Statistieken woonplaats ’t Harde

Aantal inwoners per jaar
(toename van 8,5% naar 7.040 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de woonplaats ’t Harde. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de woonplaats ’t Harde is met 551 personen gestegen van 6.489 in 2013 tot 7.040 in 2023 (dat is 8,5%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats ’t Harde

Woonplaats 't Harde heeft een totale oppervlakte van 2.967 hectare land (100 hectare is 1 km2). Woonplaats 't Harde telt 3.565 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 684 adressen per km2. Er wonen 2.810 huishoudens en er zijn in totaal 2.938 woningen. De woonplaats telt 3.681 auto's en 670 bedrijfsvestigingen. Woonplaats ’t Harde ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats ’t Harde is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats ’t Harde zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats 't Harde valt precies samen met 1 wijk, de cijfers voor woonplaats 't Harde en wijk ’t Harde zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats ’t Harde zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats ’t Harde
Kaart van de woonplaats ’t Harde. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats 't Harde binnen de gemeente Elburg.

Woningkenmerken
Er zijn 2.938 woningen in de woonplaats ’t Harde.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Elburg in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(toename van 15% naar €295.521 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats ’t Harde. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats ’t Harde, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats ’t Harde is met €39.625 gestegen van €255.896 in 2013 tot €295.521 in 2022 (dat is 15%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Elburg.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 3.565 totaal in de woonplaats ’t Harde

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De woonplaats ’t Harde telt in totaal 3.565 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats ’t Harde. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats ’t Harde. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats ’t Harde

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats ’t Harde. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats ’t Harde


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Elburg bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats ’t Harde


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats ’t Harde. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats ’t Harde, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats ’t Harde is met 433 personen gestegen van 6.099 in 2013 tot 6.531 in 2022 (dat is 7,1%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Elburg naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats ’t Harde
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats ’t Harde in 2022 zijn Westers (256 inwoners) en Overig (175 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats ’t Harde: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats ’t Harde.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats ’t Harde. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Elburg:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Elburg. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats ’t Harde zijn A (750 adressen) en C (656 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats ’t Harde. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats ’t Harde: 750 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Elburg bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats ’t Harde

Er zijn voor de woonplaats ’t Harde geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats ’t Harde vallen.

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats ’t Harde

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats ’t Harde is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 4 stembureaus in de woonplaats ’t Harde. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Elburg als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de woonplaats ’t Harde.

De gemeente Elburg telde bij deze verkiezingen in totaal 14 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Elburg. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Elburg.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats ’t Harde.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats ’t Harde was in 2021 €24.300.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (670 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats ’t Harde (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats ’t Harde zijn in totaal 670 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 670 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 663 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats ’t Harde. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats ’t Harde
Er zijn 111 elektrische auto’s in september 2023 in de woonplaats ’t Harde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats ’t Harde op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 111 elektrische auto’s in de woonplaats ’t Harde. Dit is het totaal aantal in september 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats ’t Harde die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 3.812 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats ’t Harde in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats ’t Harde geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 5.400 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats ’t Harde (in september 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.827 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats ’t Harde in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats ’t Harde geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats ’t Harde. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 204 misdrijven in de woonplaats ’t Harde geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats ’t Harde, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2022 tot en met augustus 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats ’t Harde zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 2.166 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 38 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats ’t Harde 204 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats ’t Harde in 2022 zijn Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (31 delicten) en Horizontale fraude (31 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats ’t Harde.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In augustus 2023 zijn er 13 misdrijven in de woonplaats ’t Harde geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats ’t Harde met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats ’t Harde over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Elburg.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 10,80 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats ’t Harde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats ’t Harde.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats ’t Harde. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de woonplaats ’t Harde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats ’t Harde.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats ’t Harde genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de woonplaats ’t Harde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats ’t Harde.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats 't Harde voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal670Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij31Aantal2022
B-F Nijverheid en energie146Aantal2022
G+I Handel en horeca115Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie40Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed40Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening131Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg100Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten60Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners7.040Aantal2023
Mannen3.540Aantal2023
Vrouwen3.505Aantal2023
0 tot 15 jaar1.310Aantal2023
15 tot 25 jaar785Aantal2023
25 tot 45 jaar1.690Aantal2023
45 tot 65 jaar1.745Aantal2023
65 jaar of ouder1.515Aantal2023
Ongehuwd2.925Aantal2023
Gehuwd3.370Aantal2023
Gescheiden400Aantal2023
Verweduwd350Aantal2023
Westers totaal256Aantal2022
Geboorte totaal75Aantal2021
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal70Aantal2021
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid237Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag926Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar1.229Aantal2021
Opleidingsniveau hoog645Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura150Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg8%Percentage2021
WMO cliënten385Aantal2021
WMO cliënten relatief56Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.998Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.859Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.659Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.887Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.244Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.143Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.156Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.414Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.514Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement866Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.272Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.443Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.585Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.377Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.125Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.711Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1.630Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.320Aantal2023
Energielabels Onbepaald579Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++2Aantal2023
Energielabels A+++50Aantal2023
Energielabels A++24Aantal2023
Energielabels A+26Aantal2023
Energielabels A750Aantal2023
Energielabels B313Aantal2023
Energielabels C656Aantal2023
Energielabels D467Aantal2023
Energielabels E240Aantal2023
Energielabels F270Aantal2023
Energielabels G152Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.810Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens755Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen960Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.095Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2021
Percentage werknemers84%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 16%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers5.328Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.173Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€24.300Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen31%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen19%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen4,37%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,93%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,3%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,8%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€547x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand90Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO330Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW50Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW1.402Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon6.531Aantal2022
Niet-westers totaal216Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname15Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers175Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal76Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven16Aantal2022
Milieu overtredingen2Aantal2022
Oplichting37Aantal2022
Verkeersovertredingen35Aantal2022
Vernieling28Aantal2022
Overige misdrijven5Aantal2022
Totaal misdrijven204Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,69Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand20,24Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,91Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand11,85Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand21,95Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,82Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,76Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand5,86Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,92Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,87Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,66Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,03Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km38Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,76Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,76Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,41Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,42Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,26Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand3,42Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,75Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,26Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,28Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,28Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,90Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,75Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,81Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,25Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,01Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,92Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand5,99Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,64Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,79Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand19,59Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,87Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand7,74Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand36,15Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,32Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km14Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand19,18Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand20Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand19,56Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand16Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand11Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,18Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km30Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1845CodeWP1845
Regionaam’t HardeNaam’t Harde
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal2.967Aantal hectaren2023
Oppervlakte land2.967Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid684Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3.565Aantal2023
Adressen met postcode3.529Aantal2023
Adressen met woonfunctie2.979Aantal2023
Panden3.097Aantal2023
Percelen2.423Aantal2023
Panden voor 17003Aantal2023
Panden 1700 tot 190050Aantal2023
Panden 1900 tot 192536Aantal2023
Panden 1925 tot 1950103Aantal2023
Panden 1950 tot 19701.356Aantal2023
Panden 1970 tot 1980636Aantal2023
Panden 1980 tot 1990281Aantal2023
Panden 1990 tot 2000297Aantal2023
Panden 2000 tot 2010301Aantal2023
Panden 2010 tot 2020325Aantal2023
Panden 2020 en later80Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade6Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade39Aantal2021
Verkeersongevallen totaal45Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal3.681Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine2.918Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof764Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,29Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte122Aantal2022
Motorfietsen297Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.938Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€295.521Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning87%Percentage2022
Percentage meergezinswoning13%Percentage2022
Percentage bewoond98%Percentage2022
Percentage onbewoond2%Percentage2022
Koopwoningen67%Percentage2022
Huurwoningen totaal33%Percentage2022
In bezit woningcorporatie26%Percentage2022
In bezit overige verhuurders7%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200080%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200020%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 25 augustus 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!