Statistieken buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs in de gemeente Berg en Dal. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs in de gemeente Berg en Dal. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs telt 5 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs:

JaarAantal inwoners de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs% verschil
202350%
202250%
202150%
202050%
201950%
201850%
201750%
2016525%
201540%
201440%
20134geen data

De bevolking van de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs is met 1 persoon gestegen van 4 personen in 2013 tot 5 personen in 2023 (dat is een toename van 25%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 0 personen (2,50%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Berg en Dal.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs:

In 2013 waren er 4 inwoners in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs. Het aantal inwoners blijft 4 tot en met 2015. In 2016 is het aantal gestegen tot 5 personen. De stijging ten opzichte van 2015 is 1 (25%). Het aantal inwoners blijft 5 tot en met 2023.

Over de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs

Buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs heeft afgerond een totale oppervlakte van 4 land en geen water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 222 adressen per km2. Er wonen 5 huishoudens in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs. Postcode 6578 is de meest voorkomende postcode in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs. De buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs ligt binnen Leuth in de gemeente Berg en Dal.

De gemeente Berg en Dal (gemeentecode GM1945) is in 2016 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeente Groesbeek. Hierbij is de gemeente Groesbeek volledig naar de nieuwe gemeente Berg en Dal overgegaan. De gegevens van de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Leuth met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Buitengebied Leuth, 2: Bedrijventerrein Lieskes Wengs, 3: Leuth.

Woningkenmerken
Er zijn 2 woningen in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Berg en Dal in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar

Er is geen informatie over de gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs beschikbaar. De gemiddelde WOZ waarde voor de woningen in de gemeente Berg en Dal is te vinden op de pagina over de gemeente Berg en Dal.

Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Berg en Dal.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
Er zijn voor de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs onvoldoende gegevens om deze buurt zelf in de grafiek weer te geven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Berg en Dal (geel), 11 woonplaatsen (groen), 13 wijken (oranje) en 38 buurten (blauw). Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs: er zijn 2 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 34 totaal in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs telt in totaal 34 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 65% van de adressen in buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs ligt binnen de bebouwde kom en 35% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Berg en Dal
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs zijn er 30 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel industriefunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 10 panden uit de bouwperiode 2020+ in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Berg en Dal bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023500
2022500
2021500
2020005
2019500
2018500
2017500
2016500
2015310
2014400
2013400

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 100%, herkomst uit Europese landen: 0% en herkomst uit landen buiten Europa: 0% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 100%, herkomst uit Europa: 0% en herkomst van buiten Europa: 0%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Berg en Dal naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs

Er zijn voor de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs geen data over de migratieachtergrond van de inwoners bekend.

Vrouwen en mannen - buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man, voor de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Download alle informatie over de gemeente Berg en Dal:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Berg en Dal. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2015 voor de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartementgeen datageen data
Tussenwoninggeen datageen data
Hoekwoninggeen datageen data
Twee onder één kap woninggeen datageen data
Vrijstaande woning4.2403.000
Huurwoninggeen datageen data
Eigen woning4.1003.010

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs zijn A (4 adressen) en D (1 adres).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs: 4 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Berg en Dal bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs
Bevolking533125
Adressen2.055222
Autos265250

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 0 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Muziekvereniging D E S Musica in Leuth

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Muziekvereniging D E S Musica in Leuth is uitgebracht. Er was bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 geen stembureau binnen de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs. Stembureau Muziekvereniging D E S Musica in Leuth is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs ligt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Muziekvereniging D E S Musica in Leuth bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 17 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 bij het stembureau Stembureau Muziekvereniging D E S Musica in Leuth stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 85 stembureaus in de gemeente Berg en Dal en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Berg en Dal. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Berg en Dal.

Stembureaus Berg en Dal
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs
Er zijn 1 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 1 elektrische auto’s in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 28 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 37 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 27 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er is in 2023 één misdrijf in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 29 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 11 verschillende soorten delicten. Voor 7% van alle buurten in heel Nederland zijn er in deze periode 29 of minder misdrijven geregistreerd. In 2023 werd in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs slechts één misdrijf door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs van 2012 t/m 2023 zijn Ongevallen (weg) (6 delicten) en Brand/ontploffing (5 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2012 tot en met 2023, buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er geen misdrijven in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Berg en Dal.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 200,00 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘overige misdrijven’ in 2023 in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 0 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 0 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Voor de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs zijn geen gegevens uit de gezondheidsmonitor bekend. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Bekijk de data uit de regionale gezondheidsmonitor voor de andere wijken en buurten in de gemeente Berg en Dal.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal30Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie5Aantal2023
G+I Handel en horeca5Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening5Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg0Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten0Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners5Aantal2023
Mannen0Aantal2023
Vrouwen5Aantal2023
0 tot 15 jaar0Aantal2023
15 tot 25 jaar0Aantal2023
25 tot 45 jaar5Aantal2023
45 tot 65 jaar0Aantal2023
65 jaar of ouder0Aantal2023
Ongehuwd5Aantal2023
Gehuwd0Aantal2023
Gescheiden0Aantal2023
Verweduwd0Aantal2023
Geboorte totaal0Aantal2022
Geboorte relatief0Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid125Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.980Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.240Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.100Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld aardgasverbruik totaal2.360Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning3.000Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning3.010Gemiddeld per m³2015
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel29Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel4Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+0Aantal2024
Energielabels A4Aantal2024
Energielabels B0Aantal2024
Energielabels C0Aantal2024
Energielabels D1Aantal2024
Energielabels E0Aantal2024
Energielabels F0Aantal2024
Energielabels G0Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Rokergeen datapercentagegeen data
Voldoet aan alcoholrichtlijngeen datapercentagegeen data
Drinkergeen datapercentagegeen data
Zware drinkergeen datapercentagegeen data
Overmatige drinkergeen datapercentagegeen data
Ondergewichtgeen datapercentagegeen data
Normaal gewichtgeen datapercentagegeen data
Overgewichtgeen datapercentagegeen data
Ernstig overgewichtgeen datapercentagegeen data
Voldoet aan beweegrichtlijngeen datapercentagegeen data
Wekelijkse sportersgeen datapercentagegeen data
Lopen en/of fietsen naar school of werkgeen datapercentagegeen data
Lopen naar school of werkgeen datapercentagegeen data
Fietsen naar school of werkgeen datapercentagegeen data
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaamgeen datapercentagegeen data
Ernstig/zeer ernstig eenzaamgeen datapercentagegeen data
Emotioneel eenzaamgeen datapercentagegeen data
Sociaal eenzaamgeen datapercentagegeen data
Matig/veel regie over eigen levengeen datapercentagegeen data
Moeite met rondkomengeen datapercentagegeen data
Ernstige geluidhinder door burengeen datapercentagegeen data
Mist emotionele steungeen datapercentagegeen data
Vrijwilligerswerkgeen datapercentagegeen data
Mantelzorgergeen datapercentagegeen data
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)geen datapercentagegeen data
Mantelzorg ontvangen nu (65+)geen datapercentagegeen data
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheidgeen datapercentagegeen data
Niet-specifieke klachtengeen datapercentagegeen data
Eén of meer langdurige aandoeningengeen datapercentagegeen data
Beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentagegeen data
Ernstig beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentagegeen data
Langdurige ziekte en beperktgeen datapercentagegeen data
Psychische klachtengeen datapercentagegeen data
(Zeer) lage veerkrachtgeen datapercentagegeen data
(Zeer) hoge veerkrachtgeen datapercentagegeen data
Suïcide gedachten laatste 12 maandengeen datapercentagegeen data
Hoog risico op angst of depressiegeen datapercentagegeen data
Matig/hoog risico op angst of depressiegeen datapercentagegeen data
(Heel) veel stress in afgelopen 4 wekengeen datapercentagegeen data
Gehoorbeperkinggeen datapercentagegeen data
Gezichtsbeperkinggeen datapercentagegeen data
Mobiliteitsbeperkinggeen datapercentagegeen data
Eén of meer lichamelijke beperkingengeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal5Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens0Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen5Aantal2023
Huishoudens met kinderen0Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigengeen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers0Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvangergeen dataGemiddeld in Eurogeen data
Gemiddeld inkomen per inwonergeen dataGemiddeld in Eurogeen data
40% personen met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% personen met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Actieven 15-75 jaargeen dataPercentagegeen data
40% huishoudens met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% huishoudens met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens met een laag inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens onder of rond sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2015
Personen per soort uitkering - AO0Aantal2015
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2015
Personen per soort uitkering - AOW1Aantal2015
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland5Aantal2023
Herkomst buiten Nederland0Aantal2023
Herkomst Europa0Aantal2023
Herkomst buiten Europa0Aantal2023
Geboren in Nederland0Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa0Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa0Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa0Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa0Aantal2023
Autochtoon5Aantal2022
Westers totaal0Aantal2022
Niet-westers totaal0Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers0Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal0Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting0Aantal2023
Verkeersovertredingen0Aantal2023
Vernieling0Aantal2023
Overige misdrijven1Aantal2023
Totaal misdrijven1Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2015
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2015
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2015
Huisartsenpost afstand14,80Gemiddelde afstand in km2015
Apotheek afstand5,90Gemiddelde afstand in km2015
Ziekenhuis met poli afstand11,80Gemiddelde afstand in km2015
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuis afstand11,80Gemiddelde afstand in km2015
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2015
Grote supermarkt afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2015
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2015
Grote supermarkten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2015
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2015
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2015
Warenhuis afstand10,20Gemiddelde afstand in km2015
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2015
Warenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2015
Café afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2015
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2015
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2015
Cafetaria afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2015
Cafetaria binnen 5 km2Gemiddeld aantal2015
Restaurant afstand3,80Gemiddelde afstand in km2015
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Restaurants binnen 3 km0Gemiddeld aantal2015
Restaurants binnen 5 km2Gemiddeld aantal2015
Hotel afstand5Gemiddeld aantal2015
Hotels binnen 5 km1,60Gemiddelde afstand in km2015
Hotels binnen 10 km14Gemiddeld aantal2015
Hotels binnen 20 km30Gemiddeld aantal2015
Kinderdagverblijf afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2015
Kinderdagverblijven binnen 5 km2Gemiddeld aantal2015
Buitenschoolseopvang afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2015
Buitenschoolseopvang binnen 5 km2Gemiddeld aantal2015
Basisonderwijs afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2015
Basisonderwijs binnen 5 km3Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs totaal afstand7,00Gemiddelde afstand in km2015
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs VMBO afstand8,90Gemiddelde afstand in km2015
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand7,00Gemiddelde afstand in km2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2015
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand4,70Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand6,60Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand5,70Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,90Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand7,10Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Treinstation afstand11,10Gemiddelde afstand in km2015
Belangrijk overstapstation afstand11,20Gemiddelde afstand in km2015
Bibliotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Zwembad afstand10,20Gemiddelde afstand in km2015
Kunstijsbaan afstand16,30Gemiddelde afstand in km2015
Museum afstand8,80Gemiddelde afstand in km2015
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2015
Musea binnen 20 km13Gemiddeld aantal2015
Podiumkunsten afstand9,90Gemiddelde afstand in km2015
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2015
Podiumkunsten binnen 20 km10Gemiddeld aantal2015
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2015
Bioscoop afstand10,10Gemiddelde afstand in km2015
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2015
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2015
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2015
Zonnebank afstand10Gemiddeld aantal2015
Attractie afstand7,90Gemiddelde afstand in km2015
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2015
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2015
Attracties binnen 50 km23Gemiddeld aantal2015
Brandweerkazerne afstand6Gemiddeld aantal2015
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU19450801Code2023
RegionaamBedrijventerrein Lieskes WengsNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode19450801Code2023
Oppervlakte totaal4Aantal hectaren2023
Oppervlakte land4Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid222Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal34Aantal2024
Adressen met postcode34Aantal2024
Adressen met woonfunctie2Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie0Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie30Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie8Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie0Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie0Aantal2024
Verblijfsobjecten34Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres25Aantal2024
Adressen met pand34Aantal2024
Percelen met adres14Aantal2024
Adressen met perceel34Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom22Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom12Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19500Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19700Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19900Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20000Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20107Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20207Aantal2024
Panden met adres 2020 en later10Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19500Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19700Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19802Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19900Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20000Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201010Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202012Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later10Aantal2024
Postcodegebied6578JB-6578JKNaam2024
Meest voorkomende postcode6578Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade0Aantal2022
Verkeersongevallen totaal0Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal10Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine5Aantal2023
Personenautos - overige brandstof5Aantal2023
Personenautos per huishouden2,00Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte250Aantal2023
Motorfietsen0Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2Aantal2023
Gemiddelde woningwaardegeen dataGemiddeld in Eurogeen data
Percentage eengezinswoning81%Percentage2015
Percentage meergezinswoning19%Percentage2015
Percentage bewoond97%Percentage2015
Percentage onbewoond3%Percentage2015
Koopwoningen68%Percentage2015
Huurwoningen totaal32%Percentage2015
In bezit woningcorporatie3%Percentage2015
In bezit overige verhuurders29%Percentage2015
Eigendom onbekend0%Percentage2015
Bouwjaar voor 200097%Percentage2015
Bouwjaar vanaf 20003%Percentage2015
Appartement0Aantal2024
Tussen of geschakelde woning0Aantal2024
Hoekwoning0Aantal2024
Tweeonder1kap0Aantal2024
Vrijstaande woning2Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.32Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Berg en Dal. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs
Tabel met 34 adressen in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Berg en Dal.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Botsestraat146578JBLeuth1
Lieskes Wengs1 t/m 116578JKLeuth33

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 2 openbare ruimtes en 34 adressen in de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Berg en Dal
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek657834
WoonkernLeuth22
WoonplaatsLeuth34
WijkLeuth34
GemeenteBerg en Dal34
ProvincieGelderland34
WaterschapWaterschap Rivierenland34
LandNederland34

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Bedrijventerrein Lieskes Wengs en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven