dataKM
3542AE0020geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
3542AG00200geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
3542AH00160geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
3542AJ0060geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
3542AK00120geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
3542AL0090geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
3542AN0090geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
3542AP0040geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
3542AR00400geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
3542AT0040geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
3542CH00150geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
3542AV0060geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
3542AW00490geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
3542AX00200geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
3542AZ0040geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
3542CA00240geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
3542CB00110geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
3542CC0040geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
3542CD0010geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
3542CE00140geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
3542CG0050geen dataonclassificeerbaargeen dataKM
3542EG0070geen dataonclassificeerbaargeen dataKM

Bovenstaande tabel toont enkele van de meer dan 100 onderwerpen die voor de postcodes in het postcodegebied 3542 bekend zijn. De cijfers over inwoners, huishoudens en woningen zijn afgerond op vijftallen. Klik op de postcode om de pagina met alle gegevens voor die postcode te tonen.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Utrecht
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in postcodegebied 3542 was €523.000 in 2022.
Eigendom van woningen
In 2022 was 30% van de woningen in het postcodegebied 3542 een huurwoning en 70% was een koopwoning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont de verdeling van woningen naar type eigendom, koop of huur, per jaar tot en met 2022.

Woningen naar eigendom: Informatie over huur- en koopwoningen op basis van de cijfers van het CBS. Dit is gedaan met een koppeling tussen de BAG en het WOZ-register met een aanvulling uit het woningbestand van het Kadaster.

Aantal inwoners per jaar
Postcodegebied 3542 telt 150 inwoners in 2023.
Vrouwen en mannen in het postcodegebied 3542
57% van de inwoners in het postcodegebied 3542 staat als man geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar geslacht (klik op de vlakken in de donutgrafiek om de aantallen te zien).

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Bevolking naar leeftijd in het postcodegebied 3542
Postcode 3542 telt 50 inwoners in de leeftijdsgroep 45-65 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie.

Het aantal inwoners per leeftijdsgroep is afgerond op vijftallen en wordt alleen getoond bij minimaal vijf inwoners. De download voor de gemeente Utrecht bevat veel meer leeftijdgegevens: Er is een document met het aantal inwoners in de gemeente per levensjaar en met een bevolkingspiramide met een uitsplitsing naar leeftijd en geslacht. Daarnaast bevat het document met postcodedata het aantal inwoners voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van ‘0 tot 5 jaar’ tot en met ‘90 jaar en ouder’ per viercijferige (numerieke) postcode voor alle jaren in de periode van 1998 tot en met 2023.

Advertentie:

Gemiddelde huishoudgrootte
Er wonen gemiddeld 2,3 personen per huishouden in het postcodegebied 3542.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde grootte van huishoudens per gebied. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op het gemiddeld aantal personen in een huishouden. De gegevens gelden voor 2022.

De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 5 postcodegebieden (blauw), 2 postcode5gebieden (roze), 1 gemeente (geel), 1 provincie (bruin) en 1 land (grijs). Het postcodegebied 3542 wordt in het rood weergegeven.

Soorten huishoudens
In 2022 waren er 70 huishoudens in het postcodegebied 3542. Er waren 20 eenpersoonshuishoudens en 50 meerpersoonshuishoudens (afgerond op vijftallen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont de verdeling naar soorten huishoudens voor het postcodegebied 3542. De gegevens gelden voor 2022.

De cijfers gaan over de particuliere huishoudens op 1 januari 2022. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen wonen en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. In deze grafiek worden de huishoudens onderverdeeld in eenpersoonshuishoudens, meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, huishoudens eenouder kinderen en huishoudens twee ouders kinderen. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen.

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
In 2021 was het gemiddelde jaarlijkse aardgasverbruik per woning in het postcodegebied 3542 1.460 m³ en het gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning was 3.990 kWh.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddelde elektriciteitsverbruik en het gemiddelde aardgasverbruik per woning per jaar. De gegevens gelden voor 2021. Het gemiddelde energieverbruik in het postcodegebied 3542 wordt vergeleken met dat in het grotere postcodegebied 35424, de gemeente Utrecht, de provincie Utrecht en Nederland.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik van aardgas in m³. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen in het postcodegebied 3542 en de andere gebieden.

Toelichting
Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in het postcodegebied 3542 zijn A (273 adressen) en C (81 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in het postcodegebied 3542. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in het postcodegebied 3542: 273 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Utrecht bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 188 panden uit de bouwperiode 1990-2000 in het postcodegebied 3542.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor het postcodegebied 3542. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2023.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bron & definities
Inkomensdata
Het mediaan inkomen per huishouden in het postcodegebied 3542 is €31.000 tot €39.700.

€31.000 tot €39.700
(categorie: boven midden)

Het mediaan inkomen in het postcodegebied 3542 valt in de categorie boven midden. Dit betekent dat het €31.000 tot €39.700 is. Per postcodegebied is de mediaan van het inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in Nederland. De gegevens gelden voor 2019. Zie onderstaande voor een verdere toelichting op de cijfers.

Toelichting

Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in het postcodegebied 3542. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in het postcodegebied 3542
Er zijn 2.405 elektrische auto’s in november 2023 in het postcodegebied 3542.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in het postcodegebied 3542 op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 2.405 elektrische auto’s in het postcodegebied 3542. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in het postcodegebied 3542 die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.818 voertuigen met ‘diesel’ als energiebron in het postcodegebied 3542 in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in het postcodegebied 3542 geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 6.737 op naam geregistreerde voertuigen in het postcodegebied 3542 (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 4.594 voertuigen van het type ‘bedrijfsauto’ in het postcodegebied 3542 in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in het postcodegebied 3542 geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor het postcodegebied 3542 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode3542Gebied2023
Adressen met postcode784Aantal2023
Adressen met woonfunctie65Aantal2023
Panden487Aantal2023
Percelen414Aantal2023
Omgevingsadressendichtheid659Gemiddelde2022
Stedelijkheid4Categorie2022
Huisnummer start1Aantal2023
Huisnummer eind1.001Aantal2023
Soort huisnummers reeksGemengdtekst2023
Aantal openbareruimtes36Aantal2023
Centrum(563115.7150373771, 6820890.486633912)Geometrie2023
Postcode43542Gebied2023
Soort regioPostcode4Categorie2023
GemeentecodeGM0344Gebied2023
GemeentenaamUtrechtGebied2023
ProvinciecodePV26Gebied2023
ProvincienaamUtrechtGebied2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van het postcodegebied 3542. De gebiedsafbakening van postcodes kan in de tijd wijzigen als gevolg van nieuwbouw, sloop en wijzigingen van gebouwen en openbare ruimtes binnen het gebied van de postcode 3542. Een postcodegebied kan bestaan uit enkel even huisnummers, uit alleen oneven huisnummers of uit zowel even als oneven huisnummers. Dit wordt aangegeven met de ‘soort huisnummers reeks’. En een postcodegebied kan in één of meerdere openbare ruimtes voorkomen. Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, stoep of trottoir zijn. Het kan ook gebieden betreffen die tussen gebouwen liggen, zoals binnenplaatsen. Het aantal openbare ruimtes geeft aan of een postcode in slechts één of in meerdere openbare ruimtes voorkomt. Met postcode5 wordt het numerieke deel van de postcode en de eerste letter bedoeld, dit zijn 5 posities. Met postcode4 wordt het numerieke deel van de postcode bedoeld.
InwonersWaardeEenheidJaar
Inwoners150Aantal2023
Mannen85Aantal2023
Vrouwen65Aantal2023
0 tot 15 jaar20Aantal2023
15 tot 25 jaar20Aantal2023
25 tot 45 jaar25Aantal2023
45 tot 65 jaar50Aantal2023
65 jaar of ouder35Aantal2023
Geboorte totaalgeen dataAantalgeen data
De inwonersaantallen voor het postcodegebied 3542 worden op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners. Bij minder dan vijf inwoners worden er geen gegevens weergegeven. Dit is gedaan in verband met de geheimhoudingsregels uit de AVG. Geboorte totaal toont het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in het postcodegebied 3542. Levendgeborenen zijn kinderen die na geboorte enig teken van leven hebben vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens70Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens20Aantal2022
Meerpersoonshuishoudens50Aantal2022
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen25Aantal2022
Meerpersoonshuishoudens met kinderen25Aantal2022
Huishoudens eenouder kinderen5Aantal2022
Huishoudens twee ouders kinderen20Aantal2022
Gemiddelde huishoudgrootte2,30Gemiddelde2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,25Gemiddelde2023
Gemiddelde huishoudensgrootte eenpersoonshuishoudens1,00Gemiddelde2023
Gemiddelde huishoudensgrootte meerpersoonshuishoudens met kinderen3,62Gemiddelde2023
Gemiddelde huishoudensgrootte meerpersoonshuishoudens zonder kinderen2,04Gemiddelde2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven.
InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomen60-80 boven middenCategorie2019
Gemiddeld huishoudinkomengeen dataGemiddeldegeen data
% laag huishoudinkomen0%Percentage2019
% hoog huishoudinkomen0%Percentage2019
Inwoners met WW bijstand AO uitkering5Aantal2022
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. Dit is het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten (bijvoorbeeld alimentatie), premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen. De cijfers over het inkomen in een gebied worden weergegeven wanneer in het gebied 100 huishoudens of meer woonachtig zijn. Bovendien mag er geen enkel huishouden zijn die 30 procent of meer van de totale inkomenssom van het gebied heeft.
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad65Aantal2022
Niet bewoonde woningen10Aantal2022
Meergezinswoningen5Aantal2021
% Huurwoningen30%Percentage2022
% Koopwoningen70%Percentage2022
Huurwoningen corporatiegeen dataAantalgeen data
Gemiddelde WOZ waarde€523.000Euro2022
WOZ klasse€500.000 tot €750.000Euro2022
Woningen voor 194525Aantal2022
Woningen 1945 tot 196515Aantal2022
Woningen 1965 tot 197510Aantal2022
Woningen 1975 tot 19855Aantal2022
Woningen 1985 tot 19950Aantal2022
Woningen 1995 tot 20055Aantal2022
Woningen 2005 tot 20150Aantal2022
Woningen 2015 en later0Aantal2022
De getoonde cijfers over woningen in het postcodegebied 3542 komen van het CBS en zijn aangevuld met extra woningdata van het Kadaster. Het CBS leidt de cijfers over de woningvoorraad af uit de BAG. Het CBS definieert een woning als een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De cijfers zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan in totaal vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven.
MigratieWaardeEenheidJaar
% Geboren in Nederland met een Nederlandse herkomst60%Percentage2022
% Geboren in Nederland met een Europese herkomst0%Percentage2022
% Geboren in Nederland met herkomst buiten Europa20%Percentage2022
% Geboren buiten Nederland met een Europese herkomst10%Percentage2022
% Geboren buiten Nederland met herkomst buiten Europa10%Percentage2022
% Nederlandse achtergrond60%Percentage2021
% Westerse migratie achtergrond10%Percentage2021
% Niet-westerse migratie achtergrond30%Percentage2021
Totaal inwoners naar achtergrond150Aantal2023
Nederlandse achtergrond100Aantal2023
Met migratieachtergrond50Aantal2023
Migratieachtergrond Afrika5Aantal2023
Migratieachtergrond Amerika15Aantal2023
Migratieachtergrond Azië20Aantal2023
Migratieachtergrond Europa10Aantal2023
Migratieachtergrond Europese Unie5Aantal2023
Migratieachtergrond Oceanië0Aantal2023
Migratieachtergrond Antillen0Aantal2023
Migratieachtergrond België0Aantal2023
Migratieachtergrond Duitsland5Aantal2023
Migratieachtergrond Indonesië0Aantal2023
Migratieachtergrond Marokko5Aantal2023
Migratieachtergrond Polen5Aantal2023
Migratieachtergrond Suriname10Aantal2023
Migratieachtergrond Turkije5Aantal2023
Niet-westerse migratieachtergrond40Aantal2023
Overige niet-westerse migratieachtergrond20Aantal2023
Overige westerse migratieachtergrond0Aantal2023
Westerse migratieachtergrond10Aantal2023
De onderwerpen binnen de categorie migratie gaan over de herkomst van personen. Iemands herkomst geeft weer in welk land iemand geboren is of waar diens ouders geboren zijn. De herkomst van personen die in het buitenland zijn geboren wordt bepaald door hun eigen geboorteland. De herkomst van personen die in Nederland geboren zijn, wordt bepaald door het geboorteland van de ouders. Wanneer beide ouders in het buitenland zijn geboren, is het geboorteland van de moeder leidend in het bepalen van de herkomst. De geboortegegevens van de moeder zijn vaker bekend dan die van de vader. Wanneer de moeder in Nederland is geboren of het geboorteland van de moeder onbekend is, dan wordt het geboorteland van de vader gebruikt.
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woning1.460Gemiddeld jaarverbruik in m³2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning3.990gemiddeld jaarverbruik in kWh2021
Energielabels Definitief412Aantal2023
Energielabels Voorlopig123Aantal2023
Energielabels Onbepaald249Aantal2023
Energielabels A+++++7Aantal2023
Energielabels A++++4Aantal2023
Energielabels A+++11Aantal2023
Energielabels A++24Aantal2023
Energielabels A+28Aantal2023
Energielabels A273Aantal2023
Energielabels B36Aantal2023
Energielabels C81Aantal2023
Energielabels D17Aantal2023
Energielabels E16Aantal2023
Energielabels F15Aantal2023
Energielabels G23Aantal2023
De onderwerpen in de categorie energie geven aan wat het gemiddelde energieverbruik per jaar in het postcodegebied 3542 is en hoeveel panden in het postcodegebied 3542 welk type energielabel hebben. Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. De data over energieverbruik komt van het CBS, de data over energielabels komt van de RVO.
Pand bouwperiodeWaardeEenheidJaar
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19000Aantal2023
Panden 1900 tot 19250Aantal2023
Panden 1925 tot 195027Aantal2023
Panden 1950 tot 197080Aantal2023
Panden 1970 tot 1980116Aantal2023
Panden 1980 tot 199093Aantal2023
Panden 1990 tot 2000188Aantal2023
Panden 2000 tot 2010101Aantal2023
Panden 2010 tot 2020111Aantal2023
Panden 2020 en later19Aantal2023
De pand bouwperiode toont het percentage van de adressen in in het postcodegebied 3542 dat in de BAG data van het Kadaster in een bepaalde periode gebouwd is.
WoningtypeWaardeEenheidJaar
Woningtype appartement2Aantal2023
Woningtype tussen of geschakelde woning11Aantal2023
Woningtype hoekwoning12Aantal2023
Woningtype tweeonder1kap18Aantal2023
Woningtype vrijstaande woning22Aantal2023
Woningtype standplaats0Aantal2023
Woningtype ligplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend0Aantal2023
Woningtype niet van toepassing719Aantal2023
Het woningtype toont het percentage van de adressen dat in de BAG data van het Kadaster een bepaald woningtype heeft. De woningtypering bestaat uit de volgende typen woningen:  appartement,  hoekwoning,  twee-onder-één-kapwoning,  tussen- of geschakelde woning,  vrijstaande woning. Het type woning is geografisch-algoritmisch bepaald.
Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand1,80Kilometer2020
Huisartsenpost - afstand2,90Kilometer2020
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM0Aantal2020
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM3Aantal2020
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM20Aantal2020
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand2,90Kilometer2020
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KM1Aantal2020
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM3Aantal2020
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM8Aantal2020
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand2,90Kilometer2020
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KM1Aantal2020
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM4Aantal2020
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM11Aantal2020
Apotheek - afstand2,30Kilometer2020
Het CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 3542. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 3542 beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 3542 gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 3542 binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. Bekijk ook het overzicht van data over de gezondheidszorg en de gezondheid van inwoners op AlleCijfers.
Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand1,40Kilometer2020
Supermarkt - aantal 1 KM0Aantal2020
Supermarkt - aantal 3 KM5Aantal2020
Supermarkt - aantal 5 KM31Aantal2020
Dagelijkse levensmiddelen - afstand1,20Kilometer2020
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM0Aantal2020
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM16Aantal2020
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM110Aantal2020
Warenhuis - afstand2,40Kilometer2020
Warenhuis - aantal 5 KM6Aantal2020
Warenhuis - aantal 10 KM14Aantal2020
Warenhuis - aantal 20 KM28Aantal2020
Het CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 3542. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 3542 beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 3542 gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 3542 binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. (4) Daarnaast zijn er andere indicatoren zoals de mate van stedelijkheid, de bevolkingsdichtheid en de omgevingsadressendichtheid. Zie de definities van de verschillende dichtheidsmaten.
Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand1,90Kilometer2020
Café - aantal 1 KM0Aantal2020
Café - aantal 3 KM3Aantal2020
Café - aantal 5 KM33Aantal2020
Cafetaria - afstand0,70Kilometer2020
Cafetaria - aantal 1 KM1Aantal2020
Cafetaria - aantal 3 KM20Aantal2020
Cafetaria - aantal 5 KM116Aantal2020
Hotel - afstand1,60Kilometer2020
Hotel - aantal 5 KM6Aantal2020
Hotel - aantal 10 KM34Aantal2020
Hotel - aantal 20 KM70Aantal2020
Restaurant - afstand1,10Kilometer2020
Restaurant - aantal 1 KM0Aantal2020
Restaurant - aantal 3 KM22Aantal2020
Restaurant - aantal 5 KM151Aantal2020
Het CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 3542. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 3542 beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 3542 gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 3542 binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. (4) Daarnaast zijn er andere indicatoren zoals de mate van stedelijkheid, de bevolkingsdichtheid en de omgevingsadressendichtheid. Zie de definities van de verschillende dichtheidsmaten.
Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand1,90Kilometer2020
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM0Aantal2020
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM13Aantal2020
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM66Aantal2020
Kinderdagverblijf - afstand1,80Kilometer2020
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM0Aantal2020
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM11Aantal2020
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM74Aantal2020
Het CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 3542. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 3542 beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 3542 gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 3542 binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont.Bekijk ook het overzicht van kinderopvanglocaties per gemeente op AlleCijfers.
Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand1,90Kilometer2020
Basisschool - aantal 1 KM0Aantal2020
Basisschool - aantal 3 KM5Aantal2020
Basisschool - aantal 5 KM37Aantal2020
Voortgezet onderwijs - afstand2,90Kilometer2020
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM1Aantal2020
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM4Aantal2020
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM14Aantal2020
VMBO - afstand2,90Kilometer2020
VMBO - aantal 3 KM1Aantal2020
VMBO - aantal 5 KM6Aantal2020
VMBO - aantal 10 KM16Aantal2020
HAVO VWO - afstand2,90Kilometer2020
HAVO VWO - aantal 3 KM1Aantal2020
HAVO VWO - aantal 5 KM7Aantal2020
HAVO VWO - aantal 10 KM24Aantal2020
Het CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 3542. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 3542 beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 3542 gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 3542 binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. Bekijk ook heel veel data over het onderwijs op AlleCijfers.
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand1,50Kilometer2020
Treinstation - afstand6,00Kilometer2020
Overstapstation - afstand2,30Kilometer2020
Bibliotheek - afstand2,30Kilometer2020
Brandweer - afstand2,80Kilometer2020
Het CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 3542. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 3542 beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 3542 gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 3542 binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. (4) Daarnaast zijn er andere indicatoren zoals de mate van stedelijkheid, de bevolkingsdichtheid en de omgevingsadressendichtheid. Zie de definities van de verschillende dichtheidsmaten.
Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand5,70Kilometer2020
Podiumkunsten - afstand5,40Kilometer2020
Podiumkunsten - aantal 5 KM2Aantal2020
Podiumkunsten - aantal 10 KM9Aantal2020
Podiumkunsten - aantal 20 KM17Aantal2020
Museum - afstand4,10Kilometer2020
Museum - aantal 5 KM2Aantal2020
Museum - aantal 10 KM14Aantal2020
Museum - aantal 20 KM24Aantal2020
Het CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 3542. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 3542 beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 3542 gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 3542 binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. (4) Daarnaast zijn er andere indicatoren zoals de mate van stedelijkheid, de bevolkingsdichtheid en de omgevingsadressendichtheid. Zie de definities van de verschillende dichtheidsmaten.
Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand2,50Kilometer2020
Attractiepark - aantal 10 KM4Aantal2020
Attractiepark - aantal 20 KM10Aantal2020
Attractiepark - aantal 50 KM58Aantal2020
Zwembad - afstand2,90Kilometer2020
Kunstijsbaan - afstand5,00Kilometer2020
Bioscoop - afstand3,80Kilometer2020
Bioscoop - aantal 5 KM3Aantal2020
Bioscoop - aantal 10 KM8Aantal2020
Bioscoop - aantal 20 KM11Aantal2020
Sauna - afstand6,20Kilometer2020
Zonnebank - afstand2,50Kilometer2020
Het CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 3542. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 3542 beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 3542 gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 3542 binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. (4) Daarnaast zijn er andere indicatoren zoals de mate van stedelijkheid, de bevolkingsdichtheid en de omgevingsadressendichtheid. Zie de definities van de verschillende dichtheidsmaten.
LeeftijdenWaardeEenheidJaar
0 tot 5 jaar5Aantal2023
5 tot 10 jaar10Aantal2023
10 tot 15 jaar5Aantal2023
15 tot 20 jaar5Aantal2023
20 tot 25 jaar15Aantal2023
25 tot 30 jaar5Aantal2023
30 tot 35 jaar5Aantal2023
35 tot 40 jaar10Aantal2023
40 tot 45 jaar5Aantal2023
45 tot 50 jaar10Aantal2023
50 tot 55 jaar15Aantal2023
55 tot 60 jaar15Aantal2023
60 tot 65 jaar10Aantal2023
65 tot 70 jaar15Aantal2023
70 tot 75 jaar10Aantal2023
75 tot 80 jaar5Aantal2023
80 tot 85 jaar0Aantal2023
85 tot 90 jaar5Aantal2023
90 tot 95 jaar0Aantal2023
95 jaar of ouder0Aantal2023
15 tot 70 jaar110Aantal2023
Gegevens over het aantal inwoners naar leeftijdscategorie in het postcodegebied 3542.
BevolkingWaardeEenheidJaar
Alleenstaande20Aantal2023
Ouder in eenouderhuishouden5Aantal2023
Overig lid huishouden5Aantal2023
Partner in paar met kind(eren)30Aantal2023
Partner in paar, geen kind(eren)50Aantal2023
Persoon in institutioneel huishouden0Aantal2023
Persoon in particulier huishouden150Aantal2023
Thuiswonend kind40Aantal2023
Totaal personen150Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar de positie van de inwoners in huishoudens in het postcodegebied 3542.
VoertuigenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsauto Aardgas10Aantal2023
Bedrijfsauto Benzine15Aantal2023
Bedrijfsauto Diesel2.710Aantal2023
Bedrijfsauto Elektriciteit1.474Aantal2023
Bedrijfsauto Hybride11Aantal2023
Bedrijfsauto LNG12Aantal2023
Bedrijfsauto LPG13Aantal2023
Bedrijfsauto Waterstof0Aantal2023
Bromfiets Benzine26Aantal2023
Bromfiets Diesel0Aantal2023
Bromfiets Elektriciteit31Aantal2023
Bus Aardgas0Aantal2023
Bus Diesel0Aantal2023
Bus Elektriciteit0Aantal2023
Bus Hybride0Aantal2023
Bus Waterstof0Aantal2023
Driewielig motorrijtuig Benzine0Aantal2023
Driewielig motorrijtuig Diesel0Aantal2023
Driewielig motorrijtuig Elektriciteit0Aantal2023
Driewielig motorrijtuig LPG0Aantal2023
Land- of bosbouwtrekker Benzine0Aantal2023
Land- of bosbouwtrekker Diesel46Aantal2023
Land- of bosbouwtrekker Elektriciteit0Aantal2023
Land- of bosbouwtrekker LNG0Aantal2023
Mobiele machine Diesel10Aantal2023
Mobiele machine Elektriciteit0Aantal2023
Motorfiets Benzine36Aantal2023
Motorfiets Elektriciteit0Aantal2023
Motorfiets met zijspan Benzine0Aantal2023
Motorrijtuig met beperkte snelheid Aardgas0Aantal2023
Motorrijtuig met beperkte snelheid Benzine12Aantal2023
Motorrijtuig met beperkte snelheid Diesel92Aantal2023
Motorrijtuig met beperkte snelheid Elektriciteit0Aantal2023
Motorrijtuig met beperkte snelheid Hybride0Aantal2023
Motorrijtuig met beperkte snelheid LPG0Aantal2023
Personenauto Aardgas0Aantal2023
Personenauto Alcohol0Aantal2023
Personenauto Benzine988Aantal2023
Personenauto Diesel239Aantal2023
Personenauto Elektriciteit309Aantal2023
Personenauto Hybride306Aantal2023
Personenauto Hybride met stekker25Aantal2023
Personenauto LPG13Aantal2023
Personenauto Waterstof0Aantal2023
De data over auto's en andere motorvoertuigen in in het postcodegebied 3542 omvat het aantal voertuigen per voertuigsoort en per type energiebron per gebied. Deze gegevens worden maandelijks aan onze dataverzameling toegevoegd op basis van de datasets met regionale voertuigdata.
Download alle postcodedata voor de gemeente Utrecht
Afbeelding van Excel documenten uit de download met postcodes voor de gemeente Utrecht.

Download alle data in handige Excel documenten van OpenInfo.nl. Niet goed, geld terug!

Download een schat een informatie voor de gemeente Utrecht. Met een Excel document met handige werkbladen met de data over de postcodes in de gemeente Utrecht. Daarnaast bevat de download andere documenten met de data over de gemeente, wijken en buurten, alle adressen, verkiezingsuitslagen, gezondheidscijfers, misdaadcijfers en nog veel meer!

Download!
Kaart met alle postcodes binnen de gemeente Utrecht
Afbeelding van de postcodes in de gemeente Utrecht op de kaart.

Kaart van alle postcodes binnen de gemeente Utrecht. Gebruik de knoppen onder de kaart per postcode om de afzonderlijke postcodes te tonen.

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Bedankje