Statistieken buurt Elisabethziekenhuis

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Elisabethziekenhuis in de gemeente Tilburg. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Elisabethziekenhuis in de gemeente Tilburg. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Elisabethziekenhuis telt 5 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Elisabethziekenhuis.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Elisabethziekenhuis:

JaarAantal inwoners de buurt Elisabethziekenhuis% verschil
202350%
202250%
202150%
20205inf%
20190-100%
20185inf%
20170geen data
20160geen data
20150geen data
20140geen data
20130geen data

De bevolking van de buurt Elisabethziekenhuis is met 5 inwoners toegenomen van 0 inwoners in 2013 tot 5 inwoners in 2023 (dat is een toename van 5,0%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 0 inwoners (-12%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Tilburg.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Elisabethziekenhuis:

In 2013 waren er 0 inwoners in de buurt Elisabethziekenhuis. Het aantal inwoners blijft 0 tot en met 2017. In 2018 is het aantal gestegen tot 5 inwoners. De stijging ten opzichte van 2017 is 5. Het aantal van 5 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2019 is het aantal gedaald tot 0 inwoners. Dit is een daling van 5 (-100%) ten opzichte van 2018. Het aantal van 0 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2020 is het aantal gestegen tot 5 inwoners. De stijging ten opzichte van 2019 is 5. Het aantal inwoners blijft 5 tot en met 2023.

Over de buurt Elisabethziekenhuis

Buurt Elisabethziekenhuis heeft afgerond een totale oppervlakte van 22 land en geen water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.256 adressen per km2. Er wonen 5 huishoudens in de buurt Elisabethziekenhuis. Postcode 5022 is de meest voorkomende postcode in de buurt Elisabethziekenhuis. De buurt Elisabethziekenhuis ligt binnen De Leij in de gemeente Tilburg.

De gemeente Tilburg (gemeentecode GM0855) is bij een gemeentelijke herindeling in 2021 groter geworden vanuit de gemeente Haaren. Hierbij is de gemeente Haaren voor 10% naar de nieuwe gemeente Tilburg overgegaan. De voormalige gemeente Haaren ging verder naar de gemeenten Oisterwijk, Vught en Boxtel. De gegevens van de buurt Elisabethziekenhuis voor de jaren 2013 tot en met 2016 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Elisabethziekenhuis
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk De Leij met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Koningshoeven, 2: Leijpark, 3: Leijhoeven, 4: Elisabethziekenhuis.

Woningkenmerken
Er zijn geen woningen in de buurt Elisabethziekenhuis.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Tilburg in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Elisabethziekenhuis was €159.000 in 2013.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Elisabethziekenhuis.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Elisabethziekenhuis:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Elisabethziekenhuis% verschil
2016€148.0007,2%
2015€138.000-9,2%
2014€152.000-4,40%
2013€159.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Elisabethziekenhuis is met €11.000 gedaald van €159.000 in 2013 tot €148.000 in 2016 (dat is een afname van 6,9%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2016 was €-3.666 (-2,12%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Tilburg.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Tilburg.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Elisabethziekenhuis is €148.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 0% en er zijn 0 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Tilburg (geel), 4 woonplaatsen (groen), wijk De Leij (oranje) en 3 buurten (blauw). De buurt Elisabethziekenhuis wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Advertentie:

Adressen: 36 totaal in de buurt Elisabethziekenhuis

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Elisabethziekenhuis telt in totaal 36 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Elisabethziekenhuis liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Tilburg
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Elisabethziekenhuis zijn er 20 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel winkelfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Elisabethziekenhuis.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 8 panden uit de bouwperiode 1990-2000 in de buurt Elisabethziekenhuis.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Elisabethziekenhuis. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Elisabethziekenhuis

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Elisabethziekenhuis. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Elisabethziekenhuis


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Tilburg bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Elisabethziekenhuis


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Elisabethziekenhuis.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Elisabethziekenhuis per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Elisabethziekenhuis:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023000
20220100
2021005
2020005
2019000
2018500
2017000
2016000
2015000
2014000
2013000

In 2022 was de herkomst van inwoners in de buurt Elisabethziekenhuis als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 0%, herkomst uit Europese landen: 100% en herkomst uit landen buiten Europa: 0% En in 2018 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 100%, herkomst uit Europa: 0% en herkomst van buiten Europa: 0%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Tilburg naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Elisabethziekenhuis
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Elisabethziekenhuis in 2022 zijn Westers (5 inwoners) en Turkije (5 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Elisabethziekenhuis: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Vrouwen en mannen - buurt Elisabethziekenhuis


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man, voor de buurt Elisabethziekenhuis. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Download alle informatie over de gemeente Tilburg:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Tilburg. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Elisabethziekenhuis.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2016 voor de buurt Elisabethziekenhuis:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.120720
Tussenwoning2.9401.210
Hoekwoning3.1201.440
Twee onder één kap woning3.1501.680
Vrijstaande woning3.9102.310
Huurwoning2.5601.070
Eigen woning3.1801.310

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Elisabethziekenhuis zijn A+ (1 adres) en A (1 adres).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Elisabethziekenhuis. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A+ komt het meeste voor in de buurt Elisabethziekenhuis: 1 adres heeft energielabel A+. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Tilburg bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Elisabethziekenhuis voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Elisabethziekenhuis voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Elisabethziekenhuis
Bevolking53323
Adressen2.0551.256
Autos26523

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Elisabethziekenhuis ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 5 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Elisabethziekenhuis.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Elisabethziekenhuis. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Elisabethziekenhuis vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Wijkcentrum Spijkerbeemden in Tilburg

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Wijkcentrum Spijkerbeemden in Tilburg is uitgebracht. Er was bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 geen stembureau binnen de buurt Elisabethziekenhuis. Stembureau Wijkcentrum Spijkerbeemden in Tilburg is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Elisabethziekenhuis ligt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Wijkcentrum Spijkerbeemden in Tilburg bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 17 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 bij het stembureau Stembureau Wijkcentrum Spijkerbeemden in Tilburg stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 161 stembureaus in de gemeente Tilburg en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Tilburg. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Tilburg.

Stembureaus Tilburg
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Elisabethziekenhuis. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting Autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 30 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Elisabethziekenhuis in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Elisabethziekenhuis geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 35 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Elisabethziekenhuis (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 26 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Elisabethziekenhuis in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Elisabethziekenhuis geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Elisabethziekenhuis. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 66 misdrijven in de buurt Elisabethziekenhuis geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Elisabethziekenhuis, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Elisabethziekenhuis zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 707 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 32 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Elisabethziekenhuis 66 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Elisabethziekenhuis in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (21 delicten) en Ongevallen (weg) (12 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Elisabethziekenhuis.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 3 misdrijven in de buurt Elisabethziekenhuis geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Elisabethziekenhuis met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Elisabethziekenhuis over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Tilburg.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 8.200,00 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Elisabethziekenhuis.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Elisabethziekenhuis.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Elisabethziekenhuis. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners

Er zijn voor de buurt Elisabethziekenhuis helaas geen data over geboortes bekend. De cijfers over de geboorten per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn voor de buurt Elisabethziekenhuis geen data over sterfte bekend. De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar. Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Voor de buurt Elisabethziekenhuis zijn geen gegevens uit de gezondheidsmonitor bekend. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Bekijk de data uit de regionale gezondheidsmonitor voor de andere wijken en buurten in de gemeente Tilburg.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Elisabethziekenhuis voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal50Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie0Aantal2023
G+I Handel en horeca0Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening5Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg40Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten0Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners5Aantal2023
Mannen5Aantal2023
Vrouwen5Aantal2023
0 tot 15 jaar0Aantal2023
15 tot 25 jaar0Aantal2023
25 tot 45 jaar5Aantal2023
45 tot 65 jaar0Aantal2023
65 jaar of ouder0Aantal2023
Ongehuwd0Aantal2023
Gehuwd0Aantal2023
Gescheiden0Aantal2023
Verweduwd0Aantal2023
Geboorte totaal0Aantal2022
Geboorte relatief0Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid23Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.760Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.120Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.940Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.120Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.150Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.910Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.560Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.180Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.130Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik appartement720Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.210Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.440Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.680Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.310Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.070Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.310Gemiddeld per m³2016
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel33Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel0Aantal2024
Adressen met definitief energielabel3Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+1Aantal2024
Energielabels A1Aantal2024
Energielabels B1Aantal2024
Energielabels C0Aantal2024
Energielabels D0Aantal2024
Energielabels E0Aantal2024
Energielabels F0Aantal2024
Energielabels G0Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Rokergeen datapercentagegeen data
Voldoet aan alcoholrichtlijngeen datapercentagegeen data
Drinkergeen datapercentagegeen data
Zware drinkergeen datapercentagegeen data
Overmatige drinkergeen datapercentagegeen data
Ondergewichtgeen datapercentagegeen data
Normaal gewichtgeen datapercentagegeen data
Overgewichtgeen datapercentagegeen data
Ernstig overgewichtgeen datapercentagegeen data
Voldoet aan beweegrichtlijngeen datapercentagegeen data
Wekelijkse sportersgeen datapercentagegeen data
Lopen en/of fietsen naar school of werkgeen datapercentagegeen data
Lopen naar school of werkgeen datapercentagegeen data
Fietsen naar school of werkgeen datapercentagegeen data
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaamgeen datapercentagegeen data
Ernstig/zeer ernstig eenzaamgeen datapercentagegeen data
Emotioneel eenzaamgeen datapercentagegeen data
Sociaal eenzaamgeen datapercentagegeen data
Matig/veel regie over eigen levengeen datapercentagegeen data
Moeite met rondkomengeen datapercentagegeen data
Ernstige geluidhinder door burengeen datapercentagegeen data
Mist emotionele steungeen datapercentagegeen data
Vrijwilligerswerkgeen datapercentagegeen data
Mantelzorgergeen datapercentagegeen data
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)geen datapercentagegeen data
Mantelzorg ontvangen nu (65+)geen datapercentagegeen data
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheidgeen datapercentagegeen data
Niet-specifieke klachtengeen datapercentagegeen data
Eén of meer langdurige aandoeningengeen datapercentagegeen data
Beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentagegeen data
Ernstig beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentagegeen data
Langdurige ziekte en beperktgeen datapercentagegeen data
Psychische klachtengeen datapercentagegeen data
(Zeer) lage veerkrachtgeen datapercentagegeen data
(Zeer) hoge veerkrachtgeen datapercentagegeen data
Suïcide gedachten laatste 12 maandengeen datapercentagegeen data
Hoog risico op angst of depressiegeen datapercentagegeen data
Matig/hoog risico op angst of depressiegeen datapercentagegeen data
(Heel) veel stress in afgelopen 4 wekengeen datapercentagegeen data
Gehoorbeperkinggeen datapercentagegeen data
Gezichtsbeperkinggeen datapercentagegeen data
Mobiliteitsbeperkinggeen datapercentagegeen data
Eén of meer lichamelijke beperkingengeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal5Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens0Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen5Aantal2023
Huishoudens met kinderen0Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte3,00Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigengeen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers0Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvangergeen dataGemiddeld in Eurogeen data
Gemiddeld inkomen per inwonergeen dataGemiddeld in Eurogeen data
40% personen met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% personen met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Actieven 15-75 jaargeen dataPercentagegeen data
40% huishoudens met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% huishoudens met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens met een laag inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens onder of rond sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2016
Personen per soort uitkering - AO0Aantal2016
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2016
Personen per soort uitkering - AOW0Aantal2016
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland0Aantal2023
Herkomst buiten Nederland0Aantal2023
Herkomst Europa0Aantal2023
Herkomst buiten Europa0Aantal2023
Geboren in Nederland0Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa0Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa0Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa0Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa0Aantal2023
Autochtoon0Aantal2022
Westers totaal5Aantal2022
Niet-westers totaal5Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers0Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal41Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven2Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting1Aantal2023
Verkeersovertredingen14Aantal2023
Vernieling5Aantal2023
Overige misdrijven3Aantal2023
Totaal misdrijven66Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2016
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2016
Huisartsenpraktijken binnen 3 km9Gemiddeld aantal2016
Huisartsenpraktijken binnen 5 km25Gemiddeld aantal2016
Huisartsenpost afstand5,00Gemiddelde afstand in km2016
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2016
Ziekenhuis met poli afstand1,20Gemiddelde afstand in km2016
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2016
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2016
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2016
Ziekenhuis afstand1,20Gemiddelde afstand in km2016
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2016
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2016
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2016
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2016
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2016
Grote supermarkten binnen 3 km14Gemiddeld aantal2016
Grote supermarkten binnen 5 km28Gemiddeld aantal2016
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2016
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2016
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km61Gemiddeld aantal2016
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km129Gemiddeld aantal2016
Warenhuis afstand2,50Gemiddelde afstand in km2016
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2016
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2016
Warenhuizen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2016
Café afstand0,90Gemiddelde afstand in km2016
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2016
Cafés binnen 3 km78Gemiddeld aantal2016
Cafés binnen 5 km115Gemiddeld aantal2016
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2016
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2016
Cafetaria binnen 3 km89Gemiddeld aantal2016
Cafetaria binnen 5 km154Gemiddeld aantal2016
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2016
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2016
Restaurants binnen 3 km88Gemiddeld aantal2016
Restaurants binnen 5 km123Gemiddeld aantal2016
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2016
Hotels binnen 5 km6,20Gemiddelde afstand in km2016
Hotels binnen 10 km12Gemiddeld aantal2016
Hotels binnen 20 km45Gemiddeld aantal2016
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2016
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2016
Kinderdagverblijven binnen 3 km12Gemiddeld aantal2016
Kinderdagverblijven binnen 5 km32Gemiddeld aantal2016
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2016
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2016
Buitenschoolseopvang binnen 3 km11Gemiddeld aantal2016
Buitenschoolseopvang binnen 5 km26Gemiddeld aantal2016
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2016
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2016
Basisonderwijs binnen 3 km9Gemiddeld aantal2016
Basisonderwijs binnen 5 km30Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2016
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km11Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km20Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,90Gemiddelde afstand in km2016
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km14Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,90Gemiddelde afstand in km2016
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2016
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,20Gemiddelde afstand in km2016
Treinstation afstand2,90Gemiddelde afstand in km2016
Belangrijk overstapstation afstand2,90Gemiddelde afstand in km2016
Bibliotheek afstand2,20Gemiddelde afstand in km2016
Zwembad afstand1,70Gemiddelde afstand in km2016
Kunstijsbaan afstand1,50Gemiddelde afstand in km2016
Museum afstand2,90Gemiddelde afstand in km2016
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2016
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2016
Musea binnen 20 km12Gemiddeld aantal2016
Podiumkunsten afstand2,10Gemiddelde afstand in km2016
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2016
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2016
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2016
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2016
Bioscoop afstand1,60Gemiddelde afstand in km2016
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2016
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2016
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2016
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2016
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2016
Attractie afstand3,10Gemiddelde afstand in km2016
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2016
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2016
Attracties binnen 50 km24Gemiddeld aantal2016
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2016
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU08553103Code2023
RegionaamElisabethziekenhuisNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode08553103Code2023
Oppervlakte totaal22Aantal hectaren2023
Oppervlakte land22Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.256Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal36Aantal2024
Adressen met postcode36Aantal2024
Adressen met woonfunctie0Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie1Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie8Aantal2024
Adressen met industriefunctie0Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie4Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie3Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie20Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie3Aantal2024
Verblijfsobjecten36Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres16Aantal2024
Adressen met pand36Aantal2024
Percelen met adres12Aantal2024
Adressen met perceel36Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom36Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19500Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19700Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19800Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20008Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20101Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20201Aantal2024
Panden met adres 2020 en later5Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19500Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19700Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19800Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199021Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20008Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later5Aantal2024
Postcodegebied5022GC-5022KENaam2024
Meest voorkomende postcode5022Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade5Aantal2022
Verkeersongevallen totaal5Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal5Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine0Aantal2023
Personenautos - overige brandstof5Aantal2023
Personenautos per huishouden2,00Aantal2021
Personenautos naar oppervlakte23Aantal2023
Motorfietsen0Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad0Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€148.000Gemiddeld in Euro2016
Percentage eengezinswoning76%Percentage2016
Percentage meergezinswoning24%Percentage2016
Percentage bewoond96%Percentage2016
Percentage onbewoond4%Percentage2016
Koopwoningen39%Percentage2016
Huurwoningen totaal61%Percentage2016
In bezit woningcorporatie51%Percentage2016
In bezit overige verhuurders10%Percentage2016
Eigendom onbekend0%Percentage2016
Bouwjaar voor 200085%Percentage2016
Bouwjaar vanaf 200015%Percentage2016
Appartement0Aantal2024
Tussen of geschakelde woning0Aantal2024
Hoekwoning0Aantal2024
Tweeonder1kap0Aantal2024
Vrijstaande woning0Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.36Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Tilburg. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Elisabethziekenhuis: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Elisabethziekenhuis
Tabel met 36 adressen in de buurt Elisabethziekenhuis.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Elisabethziekenhuis. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Tilburg.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Hilvarenbeekseweg605022GCTilburg22
Leijweg35 t/m 605022KATilburg7
Professor Stoltehof1 t/m 95022KETilburg3
Professor van Buchemlaan8 t/m 205022KBTilburg4

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 4 openbare ruimtes en 36 adressen in de buurt Elisabethziekenhuis. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Tilburg
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Elisabethziekenhuis ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek502236
WoonkernTilburg36
WoonplaatsTilburg36
WijkDe Leij36
GemeenteTilburg36
StadsdeelZuid36
ProvincieNoord-Brabant36
WaterschapWaterschap De Dommel36
LandNederland36

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Elisabethziekenhuis ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Elisabethziekenhuis dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Elisabethziekenhuis ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Elisabethziekenhuis en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven