Statistieken buurt Lange Rekken

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Lange Rekken. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Lange Rekken. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Lange Rekken telt 5 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Lange Rekken.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Lange Rekken:

JaarAantal inwoners de buurt Lange Rekken% verschil
202350%
20225inf%
20210-100%
202050%
201950%
20185inf%
20170geen data
20160geen data
20150geen data
20140geen data
20130geen data

De bevolking van de buurt Lange Rekken is met 5 inwoners gestegen van 0 inwoners in 2013 tot 5 inwoners in 2023 (dat is een stijging van 5,0%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 0 inwoners (-12%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Tilburg.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Lange Rekken:

In 2013 telde de buurt Lange Rekken 0 inwoners. Het aantal inwoners blijft 0 tot en met 2017. In 2018 is het aantal gestegen tot 5 inwoners. De stijging ten opzichte van 2017 is 5. Het aantal inwoners blijft 5 tot en met 2020. In 2021 is het aantal gedaald tot 0 inwoners. Dit is een daling van 5 (-100%) ten opzichte van 2020. Het aantal van 0 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2022 is het aantal gestegen tot 5 inwoners. De stijging ten opzichte van 2021 is 5. Het aantal inwoners blijft 5 tot en met 2023.

Over de buurt Lange Rekken

Buurt Lange Rekken heeft afgerond een totale oppervlakte van 76 hectare, waarvan 71 land en 4 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 101 adressen per km2. Er wonen 0 huishoudens in de buurt Lange Rekken. Postcode 5045 is de meest voorkomende postcode in de buurt Lange Rekken. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Tilburg. De volgende streken vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Lange Rekken: De Vier Bunder, Lange Hoeven en De Lange Rekken.

De gemeente Tilburg (gemeentecode GM0855) is bij een gemeentelijke herindeling in 2021 groter geworden vanuit de gemeente Haaren. Hierbij is de gemeente Haaren voor 10% naar de nieuwe gemeente Tilburg overgegaan. De voormalige gemeente Haaren ging verder naar de gemeenten Oisterwijk, Vught en Boxtel. De gegevens van de buurt Lange Rekken voor de jaren 2013 tot en met 2016 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Lange Rekken
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Leeuwerik met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Lange Rekken, 2: Reeshofweide, 3: Leeuwerik West, 4: Dalemweide, 5: Leeuwerik Midden, 6: Leeuwerik Oost, 7: Leeuwerik Zuid.

Woningkenmerken
Er zijn 1 woningen in de buurt Lange Rekken.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Tilburg in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Lange Rekken was €248.000 in 2013.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Lange Rekken.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Lange Rekken:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Lange Rekken% verschil
2016€228.0000,44%
2015€227.000-3,81%
2014€236.000-4,84%
2013€248.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Lange Rekken is met €20.000 gedaald van €248.000 in 2013 tot €228.000 in 2016 (dat is een afname van 8,1%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2016 was €-6.666 (-2,74%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers krimpen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Tilburg.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Tilburg.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Lange Rekken is €228.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 100% en er zijn 1 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Tilburg (geel), 4 woonplaatsen (groen), wijk Leeuwerik (oranje) en 6 buurten (blauw). De buurt Lange Rekken wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Lange Rekken: er is één woning van het type vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Lange Rekken.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1 totaal in de buurt Lange Rekken

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Lange Rekken telt in totaal 1 adres, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Lange Rekken liggen buiten de bebouwde kom.

Adressen Tilburg
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Lange Rekken is er één verblijfsobject met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Lange Rekken.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er is één pand uit de bouwperiode 1980-1990 in de buurt Lange Rekken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Lange Rekken. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Lange Rekken

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Lange Rekken. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Lange Rekken


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Tilburg bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Lange Rekken


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Lange Rekken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Lange Rekken per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Lange Rekken:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023500
2022500
2021000
2020500
2019500
2018500
2017000
2016000
2015000
2014000
2013000

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Lange Rekken als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 100%, herkomst uit Europese landen: 0% en herkomst uit landen buiten Europa: 0% En in 2018 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 100%, herkomst uit Europa: 0% en herkomst van buiten Europa: 0%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Tilburg naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Lange Rekken

Er zijn voor de buurt Lange Rekken geen data over de migratieachtergrond van de inwoners bekend.

Vrouwen en mannen - buurt Lange Rekken


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man, voor de buurt Lange Rekken. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Download alle informatie over de gemeente Tilburg:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Tilburg. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
Het meest voorkomende energielabel in de buurt Lange Rekken is B (1 adres).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Lange Rekken. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel B komt het meeste voor in de buurt Lange Rekken: 1 adres heeft energielabel B. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Tilburg bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 0 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Lange Rekken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Lange Rekken. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Lange Rekken vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Lange Rekken.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Lange Rekken voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Lange Rekken ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Bs de Boemerang in Tilburg

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Bs de Boemerang in Tilburg is uitgebracht. Er was bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 geen stembureau binnen de buurt Lange Rekken. Stembureau Bs de Boemerang in Tilburg is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Lange Rekken ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Tilburg.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Bs de Boemerang in Tilburg bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 21 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 bij het stembureau Stembureau Bs de Boemerang in Tilburg stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 169 stembureaus in de gemeente Tilburg en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Tilburg. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Tilburg.

Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Lange Rekken. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting Autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Lange Rekken in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Lange Rekken geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Lange Rekken (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Lange Rekken in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Lange Rekken geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Lange Rekken. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er is in 2023 één misdrijf in de buurt Lange Rekken geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Lange Rekken, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Lange Rekken zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 7 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 4 verschillende soorten delicten. Voor 1,48% van alle buurten in heel Nederland zijn er in deze periode 7 of minder misdrijven geregistreerd. In 2023 werd in de buurt Lange Rekken slechts één misdrijf door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Lange Rekken van 2012 t/m 2023 zijn Ongevallen (weg) (4 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (1 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 4 soorten delicten die van 2012 tot en met 2023 geregistreerd zijn in de buurt Lange Rekken.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er geen misdrijven in de buurt Lange Rekken geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Lange Rekken met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Lange Rekken over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Tilburg.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 200,00 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2023 in de buurt Lange Rekken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Lange Rekken.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Lange Rekken. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners

Er zijn voor de buurt Lange Rekken helaas geen data over geboortes bekend. De cijfers over de geboorten per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn voor de buurt Lange Rekken geen data over sterfte bekend. De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar. Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Voor de buurt Lange Rekken zijn geen gegevens uit de gezondheidsmonitor bekend. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Lange Rekken voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal0Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2016
B-F Nijverheid en energie0Aantal2016
G+I Handel en horeca0Aantal2016
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2016
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2016
M-N Zakelijke dienstverlening0Aantal2016
O-Q Overheid, onderwijs en zorggeen dataAantalgeen data
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten0Aantal2016
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners5Aantal2023
Mannen0Aantal2023
Vrouwen0Aantal2023
0 tot 15 jaar0Aantal2023
15 tot 25 jaar0Aantal2023
25 tot 45 jaar0Aantal2023
45 tot 65 jaar0Aantal2023
65 jaar of ouder5Aantal2023
Ongehuwd0Aantal2023
Gehuwd5Aantal2023
Gescheiden0Aantal2023
Verweduwd0Aantal2023
Geboorte totaal0Aantal2022
Geboorte relatief0Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid7Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.800Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.530Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.650Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.990Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.970Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.980Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.110Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.950Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld aardgasverbruik totaal0Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik appartement0Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning0Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning0Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning0Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning0Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning0Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning0Gemiddeld per m³2016
Percentage woningen met stadsverwarming100%Percentage2016
Adressen zonder energielabel0Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1Aantal2024
Adressen met definitief energielabel0Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+0Aantal2024
Energielabels A0Aantal2024
Energielabels B1Aantal2024
Energielabels C0Aantal2024
Energielabels D0Aantal2024
Energielabels E0Aantal2024
Energielabels F0Aantal2024
Energielabels G0Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijngeen datapercentage2020
Drinkergeen datapercentage2020
Zware drinkergeen datapercentage2020
Overmatige drinkergeen datapercentage2020
Ondergewichtgeen datapercentage2020
Normaal gewichtgeen datapercentage2020
Overgewichtgeen datapercentage2020
Ernstig overgewichtgeen datapercentage2020
Rokergeen datapercentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijngeen datapercentage2020
Wekelijkse sportersgeen datapercentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werkgeen datapercentage2020
Lopen naar school of werkgeen datapercentage2020
Fietsen naar school of werkgeen datapercentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaamgeen datapercentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaamgeen datapercentage2020
Emotioneel eenzaamgeen datapercentage2020
Sociaal eenzaamgeen datapercentage2020
Matig/veel regie over eigen levengeen datapercentage2020
Moeite met rondkomengeen datapercentage2020
Ernstige geluidhinder door burengeen datapercentage2020
Vrijwilligerswerkgeen datapercentage2020
Mantelzorgergeen datapercentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)11%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheidgeen datapercentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningengeen datapercentage2020
Beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentage2020
Langdurige ziekte en beperktgeen datapercentage2020
Gehoorbeperkinggeen datapercentage2020
Gezichtsbeperkinggeen datapercentage2020
Mobiliteitsbeperkinggeen datapercentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingengeen datapercentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressiegeen datapercentage2020
Hoog risico op angst of depressiegeen datapercentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 wekengeen datapercentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal0Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens0Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen0Aantal2023
Huishoudens met kinderen0Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigengeen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers0Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€0Gemiddeld in Euro2016
Gemiddeld inkomen per inwoner€0Gemiddeld in Euro2016
40% personen met laagste inkomen0%Percentage2016
20% personen met hoogste inkomen0%Percentage2016
Actieven 15-75 jaar0%Percentage2016
40% huishoudens met laagste inkomen0%Percentage2016
20% huishoudens met hoogste inkomen0%Percentage2016
Huishoudens met een laag inkomen0%Percentage2016
Huishoudens onder of rond sociaal minimum0%Percentage2016
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2016
Personen per soort uitkering - AO0Aantal2016
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2016
Personen per soort uitkering - AOW0Aantal2016
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland5Aantal2023
Herkomst buiten Nederland0Aantal2023
Herkomst Europa0Aantal2023
Herkomst buiten Europa0Aantal2023
Geboren in Nederland0Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa0Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa0Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa0Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa0Aantal2023
Autochtoon5Aantal2022
Westers totaal0Aantal2022
Niet-westers totaal0Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers0Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal0Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting1Aantal2023
Verkeersovertredingen0Aantal2023
Vernieling0Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven1Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,10Gemiddelde afstand in km2016
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2016
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2016
Huisartsenpraktijken binnen 5 km8Gemiddeld aantal2016
Huisartsenpost afstand6,30Gemiddelde afstand in km2016
Apotheek afstand1,50Gemiddelde afstand in km2016
Ziekenhuis met poli afstand6,20Gemiddelde afstand in km2016
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2016
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2016
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2016
Ziekenhuis afstand6,20Gemiddelde afstand in km2016
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2016
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2016
Ziekenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2016
Grote supermarkt afstand1,50Gemiddelde afstand in km2016
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2016
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2016
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2016
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,40Gemiddelde afstand in km2016
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2016
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km10Gemiddeld aantal2016
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km16Gemiddeld aantal2016
Warenhuis afstand2,10Gemiddelde afstand in km2016
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2016
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2016
Warenhuizen binnen 20 km19Gemiddeld aantal2016
Café afstand1,90Gemiddelde afstand in km2016
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2016
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2016
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2016
Cafetaria afstand1,40Gemiddelde afstand in km2016
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2016
Cafetaria binnen 3 km8Gemiddeld aantal2016
Cafetaria binnen 5 km13Gemiddeld aantal2016
Restaurant afstand1,00Gemiddelde afstand in km2016
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2016
Restaurants binnen 3 km5Gemiddeld aantal2016
Restaurants binnen 5 km9Gemiddeld aantal2016
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2016
Hotels binnen 5 km1,00Gemiddelde afstand in km2016
Hotels binnen 10 km11Gemiddeld aantal2016
Hotels binnen 20 km58Gemiddeld aantal2016
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2016
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2016
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2016
Kinderdagverblijven binnen 5 km9Gemiddeld aantal2016
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2016
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2016
Buitenschoolseopvang binnen 3 km11Gemiddeld aantal2016
Buitenschoolseopvang binnen 5 km14Gemiddeld aantal2016
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2016
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2016
Basisonderwijs binnen 3 km12Gemiddeld aantal2016
Basisonderwijs binnen 5 km16Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,80Gemiddelde afstand in km2016
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km16Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,80Gemiddelde afstand in km2016
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,80Gemiddelde afstand in km2016
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2016
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand5,40Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand3,50Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,00Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand3,00Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,40Gemiddelde afstand in km2016
Treinstation afstand2,50Gemiddelde afstand in km2016
Belangrijk overstapstation afstand8,50Gemiddelde afstand in km2016
Bibliotheek afstand2,10Gemiddelde afstand in km2016
Zwembad afstand2,00Gemiddelde afstand in km2016
Kunstijsbaan afstand9,90Gemiddelde afstand in km2016
Museum afstand7,10Gemiddelde afstand in km2016
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2016
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2016
Musea binnen 20 km13Gemiddeld aantal2016
Podiumkunsten afstand8,80Gemiddelde afstand in km2016
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2016
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2016
Podiumkunsten binnen 20 km12Gemiddeld aantal2016
Poppodium afstand9Gemiddeld aantal2016
Bioscoop afstand8,70Gemiddelde afstand in km2016
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2016
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2016
Bioscopen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2016
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2016
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2016
Attractie afstand10,90Gemiddelde afstand in km2016
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2016
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2016
Attracties binnen 50 km23Gemiddeld aantal2016
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2016
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU08555401Code2023
RegionaamLange RekkenNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode08555401Code2023
Oppervlakte totaal76Aantal hectaren2023
Oppervlakte land71Aantal hectaren2023
Oppervlakte water4Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid101Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1Aantal2024
Adressen met postcode1Aantal2024
Adressen met woonfunctie1Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie0Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie1Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie0Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie0Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie0Aantal2024
Verblijfsobjecten1Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1Aantal2024
Adressen met pand1Aantal2024
Percelen met adres1Aantal2024
Adressen met perceel1Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom0Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom1Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19500Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19700Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19800Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20000Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20100Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20200Aantal2024
Panden met adres 2020 en later0Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19500Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19700Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19800Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20000Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20100Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20200Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later0Aantal2024
Postcodegebied5045AZNaam2024
Meest voorkomende postcode5045Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade0Aantal2022
Verkeersongevallen totaal0Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal0Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine0Aantal2023
Personenautos - overige brandstof0Aantal2023
Personenautos per huishouden0,00Aantal2022
Personenautos naar oppervlakte0Aantal2023
Motorfietsen0Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€228.000Gemiddeld in Euro2016
Percentage eengezinswoning98%Percentage2016
Percentage meergezinswoning2%Percentage2016
Percentage bewoond99%Percentage2016
Percentage onbewoond1%Percentage2016
Koopwoningen81%Percentage2016
Huurwoningen totaal19%Percentage2016
In bezit woningcorporatie9%Percentage2016
In bezit overige verhuurders10%Percentage2016
Eigendom onbekend0%Percentage2016
Bouwjaar voor 200097%Percentage2016
Bouwjaar vanaf 20003%Percentage2016
Appartement0Aantal2024
Tussen of geschakelde woning0Aantal2024
Hoekwoning0Aantal2024
Tweeonder1kap0Aantal2024
Vrijstaande woning1Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.0Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Tilburg. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Lange Rekken: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Lange Rekken
Tabel met openbare ruimtes in de buurt Lange Rekken.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Lange Rekken. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Tilburg.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Flaassendijk315045AZTilburg1

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor één openbare ruimte in de buurt Lange Rekken. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Tilburg
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Lange Rekken ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek50451
WoonplaatsTilburg1
WijkLeeuwerik1
GemeenteTilburg1
StadsdeelReeshof1
ProvincieNoord-Brabant1
WaterschapWaterschap Brabantse Delta1
LandNederland1

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Lange Rekken ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Lange Rekken dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Lange Rekken ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Lange Rekken en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven