Statistieken woonplaats Drempt

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Drempt. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Drempt. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Drempt telt 1.630 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Drempt.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Drempt:

JaarAantal inwoners de woonplaats Drempt% verschil
20231.6300,93%
20221.615-0,92%
20211.6300,62%
20201.620-0,61%
20191.630-2,69%
20181.675-0,30%
20171.6800%
20161.680-0,30%
20151.685-1,75%
20141.715-1,15%
20131.735geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Drempt is met 105 personen gedaald van 1.735 personen in 2013 tot 1.630 personen in 2023 (dat is een afname van 6,1%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -10 personen (-0,62%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Bronckhorst.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Drempt:

In 2013 waren er 1.735 inwoners in de woonplaats Drempt. Het aantal van 1.735 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2022 is het aantal gedaald tot 1.615 personen. Dit is een daling van 120 (-6,9%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2021) is het verschil -15 (-0,92%). Het aantal van 1.615 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 waren er 1.630 inwoners in de woonplaats Drempt.

Over woonplaats Drempt

Woonplaats Drempt heeft afgerond een totale oppervlakte van 752 hectare, waarvan 751 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Drempt telt 761 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 75 adressen per km2. Er wonen 675 huishoudens en er zijn in totaal 703 woningen. De woonplaats telt 1.025 auto's en 235 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Drempt ligt in de gemeente Bronckhorst.

De brondata voor woonplaats Drempt is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Drempt zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Drempt valt samen met 3 buurten. Dit zijn: buurt Drempt, buurt Achterdrempt en buurt Verspreide huizen ten noorden van Drempt. De cijfers voor de woonplaats Drempt zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Drempt zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Bronckhorst. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Drempt
Kaart van de woonplaats Drempt. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Drempt binnen de gemeente Bronckhorst.

Woningkenmerken
Er zijn 703 woningen in de woonplaats Drempt.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Bronckhorst in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Drempt was €431.573 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Drempt.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Drempt:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Drempt% verschil
2023€431.57329%
2022€334.29914%
2021€293.7704,66%
2020€280.6916,3%
2019€264.1053,65%
2018€254.7952,91%
2017€247.5831,91%
2016€242.951-3,04%
2015€250.579-6,7%
2014€268.585-1,23%
2013€271.935geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Drempt is met €159.638 gestegen van €271.935 in 2013 tot €431.573 in 2023 (dat is een stijging van 59%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €15.963 (5,1%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Bronckhorst.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Bronckhorst.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Drempt is €431.573, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 25% en er zijn 703 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Bronckhorst (geel), 16 woonplaatsen (groen), 5 wijken (oranje) en 45 buurten (blauw). De woonplaats Drempt wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Drempt: er zijn 279 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Drempt.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 761 totaal in de woonplaats Drempt

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Drempt telt in totaal 761 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 79% van de adressen in woonplaats Drempt ligt binnen de bebouwde kom en 21% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Bronckhorst
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Drempt zijn er 713 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Drempt.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 226 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Drempt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Drempt. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Drempt

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Drempt. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Drempt


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Bronckhorst bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Drempt


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Drempt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Drempt per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Drempt:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.45570100
20221.4755882
20211.4856085
20201.4855679
20191.5055174
20181.5206491
20171.5505476
20161.5505476
20151.5654971
20141.6114361
20131.6403956

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Drempt als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europese landen: 4,31% en herkomst uit landen buiten Europa: 6,2% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 95%, herkomst uit Europa: 2,25% en herkomst van buiten Europa: 3,23%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Bronckhorst naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Drempt
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Drempt in 2022 zijn Westers (95 inwoners) en Overig (40 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Drempt: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Drempt.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Drempt. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Bronckhorst:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Bronckhorst. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Drempt zijn C (188 adressen) en G (124 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Drempt. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Drempt: 188 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Bronckhorst bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 3 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Drempt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Drempt. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Drempt vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Drempt

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de woonplaats Drempt. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de woonplaats Drempt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Bronckhorst.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de woonplaats Drempt.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 73 stembureaus in de gemeente Bronckhorst en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Bronckhorst. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Bronckhorst.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.868)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Drempt.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Drempt was in 2021 €28.868.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (235 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Drempt (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Drempt zijn in totaal 235 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 235 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 230 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Drempt. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Drempt
Er zijn 40 elektrische auto’s in mei 2024 in de woonplaats Drempt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Drempt op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 40 elektrische auto’s in de woonplaats Drempt. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Drempt die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.182 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Drempt in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Drempt geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.700 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Drempt (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.108 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Drempt in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Drempt geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Drempt. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 26 misdrijven in de woonplaats Drempt geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Drempt, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Drempt zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 448 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 30 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Drempt 26 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Drempt in 2023 zijn Horizontale fraude (7 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (6 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Drempt.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 is er één misdrijf in de woonplaats Drempt geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Drempt met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Drempt over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Bronckhorst.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 4,91 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2023 in de woonplaats Drempt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Drempt.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Drempt. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Drempt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Drempt.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Drempt genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Drempt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Drempt.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Drempt voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal235Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij30Aantal2023
B-F Nijverheid en energie25Aantal2023
G+I Handel en horeca35Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening45Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg35Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten35Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.630Aantal2023
Mannen820Aantal2023
Vrouwen810Aantal2023
0 tot 15 jaar185Aantal2023
15 tot 25 jaar220Aantal2023
25 tot 45 jaar270Aantal2023
45 tot 65 jaar540Aantal2023
65 jaar of ouder405Aantal2023
Ongehuwd685Aantal2023
Gehuwd755Aantal2023
Gescheiden95Aantal2023
Verweduwd90Aantal2023
Geboorte totaal10Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal15Aantal2022
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid217Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag260Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar660Aantal2022
Opleidingsniveau hoog330Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura15Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg4,61%Percentage2022
WMO cliënten80Aantal2022
WMO cliënten relatief50Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.366Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement3.855Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning1.920Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.123Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.350Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.809Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.559Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.619Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.427Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.613Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning760Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning836Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.338Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.784Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.177Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.531Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel47Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel369Aantal2024
Adressen met definitief energielabel345Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++32Aantal2024
Energielabels A+++6Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+33Aantal2024
Energielabels A75Aantal2024
Energielabels B99Aantal2024
Energielabels C188Aantal2024
Energielabels D80Aantal2024
Energielabels E18Aantal2024
Energielabels F59Aantal2024
Energielabels G124Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal675Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens165Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen270Aantal2023
Huishoudens met kinderen245Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,38Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2022
Percentage werknemers83%Percentage2022
Percentage zelfstandigen17%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.837Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.868Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen30%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen24%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,92%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,98%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,7%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,7%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€292x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO90Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW350Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.455Aantal2023
Herkomst buiten Nederland170Aantal2023
Herkomst Europa70Aantal2023
Herkomst buiten Europa100Aantal2023
Geboren in Nederland1.450Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa45Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa45Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa30Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa45Aantal2023
Autochtoon1.475Aantal2022
Westers totaal95Aantal2022
Niet-westers totaal45Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers40Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal7Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven1Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting8Aantal2023
Verkeersovertredingen4Aantal2023
Vernieling6Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven26Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,52Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand9,96Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand4,15Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,19Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand10,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand3,25Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand2,17Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,78Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,67Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,69Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand3,33Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,22Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km41Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,19Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,19Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,19Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand7,71Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand7,74Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand7,74Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand1,04Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand2,22Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand7,28Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,04Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,18Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,08Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,56Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,85Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,77Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,75Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,73Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,53Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,01Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand7,97Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand18,19Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand4,17Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand32,67Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,59Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand10,29Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand22Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand4,19Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,77Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km26Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1520Code2024
RegionaamDremptNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal752Aantal hectaren2023
Oppervlakte land751Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid75Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal761Aantal2024
Adressen met postcode739Aantal2024
Adressen met woonfunctie713Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie7Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie49Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie7Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie10Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie22Aantal2024
Verblijfsobjecten761Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres729Aantal2024
Adressen met pand761Aantal2024
Percelen met adres666Aantal2024
Adressen met perceel761Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom598Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom163Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom560Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom153Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190057Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192531Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195070Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970226Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980142Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199058Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200084Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201016Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20205Aantal2024
Panden met adres 2020 en later39Aantal2024
Adressen met pand voor 17001Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190065Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192534Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195077Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970231Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980145Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199060Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200086Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201016Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20207Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later39Aantal2024
Postcodegebied6996AA-6996DZNaam2024
Meest voorkomende postcode6996Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade3Aantal2022
Verkeersongevallen totaal3Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.025Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine850Aantal2023
Personenautos - overige brandstof175Aantal2023
Personenautos per huishouden1,52Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte136Aantal2023
Motorfietsen120Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad703Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€431.573Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning93%Percentage2023
Percentage meergezinswoning7%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen74%Percentage2023
Huurwoningen totaal26%Percentage2023
In bezit woningcorporatie19%Percentage2023
In bezit overige verhuurders7%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200098%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20002%Percentage2023
Appartement53Aantal2024
Tussen of geschakelde woning158Aantal2024
Hoekwoning118Aantal2024
Tweeonder1kap105Aantal2024
Vrijstaande woning279Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.48Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!