Statistieken buurt Bedrijventerrein Schepersven

Aantal inwoners per jaar
(zeer grote krimp van 100% naar 0 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de buurt Bedrijventerrein Schepersven. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2016 berekend.

Het aantal inwoners in de buurt Bedrijventerrein Schepersven is met 8 personen afgenomen van 8 in 2013 tot 0 in 2022 (dat is 100%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de buurt Bedrijventerrein Schepersven

Buurt Bedrijventerrein Schepersven heeft afgerond een totale oppervlakte van 28 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 420 adressen per km2. Er wonen 0 huishoudens in de buurt Bedrijventerrein Schepersven. Postcode 5056 is de meest voorkomende postcode in de buurt Bedrijventerrein Schepersven. De buurt Bedrijventerrein Schepersven ligt binnen Berkel-Enschot in de gemeente Tilburg.

De gemeente Tilburg (gemeentecode GM0855) is bij een gemeentelijke herindeling in 2021 groter geworden vanuit de gemeente Haaren. Hierbij is de gemeente Haaren voor 10% naar de nieuwe gemeente Tilburg overgegaan. De voormalige gemeente Haaren ging verder naar de gemeenten Oisterwijk, Vught en Boxtel. De gegevens van de buurt Bedrijventerrein Schepersven voor de jaren 2013 tot en met 2016 zijn berekend. Voor de berekening is gebruik gemaakt van gegevens van het CBS en het Kadaster, zie deze toelichting.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Bedrijventerrein Schepersven
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Berkel-Enschot met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Buitengebied B-E Noord-West, 2: Buitengebied B-E Noord-Oost, 3: Bedrijventerrein Rhijnkant, 4: Berkel Noord, 5: Berkelse Akkers ...Toon meer... Kaart van de wijk Berkel-Enschot met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Buitengebied B-E Noord-West, 2: Buitengebied B-E Noord-Oost, 3: Bedrijventerrein Rhijnkant, 4: Berkel Noord, 5: Berkelse Akkers, 6: Koningsoord, 7: Oostkamer Oost, 8: Ruiven, 9: Eikenbosch, 10: Rauwbraken, 11: Bedrijventerrein Schepersven, 12: Enschotse Akkers, 13: Enschot Oost, 14: Bedrijventerrein Enschot, 15: Enschot Midden, 16: Enschot West, 17: Enschot Zuid, 18: Buitengebied B-E Zuid-West, 19: Buitengebied B-E Zuid-Oost, 20: Buitengebied B-E Zuid ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn geen woningen in de buurt Bedrijventerrein Schepersven.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Tilburg in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(krimp van 8,3% naar €344.000 in 2016)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Bedrijventerrein Schepersven. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2016.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Bedrijventerrein Schepersven, 2013 tot en met 2016.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Bedrijventerrein Schepersven is met €31.000 afgenomen van €375.000 in 2013 tot €344.000 in 2016 (dat is 8,3%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Tilburg.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 10 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De buurt Bedrijventerrein Schepersven telt in totaal 10 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Bedrijventerrein Schepersven. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Bedrijventerrein Schepersven. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Bedrijventerrein Schepersven. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Bedrijventerrein Schepersven, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Bedrijventerrein Schepersven is met 8 personen gedaald van 8 in 2013 tot 0 in 2022 (dat is 100%).

Toelichting Meer migratie
Migratieachtergrond buurt Bedrijventerrein Schepersven

Er zijn voor de buurt Bedrijventerrein Schepersven geen data over de migratieachtergrond van de inwoners bekend.

Advertentie:

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau Cultureel centrum De Schalm

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Cultureel centrum De Schalm is uitgebracht. Er was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 geen stembureau binnen de buurt Bedrijventerrein Schepersven. Cultureel centrum De Schalm is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Bedrijventerrein Schepersven ligt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Cultureel centrum De Schalm bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 14 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij het stembureau Cultureel centrum De Schalm stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Tilburg telde bij deze verkiezingen in totaal 67 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Tilburg. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Tilburg.

Inwoners naar leeftijd - buurt Bedrijventerrein Schepersven


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Tilburg bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Bedrijventerrein Schepersven


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Vrouwen en mannen - buurt Bedrijventerrein Schepersven


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022.0 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Download alle informatie over de gemeente Tilburg:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Tilburg. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 0 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de buurt Bedrijventerrein Schepersven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Bedrijventerrein Schepersven.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.


Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Bedrijventerrein Schepersven genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 0 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de buurt Bedrijventerrein Schepersven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Bedrijventerrein Schepersven.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte

Advertentie:

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 4 misdrijven in de buurt Bedrijventerrein Schepersven geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Bedrijventerrein Schepersven, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2021 tot en met februari 2023 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 maart 2023.

In de buurt Bedrijventerrein Schepersven zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 55 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 11 verschillende soorten delicten. Voor 15% van alle buurten in heel Nederland zijn er in deze periode 55 of minder misdrijven geregistreerd. In 2022 werden in de buurt Bedrijventerrein Schepersven 4 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Bedrijventerrein Schepersven van 2012 t/m 2022 zijn Overige vermogensdelicten (16 delicten) en Diefstal/inbraak bedrijven enz. (9 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2012 tot en met 2022, buurt Bedrijventerrein Schepersven.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In februari 2023 zijn er geen misdrijven in de buurt Bedrijventerrein Schepersven geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Bedrijventerrein Schepersven met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Bedrijventerrein Schepersven over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Tilburg.

Misdaden per 1.000 inwoners

Het aantal misdrijven per 1.000 inwoners is voor de buurt Bedrijventerrein Schepersven helaas onbekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Bedrijventerrein Schepersven.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Berkel-Enschot (Bedrijventerrein Schepersven is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Berkel-Enschot is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Bedrijventerrein Schepersven is €28.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €37.600. Buurt Bedrijventerrein Schepersven telt 0 inkomensontvangers op 0 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
1,60% procent van de huishoudens in buurt Bedrijventerrein Schepersven heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Berkel-Enschot (Bedrijventerrein Schepersven is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Berkel-Enschot is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (10 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Bedrijventerrein Schepersven (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Bedrijventerrein Schepersven zijn in totaal 10 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 10 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Bedrijventerrein Schepersven
Er waren 7 verkeersongevallen totaal in 2021 in de buurt Bedrijventerrein Schepersven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Bedrijventerrein Schepersven. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Bedrijventerrein Schepersven vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Bedrijventerrein Schepersven op 3 januari 2023 zijn A (8 adressen) en A+ (1 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Bedrijventerrein Schepersven. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Bedrijventerrein Schepersven: 8 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Tilburg bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Bedrijventerrein Schepersven.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Bedrijventerrein Schepersven voor 2022.0.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Bedrijventerrein Schepersven ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Advertentie:

Top 5 buurt Bedrijventerrein Schepersven: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Bedrijventerrein Schepersven voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal10Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2016
B-F Nijverheid en energie0Aantal2016
G+I Handel en horeca0Aantal2016
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2016
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2016
M-N Zakelijke dienstverlening0Aantal2016
O-Q Overheid, onderwijs en zorggeen dataAantalgeen data
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten0Aantal2016
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners0Aantal2022
Mannen0Aantal2022
Vrouwen0Aantal2022
0 tot 15 jaar0Aantal2022
15 tot 25 jaar0Aantal2022
25 tot 45 jaar0Aantal2022
45 tot 65 jaar0Aantal2022
65 jaar of ouder0Aantal2022
Ongehuwd0Aantal2022
Gehuwd0Aantal2022
Gescheiden0Aantal2022
Verweduwd0Aantal2022
Westers totaal0Aantal2022
Geboorte totaal0Aantal2021
Geboorte relatief0Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal0Aantal2021
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid1.411,00Aantal per km²2016
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.050Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.320Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.790Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning4.020Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.800Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.210Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.680Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.340Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.940Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik appartement900Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.510Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.670Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.650Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.960Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.340Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning2.030Gemiddeld per m³2016
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1Aantal2023
Energielabels Voorlopig8Aantal2023
Energielabels Onbepaald1Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++0Aantal2023
Energielabels A++0Aantal2023
Energielabels A+1Aantal2023
Energielabels A8Aantal2023
Energielabels B0Aantal2023
Energielabels C0Aantal2023
Energielabels D0Aantal2023
Energielabels E0Aantal2023
Energielabels F0Aantal2023
Energielabels G0Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijngeen datapercentage2020
Drinkergeen datapercentage2020
Zware drinkergeen datapercentage2020
Overmatige drinkergeen datapercentage2020
Ondergewichtgeen datapercentage2020
Normaal gewichtgeen datapercentage2020
Overgewichtgeen datapercentage2020
Ernstig overgewichtgeen datapercentage2020
Rokergeen datapercentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijngeen datapercentage2020
Wekelijkse sportersgeen datapercentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werkgeen datapercentage2020
Lopen naar school of werkgeen datapercentage2020
Fietsen naar school of werkgeen datapercentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaamgeen datapercentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaamgeen datapercentage2020
Emotioneel Eenzaamgeen datapercentage2020
Sociaal Eenzaamgeen datapercentage2020
Matig/veel regie over eigen levengeen datapercentage2020
Moeite met rondkomengeen datapercentage2020
Ernstige geluidhinder door burengeen datapercentage2020
Vrijwilligerswerkgeen datapercentage2020
Mantelzorgergeen datapercentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheidgeen datapercentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningengeen datapercentage2020
Beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentage2020
Langdurige ziekte en beperktgeen datapercentage2020
Gehoorbeperkinggeen datapercentage2020
Gezichtsbeperkinggeen datapercentage2020
Mobiliteitsbeperkinggeen datapercentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingengeen datapercentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressiegeen datapercentage2020
Hoog risico op angst of depressiegeen datapercentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 wekengeen datapercentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal0Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens0Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen0Aantal2022
Huishoudens met kinderen0Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,60Gemiddeld aantal2016
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigen geen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers0Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€37.600Gemiddeld in Euro2016
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.900Gemiddeld in Euro2016
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2016
20% personen met hoogste inkomen29%Percentage2016
Actieven 15-75 jaar62%Percentage2016
40% huishoudens met laagste inkomen18%Percentage2016
20% huishoudens met hoogste inkomen39%Percentage2016
Huishoudens met een laag inkomen1,50%Percentage2016
Huishoudens onder of rond sociaal minimum1,60%Percentage2016
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2016
Personen per soort uitkering; AO0Aantal2016
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2016
Personen per soort uitkering; AOW3Aantal2016
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon0Aantal2022
Niet-westers totaal0Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers0Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal1Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting0Aantal2022
Verkeersovertredingen3Aantal2022
Vernieling0Aantal2022
Overige misdrijven0Aantal2022
Totaal misdrijven4Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,20Gemiddelde afstand in km2016
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2016
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2016
Huisartsenpraktijken binnen 5 km16Gemiddeld aantal2016
Huisartsenpost afstand6,20Gemiddelde afstand in km2016
Apotheek afstand3,80Gemiddelde afstand in km2016
Ziekenhuis met poli afstand4,10Gemiddelde afstand in km2016
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2016
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2016
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2016
Ziekenhuis afstand6,60Gemiddelde afstand in km2016
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2016
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2016
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2016
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2016
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2016
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2016
Grote supermarkten binnen 5 km20Gemiddeld aantal2016
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2016
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2016
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km13Gemiddeld aantal2016
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km92Gemiddeld aantal2016
Warenhuis afstand1,10Gemiddelde afstand in km2016
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2016
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2016
Warenhuizen binnen 20 km20Gemiddeld aantal2016
Café afstand0,50Gemiddelde afstand in km2016
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2016
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2016
Cafés binnen 5 km78Gemiddeld aantal2016
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2016
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2016
Cafetaria binnen 3 km7Gemiddeld aantal2016
Cafetaria binnen 5 km95Gemiddeld aantal2016
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2016
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2016
Restaurants binnen 3 km3Gemiddeld aantal2016
Restaurants binnen 5 km92Gemiddeld aantal2016
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2016
Hotels binnen 5 km6,90Gemiddelde afstand in km2016
Hotels binnen 10 km21Gemiddeld aantal2016
Hotels binnen 20 km54Gemiddeld aantal2016
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2016
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2016
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2016
Kinderdagverblijven binnen 5 km22Gemiddeld aantal2016
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2016
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2016
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2016
Buitenschoolseopvang binnen 5 km19Gemiddeld aantal2016
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2016
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2016
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2016
Basisonderwijs binnen 5 km24Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,90Gemiddelde afstand in km2016
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km7Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km18Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,90Gemiddelde afstand in km2016
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,00Gemiddelde afstand in km2016
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2016
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,90Gemiddelde afstand in km2016
Treinstation afstand4,60Gemiddelde afstand in km2016
Belangrijk overstapstation afstand5,00Gemiddelde afstand in km2016
Bibliotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2016
Zwembad afstand4,30Gemiddelde afstand in km2016
Kunstijsbaan afstand6,70Gemiddelde afstand in km2016
Museum afstand4,90Gemiddelde afstand in km2016
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2016
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2016
Musea binnen 20 km21Gemiddeld aantal2016
Podiumkunsten afstand4,20Gemiddelde afstand in km2016
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2016
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2016
Podiumkunsten binnen 20 km14Gemiddeld aantal2016
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2016
Bioscoop afstand4,50Gemiddelde afstand in km2016
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2016
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2016
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2016
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2016
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2016
Attractie afstand7,70Gemiddelde afstand in km2016
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2016
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2016
Attracties binnen 50 km26Gemiddeld aantal2016
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2016
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU08556601Code2022
RegionaamBedrijventerrein SchepersvenNaam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Sorteercode08556601Code2022
Oppervlakte totaal28Aantal hectaren2022
Oppervlakte land28Aantal hectaren2022
Oppervlakte water0Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcode5056.0Naam2022
Dekkingspercentage1%Percentage2022
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid420Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal10Aantal2023
Adressen met postcode10Aantal2023
Adressen met woonfunctie0Aantal2023
Panden9Aantal2023
Percelen9Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19000Aantal2023
Panden 1900 tot 19250Aantal2023
Panden 1925 tot 19500Aantal2023
Panden 1950 tot 19700Aantal2023
Panden 1970 tot 19800Aantal2023
Panden 1980 tot 19900Aantal2023
Panden 1990 tot 20000Aantal2023
Panden 2000 tot 20102Aantal2023
Panden 2010 tot 20208Aantal2023
Panden 2020 en later0Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade6Aantal2021
Verkeersongevallen totaal7Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal5Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine5Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof0Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,40Aantal2016
Personenauto's naar oppervlakte18Aantal2022
Motorfietsen0Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad0Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€344.000Gemiddeld in Euro2016
Percentage eengezinswoning96%Percentage2016
Percentage meergezinswoning4%Percentage2016
Percentage bewoond98%Percentage2016
Percentage onbewoond2%Percentage2016
Koopwoningen88%Percentage2016
Huurwoningen totaal12%Percentage2016
In bezit woningcorporatie8%Percentage2016
In bezit overige verhuurders4%Percentage2016
Eigendom onbekend0%Percentage2016
Bouwjaar voor 200080%Percentage2016
Bouwjaar vanaf 200020%Percentage2016

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Tilburg. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen in de buurt Bedrijventerrein Schepersven

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Bedrijventerrein Schepersven. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Tilburg.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Nieuwe Atelierstraat2 - 195056DZBerkel-Enschot
Schepersvenweg75056DXBerkel-Enschot
De gegevens van de buurt Bedrijventerrein Schepersven voor de jaren 2013 tot en met 2016 zijn berekend.

Gemeentelijke herindelingen en wijzigingen van indelingen van buurten binnen bestaande gemeenten maken het vergelijken van cijfers voor buurten over een langere tijdsperiode lastig. Dit is omdat de unieke code, omvang, vorm en inhoud van de buurten dan wijzigen waardoor de koppeling met cijfers over vorige jaren verloren gaat. En vanuit de leveranciers van open data zijn deze koppelingen niet of nauwelijks beschikbaar. De cijfers voor de ontbrekende jaren zijn daarom door onszelf gekoppeld en berekend.

Voor het koppelen is gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart: Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen en wat het percentage overlap in oppervlakte is. Dit percentage werkt 2 kanten op: Hoeveel procent van de huidige buurt overlapt met de vorige buurt? En hoeveel procent van het grondgebied van de vorige buurt is in de huidige buurt terechtgekomen?

Om de gegevens per onderwerp te koppelen zijn de geografische buurtpercentages en de cijfers per onderwerp per jaar voor de huidige en gekoppelde buurten gebruikt. Deze zijn met lineaire algebra verwerkt om te berekenen wat de historische buurtdata waarschijnlijk geweest is.

In het stroomdiagram en de tabel hieronder is te zien wat de koppelingen van jaar op jaar tussen de buurten zijn. De uitgebreide download voor de gemeente Tilburg bevat daarnaast aparte Excel sheets met de originele brongegevens voor alle jaren en onderwerpen, alle berekende buurtgegevens en alle berekende eindresultaten.

Stroomdiagram voor de gekoppelde gegevens

Onderstaand overzicht toont de stroomgegevens voor de buurten tussen de verschillende jaren. De buurtcodes komen terug in de tabel onder het stroomdiagram.


Heel even geduld alsjeblieft...

dan zie je de stroomgrafiekTabel met koppeldetails per buurt van jaar op jaar

Onderstaande tabel toont de details van de koppeling van buurten aan buurt Bedrijventerrein Schepersven. Voor iedere combinatie van 2 jaren wordt getoond welke 'koppelbuurt(en)' een jaar eerder voorkomen in het geografisch gekoppelde gebied van de buurt(en) van dat jaar.

Het percentage '% -> van' in de tabel geeft aan hoeveel procent van de huidige buurt Bedrijventerrein Schepersven danwel de buurt(en) in een eerder jaar afkomstig is uit de koppelbuurt(en). Dit percentage telt per jaar op tot 100%. Het percentage '% <- naar' geeft aan hoeveel procent van de koppelbuurt(en) in jaar-1 overlapt met de huidige buurt of de voorgangers van de huidige buurt als er in de tijd meerdere indelingswijzigingen zijn geweest. De som van deze percentages per jaar hoeft niet tot 100% op te tellen. De koppelbuurt kan ook deels in andere buurten zijn opgegaan.

JaarBuurtcode% -> van% <- naarKoppelbuurtKoppelbuurtnaamKoppelgemeente
2021-2022BU08556601100%100%BU08556601Bedrijventerrein SchepersvenTilburg
2020-2021BU08556601100%100%BU08556601Bedrijventerrein SchepersvenTilburg
2019-2020BU08556601100%100%BU08556601Bedrijventerrein SchepersvenTilburg
2018-2019BU08556601100%100%BU08556601Bedrijventerrein SchepersvenTilburg
2017-2018BU08556601100%100%BU08556601Bedrijventerrein SchepersvenTilburg
2016-2017BU08556601100%0,36%BU08550701EnschotTilburg
2015-2016BU08550701100%100%BU08550701EnschotTilburg
2014-2015BU08550701100%100%BU08550701EnschotTilburg
2013-2014BU08550701100%100%BU08550701EnschotTilburg

Is de uitgevoerde koppeling lastig zichtbaar?

In sommige gevallen is de indelingswijziging moeilijk te herkennen. Enkele typische situaties zoals die kunnen voorkomen ter verduidelijking als voorbeeld (de voorbeelden komen uit heel Nederland en zijn niet specifiek voor Tilburg):

 1. Een (klein) deel van de buurt wordt aan een andere buurt toegekend terwijl de rest van de buurt ongewijzigd blijft: Het lijkt hierdoor alsof de buurt niet veranderd is. De afbakening is echter wel veranderd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de buurt Binnenstad-Zuid in Groningen. Voor Binnenstad-Zuid is alleen zichtbaar dat van 2014 op 2015 slechts 95,82% van de buurtoppervlakte gekoppeld is. Er gaat namelijk ook 0,28 % naar buurt Binnenstad-West, 0,83 % naar buurt Oosterpoort en 2,36% naar de buurt Stationsgebied.

  Dit soort situaties zijn in de download met uitgebreide informatie voor Tilburg eenvoudig terug te vinden omdat dan in het Excel werkblad met alle buurtberekeningen gefilterd kan worden op de kolom waarin de koppelbuurten staan. Daarmee worden alle 'ontvangende' buurten zichtbaar waaraan een koppelbuurt een stuk grondgebied levert.

 2. Omwisseling van buurtnamen en buurtcodes in de tijd: In sommige gemeenten worden de buurtcodes van het ene op het andere jaar voor andere buurten gebruikt. Dezelfde code heeft dan een hele andere betekenis.

  Bijvoorbeeld: buurt Van Boetzelaerstraat, buurt De Bijlen en buurt Beerendrecht in Alphen aan den Rijn. BU04840603 is sinds 2016 buurt Boetzelaerstraat, in 2015 en daarvoor was dit echter nog buurt De Bijlen. De originele brondata op basis van de unieke buurtcode BU04840603 levert tot en met 2015 daarom feitelijk informatie voor De Bijlen. Het aantal inwoners zou zo een sprong maken van 0 in 2015 naar 2.565 in 2016. Door de gemaakte koppeling worden voor de jaren vóór 2016 echter de gegevens van buurt BU04840604 gebruikt en klopt de informatie in de tijd wel. De combinaties op een rijtje: BU04840603 - 2015 = De Bijlen. BU04840603 - 2016 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2015 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2016 = Beerendrecht. BU04840605 - 2015 = Beerendrecht. BU04840605 - 2016 = De Bijlen.

  En bijvoorbeeld buurt De Krim(BU01600801) in Hardenberg. De naam van deze buurt was tot 2015 Gramsbergen uitbreidingsplan en veranderde naar De Krim in 2016. Tegelijkertijd veranderde de naam van buurt BU01600801 in 2015 van Gramsbergen uitbreidingsplan naar De Krim in 2016. Deze historische data is derhalve aan de huidige buurt De Krim gekoppeld. Ook op hetzelfde moment veranderde buurt BU01601202 van Balkbrug-Zuidoost naar Gramsbergen Uitbreidingsplan.

 3. Meerdere herindelingen met opslitsingen van buurten die later weer samengevoegd worden: Dit gebeurt bijvoorbeeld bij buurt Buitengebied Reduzum in Leeuwarden. Deze buurt heeft sinds 2018 de unieke code BU00808202. Van 2015 tot en met 2017 was de unieke code BU00807102. En deze code is niet voor andere buurten gebruikt en de naam van de buurt is ongewijzigd. In 2014 heeft een indelingswijziging van de buurten plaatsgevonden waarbij een deel van de buurt Buitengebied Reduzum naar een andere buurt is gegaan èn waarbij een deel van de buurten BU00805202 - Buitengebied Wytgaard en BU00807105 - Fiens bij de buurt Buitengebied Reduzum zijn gevoegd. In 2013 viel het grondgebied van buurt Buitengebied Reduzum nog in de voormalige gemeente Boarnsterhim en was dit verdeeld over 7 andere buurten. De tabel toont echter 10 rijen voor 2013-2014 (en het stroomdiagram toont ook 10 stromen: dit is omdat de opsplitsing van de 7 buurten uit Boarnsterhim naar de 3 verschillende buurten uit 2014 in Leeuwarden plaatsvindt. Hierdoor ontstaan 10 unieke 'buurt op koppelbuurt combinaties'.