Statistieken woonplaats Beltrum

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Beltrum. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Beltrum. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Beltrum telt 2.830 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Beltrum.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Beltrum:

JaarAantal inwoners de woonplaats Beltrum% verschil
20232.830-0,53%
20222.8450,71%
20212.825-0,35%
20202.8350,89%
20192.810-0,53%
20182.825-1,05%
20172.8550,71%
20162.8350,35%
20152.825-0,88%
20142.850-0,87%
20132.875geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Beltrum is met 45 inwoners afgenomen van 2.875 inwoners in 2013 tot 2.830 inwoners in 2023 (dat is een afname van 1,57%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -4 inwoners (-0,16%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Berkelland.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Beltrum:

In 2013 telde de woonplaats Beltrum 2.875 inwoners. Het aantal van 2.875 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2019 is het aantal gedaald tot 2.810 inwoners. Dit is een daling van 65 (-2,26%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2018) is het verschil -15 (-0,53%). Het aantal van 2.810 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 waren er 2.830 inwoners in de woonplaats Beltrum.

Over woonplaats Beltrum

Woonplaats Beltrum heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.429 hectare, waarvan 3.420 land en 9 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Beltrum telt 1.301 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 143 adressen per km2. Er wonen 1.140 huishoudens en er zijn in totaal 1.198 woningen. De woonplaats telt 1.665 auto's en 425 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Beltrum ligt in de gemeente Berkelland.

De brondata voor woonplaats Beltrum is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Beltrum zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Beltrum valt precies samen met de wijk Beltrum. De data voor de wijk Beltrum en voor woonplaats Beltrum zijn daarom hetzelfde.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Beltrum zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Berkelland. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Beltrum
Kaart van de woonplaats Beltrum. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Beltrum binnen de gemeente Berkelland.

Woningkenmerken
Er zijn 1.198 woningen in de woonplaats Beltrum.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Berkelland in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Beltrum was €401.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Beltrum.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Beltrum:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Beltrum% verschil
2023€401.00015%
2022€349.0009,4%
2021€319.0004,59%
2020€305.0005,5%
2019€289.00017%
2018€248.0003,33%
2017€240.0001,69%
2016€236.0002,16%
2015€231.000-2,53%
2014€237.000-5,6%
2013€251.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Beltrum is met €150.000 gegroeid van €251.000 in 2013 tot €401.000 in 2023 (dat is een toename van 60%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €15.000 (5%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Berkelland.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Berkelland.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Beltrum is €401.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 22% en er zijn 1.198 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Berkelland (geel), 9 woonplaatsen (groen), 5 wijken (oranje) en 72 buurten (blauw). De woonplaats Beltrum wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Beltrum: er zijn 489 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Beltrum.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.301 totaal in de woonplaats Beltrum

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Beltrum telt in totaal 1.301 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 50% van de adressen in woonplaats Beltrum ligt binnen de bebouwde kom en 50% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Berkelland
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Beltrum. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Beltrum. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Beltrum

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Beltrum. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Beltrum


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Berkelland bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Beltrum


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Beltrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Beltrum per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Beltrum:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.7405535
20222.7654931
20212.7405233
20202.7554931
20192.7304931
20182.7454931
20172.7804629
20162.7654327
20152.7554327
20142.7933522
20132.8183622

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Beltrum als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 97%, herkomst uit Europese landen: 1,94% en herkomst uit landen buiten Europa: 1,24% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 98%, herkomst uit Europa: 1,25% en herkomst van buiten Europa: 0,76%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Berkelland naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Beltrum
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Beltrum in 2022 zijn Westers (60 inwoners) en Overig (15 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Beltrum: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Beltrum.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Beltrum. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Berkelland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Berkelland. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Beltrum zijn D (199 adressen) en G (194 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Beltrum. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel D komt het meeste voor in de woonplaats Beltrum: 199 adressen hebben energielabel D. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Berkelland bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 9 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Beltrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Beltrum. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Beltrum vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Beltrum

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de woonplaats Beltrum. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de woonplaats Beltrum. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Berkelland.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de woonplaats Beltrum.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 66 stembureaus in de gemeente Berkelland en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Berkelland. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Berkelland.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Beltrum.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Beltrum was in 2022 €30.400.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (425 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Beltrum (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Beltrum zijn in totaal 425 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 425 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 420 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Beltrum. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Beltrum
Er zijn 30 elektrische auto’s in april 2024 in de woonplaats Beltrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Beltrum op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 30 elektrische auto’s in de woonplaats Beltrum. Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Beltrum die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.828 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Beltrum in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Beltrum geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.192 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Beltrum (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.706 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Beltrum in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Beltrum geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Beltrum. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 34 misdrijven in de woonplaats Beltrum geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Beltrum, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Beltrum zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 422 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 26 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Beltrum 34 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Beltrum in 2023 zijn Horizontale fraude (8 delicten) en Ongevallen (weg) (7 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Beltrum.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 zijn er 3 misdrijven in de woonplaats Beltrum geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Beltrum met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Beltrum over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Berkelland.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 3,89 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2023 in de woonplaats Beltrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Beltrum.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Beltrum. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Beltrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Beltrum.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Beltrum genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Beltrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Beltrum.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Beltrum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal425Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij145Aantal2023
B-F Nijverheid en energie60Aantal2023
G+I Handel en horeca50Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed30Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening55Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg30Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten45Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.830Aantal2023
Mannen1.485Aantal2023
Vrouwen1.345Aantal2023
0 tot 15 jaar385Aantal2023
15 tot 25 jaar345Aantal2023
25 tot 45 jaar570Aantal2023
45 tot 65 jaar895Aantal2023
65 jaar of ouder630Aantal2023
Ongehuwd1.380Aantal2023
Gehuwd1.155Aantal2023
Gescheiden90Aantal2023
Verweduwd205Aantal2023
Geboorte totaal25Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal25Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid83Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag580Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.190Aantal2022
Opleidingsniveau hoog400Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura25Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg3,70%Percentage2022
WMO cliënten120Aantal2022
WMO cliënten relatief42Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.500Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement3.160Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.410Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.370Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.240Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.240Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.560Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.750Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.440Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.330Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning960Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.070Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.250Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.740Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.210Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.500Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel303Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel626Aantal2024
Adressen met definitief energielabel372Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++1Aantal2024
Energielabels A+++1Aantal2024
Energielabels A++2Aantal2024
Energielabels A+2Aantal2024
Energielabels A106Aantal2024
Energielabels B149Aantal2024
Energielabels C159Aantal2024
Energielabels D199Aantal2024
Energielabels E45Aantal2024
Energielabels F140Aantal2024
Energielabels G194Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.140Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens315Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen385Aantal2023
Huishoudens met kinderen440Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie75%Percentage2022
Percentage werknemers79%Percentage2022
Percentage zelfstandigen21%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers2.400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.500Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.400Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen14%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar36%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen28%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen27%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,20%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,50%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum3,50%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum4,30%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€366x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO70Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW570Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.740Aantal2023
Herkomst buiten Nederland90Aantal2023
Herkomst Europa55Aantal2023
Herkomst buiten Europa35Aantal2023
Geboren in Nederland2.745Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa30Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa20Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa20Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa15Aantal2023
Autochtoon2.765Aantal2022
Westers totaal60Aantal2022
Niet-westers totaal20Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers15Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal9Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven2Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting10Aantal2023
Verkeersovertredingen11Aantal2023
Vernieling1Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven34Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand14,40Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand8,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand14,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,60Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km35Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand3,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,20Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,60Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand4,30Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand4,80Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand7,10Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand29,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand7,20Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand32,20Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand8,40Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand32Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand15,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand15Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand8Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,10Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km19Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand6Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1661Code2024
RegionaamBeltrumNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal3.429Aantal hectaren2023
Oppervlakte land3.420Aantal hectaren2023
Oppervlakte water9Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid143Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.301Aantal2024
Adressen met postcode1.284Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.224Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie16Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie3Aantal2024
Adressen met industriefunctie161Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie8Aantal2024
Adressen met logiesfunctie5Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie2Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie16Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie18Aantal2024
Verblijfsobjecten1.301Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1.089Aantal2024
Adressen met pand1.301Aantal2024
Percelen met adres1.113Aantal2024
Adressen met perceel1.301Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom647Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom654Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom614Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom610Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190011Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192594Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950182Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970261Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980175Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990142Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200096Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201053Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202045Aantal2024
Panden met adres 2020 en later30Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190016Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925131Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950268Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970292Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980184Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990161Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000102Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201071Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202046Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later30Aantal2024
Postcodegebied7156HA-7156SNNaam2024
Meest voorkomende postcode7156Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade3Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade6Aantal2022
Verkeersongevallen totaal9Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.665Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.440Aantal2023
Personenautos - overige brandstof225Aantal2023
Personenautos per huishouden1,46Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte49Aantal2023
Motorfietsen115Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.198Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€401.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning73%Percentage2023
Percentage meergezinswoning27%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen79%Percentage2023
Huurwoningen totaal20%Percentage2023
In bezit woningcorporatie6%Percentage2023
In bezit overige verhuurders15%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200090%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200010%Percentage2023
Appartement332Aantal2024
Tussen of geschakelde woning115Aantal2024
Hoekwoning86Aantal2024
Tweeonder1kap202Aantal2024
Vrijstaande woning489Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.77Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!