Statistieken woonplaats ’s-Heerenberg

Aantal inwoners per jaar
(stijging van 10% naar 8.716 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de woonplaats ’s-Heerenberg. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de woonplaats ’s-Heerenberg is met 791 personen toegenomen van 7.925 in 2013 tot 8.716 in 2023 (dat is 10%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats ’s-Heerenberg

Woonplaats 's-Heerenberg heeft afgerond een totale oppervlakte van 622 hectare, waarvan 620 land en 2 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats 's-Heerenberg telt 4.749 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 604 adressen per km2. Er wonen 4.075 huishoudens en er zijn in totaal 4.066 woningen. De woonplaats telt 4.754 auto's en 869 bedrijfsvestigingen. Woonplaats ’s-Heerenberg ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats ’s-Heerenberg is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats ’s-Heerenberg zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats 's-Heerenberg valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 6 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats 's-Heerenberg zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats ’s-Heerenberg zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats ’s-Heerenberg
Kaart van de woonplaats ’s-Heerenberg. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats 's-Heerenberg binnen de gemeente Montferland.

Woningkenmerken
Er zijn 4.066 woningen in de woonplaats ’s-Heerenberg.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Montferland in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(stijging van 15% naar €208.614 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats ’s-Heerenberg. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats ’s-Heerenberg, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats ’s-Heerenberg is met €27.367 toegenomen van €181.246 in 2013 tot €208.614 in 2022 (dat is 15%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Montferland.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 4.749 totaal in de woonplaats ’s-Heerenberg

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De woonplaats ’s-Heerenberg telt in totaal 4.749 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats ’s-Heerenberg. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats ’s-Heerenberg. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats ’s-Heerenberg

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats ’s-Heerenberg. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats ’s-Heerenberg


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Montferland bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats ’s-Heerenberg


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats ’s-Heerenberg. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats ’s-Heerenberg, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats ’s-Heerenberg is met 377 personen toegenomen van 6.331 in 2013 tot 6.708 in 2022 (dat is 6%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Montferland naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats ’s-Heerenberg
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats ’s-Heerenberg in 2022 zijn Westers (1.173 inwoners) en Overig (396 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats ’s-Heerenberg: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats ’s-Heerenberg.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats ’s-Heerenberg. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Montferland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Montferland. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats ’s-Heerenberg zijn C (1.115 adressen) en A (865 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats ’s-Heerenberg. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats ’s-Heerenberg: 1.115 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Montferland bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats ’s-Heerenberg

Er zijn voor de woonplaats ’s-Heerenberg geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats ’s-Heerenberg vallen.

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats ’s-Heerenberg

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats ’s-Heerenberg is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de woonplaats ’s-Heerenberg. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Montferland als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de woonplaats ’s-Heerenberg.

De gemeente Montferland telde bij deze verkiezingen in totaal 21 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Montferland. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Montferland.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.388)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats ’s-Heerenberg.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats ’s-Heerenberg was in 2021 €24.388.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (869 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats ’s-Heerenberg (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats ’s-Heerenberg zijn in totaal 869 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 869 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 869 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats ’s-Heerenberg. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats ’s-Heerenberg
Er zijn 73 elektrische auto’s in september 2023 in de woonplaats ’s-Heerenberg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats ’s-Heerenberg op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 73 elektrische auto’s in de woonplaats ’s-Heerenberg. Dit is het totaal aantal in september 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats ’s-Heerenberg die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 4.938 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats ’s-Heerenberg in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats ’s-Heerenberg geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 6.758 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats ’s-Heerenberg (in september 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 4.836 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats ’s-Heerenberg in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats ’s-Heerenberg geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats ’s-Heerenberg. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 310 misdrijven in de woonplaats ’s-Heerenberg geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats ’s-Heerenberg, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2022 tot en met augustus 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats ’s-Heerenberg zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 3.851 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 41 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats ’s-Heerenberg 310 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats ’s-Heerenberg in 2022 zijn Horizontale fraude (51 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (40 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats ’s-Heerenberg.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In augustus 2023 zijn er 15 misdrijven in de woonplaats ’s-Heerenberg geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats ’s-Heerenberg met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats ’s-Heerenberg over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Montferland.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 13,77 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats ’s-Heerenberg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats ’s-Heerenberg.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats ’s-Heerenberg. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de woonplaats ’s-Heerenberg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats ’s-Heerenberg.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats ’s-Heerenberg genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de woonplaats ’s-Heerenberg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats ’s-Heerenberg.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats 's-Heerenberg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal869Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij15Aantal2022
B-F Nijverheid en energie168Aantal2022
G+I Handel en horeca189Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie49Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed71Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening158Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg115Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten105Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners8.716Aantal2023
Mannen4.323Aantal2023
Vrouwen4.389Aantal2023
0 tot 15 jaar1.239Aantal2023
15 tot 25 jaar887Aantal2023
25 tot 45 jaar1.939Aantal2023
45 tot 65 jaar2.473Aantal2023
65 jaar of ouder2.188Aantal2023
Ongehuwd3.748Aantal2023
Gehuwd3.637Aantal2023
Gescheiden771Aantal2023
Verweduwd567Aantal2023
Westers totaal1.174Aantal2022
Geboorte totaal59Aantal2021
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal110Aantal2021
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid1.406Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag2.322Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar3.053Aantal2021
Opleidingsniveau hoog985Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura161Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg8,5%Percentage2021
WMO cliënten867Aantal2021
WMO cliënten relatief102Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.754Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.087Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.652Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.731Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.965Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.987Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.206Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.196Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.362Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.016Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.212Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.356Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.520Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.199Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.090Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.577Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief2.635Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.451Aantal2023
Energielabels Onbepaald483Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++4Aantal2023
Energielabels A++50Aantal2023
Energielabels A+52Aantal2023
Energielabels A865Aantal2023
Energielabels B674Aantal2023
Energielabels C1.115Aantal2023
Energielabels D422Aantal2023
Energielabels E179Aantal2023
Energielabels F366Aantal2023
Energielabels G360Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.075Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.468Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.296Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.305Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,08Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2021
Percentage werknemers87%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers7.034Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€29.206Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€24.388Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen46%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen11%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar28%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen46%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen11%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen6,4%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,4%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum11%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum16%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€133x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand176Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO581Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW59Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW2.008Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon6.708Aantal2022
Niet-westers totaal658Aantal2022
Marokko10Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba24Aantal2022
Suriname34Aantal2022
Turkije189Aantal2022
Overig niet-westers397Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal120Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven31Aantal2022
Milieu overtredingen3Aantal2022
Oplichting58Aantal2022
Verkeersovertredingen43Aantal2022
Vernieling42Aantal2022
Overige misdrijven7Aantal2022
Totaal misdrijven310Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,73Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand11,92Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,85Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand10,58Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand12,18Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,73Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,64Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,89Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,55Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,45Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,66Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km6,32Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,51Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,63Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,51Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand9,59Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand9,59Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand11,05Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,39Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,49Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand6,55Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,58Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,96Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,96Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand10,37Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,46Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,52Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,47Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,03Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,76Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand6,29Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,54Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand10,61Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand30,72Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,21Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand43,52Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,17Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand10,97Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand30Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand11,08Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km17Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2206CodeWP2206
Regionaam’s-HeerenbergNaam’s-Heerenberg
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal622Aantal hectaren2023
Oppervlakte land620Aantal hectaren2023
Oppervlakte water2Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid604Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal4.749Aantal2023
Adressen met postcode4.564Aantal2023
Adressen met woonfunctie4.081Aantal2023
Panden3.538Aantal2023
Percelen2.905Aantal2023
Panden voor 170018Aantal2023
Panden 1700 tot 190067Aantal2023
Panden 1900 tot 1925328Aantal2023
Panden 1925 tot 1950318Aantal2023
Panden 1950 tot 19701.243Aantal2023
Panden 1970 tot 1980626Aantal2023
Panden 1980 tot 1990535Aantal2023
Panden 1990 tot 2000568Aantal2023
Panden 2000 tot 2010296Aantal2023
Panden 2010 tot 2020483Aantal2023
Panden 2020 en later82Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade23Aantal2021
Verkeersongevallen totaal25Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal4.754Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine3.963Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof787Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,18Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen366Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.066Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€208.614Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning76%Percentage2022
Percentage meergezinswoning24%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen56%Percentage2022
Huurwoningen totaal44%Percentage2022
In bezit woningcorporatie31%Percentage2022
In bezit overige verhuurders13%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200084%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 25 augustus 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!