Statistieken woonplaats Breda

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Breda. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Breda. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Breda telt 151.765 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Breda.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Breda:

JaarAantal inwoners de woonplaats Breda% verschil
2023151.7650,87%
2022150.4550,15%
2021150.235-0,19%
2020150.520-0,02%
2019150.545-0,07%
2018150.6550,53%
2017149.8550,23%
2016149.5050,50%
2015148.7600,60%
2014147.8750,94%
2013146.505geen data

De bevolking van de woonplaats Breda is met 5.260 personen gegroeid van 146.505 personen in 2013 tot 151.765 personen in 2023 (dat is een kleine toename van 3,59%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 526 personen (0,35%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Breda.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Breda:

In 2013 waren er 146.505 inwoners in de woonplaats Breda. Het aantal van 146.505 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 151.765 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 5.260 (3,59%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 1.310 (0,87%). Het aantal van 151.765 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Breda

Woonplaats Breda heeft afgerond een totale oppervlakte van 8.357 hectare, waarvan 8.112 land en 247 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Breda telt 89.656 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.237 adressen per km2. Er wonen 76.220 huishoudens en er zijn in totaal 72.414 woningen. De woonplaats telt 131.605 auto's en 22.875 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Breda ligt in de gemeente Breda.

De brondata voor woonplaats Breda is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Breda zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Breda valt samen met 7 wijken. Dit zijn: wijk Breda centrum, wijk Breda noord, wijk Breda oost, wijk Breda zuid-oost, wijk Breda zuid, wijk Breda west en wijk Breda noord-west. De cijfers voor de woonplaats Breda zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Breda zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Breda. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Breda
Kaart van de woonplaats Breda. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Breda binnen de gemeente Breda.

Woningkenmerken
Er zijn 72.414 woningen in de woonplaats Breda.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Breda in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Breda was €355.689 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Breda.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Breda:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Breda% verschil
2023€355.68914%
2022€312.3717,6%
2021€290.3847,3%
2020€270.5648,3%
2019€249.9078,1%
2018€231.1756,6%
2017€216.8644,20%
2016€208.1240,04%
2015€208.0381,63%
2014€204.705-6,9%
2013€219.906geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Breda is met €135.783 gegroeid van €219.906 in 2013 tot €355.689 in 2023 (dat is een groei van 62%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €13.578 (5,1%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Breda.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Breda.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Breda is €355.689, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 18% en er zijn 72.414 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Breda (geel), 4 woonplaatsen (groen), 11 wijken (oranje) en 55 buurten (blauw). De woonplaats Breda wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de woonplaats Breda: er zijn 34.315 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Breda.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 89.656 totaal in de woonplaats Breda

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Breda telt in totaal 89.656 adressen, met 89.510 verblijfsobjecten, 126 standplaatsen en 20 ligplaatsen. 99% van de adressen in woonplaats Breda ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Breda
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Breda zijn er 75.032 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Breda.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 15.432 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Breda.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Breda. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Breda

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Breda. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Breda


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Breda bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Breda


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Breda.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Breda per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Breda:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023106.05015.55530.145
2022108.32014.34227.793
2021109.11513.99627.124
2020109.80013.86026.860
2019110.40513.66326.477
2018111.13513.45226.068
2017111.27013.13325.452
2016111.52512.92725.053
2015111.64512.63324.482
2014111.09612.51924.261
2013110.96712.09623.442

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Breda als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 70%, herkomst uit Europese landen: 10% en herkomst uit landen buiten Europa: 20% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 76%, herkomst uit Europa: 8,3% en herkomst van buiten Europa: 16%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Breda naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Breda
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Breda in 2022 zijn Westers (19.100 inwoners) en Overig (10.175 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Breda: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Breda.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Breda. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Breda:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Breda. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Breda zijn C (18.603 adressen) en A (18.039 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Breda. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Breda: 18.603 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Breda bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 1.220 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Breda.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Breda. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Breda vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Breda

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 73 stembureaus in de woonplaats Breda. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 73 stembureaus in de woonplaats Breda. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Breda.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 73 stembureaus in de woonplaats Breda.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 242 stembureaus in de gemeente Breda en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Breda. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Breda.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€32.007)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Breda.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Breda was in 2022 €32.007.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (22.875 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Breda (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Breda zijn in totaal 22.875 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 22.875 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 22.880 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Breda. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Breda
Er zijn 31.000 elektrische auto’s in mei 2024 in de woonplaats Breda.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Breda op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 31.000 elektrische auto’s in de woonplaats Breda. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Breda die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 92.820 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Breda in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Breda geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 168.557 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Breda (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 134.324 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Breda in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Breda geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Breda. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 10.163 misdrijven in de woonplaats Breda geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Breda, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Breda zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 135.984 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 48 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Breda 10.163 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Breda in 2023 zijn Overige vermogensdelicten (1.362 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (1.099 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Breda.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 776 misdrijven in de woonplaats Breda geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Breda met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Breda over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Breda.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 31,43 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Breda.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Breda.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Breda. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Breda.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Breda.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Breda genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Breda.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Breda.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Breda voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal22.875Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij90Aantal2023
B-F Nijverheid en energie2.475Aantal2023
G+I Handel en horeca4.155Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie1.975Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed1.760Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening6.000Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg4.115Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten2.310Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners151.765Aantal2023
Mannen74.785Aantal2023
Vrouwen76.985Aantal2023
0 tot 15 jaar21.835Aantal2023
15 tot 25 jaar21.445Aantal2023
25 tot 45 jaar42.855Aantal2023
45 tot 65 jaar37.890Aantal2023
65 jaar of ouder27.730Aantal2023
Ongehuwd84.825Aantal2023
Gehuwd47.250Aantal2023
Gescheiden12.730Aantal2023
Verweduwd6.945Aantal2023
Geboorte totaal1.435Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal1.420Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.871Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag26.500Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar44.940Aantal2022
Opleidingsniveau hoog45.580Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura3.540Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,2%Percentage2022
WMO cliënten12.540Aantal2022
WMO cliënten relatief83Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.555Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.989Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.789Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.003Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.498Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.434Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.117Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.945Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal741Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement474Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning843Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.051Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.345Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.836Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning549Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning888Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming25%Percentage2022
Adressen zonder energielabel12.801Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel22.974Aantal2024
Adressen met definitief energielabel53.881Aantal2024
Energielabels A+++++16Aantal2024
Energielabels A++++68Aantal2024
Energielabels A+++844Aantal2024
Energielabels A++885Aantal2024
Energielabels A+1.341Aantal2024
Energielabels A18.039Aantal2024
Energielabels B11.729Aantal2024
Energielabels C18.603Aantal2024
Energielabels D7.442Aantal2024
Energielabels E6.934Aantal2024
Energielabels F5.703Aantal2024
Energielabels G5.251Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal76.220Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens35.480Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen19.765Aantal2023
Huishoudens met kinderen20.990Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,96Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers122.400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€38.457Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€32.007Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar35%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen45%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen18%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,4%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,3%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum11%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€109x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand4.130Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO5.580Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW1.350Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW25.040Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland106.050Aantal2023
Herkomst buiten Nederland45.700Aantal2023
Herkomst Europa15.555Aantal2023
Herkomst buiten Europa30.145Aantal2023
Geboren in Nederland106.055Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa6.055Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa14.345Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa9.500Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa15.800Aantal2023
Autochtoon108.320Aantal2022
Westers totaal19.100Aantal2022
Niet-westers totaal23.035Aantal2022
Marokko5.670Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba2.145Aantal2022
Suriname1.930Aantal2022
Turkije3.125Aantal2022
Overig niet-westers10.175Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal4.770Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven998Aantal2023
Milieu overtredingen12Aantal2023
Oplichting1.229Aantal2023
Verkeersovertredingen1.662Aantal2023
Vernieling871Aantal2023
Overige misdrijven621Aantal2023
Totaal misdrijven10.163Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,77Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,72Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,84Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,69Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,72Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km34Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,57Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km68Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km137Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,55Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,96Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km56Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km101Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,58Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km11Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km79Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km148Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,53Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km14Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km99Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km184Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km12,56Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km41Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,51Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km25Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km58Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,57Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km51Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,69Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,26Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,36Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,51Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,42Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,48Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,69Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,27Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,95Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,73Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,85Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,42Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,01Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,69Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,16Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,76Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,86Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,15Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand4,75Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,12Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,82Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,01Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,42Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km37Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3622Code2024
RegionaamBredaNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal8.357Aantal hectaren2023
Oppervlakte land8.112Aantal hectaren2023
Oppervlakte water247Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.237Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal89.656Aantal2024
Adressen met postcode88.146Aantal2024
Adressen met woonfunctie75.032Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie831Aantal2024
Adressen met celfunctie2Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie361Aantal2024
Adressen met industriefunctie3.211Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie1.732Aantal2024
Adressen met logiesfunctie70Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie147Aantal2024
Adressen met sportfunctie68Aantal2024
Adressen met winkelfunctie1.608Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie7.158Aantal2024
Verblijfsobjecten89.510Aantal2024
Ligplaatsen20Aantal2024
Standplaatsen126Aantal2024
Panden met adres52.441Aantal2024
Adressen met pand89.039Aantal2024
Percelen met adres43.819Aantal2024
Adressen met perceel89.656Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom88.632Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom1.024Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom74.168Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom864Aantal2024
Panden met adres voor 170031Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19001.579Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19253.348Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19507.596Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197015.432Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19805.639Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19907.717Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20005.434Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20102.891Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20201.691Aantal2024
Panden met adres 2020 en later1.083Aantal2024
Adressen met pand voor 170050Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19003.176Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19254.404Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19508.477Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197022.353Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198010.542Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199012.442Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20009.602Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20107.677Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20206.792Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later3.524Aantal2024
Postcodegebied4811AA-4839AXNaam2024
Meest voorkomende postcode4811Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode14%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk9Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade121Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade1.090Aantal2022
Verkeersongevallen totaal1.220Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal131.605Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine85.405Aantal2023
Personenautos - overige brandstof46.205Aantal2023
Personenautos per huishouden1,73Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.622Aantal2023
Motorfietsen4.670Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad72.414Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€355.689Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning55%Percentage2023
Percentage meergezinswoning45%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen50%Percentage2023
Huurwoningen totaal50%Percentage2023
In bezit woningcorporatie31%Percentage2023
In bezit overige verhuurders19%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200082%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2023
Appartement34.315Aantal2024
Tussen of geschakelde woning26.250Aantal2024
Hoekwoning9.170Aantal2024
Tweeonder1kap2.112Aantal2024
Vrijstaande woning3.185Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.14.478Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!