Statistieken woonplaats Dinxperlo

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Dinxperlo. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Dinxperlo. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Dinxperlo telt 6.965 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Dinxperlo.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Dinxperlo:

JaarAantal inwoners de woonplaats Dinxperlo% verschil
20236.9650,36%
20226.940-0,43%
20216.970-0,43%
20207.0000%
20197.000-0,43%
20187.0300,57%
20176.990-0,29%
20167.010-0,57%
20157.0500,14%
20147.040-1,26%
20137.130geen data

De bevolking van de woonplaats Dinxperlo is met 165 inwoners afgenomen van 7.130 inwoners in 2013 tot 6.965 inwoners in 2023 (dat is een kleine afname van 2,31%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -16 inwoners (-0,23%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers krimpen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Aalten.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Dinxperlo:

In 2013 waren er 7.130 inwoners in de woonplaats Dinxperlo. Het aantal van 7.130 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2022 is het aantal gedaald tot 6.940 inwoners. Dit is een daling van 190 (-2,66%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2021) is het verschil -30 (-0,43%). Het aantal van 6.940 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 telde de woonplaats Dinxperlo 6.965 inwoners.

Over woonplaats Dinxperlo

Woonplaats Dinxperlo heeft afgerond een totale oppervlakte van 276 hectare, waarvan 274 land en 2 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Dinxperlo telt 3.822 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 879 adressen per km2. Er wonen 3.155 huishoudens en er zijn in totaal 3.317 woningen. De woonplaats telt 3.815 auto's en 580 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Dinxperlo ligt in de gemeente Aalten.

De brondata voor woonplaats Dinxperlo is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Dinxperlo zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Dinxperlo valt samen met 3 buurten. Dit zijn: buurt Dinxperlo Centrum/Oost, buurt Dinxperlo Noord en buurt Dinxperlo West. De cijfers voor de woonplaats Dinxperlo zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Dinxperlo zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Aalten. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Dinxperlo
Kaart van de woonplaats Dinxperlo. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Dinxperlo binnen de gemeente Aalten.

Woningkenmerken
Er zijn 3.317 woningen in de woonplaats Dinxperlo.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Aalten in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Dinxperlo was €286.346 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Dinxperlo.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Dinxperlo:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Dinxperlo% verschil
2023€286.34618%
2022€243.19312%
2021€216.8647,2%
2020€202.3105,7%
2019€191.4265,6%
2018€181.2234,74%
2017€173.0140%
2016€173.014-1,87%
2015€176.313-4,16%
2014€183.968-7,5%
2013€198.875geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Dinxperlo is met €87.471 gegroeid van €198.875 in 2013 tot €286.346 in 2023 (dat is een toename van 44%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €8.747 (3,96%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Aalten.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Aalten.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Dinxperlo is €286.346, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 26% en er zijn 3.317 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Aalten (geel), 3 woonplaatsen (groen), 4 wijken (oranje) en 29 buurten (blauw). De woonplaats Dinxperlo wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Dinxperlo: er zijn 874 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Dinxperlo.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 3.822 totaal in de woonplaats Dinxperlo

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Dinxperlo telt in totaal 3.822 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 98% van de adressen in woonplaats Dinxperlo ligt binnen de bebouwde kom en 2% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Aalten
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Dinxperlo. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Dinxperlo. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Dinxperlo

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Dinxperlo. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Dinxperlo


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Aalten bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Dinxperlo


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Dinxperlo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Dinxperlo per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Dinxperlo:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20235.675885400
20225.745823372
20215.770826374
20205.805823372
20195.815816369
20185.830826374
20175.805816369
20165.865789356
20155.910785355
20145.883797360
20135.959806365

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Dinxperlo als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 82%, herkomst uit Europese landen: 13% en herkomst uit landen buiten Europa: 5,7% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 84%, herkomst uit Europa: 11% en herkomst van buiten Europa: 5,1%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Aalten naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Dinxperlo
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Dinxperlo in 2022 zijn Westers (925 inwoners) en Overig (210 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Dinxperlo: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Dinxperlo.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Dinxperlo. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Aalten:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Aalten. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Dinxperlo zijn C (1.241 adressen) en B (681 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Dinxperlo. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Dinxperlo: 1.241 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Aalten bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 23 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Dinxperlo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Dinxperlo. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Dinxperlo vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Dinxperlo

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de woonplaats Dinxperlo. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de woonplaats Dinxperlo. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Aalten.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de woonplaats Dinxperlo.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 89 stembureaus in de gemeente Aalten en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Aalten. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Aalten.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€10.014)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Dinxperlo.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Dinxperlo was in 2022 €10.014.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (580 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Dinxperlo (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Dinxperlo zijn in totaal 580 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Dinxperlo. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 maart 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Dinxperlo
Er zijn 66 elektrische auto’s in maart 2024 in de woonplaats Dinxperlo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Dinxperlo op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 66 elektrische auto’s in de woonplaats Dinxperlo. Dit is het totaal aantal in maart 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Dinxperlo die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 4.198 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Dinxperlo in maart 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in maart 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Dinxperlo geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 5.286 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Dinxperlo (in maart 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 4.067 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Dinxperlo in maart 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in maart 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Dinxperlo geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Dinxperlo. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 maart 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 108 misdrijven in de woonplaats Dinxperlo geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Dinxperlo, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2022 tot en met februari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Dinxperlo zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.835 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 35 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Dinxperlo 108 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Dinxperlo in 2023 zijn Horizontale fraude (38 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (12 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Dinxperlo.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In februari 2024 zijn er 10 misdrijven in de woonplaats Dinxperlo geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Dinxperlo met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Dinxperlo over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Aalten.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 5,89 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2023 in de woonplaats Dinxperlo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Dinxperlo.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Dinxperlo. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Dinxperlo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Dinxperlo.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Dinxperlo genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 16 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Dinxperlo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Dinxperlo.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Dinxperlo voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal580Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie125Aantal2023
G+I Handel en horeca140Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie20Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed50Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening85Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg95Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten60Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners6.965Aantal2023
Mannen3.445Aantal2023
Vrouwen3.510Aantal2023
0 tot 15 jaar995Aantal2023
15 tot 25 jaar700Aantal2023
25 tot 45 jaar1.360Aantal2023
45 tot 65 jaar2.080Aantal2023
65 jaar of ouder1.820Aantal2023
Ongehuwd2.855Aantal2023
Gehuwd3.095Aantal2023
Gescheiden465Aantal2023
Verweduwd535Aantal2023
Geboorte totaal75Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal110Aantal2022
Sterfte relatief16Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.542Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.590Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar2.300Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.240Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura160Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten615Aantal2022
WMO cliënten relatief88Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.623Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.923Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.436Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.492Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.751Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.468Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.137Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.930Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.085Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement682Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning961Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.047Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.159Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.606Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning873Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.234Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel306Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.525Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.991Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++20Aantal2024
Energielabels A++12Aantal2024
Energielabels A+14Aantal2024
Energielabels A432Aantal2024
Energielabels B681Aantal2024
Energielabels C1.241Aantal2024
Energielabels D414Aantal2024
Energielabels E186Aantal2024
Energielabels F257Aantal2024
Energielabels G258Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.155Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.060Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.080Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.010Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,19Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie64%Percentage2022
Percentage werknemers89%Percentage2022
Percentage zelfstandigen11%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers5.700Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€29.257Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€10.014Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen44%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen11%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar30%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen41%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen13%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,24%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,90%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,6%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€144x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand130Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO360Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW50Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.640Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland5.675Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.285Aantal2023
Herkomst Europa885Aantal2023
Herkomst buiten Europa400Aantal2023
Geboren in Nederland5.680Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa510Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa130Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa380Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa270Aantal2023
Autochtoon5.745Aantal2022
Westers totaal925Aantal2022
Niet-westers totaal270Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba25Aantal2022
Suriname20Aantal2022
Turkije15Aantal2022
Overig niet-westers210Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal18Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven12Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting41Aantal2023
Verkeersovertredingen14Aantal2023
Vernieling13Aantal2023
Overige misdrijven9Aantal2023
Totaal misdrijven108Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,63Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand20,56Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,67Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand17,76Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand20,66Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,74Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,67Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,74Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,54Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,56Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand11Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,54Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,54Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,51Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,08Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,08Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand10,12Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,51Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,51Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand12,16Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,12Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand8,12Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand8,12Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand11,62Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,45Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,52Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand9,49Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,88Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,61Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,18Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,13Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand10,07Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand43,26Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,74Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand10,49Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand55,59Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand0,78Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand8,39Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand48Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand19,56Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand17Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand10Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand20,32Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km11Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1196Code2024
RegionaamDinxperloNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal276Aantal hectaren2023
Oppervlakte land274Aantal hectaren2023
Oppervlakte water2Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid879Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3.822Aantal2024
Adressen met postcode3.786Aantal2024
Adressen met woonfunctie3.426Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie33Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie125Aantal2024
Adressen met industriefunctie137Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie35Aantal2024
Adressen met logiesfunctie9Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie6Aantal2024
Adressen met sportfunctie7Aantal2024
Adressen met winkelfunctie70Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie123Aantal2024
Verblijfsobjecten3.822Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres3.213Aantal2024
Adressen met pand3.817Aantal2024
Percelen met adres2.540Aantal2024
Adressen met perceel3.822Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom3.741Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom81Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom3.348Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom78Aantal2024
Panden met adres voor 17003Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190024Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192578Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950277Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970966Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980671Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990561Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000417Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201092Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202080Aantal2024
Panden met adres 2020 en later44Aantal2024
Adressen met pand voor 17005Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190030Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192584Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950348Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.016Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980699Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990605Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000608Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010279Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202088Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later55Aantal2024
Postcodegebied7091AA-7091ZZNaam2024
Meest voorkomende postcode7091Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade22Aantal2022
Verkeersongevallen totaal23Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal3.815Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine3.375Aantal2023
Personenautos - overige brandstof435Aantal2023
Personenautos per huishouden1,21Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.392Aantal2023
Motorfietsen300Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.317Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€286.346Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning84%Percentage2023
Percentage meergezinswoning16%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen61%Percentage2023
Huurwoningen totaal39%Percentage2023
In bezit woningcorporatie31%Percentage2023
In bezit overige verhuurders8%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200089%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200011%Percentage2023
Appartement541Aantal2024
Tussen of geschakelde woning874Aantal2024
Hoekwoning661Aantal2024
Tweeonder1kap585Aantal2024
Vrijstaande woning765Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.396Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!