Statistieken woonplaats Boxtel

Aantal inwoners per jaar
(stijging van 4,74% naar 26.748 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Boxtel. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de woonplaats Boxtel is met 1.210 personen gestegen van 25.538 in 2013 tot 26.748 in 2023 (dat is 4,74%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Boxtel

Woonplaats Boxtel heeft afgerond een totale oppervlakte van 4.576 hectare, waarvan 4.471 land en 106 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Boxtel telt 13.834 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 386 adressen per km2. Er wonen 12.199 huishoudens en er zijn in totaal 11.576 woningen. De woonplaats telt 12.593 auto's en 3.059 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Boxtel ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Boxtel is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Boxtel zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Boxtel valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 12 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Boxtel zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Boxtel zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Boxtel
Kaart van de woonplaats Boxtel. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Boxtel binnen de gemeente Boxtel.

Woningkenmerken
Er zijn 11.576 woningen in de woonplaats Boxtel.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Boxtel in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(stijging van 24% naar €302.695 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Boxtel. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Boxtel, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Boxtel is met €59.235 toegenomen van €243.459 in 2013 tot €302.695 in 2022 (dat is 24%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Boxtel.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 13.834 totaal in de woonplaats Boxtel

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De woonplaats Boxtel telt in totaal 13.834 adressen, met 13.741 verblijfsobjecten en 93 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Boxtel. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Boxtel. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Boxtel

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Boxtel. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Boxtel


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Boxtel bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Boxtel


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Boxtel. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Boxtel, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Boxtel is met 447 personen afgenomen van 21.395 in 2013 tot 20.948 in 2022 (dat is 2,09%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Boxtel naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Boxtel
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Boxtel in 2022 zijn Westers (2.504 inwoners) en Overig (1.444 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Boxtel: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Boxtel.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Boxtel. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Boxtel:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Boxtel. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Boxtel zijn C (3.916 adressen) en A (2.467 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Boxtel. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Boxtel: 3.916 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Boxtel bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Boxtel

Er zijn voor de woonplaats Boxtel geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Boxtel vallen.

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2021
Stembureaus in de woonplaats Boxtel

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 bij de stembureaus in de woonplaats Boxtel is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 12 stembureaus in de woonplaats Boxtel. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Boxtel als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 12 stembureaus in de woonplaats Boxtel.

De gemeente Boxtel telde bij deze verkiezingen in totaal 15 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Boxtel. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Boxtel.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.657)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Boxtel.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Boxtel was in 2021 €27.657.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (3.059 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Boxtel (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Boxtel zijn in totaal 3.059 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 3.059 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 3.079 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Boxtel. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Boxtel
Er zijn 330 elektrische auto’s in september 2023 in de woonplaats Boxtel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Boxtel op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 330 elektrische auto’s in de woonplaats Boxtel. Dit is het totaal aantal in september 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Boxtel die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 13.452 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Boxtel in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Boxtel geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 18.665 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Boxtel (in september 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 13.100 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Boxtel in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Boxtel geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Boxtel. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 991 misdrijven in de woonplaats Boxtel geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Boxtel, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2022 tot en met augustus 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Boxtel zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 13.484 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 46 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Boxtel 991 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Boxtel in 2022 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (161 delicten) en Horizontale fraude (127 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Boxtel.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In augustus 2023 zijn er 80 misdrijven in de woonplaats Boxtel geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Boxtel met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Boxtel over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Boxtel.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 15,52 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Boxtel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Boxtel.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Boxtel. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de woonplaats Boxtel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Boxtel.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Boxtel genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de woonplaats Boxtel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Boxtel.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Boxtel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.059Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij100Aantal2022
B-F Nijverheid en energie535Aantal2022
G+I Handel en horeca565Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie165Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed235Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening640Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg525Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten315Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners26.748Aantal2023
Mannen13.349Aantal2023
Vrouwen13.404Aantal2023
0 tot 15 jaar3.895Aantal2023
15 tot 25 jaar3.150Aantal2023
25 tot 45 jaar6.284Aantal2023
45 tot 65 jaar7.144Aantal2023
65 jaar of ouder6.280Aantal2023
Ongehuwd12.429Aantal2023
Gehuwd10.634Aantal2023
Gescheiden2.150Aantal2023
Verweduwd1.545Aantal2023
Westers totaal2.505Aantal2022
Geboorte totaal245Aantal2021
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal315Aantal2021
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid599Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag5.949Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar8.229Aantal2021
Opleidingsniveau hoog5.440Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura560Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg9%Percentage2021
WMO cliënten1.870Aantal2021
WMO cliënten relatief74Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.909Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.035Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.939Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.095Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.434Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.361Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.254Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.375Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.330Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement837Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.272Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.521Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.746Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.380Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.047Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.556Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief7.783Aantal2023
Energielabels Voorlopig4.091Aantal2023
Energielabels Onbepaald1.361Aantal2023
Energielabels A+++++2Aantal2023
Energielabels A++++67Aantal2023
Energielabels A+++154Aantal2023
Energielabels A++12Aantal2023
Energielabels A+209Aantal2023
Energielabels A2.468Aantal2023
Energielabels B2.025Aantal2023
Energielabels C3.917Aantal2023
Energielabels D1.234Aantal2023
Energielabels E493Aantal2023
Energielabels F538Aantal2023
Energielabels G755Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal12.199Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens4.605Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen3.665Aantal2023
Huishoudens met kinderen3.910Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,13Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2021
Percentage werknemers86%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers20.998Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.433Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.657Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen40%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen19%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen5,1%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,94%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,9%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€1.497x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand430Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO1.150Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW250Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW5.590Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon20.948Aantal2022
Niet-westers totaal2.740Aantal2022
Marokko555Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba205Aantal2022
Suriname180Aantal2022
Turkije345Aantal2022
Overig niet-westers1.445Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal415Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven127Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting146Aantal2022
Verkeersovertredingen159Aantal2022
Vernieling88Aantal2022
Overige misdrijven25Aantal2022
Totaal misdrijven991Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,02Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand12,27Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand1,25Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,74Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand12,46Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,03Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,81Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,81Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,05Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,85Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,86Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,48Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km47Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,67Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,64Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,66Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,16Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,68Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,59Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,43Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,59Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,74Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,56Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,47Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,98Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,18Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,22Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,55Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,63Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,76Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,99Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,77Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,88Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand12,56Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,94Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,83Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand15,18Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,29Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km20Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand8,61Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km16Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand13Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand9,68Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand13Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand8,58Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km45Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2439CodeWP2439
RegionaamBoxtelNaamBoxtel
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal4.576Aantal hectaren2023
Oppervlakte land4.471Aantal hectaren2023
Oppervlakte water106Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid386Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal13.834Aantal2023
Adressen met postcode13.234Aantal2023
Adressen met woonfunctie12.312Aantal2023
Panden9.816Aantal2023
Percelen8.503Aantal2023
Panden voor 170013Aantal2023
Panden 1700 tot 1900270Aantal2023
Panden 1900 tot 1925747Aantal2023
Panden 1925 tot 1950691Aantal2023
Panden 1950 tot 19702.639Aantal2023
Panden 1970 tot 19803.130Aantal2023
Panden 1980 tot 19901.525Aantal2023
Panden 1990 tot 20001.461Aantal2023
Panden 2000 tot 20101.170Aantal2023
Panden 2010 tot 2020681Aantal2023
Panden 2020 en later758Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade18Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade110Aantal2021
Verkeersongevallen totaal129Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal12.593Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine10.274Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof2.310Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,04Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen1.000Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad11.576Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€302.695Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning69%Percentage2022
Percentage meergezinswoning31%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen58%Percentage2022
Huurwoningen totaal41%Percentage2022
In bezit woningcorporatie32%Percentage2022
In bezit overige verhuurders9%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200084%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 25 augustus 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!