Informatie woonplaats Zaltbommel:

Informatie woonplaats Zaltbommel:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Zaltbommel in de gemeente Zaltbommel! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Zaltbommel in de gemeente Zaltbommel!
Aantal inwoners per jaar (4% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Zaltbommel, jaren 2013 tot en met 2018.

Het aantal inwoners in Zaltbommel is tussen 2013 en 2018 met 501 personen toegenomen (afgerond is dat 4%): van 11.874 in 2013 tot 12.375 in 2018. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Zaltbommel


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 per leeftijdscategorie.

De naam Zaltbommel wordt 3 keer gebruikt: voor de woonplaats, voor de wijk Wijk 00 Zaltbommel en voor de gemeente Zaltbommel. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Zaltbommel

Woonplaats Zaltbommel heeft een totale oppervlakte van 1.099 hectare, waarvan 992 land en 107 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Zaltbommel telt 6.663 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 712 adressen per km2. Er wonen 5.403 huishoudens en er zijn in totaal 5.478 woningen. De woonplaats telt 6.221 auto's en 1.394 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Zaltbommel ligt in de gemeente Zaltbommel.

De brondata voor woonplaats Zaltbommel is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Zaltbommel zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Zaltbommel valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 7 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Zaltbommel zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Zaltbommel zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Zaltbommel.

Kenmerken van de 5.478 woningen in Zaltbommel
Informatie over de 5.478 woningen per  in deze woonplaats op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek voor Zaltbommel. Afbeelding met 4 taart diagrammen.
Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken Zaltbommel:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Klik hier om in te schrijven
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Zaltbommel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2018.


WOZ waarde Zaltbommel:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.

13 augustus 2019: Werk in uitvoering. De pagina per woonplaats is net nieuw. Er wordt zo snel mogelijk nog veel meer informatie per woonplaats toegevoegd! Alle woonplaats informatie kan al wel gedownload worden: Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Zaltbommel zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Zaltbommel.

Brongegevens laatst gewijzigd 13-08-2019 © AlleCijfers 2016-2019
Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!
[ AlleCijfers.nl is een website van OpenInfo ]
[ AlleCijfers.nl is een website van OpenInfo ]