Statistieken woonplaats Goirle

Aantal inwoners per jaar
(kleine groei van 3,22% naar 20.991 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Goirle. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats Goirle is met 654 personen gestegen van 20.336 in 2013 tot 20.991 in 2022 (dat is 3,22%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Goirle

Woonplaats Goirle heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.694 hectare, waarvan 2.656 land en 38 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Goirle telt 10.590 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 506 adressen per km2. Er wonen 9.103 huishoudens en er zijn in totaal 9.290 woningen. De woonplaats telt 10.798 auto's en 2.258 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Goirle ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Goirle is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Goirle zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Goirle valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 26 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Goirle zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Goirle zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Goirle
Kaart van de woonplaats Goirle. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Goirle binnen de gemeente Goirle.

Woningkenmerken
Er zijn 9.290 woningen in de woonplaats Goirle.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Goirle in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote toename van 32% naar €340.018 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Goirle. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Goirle, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Goirle is met €82.938 gestegen van €257.079 in 2013 tot €340.018 in 2022 (dat is 32%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Goirle.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 10.590 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De woonplaats Goirle telt in totaal 10.590 adressen, met 10.584 verblijfsobjecten en 6 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Goirle. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Goirle. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Goirle


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Goirle bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Goirle


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting

Advertentie:

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Goirle

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Goirle is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 11 stembureaus in de woonplaats Goirle. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Goirle als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 11 stembureaus in de woonplaats Goirle.

De gemeente Goirle telde bij deze verkiezingen in totaal 13 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Goirle. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Goirle.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Goirle. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Goirle, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Goirle is met 251 personen toegenomen van 18.095 in 2013 tot 18.346 in 2022 (dat is 1,39%).

Toelichting Meer migratie
Migratieachtergrond woonplaats Goirle
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Goirle in 2022 zijn Westers (1.454 inwoners) en Overig (630 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Goirle: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de woonplaats Goirle.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Goirle. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Goirle:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Goirle. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Goirle. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.699)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2020 in de woonplaats Goirle.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Goirle was in 2020 €28.699.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (2.258 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Goirle (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Goirle zijn in totaal 2.258 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 2.258 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 2.288 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de woonplaats Goirle.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Goirle.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.


Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Goirle genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de woonplaats Goirle.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Goirle.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 670 misdrijven in de woonplaats Goirle geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Goirle, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2021 tot en met februari 2023 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 maart 2023.

In de woonplaats Goirle zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 7.969 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 41 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 7.969 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 7.810 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de woonplaats Goirle 670 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Goirle in 2022 zijn Horizontale fraude (115 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (90 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Goirle.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In februari 2023 zijn er 65 misdrijven in de woonplaats Goirle geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Goirle met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Goirle over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Goirle.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 12,62 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Goirle.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Goirle.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Goirle. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Goirle op 3 januari 2023 zijn C (3.204 adressen) en A (2.264 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Goirle. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Goirle: 3.204 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Goirle bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Goirle

Er zijn voor de woonplaats Goirle geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Goirle vallen.

Advertentie:

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Goirle voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.258Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij30Aantal2021
B-F Nijverheid en energie340Aantal2021
G+I Handel en horeca400Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie125Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed205Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening540Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg405Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten245Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners20.991Aantal2022
Mannen10.358Aantal2022
Vrouwen10.643Aantal2022
0 tot 15 jaar3.469Aantal2022
15 tot 25 jaar2.100Aantal2022
25 tot 45 jaar4.544Aantal2022
45 tot 65 jaar5.869Aantal2022
65 jaar of ouder5.064Aantal2022
Ongehuwd9.038Aantal2022
Gehuwd9.153Aantal2022
Gescheiden1.600Aantal2022
Verweduwd1.215Aantal2022
Westers totaal1.455Aantal2022
Geboorte totaal190Aantal2021
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal195Aantal2021
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid802,36Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag4.039Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar6.358Aantal2020
Opleidingsniveau hoog5.219Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura485Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg9,6%Percentage2020
WMO cliënten1.510Aantal2021
WMO cliënten relatief74Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.273Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.394Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.164Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.313Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.502Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.425Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.547Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.595Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.361Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement757Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.244Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.386Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.657Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.286Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.028Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.520Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming55%Percentage2021
Energielabels Definitief5.865Aantal2023
Energielabels Voorlopig3.613Aantal2023
Energielabels Onbepaald1.065Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++21Aantal2023
Energielabels A+++81Aantal2023
Energielabels A++103Aantal2023
Energielabels A+81Aantal2023
Energielabels A2.264Aantal2023
Energielabels B1.528Aantal2023
Energielabels C3.204Aantal2023
Energielabels D944Aantal2023
Energielabels E267Aantal2023
Energielabels F561Aantal2023
Energielabels G424Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal9.103Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens2.735Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen3.124Aantal2022
Huishoudens met kinderen3.249Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,27Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2020
Percentage werknemers86%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers16.997Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.157Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.699Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar33%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen31%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen23%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen3,92%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,0%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,7%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,5%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€3.622x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand300Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO760Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW200Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW4.669Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon18.346Aantal2022
Niet-westers totaal1.190Aantal2022
Marokko115Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba100Aantal2022
Suriname90Aantal2022
Turkije245Aantal2022
Overig niet-westers630Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal265Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven62Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting147Aantal2022
Verkeersovertredingen90Aantal2022
Vernieling91Aantal2022
Overige misdrijven3Aantal2022
Totaal misdrijven670Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand6,42Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,93Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand4,25Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand4,25Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,96Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km21Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,78Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km19Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km65Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,46Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,97Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km47Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,67Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km15Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km79Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,81Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km13Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km80Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km4,22Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km14Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km42Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,58Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km27Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,71Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km20Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,66Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km16Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,56Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km15Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,56Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km13Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,56Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,41Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,52Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,93Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,98Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,81Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand1,82Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,61Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,84Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,18Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,22Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,59Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,06Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,81Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,89Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand5,23Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand5,23Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,31Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand1,49Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand3,62Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand5,26Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand4,64Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km8Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand3,68Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand1,36Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km38Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2880CodeWP2880
RegionaamGoirleNaamGoirle
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal2.694Aantal hectaren2022
Oppervlakte land2.656Aantal hectaren2022
Oppervlakte water38Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid506Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal10.590Aantal2023
Adressen met postcode10.543Aantal2023
Adressen met woonfunctie9.652Aantal2023
Panden8.626Aantal2023
Percelen7.479Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 190043Aantal2023
Panden 1900 tot 1925248Aantal2023
Panden 1925 tot 1950648Aantal2023
Panden 1950 tot 19701.761Aantal2023
Panden 1970 tot 19802.894Aantal2023
Panden 1980 tot 19901.531Aantal2023
Panden 1990 tot 20001.178Aantal2023
Panden 2000 tot 20101.125Aantal2023
Panden 2010 tot 2020740Aantal2023
Panden 2020 en later366Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade10Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade43Aantal2021
Verkeersongevallen totaal53Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal10.798Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine9.083Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof1.709Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,17Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen880Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad9.290Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€340.018Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning82%Percentage2022
Percentage meergezinswoning18%Percentage2022
Percentage bewoond98%Percentage2022
Percentage onbewoond2%Percentage2022
Koopwoningen69%Percentage2022
Huurwoningen totaal31%Percentage2022
In bezit woningcorporatie26%Percentage2022
In bezit overige verhuurders5%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200082%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!