Statistieken woonplaats Alphen

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Alphen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Alphen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Alphen telt 4.340 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Alphen.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Alphen:

JaarAantal inwoners de woonplaats Alphen% verschil
20234.3400,58%
20224.3150,35%
20214.3001,18%
20204.2501,31%
20194.1950,72%
20184.165-0,36%
20174.1801,33%
20164.1251,60%
20154.0600,62%
20144.035-0,12%
20134.040geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Alphen is met 300 personen gestegen van 4.040 personen in 2013 tot 4.340 personen in 2023 (dat is een toename van 7,4%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 30 personen (0,72%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Alphen-Chaam.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Alphen:

In 2013 waren er 4.040 inwoners in de woonplaats Alphen. In 2014 is het aantal gedaald tot 4.035 personen. Dit is een daling van 5 (-0,12%) ten opzichte van 2013. Het aantal van 4.035 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 4.340 personen. De stijging ten opzichte van 2014 is 305 (7,6%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 25 (0,58%). Het aantal van 4.340 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Alphen

Woonplaats Alphen heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.992 hectare, waarvan 3.981 land en 11 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Alphen telt 2.207 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 399 adressen per km2. Er wonen 1.785 huishoudens en er zijn in totaal 1.852 woningen. De woonplaats telt 2.655 auto's en 660 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Alphen ligt in de gemeente Alphen-Chaam.

De brondata voor woonplaats Alphen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Alphen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Alphen (Alphen-Chaam) valt precies samen met de wijk Alphen. De data voor de wijk Alphen en voor woonplaats Alphen (Alphen-Chaam) zijn daarom hetzelfde.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Alphen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Alphen-Chaam. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Alphen
Kaart van de woonplaats Alphen. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Alphen binnen de gemeente Alphen-Chaam.

Woningkenmerken
Er zijn 1.852 woningen in de woonplaats Alphen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Alphen-Chaam in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Alphen was €412.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Alphen.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Alphen:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Alphen% verschil
2023€412.0009,9%
2022€375.0008,1%
2021€347.0005,2%
2020€330.0005,1%
2019€314.00010%
2018€285.0003,26%
2017€276.0002,22%
2016€270.000-0,37%
2015€271.000-2,17%
2014€277.000-3,48%
2013€287.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Alphen is met €125.000 gegroeid van €287.000 in 2013 tot €412.000 in 2023 (dat is een stijging van 44%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €12.500 (3,78%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Alphen-Chaam.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Alphen-Chaam.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Alphen is €412.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 1.852 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Alphen-Chaam (geel), 4 woonplaatsen (groen), 5 wijken (oranje) en 18 buurten (blauw). De woonplaats Alphen wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Alphen: er zijn 776 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Alphen.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.207 totaal in de woonplaats Alphen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Alphen telt in totaal 2.207 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 82% van de adressen in woonplaats Alphen ligt binnen de bebouwde kom en 18% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Alphen-Chaam
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Alphen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Alphen. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Alphen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Alphen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Alphen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Alphen-Chaam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Alphen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Alphen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Alphen per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Alphen:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20233.610510220
20223.640472203
20213.625472203
20203.590461199
20193.540458197
20183.525447193
20173.540447193
20163.505433187
20153.460419181
20143.470395170
20133.474396170

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Alphen als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europese landen: 12% en herkomst uit landen buiten Europa: 5,1% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 86%, herkomst uit Europa: 9,8% en herkomst van buiten Europa: 4,21%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Alphen-Chaam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Alphen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Alphen in 2022 zijn Westers (530 inwoners) en Overig (130 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Alphen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Alphen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Alphen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Alphen-Chaam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Alphen-Chaam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Alphen zijn C (493 adressen) en A (376 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Alphen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Alphen: 493 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Alphen-Chaam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 23 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Alphen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Alphen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Alphen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Alphen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de woonplaats Alphen. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de woonplaats Alphen. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Alphen-Chaam.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de woonplaats Alphen.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 12 stembureaus in de gemeente Alphen-Chaam en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Alphen-Chaam. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Alphen-Chaam.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Alphen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Alphen was in 2022 €31.100.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (660 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Alphen (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Alphen zijn in totaal 660 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 660 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 665 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Alphen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Alphen
Er zijn 60 elektrische auto’s in april 2024 in de woonplaats Alphen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Alphen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 60 elektrische auto’s in de woonplaats Alphen. Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Alphen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 3.011 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Alphen in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Alphen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 4.513 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Alphen (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.796 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Alphen in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Alphen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Alphen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 86 misdrijven in de woonplaats Alphen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Alphen, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Alphen zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.417 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 32 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Alphen 86 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Alphen in 2023 zijn Horizontale fraude (19 delicten) en Ongevallen (weg) (14 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Alphen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 zijn er 10 misdrijven in de woonplaats Alphen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Alphen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Alphen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Alphen-Chaam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 5,30 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2023 in de woonplaats Alphen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Alphen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Alphen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Alphen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Alphen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Alphen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 14 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Alphen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Alphen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Alphen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal660Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij120Aantal2023
B-F Nijverheid en energie110Aantal2023
G+I Handel en horeca90Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie35Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed40Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening125Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg85Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten60Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.340Aantal2023
Mannen2.240Aantal2023
Vrouwen2.105Aantal2023
0 tot 15 jaar675Aantal2023
15 tot 25 jaar465Aantal2023
25 tot 45 jaar920Aantal2023
45 tot 65 jaar1.280Aantal2023
65 jaar of ouder1.005Aantal2023
Ongehuwd1.920Aantal2023
Gehuwd1.970Aantal2023
Gescheiden225Aantal2023
Verweduwd230Aantal2023
Geboorte totaal35Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal60Aantal2022
Sterfte relatief14Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid109Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag730Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.480Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.040Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura110Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliënten220Aantal2022
WMO cliënten relatief51Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.400Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.160Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.540Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.790Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.210Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.430Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.500Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.690Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.290Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement610Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning940Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.070Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.270Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.740Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning930Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.410Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel370Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel848Aantal2024
Adressen met definitief energielabel989Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++1Aantal2024
Energielabels A+++31Aantal2024
Energielabels A++35Aantal2024
Energielabels A+26Aantal2024
Energielabels A376Aantal2024
Energielabels B326Aantal2024
Energielabels C493Aantal2024
Energielabels D189Aantal2024
Energielabels E38Aantal2024
Energielabels F142Aantal2024
Energielabels G179Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.785Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens470Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen665Aantal2023
Huishoudens met kinderen645Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2022
Percentage werknemers79%Percentage2022
Percentage zelfstandigen21%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers3.500Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€37.500Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.100Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar37%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen28%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen28%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,20%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,40%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,4%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,8%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€359x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO120Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW900Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.610Aantal2023
Herkomst buiten Nederland730Aantal2023
Herkomst Europa510Aantal2023
Herkomst buiten Europa220Aantal2023
Geboren in Nederland3.615Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa290Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa85Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa215Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa130Aantal2023
Autochtoon3.640Aantal2022
Westers totaal530Aantal2022
Niet-westers totaal145Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname10Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers130Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal19Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven15Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting23Aantal2023
Verkeersovertredingen18Aantal2023
Vernieling7Aantal2023
Overige misdrijven4Aantal2023
Totaal misdrijven86Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand14,80Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand13,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand13,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,30Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km29Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand10,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand7,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand5,10Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand13,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand13,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand12,70Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand13,50Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand14,00Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand15Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand12,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand8,50Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km33Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3432Code2024
RegionaamAlphenNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal3.992Aantal hectaren2023
Oppervlakte land3.981Aantal hectaren2023
Oppervlakte water11Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid399Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.207Aantal2024
Adressen met postcode2.177Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.942Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie33Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie11Aantal2024
Adressen met industriefunctie230Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie21Aantal2024
Adressen met logiesfunctie23Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie6Aantal2024
Adressen met winkelfunctie25Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie86Aantal2024
Verblijfsobjecten2.207Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres2.002Aantal2024
Adressen met pand2.204Aantal2024
Percelen met adres1.820Aantal2024
Adressen met perceel2.207Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.799Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom408Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.641Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom301Aantal2024
Panden met adres voor 17004Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190023Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925113Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950151Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970358Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980403Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990241Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000257Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010164Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020150Aantal2024
Panden met adres 2020 en later138Aantal2024
Adressen met pand voor 17004Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190027Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925116Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950165Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970365Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980429Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990243Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000270Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010229Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020207Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later149Aantal2024
Postcodegebied5131AA-5131ZSNaam2024
Meest voorkomende postcode5131Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade21Aantal2022
Verkeersongevallen totaal23Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.655Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine2.215Aantal2023
Personenautos - overige brandstof440Aantal2023
Personenautos per huishouden1,49Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte67Aantal2023
Motorfietsen250Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.852Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€412.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning90%Percentage2023
Percentage meergezinswoning10%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen75%Percentage2023
Huurwoningen totaal25%Percentage2023
In bezit woningcorporatie15%Percentage2023
In bezit overige verhuurders10%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200077%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200023%Percentage2023
Appartement180Aantal2024
Tussen of geschakelde woning392Aantal2024
Hoekwoning292Aantal2024
Tweeonder1kap302Aantal2024
Vrijstaande woning776Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.265Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!