Statistieken woonplaats Bergen op Zoom

Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Bergen op Zoom telt 54.425 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Bergen op Zoom.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Bergen op Zoom:

JaarAantal inwoners de woonplaats Bergen op Zoom% verschil
202354.4251,78%
202253.4750,42%
202153.2500,24%
202053.1251,30%
201952.4450,99%
201851.9300,31%
201751.770-0,06%
201651.800-0,03%
201551.815-0,15%
201451.8950,24%
201351.770geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Bergen op Zoom is met 2.655 inwoners gegroeid van 51.770 inwoners in 2013 tot 54.425 inwoners in 2023 (dat is een groei van 5,1%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 266 inwoners (0,50%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Bergen op Zoom.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Bergen op Zoom:

In 2013 waren er 51.770 inwoners in de woonplaats Bergen op Zoom. Het aantal van 51.770 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2017 was het aantal ook op het laagste punt van 51.770 inwoners. In 2023 is het aantal gestegen tot 54.425 inwoners. De stijging ten opzichte van 2017 is 2.655 (5,1%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 950 (1,78%). Het aantal van 54.425 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Bergen op Zoom

Woonplaats Bergen op Zoom heeft afgerond een totale oppervlakte van 5.135 hectare, waarvan 4.745 land en 389 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Bergen op Zoom telt 32.069 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 763 adressen per km2. Er wonen 25.200 huishoudens en er zijn in totaal 25.376 woningen. De woonplaats telt 26.085 auto's en 5.720 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Bergen op Zoom ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Bergen op Zoom is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Bergen op Zoom zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Bergen op Zoom valt samen met 25 verschillende buurten. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Bergen op Zoom zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Bergen op Zoom
Kaart van de woonplaats Bergen op Zoom. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Bergen op Zoom binnen de gemeente Bergen op Zoom.

Woningkenmerken
Er zijn 25.376 woningen in de woonplaats Bergen op Zoom.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Bergen op Zoom in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Bergen op Zoom was €290.893 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Bergen op Zoom.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Bergen op Zoom:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Bergen op Zoom% verschil
2023€290.89313%
2022€257.0308,6%
2021€236.6716,6%
2020€222.0815,8%
2019€209.8687%
2018€196.0945,1%
2017€186.5040,00%
2016€186.5042,34%
2015€182.242-1,67%
2014€185.331-4,35%
2013€193.766geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Bergen op Zoom is met €97.127 gegroeid van €193.766 in 2013 tot €290.893 in 2023 (dat is een stijging van 50%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €9.712 (4,27%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Bergen op Zoom.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Bergen op Zoom.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Bergen op Zoom is €290.894, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 22% en er zijn 25.376 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Bergen op Zoom (geel), 2 woonplaatsen (groen), 6 wijken (oranje) en 36 buurten (blauw). De woonplaats Bergen op Zoom wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Bergen op Zoom: er zijn 10.211 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Bergen op Zoom.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 32.158 totaal in de woonplaats Bergen op Zoom

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De woonplaats Bergen op Zoom telt in totaal 32.158 adressen, met 32.002 verblijfsobjecten en 156 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 98% van de adressen in woonplaats Bergen op Zoom ligt binnen de bebouwde kom en 2% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Bergen op Zoom
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Bergen op Zoom. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Bergen op Zoom. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Bergen op Zoom

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Bergen op Zoom. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Bergen op Zoom


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Bergen op Zoom bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Bergen op Zoom


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Bergen op Zoom.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Bergen op Zoom per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Bergen op Zoom:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202336.6605.35012.435
202236.9154.98211.578
202137.0904.86111.299
202037.3704.73911.016
201937.2304.57710.638
201837.0604.47310.397
201737.3154.34810.107
201637.4204.32610.054
201537.5654.2879.963
201437.5984.2939.979
201337.8224.1889.735

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Bergen op Zoom als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 67%, herkomst uit Europese landen: 9,8% en herkomst uit landen buiten Europa: 23% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 73%, herkomst uit Europa: 8,1% en herkomst van buiten Europa: 19%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Bergen op Zoom naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Bergen op Zoom
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Bergen op Zoom in 2022 zijn Westers (6.265 inwoners) en Marokko (3.475 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Bergen op Zoom: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Bergen op Zoom.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Bergen op Zoom. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Bergen op Zoom:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Bergen op Zoom. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Bergen op Zoom zijn C (6.174 adressen) en B (5.336 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Bergen op Zoom. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Bergen op Zoom: 6.174 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Bergen op Zoom bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 529 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Bergen op Zoom.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Bergen op Zoom. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Bergen op Zoom vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Bergen op Zoom

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 23 stembureaus in de woonplaats Bergen op Zoom. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 23 stembureaus in de woonplaats Bergen op Zoom. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Bergen op Zoom.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 23 stembureaus in de woonplaats Bergen op Zoom.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 86 stembureaus in de gemeente Bergen op Zoom en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Bergen op Zoom. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Bergen op Zoom.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.964)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Bergen op Zoom.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Bergen op Zoom was in 2022 €28.964.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (5.720 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Bergen op Zoom (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Bergen op Zoom zijn in totaal 5.720 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 5.720 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 5.695 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Bergen op Zoom. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Bergen op Zoom
Er zijn 599 elektrische auto’s in februari 2024 in de woonplaats Bergen op Zoom.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Bergen op Zoom op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 599 elektrische auto’s in de woonplaats Bergen op Zoom. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Bergen op Zoom die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 27.007 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Bergen op Zoom in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Bergen op Zoom geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 35.337 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Bergen op Zoom (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 27.001 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Bergen op Zoom in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Bergen op Zoom geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Bergen op Zoom. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 2.700 misdrijven in de woonplaats Bergen op Zoom geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Bergen op Zoom, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Bergen op Zoom zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 36.890 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 47 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Bergen op Zoom 2.700 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Bergen op Zoom in 2022 zijn Overige vermogensdelicten (355 delicten) en Ongevallen (weg) (351 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Bergen op Zoom.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 257 misdrijven in de woonplaats Bergen op Zoom geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Bergen op Zoom met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Bergen op Zoom over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Bergen op Zoom.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 20,65 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Bergen op Zoom.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Bergen op Zoom.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Bergen op Zoom. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Bergen op Zoom.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Bergen op Zoom.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Bergen op Zoom genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Bergen op Zoom.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Bergen op Zoom.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Bergen op Zoom voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal5.720Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij55Aantal2022
B-F Nijverheid en energie765Aantal2022
G+I Handel en horeca1.150Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie365Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed355Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening1.225Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.060Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten720Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners54.425Aantal2023
Mannen26.990Aantal2023
Vrouwen27.455Aantal2023
0 tot 15 jaar8.090Aantal2023
15 tot 25 jaar5.905Aantal2023
25 tot 45 jaar13.170Aantal2023
45 tot 65 jaar15.095Aantal2023
65 jaar of ouder12.150Aantal2023
Ongehuwd24.195Aantal2023
Gehuwd21.995Aantal2023
Gescheiden5.175Aantal2023
Verweduwd3.080Aantal2023
Geboorte totaal495Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal570Aantal2022
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.149Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag12.560Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar16.850Aantal2021
Opleidingsniveau hoog10.930Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura1.555Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliënten5.570Aantal2022
WMO cliënten relatief104Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.634Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.012Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.698Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.843Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.276Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.965Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.178Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.953Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal903Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement593Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning957Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.099Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.274Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.700Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning695Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.085Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming23%Percentage2022
Energielabels Definitief17.601Aantal2023
Energielabels Voorlopig8.060Aantal2023
Energielabels Onbepaald2.924Aantal2023
Energielabels A+++++2Aantal2023
Energielabels A++++160Aantal2023
Energielabels A+++419Aantal2023
Energielabels A++157Aantal2023
Energielabels A+324Aantal2023
Energielabels A5.118Aantal2023
Energielabels B5.336Aantal2023
Energielabels C6.174Aantal2023
Energielabels D2.231Aantal2023
Energielabels E1.903Aantal2023
Energielabels F2.374Aantal2023
Energielabels G1.463Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal25.200Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens9.555Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen7.805Aantal2023
Huishoudens met kinderen7.865Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,12Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2021
Percentage werknemers87%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers43.100Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.165Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.964Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar41%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen42%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen17%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,4%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,5%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum11%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€3.020x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand1.630Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO2.820Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW490Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW11.020Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland36.660Aantal2023
Herkomst Europa5.350Aantal2023
Herkomst buiten Europa12.435Aantal2023
Geboren in Nederland36.650Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa2.025Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa6.270Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa3.320Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa6.180Aantal2023
Autochtoon36.915Aantal2022
Westers totaal6.265Aantal2022
Niet-westers totaal10.295Aantal2022
Marokko3.475Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba235Aantal2022
Suriname435Aantal2022
Turkije3.120Aantal2022
Overig niet-westers3.030Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal1.124Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven277Aantal2022
Milieu overtredingen5Aantal2022
Oplichting314Aantal2022
Verkeersovertredingen499Aantal2022
Vernieling253Aantal2022
Overige misdrijven156Aantal2022
Totaal misdrijven2.700Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,91Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,79Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,98Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,79Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,79Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,74Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,65Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km46Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km65Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,13Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,86Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km34Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km42Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,55Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km40Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km56Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,72Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km44Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km62Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km7,13Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km21Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,57Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km27Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,63Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,59Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,26Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,47Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,54Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,35Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,48Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,92Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,79Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,13Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,26Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,92Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,03Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,82Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,46Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,01Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,99Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,02Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand14,88Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,46Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,45Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand41,75Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,41Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,94Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,67Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand13Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,58Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km18Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1937CodeWP1937
RegionaamBergen op ZoomNaamBergen op Zoom
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal5.135Aantal hectaren2023
Oppervlakte land4.745Aantal hectaren2023
Oppervlakte water389Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid763Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal32.069Aantal2023
Adressen met postcode28.585Aantal2023
Adressen met woonfunctie26.276Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom31.425Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom644Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom25.877Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom399Aantal2023
Percelen17.605Aantal2023
Panden22.315Aantal2023
Adressen met panden28.269Aantal2023
Panden voor 1700430Aantal2023
Panden 1700 tot 19001.155Aantal2023
Panden 1900 tot 19251.756Aantal2023
Panden 1925 tot 19502.410Aantal2023
Panden 1950 tot 19705.237Aantal2023
Panden 1970 tot 19805.081Aantal2023
Panden 1980 tot 19903.233Aantal2023
Panden 1990 tot 20003.503Aantal2023
Panden 2000 tot 20101.821Aantal2023
Panden 2010 tot 20202.077Aantal2023
Panden 2020 en later1.566Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk4Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade55Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade470Aantal2022
Verkeersongevallen totaal529Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal26.085Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine21.185Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof4.925Aantal2023
Personenauto's per huishouden1,01Aantal2023
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen1.675Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad25.376Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€290.893Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning65%Percentage2023
Percentage meergezinswoning35%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen55%Percentage2023
Huurwoningen totaal44%Percentage2023
In bezit woningcorporatie32%Percentage2023
In bezit overige verhuurders13%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200083%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200017%Percentage2023
Appartement9.034Aantal2023
Tussen of geschakelde woning10.211Aantal2023
Hoekwoning3.794Aantal2023
Tweeonder1kap1.282Aantal2023
Vrijstaande woning1.955Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats158Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend185Aantal2023
Woningtype n.v.t.5.635Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!