Statistieken woonplaats Berg en Dal

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Berg en Dal. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Berg en Dal. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Berg en Dal telt 2.440 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Berg en Dal.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Berg en Dal:

JaarAantal inwoners de woonplaats Berg en Dal% verschil
20232.4400,83%
20222.420-0,21%
20212.425-1,62%
20202.4651,23%
20192.4351,67%
20182.395-2,24%
20172.4501,24%
20162.4200,37%
20152.411-0,12%
20142.414-0,45%
20132.425geen data

De bevolking van de woonplaats Berg en Dal is met 15 personen gestegen van 2.425 personen in 2013 tot 2.440 personen in 2023 (dat is een stijging van 0,62%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 2 persoon (0,07%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Berg en Dal.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Berg en Dal:

In 2013 waren er 2.425 inwoners in de woonplaats Berg en Dal. In 2018 is het aantal gedaald tot 2.395 personen. Dit is een daling van 30 (-1,24%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2017) is het verschil -55 (-2,24%). Het aantal van 2.395 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2020 is het aantal gestegen tot 2.465 personen. De stijging ten opzichte van 2018 is 70 (2,92%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2019) is 30 (1,23%). Het aantal van 2.465 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 telde de woonplaats Berg en Dal 2.440 inwoners.

Over woonplaats Berg en Dal

Woonplaats Berg en Dal heeft een totale oppervlakte van 785 hectare land (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Berg en Dal telt 1.503 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 449 adressen per km2. Er wonen 1.240 huishoudens en er zijn in totaal 1.262 woningen. De woonplaats telt 1.295 auto's en 365 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Berg en Dal ligt in de gemeente Berg en Dal.

De brondata voor woonplaats Berg en Dal is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Berg en Dal zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Berg en Dal valt precies samen met de wijk Berg en Dal. De data voor de wijk Berg en Dal en voor woonplaats Berg en Dal zijn daarom hetzelfde.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Berg en Dal zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Berg en Dal. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Berg en Dal
Kaart van de woonplaats Berg en Dal. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Berg en Dal binnen de gemeente Berg en Dal.

Woningkenmerken
Er zijn 1.262 woningen in de woonplaats Berg en Dal.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Berg en Dal in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Berg en Dal was €424.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Berg en Dal.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Berg en Dal:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Berg en Dal% verschil
2023€424.00013%
2022€374.00013%
2021€330.0005,8%
2020€312.0006,8%
2019€292.0006,6%
2018€274.0004,58%
2017€262.000-0,38%
2016€263.00013%
2015€232.000-2,94%
2014€239.036-7,8%
2013€259.321geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Berg en Dal is met €164.679 toegenomen van €259.321 in 2013 tot €424.000 in 2023 (dat is een groei van 64%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €16.467 (5,3%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Berg en Dal.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Berg en Dal.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Berg en Dal is €424.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 33% en er zijn 1.262 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Berg en Dal (geel), 10 woonplaatsen (groen), 13 wijken (oranje) en 39 buurten (blauw). De woonplaats Berg en Dal wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de woonplaats Berg en Dal: er zijn 561 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Berg en Dal.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.503 totaal in de woonplaats Berg en Dal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Berg en Dal telt in totaal 1.503 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 95% van de adressen in woonplaats Berg en Dal ligt binnen de bebouwde kom en 5% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Berg en Dal
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Berg en Dal zijn er 1.317 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Berg en Dal.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 277 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Berg en Dal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Berg en Dal. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Berg en Dal

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Berg en Dal. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Berg en Dal


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Berg en Dal bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Berg en Dal


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Berg en Dal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Berg en Dal per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Berg en Dal:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.000230210
20222.015212193
20212.015214196
20202.045220200
20192.005225205
20181.980217198
20172.035217198
20162.030204186
20152.040192176
20142.047189173
20132.057190174

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Berg en Dal als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 82%, herkomst uit Europese landen: 9,4% en herkomst uit landen buiten Europa: 8,6% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 85%, herkomst uit Europa: 7,8% en herkomst van buiten Europa: 7,2%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Berg en Dal naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Berg en Dal
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Berg en Dal in 2022 zijn Westers (290 inwoners) en Overig (65 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Berg en Dal: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Berg en Dal.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Berg en Dal. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Berg en Dal:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Berg en Dal. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Berg en Dal zijn A (281 adressen) en C (173 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Berg en Dal. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Berg en Dal: 281 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Berg en Dal bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 10 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Berg en Dal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Berg en Dal. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Berg en Dal vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Berg en Dal

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de woonplaats Berg en Dal. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de woonplaats Berg en Dal. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Berg en Dal.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de woonplaats Berg en Dal.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 106 stembureaus in de gemeente Berg en Dal en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Berg en Dal. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Berg en Dal.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€34.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Berg en Dal.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Berg en Dal was in 2021 €34.500.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (365 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Berg en Dal (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Berg en Dal zijn in totaal 365 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 365 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 355 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Berg en Dal. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Berg en Dal
Er zijn 46 elektrische auto’s in mei 2024 in de woonplaats Berg en Dal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Berg en Dal op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 46 elektrische auto’s in de woonplaats Berg en Dal. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Berg en Dal die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.219 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Berg en Dal in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Berg en Dal geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.629 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Berg en Dal (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.306 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Berg en Dal in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Berg en Dal geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Berg en Dal. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 147 misdrijven in de woonplaats Berg en Dal geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Berg en Dal, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Berg en Dal zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.429 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 30 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Berg en Dal 147 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Berg en Dal in 2023 zijn Horizontale fraude (68 delicten) en Onder invloed (weg) (12 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Berg en Dal.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 8 misdrijven in de woonplaats Berg en Dal geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Berg en Dal met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Berg en Dal over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Berg en Dal.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 28,69 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2023 in de woonplaats Berg en Dal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Berg en Dal.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Berg en Dal. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Berg en Dal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Berg en Dal.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Berg en Dal genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 26 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Berg en Dal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Berg en Dal.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Berg en Dal voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal365Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie20Aantal2023
G+I Handel en horeca50Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed25Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening105Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg100Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten35Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.440Aantal2023
Mannen1.175Aantal2023
Vrouwen1.265Aantal2023
0 tot 15 jaar305Aantal2023
15 tot 25 jaar180Aantal2023
25 tot 45 jaar455Aantal2023
45 tot 65 jaar700Aantal2023
65 jaar of ouder795Aantal2023
Ongehuwd1.095Aantal2023
Gehuwd885Aantal2023
Gescheiden245Aantal2023
Verweduwd215Aantal2023
Geboorte totaal15Aantal2022
Geboorte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal65Aantal2022
Sterfte relatief26Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid311Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag250Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar540Aantal2022
Opleidingsniveau hoog930Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura45Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,9%Percentage2022
WMO cliënten210Aantal2022
WMO cliënten relatief87Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.760Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.130Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.230Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.190Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.980Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.470Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.940Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.300Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.280Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement810Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning950Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.110Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.570Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.270Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning870Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.550Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2015
Adressen zonder energielabel226Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel488Aantal2024
Adressen met definitief energielabel789Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++1Aantal2024
Energielabels A++69Aantal2024
Energielabels A+33Aantal2024
Energielabels A281Aantal2024
Energielabels B151Aantal2024
Energielabels C173Aantal2024
Energielabels D119Aantal2024
Energielabels E159Aantal2024
Energielabels F135Aantal2024
Energielabels G156Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.240Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens580Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen370Aantal2023
Huishoudens met kinderen285Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie62%Percentage2022
Percentage werknemers76%Percentage2022
Percentage zelfstandigen24%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers2.000Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€40.500Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€34.500Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen24%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar37%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen40%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen23%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,20%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,4%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9,6%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€280x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO80Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW740Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.000Aantal2023
Herkomst buiten Nederland440Aantal2023
Herkomst Europa230Aantal2023
Herkomst buiten Europa210Aantal2023
Geboren in Nederland2.000Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa145Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa110Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa90Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa100Aantal2023
Autochtoon2.015Aantal2022
Westers totaal290Aantal2022
Niet-westers totaal115Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname20Aantal2022
Turkije15Aantal2022
Overig niet-westers65Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal38Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven8Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting70Aantal2023
Verkeersovertredingen22Aantal2023
Vernieling5Aantal2023
Overige misdrijven4Aantal2023
Totaal misdrijven147Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand7,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km64Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km59Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km84Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km136Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km16,30Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km32Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km46Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,10Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,10Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand6,80Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand9,80Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km30Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3618Code2024
RegionaamBerg en DalNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal785Aantal hectaren2023
Oppervlakte land785Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid449Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.503Aantal2024
Adressen met postcode1.493Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.317Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie12Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie4Aantal2024
Adressen met industriefunctie12Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie7Aantal2024
Adressen met logiesfunctie6Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie8Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie156Aantal2024
Verblijfsobjecten1.503Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres876Aantal2024
Adressen met pand1.503Aantal2024
Percelen met adres665Aantal2024
Adressen met perceel1.503Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.433Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom70Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.257Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom60Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190039Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192550Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950168Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970277Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980125Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199090Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200081Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201030Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202014Aantal2024
Panden met adres 2020 en later1Aantal2024
Adressen met pand voor 17001Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190043Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192555Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950169Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970352Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980495Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990149Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200081Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201049Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020100Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later9Aantal2024
Postcodegebied6571AA-6572CANaam2024
Meest voorkomende postcode6571Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode68%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade9Aantal2022
Verkeersongevallen totaal10Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.295Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.000Aantal2023
Personenautos - overige brandstof300Aantal2023
Personenautos per huishouden1,04Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte165Aantal2023
Motorfietsen115Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.262Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€424.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning61%Percentage2023
Percentage meergezinswoning39%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen60%Percentage2023
Huurwoningen totaal39%Percentage2023
In bezit woningcorporatie22%Percentage2023
In bezit overige verhuurders18%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200088%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200012%Percentage2023
Appartement561Aantal2024
Tussen of geschakelde woning157Aantal2024
Hoekwoning143Aantal2024
Tweeonder1kap186Aantal2024
Vrijstaande woning270Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.186Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!