Statistieken woonplaats Aalten

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Aalten. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Aalten. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Aalten telt 17.000 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Aalten.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Aalten:

JaarAantal inwoners de woonplaats Aalten% verschil
202317.0000,24%
202216.9600,06%
202116.950-0,21%
202016.9850,68%
201916.8700,15%
201816.845-0,47%
201716.9250,89%
201616.7750,09%
201516.760-0,59%
201416.8600%
201316.860geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Aalten is met 140 inwoners toegenomen van 16.860 inwoners in 2013 tot 17.000 inwoners in 2023 (dat is een kleine groei van 0,83%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 14 inwoners (0,08%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Aalten.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Aalten:

In 2013 waren er 16.860 inwoners in de woonplaats Aalten. In 2015 is het aantal gedaald tot 16.760 inwoners. Dit is een daling van 100 (-0,59%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2014) is het verschil -100 (-0,59%). Het aantal van 16.760 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 17.000 inwoners. De stijging ten opzichte van 2015 is 240 (1,43%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 40 (0,24%). Het aantal van 17.000 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Aalten

Woonplaats Aalten heeft afgerond een totale oppervlakte van 7.316 hectare, waarvan 7.294 land en 21 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Aalten telt 8.842 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 171 adressen per km2. Er wonen 7.180 huishoudens en er zijn in totaal 7.449 woningen. De woonplaats telt 9.030 auto's en 1.930 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Aalten ligt in de gemeente Aalten.

De brondata voor woonplaats Aalten is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Aalten zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Aalten valt samen met 2 wijken. Dit zijn: wijk Buitengebied Aalten en wijk Aalten Kern. De cijfers voor de woonplaats Aalten zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Aalten zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Aalten. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Aalten
Kaart van de woonplaats Aalten. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Aalten binnen de gemeente Aalten.

Woningkenmerken
Er zijn 7.449 woningen in de woonplaats Aalten.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Aalten in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Aalten was €316.563 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Aalten.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Aalten:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Aalten% verschil
2023€316.56318%
2022€268.34111%
2021€240.7446,6%
2020€225.9226,6%
2019€211.9157,7%
2018€196.8385,7%
2017€186.2340%
2016€186.234-0,33%
2015€186.859-3,43%
2014€193.494-7,8%
2013€209.766geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Aalten is met €106.797 gegroeid van €209.766 in 2013 tot €316.563 in 2023 (dat is een groei van 51%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €10.679 (4,44%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Aalten.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Aalten.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Aalten is €316.563, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 7.449 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Aalten (geel), 3 woonplaatsen (groen), 4 wijken (oranje) en 29 buurten (blauw). De woonplaats Aalten wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Aalten: er zijn 2.047 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Aalten.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 8.842 totaal in de woonplaats Aalten

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Aalten telt in totaal 8.842 adressen, met 8.840 verblijfsobjecten en 2 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 79% van de adressen in woonplaats Aalten ligt binnen de bebouwde kom en 21% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Aalten
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Aalten zijn er 7.801 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Aalten.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.610 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Aalten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Aalten. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Aalten

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Aalten. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Aalten


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Aalten bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Aalten


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Aalten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Aalten per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Aalten:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202315.125945930
202215.255859846
202115.225869856
202015.285857843
201915.210837823
201815.190834821
201715.145897883
201615.165811799
201515.165804791
201415.250811799
201315.249812799

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Aalten als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 89%, herkomst uit Europese landen: 5,6% en herkomst uit landen buiten Europa: 5,5% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europa: 4,82% en herkomst van buiten Europa: 4,74%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Aalten naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Aalten
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Aalten in 2022 zijn Westers (1.030 inwoners) en Overig (320 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Aalten: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Aalten.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Aalten. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Aalten:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Aalten. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Aalten zijn C (2.176 adressen) en G (1.409 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Aalten. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Aalten: 2.176 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Aalten bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 80 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Aalten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Aalten. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Aalten vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Aalten

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 17 stembureaus in de woonplaats Aalten. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 17 stembureaus in de woonplaats Aalten. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Aalten.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 17 stembureaus in de woonplaats Aalten.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 89 stembureaus in de gemeente Aalten en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Aalten. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Aalten.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.465)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Aalten.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Aalten was in 2022 €27.465.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (1.930 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Aalten (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Aalten zijn in totaal 1.930 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 1.930 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.925 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Aalten. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Aalten
Er zijn 233 elektrische auto’s in mei 2024 in de woonplaats Aalten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Aalten op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 233 elektrische auto’s in de woonplaats Aalten. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Aalten die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 10.481 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Aalten in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Aalten geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 14.992 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Aalten (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 9.675 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Aalten in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Aalten geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Aalten. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 335 misdrijven in de woonplaats Aalten geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Aalten, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Aalten zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 4.616 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 39 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Aalten 335 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Aalten in 2023 zijn Horizontale fraude (71 delicten) en Ongevallen (weg) (37 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Aalten.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 22 misdrijven in de woonplaats Aalten geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Aalten met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Aalten over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Aalten.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 5,59 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Aalten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Aalten.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Aalten. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Aalten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Aalten.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Aalten genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Aalten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Aalten.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Aalten voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.930Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij270Aantal2023
B-F Nijverheid en energie335Aantal2023
G+I Handel en horeca305Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie65Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed130Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening315Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg305Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten200Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners17.000Aantal2023
Mannen8.570Aantal2023
Vrouwen8.430Aantal2023
0 tot 15 jaar2.585Aantal2023
15 tot 25 jaar2.055Aantal2023
25 tot 45 jaar3.525Aantal2023
45 tot 65 jaar4.890Aantal2023
65 jaar of ouder3.945Aantal2023
Ongehuwd7.835Aantal2023
Gehuwd7.205Aantal2023
Gescheiden970Aantal2023
Verweduwd995Aantal2023
Geboorte totaal145Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal160Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid233Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag3.590Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar6.120Aantal2022
Opleidingsniveau hoog2.890Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura355Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8,4%Percentage2022
WMO cliënten1.220Aantal2022
WMO cliënten relatief72Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.868Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.150Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.567Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.548Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.037Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.679Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.228Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.093Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.193Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement797Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning976Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.058Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.232Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.606Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning965Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.281Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel903Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel4.212Aantal2024
Adressen met definitief energielabel3.727Aantal2024
Energielabels A+++++2Aantal2024
Energielabels A++++29Aantal2024
Energielabels A+++24Aantal2024
Energielabels A++43Aantal2024
Energielabels A+36Aantal2024
Energielabels A1.243Aantal2024
Energielabels B978Aantal2024
Energielabels C2.176Aantal2024
Energielabels D820Aantal2024
Energielabels E395Aantal2024
Energielabels F784Aantal2024
Energielabels G1.409Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal7.180Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens2.170Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen2.425Aantal2023
Huishoudens met kinderen2.580Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,29Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers13.900Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.938Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.465Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen14%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar26%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen34%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen19%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,06%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,44%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,7%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€217x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand160Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO770Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW80Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW3.550Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland15.125Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.875Aantal2023
Herkomst Europa945Aantal2023
Herkomst buiten Europa930Aantal2023
Geboren in Nederland15.125Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa525Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa420Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa420Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa510Aantal2023
Autochtoon15.255Aantal2022
Westers totaal1.030Aantal2022
Niet-westers totaal675Aantal2022
Marokko10Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba30Aantal2022
Suriname30Aantal2022
Turkije280Aantal2022
Overig niet-westers320Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal95Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven38Aantal2023
Milieu overtredingen3Aantal2023
Oplichting80Aantal2023
Verkeersovertredingen75Aantal2023
Vernieling20Aantal2023
Overige misdrijven24Aantal2023
Totaal misdrijven335Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,38Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand12,28Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,46Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand12,26Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand12,28Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,22Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,64Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,04Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,72Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,78Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,88Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,62Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,62Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,66Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,52Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,95Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,76Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,92Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,64Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,56Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,82Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,11Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand4,11Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,66Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,63Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,33Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,92Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,72Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand40,36Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,64Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand46,22Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,76Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand12,36Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand46Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand12,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand13Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand11,92Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km13Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1193Code2024
RegionaamAaltenNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal7.316Aantal hectaren2023
Oppervlakte land7.294Aantal hectaren2023
Oppervlakte water21Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid171Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal8.842Aantal2024
Adressen met postcode8.777Aantal2024
Adressen met woonfunctie7.801Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie67Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie334Aantal2024
Adressen met industriefunctie597Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie101Aantal2024
Adressen met logiesfunctie320Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie26Aantal2024
Adressen met sportfunctie18Aantal2024
Adressen met winkelfunctie138Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie156Aantal2024
Verblijfsobjecten8.840Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen2Aantal2024
Panden met adres7.426Aantal2024
Adressen met pand8.819Aantal2024
Percelen met adres6.962Aantal2024
Adressen met perceel8.842Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom6.964Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom1.878Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom6.312Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1.489Aantal2024
Panden met adres voor 17002Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900298Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925647Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950956Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.610Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801.436Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990923Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000601Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010470Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020317Aantal2024
Panden met adres 2020 en later166Aantal2024
Adressen met pand voor 17003Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900371Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925743Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19501.083Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.674Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.509Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901.085Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000834Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010740Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020559Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later218Aantal2024
Postcodegebied7121AA-7123EENaam2024
Meest voorkomende postcode7121Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode49%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade25Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade55Aantal2022
Verkeersongevallen totaal80Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal9.030Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine7.745Aantal2023
Personenautos - overige brandstof1.285Aantal2023
Personenautos per huishouden1,26Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte124Aantal2023
Motorfietsen940Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad7.449Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€316.563Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning81%Percentage2023
Percentage meergezinswoning19%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen74%Percentage2023
Huurwoningen totaal26%Percentage2023
In bezit woningcorporatie16%Percentage2023
In bezit overige verhuurders10%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200084%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2023
Appartement1.494Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.564Aantal2024
Hoekwoning1.158Aantal2024
Tweeonder1kap1.538Aantal2024
Vrijstaande woning2.047Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.039Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!