Statistieken woonplaats Gameren

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Gameren. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Gameren. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Gameren telt 2.781 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Gameren.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Gameren:

JaarAantal inwoners de woonplaats Gameren% verschil
20232.7811,91%
20222.7291,60%
20212.6860,67%
20202.6681,21%
20192.6361,58%
20182.5950,74%
20172.5763,04%
20162.5001,54%
20152.462-0,16%
20142.4660,65%
20132.450geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Gameren is met 331 inwoners toegenomen van 2.450 inwoners in 2013 tot 2.781 inwoners in 2023 (dat is een grote toename van 14%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 33 inwoners (1,28%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Zaltbommel.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Gameren:

In 2013 telde de woonplaats Gameren 2.450 inwoners. Het aantal van 2.450 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 2.781 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 331 (14%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 52 (1,91%). Het aantal van 2.781 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Gameren

Woonplaats Gameren heeft afgerond een totale oppervlakte van 834 hectare, waarvan 728 land en 106 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Gameren telt 1.188 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 212 adressen per km2. Er wonen 1.058 huishoudens en er zijn in totaal 1.023 woningen. De woonplaats telt 1.389 auto's en 379 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Gameren ligt in de gemeente Zaltbommel.

De brondata voor woonplaats Gameren is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Gameren zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Gameren valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 2 buurten die samen geheel of ten dele de woonplaats vormen. Dit zijn: buurt Gameren en buurt Verspreide huizen polders Gameren en Nieuwaal. De cijfers voor de woonplaats Gameren zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Gameren zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Zaltbommel. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Gameren
Kaart van de woonplaats Gameren. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Gameren binnen de gemeente Zaltbommel.

Woningkenmerken
Er zijn 1.023 woningen in de woonplaats Gameren.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Zaltbommel in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Gameren was €388.457 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Gameren.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Gameren:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Gameren% verschil
2023€388.45711%
2022€349.60511%
2021€315.5957,6%
2020€293.1845,2%
2019€278.6273,28%
2018€269.7844,04%
2017€259.3032,00%
2016€254.2202,60%
2015€247.766-4,61%
2014€259.731-5,6%
2013€275.190geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Gameren is met €113.267 gestegen van €275.190 in 2013 tot €388.457 in 2023 (dat is een stijging van 41%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €11.326 (3,65%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Zaltbommel.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Zaltbommel.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Gameren is €388.457, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 20% en er zijn 1.023 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Zaltbommel (geel), 11 woonplaatsen (groen), 4 wijken (oranje) en 26 buurten (blauw). De woonplaats Gameren wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Gameren: er zijn 428 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Gameren.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.188 totaal in de woonplaats Gameren

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De woonplaats Gameren telt in totaal 1.188 adressen, met 1.186 verblijfsobjecten en 2 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 93% van de adressen in woonplaats Gameren ligt binnen de bebouwde kom en 7% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Zaltbommel
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Gameren zijn er 1.027 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Gameren.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 193 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Gameren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Gameren. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Gameren

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Gameren. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Gameren


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Zaltbommel bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Gameren


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Gameren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Gameren per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Gameren:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.414231132
20222.403208119
20212.393187107
20202.40017198
20192.37017097
20182.35315588
20172.33215689
20162.27814181
20152.26212773
20142.28311666
20132.27511063

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Gameren als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 87%, herkomst uit Europese landen: 8,3% en herkomst uit landen buiten Europa: 4,75% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 93%, herkomst uit Europa: 4,49% en herkomst van buiten Europa: 2,57%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Zaltbommel naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Gameren
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Gameren in 2022 zijn Westers (239 inwoners) en Overig (63 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Gameren: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Gameren.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Gameren. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Zaltbommel:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Zaltbommel. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de woonplaats Gameren.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de woonplaats Gameren:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.966291
Tussenwoning2.491857
Hoekwoning2.8401.023
Twee onder één kap woning3.2721.132
Vrijstaande woning4.2851.720
Huurwoning2.173708
Eigen woning3.7921.393

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Gameren zijn A (342 adressen) en C (155 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Gameren. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Gameren: 342 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Zaltbommel bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Gameren voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Gameren voor 2023:

DichtheidNederlandWoonplaats Gameren
Bevolking533382
Adressen2.055212
Autos265191

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de woonplaats Gameren ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 13 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Gameren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Gameren. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Gameren vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de woonplaats Gameren

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de woonplaats Gameren. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de woonplaats Gameren.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de woonplaats Gameren.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 53 stembureaus in de gemeente Zaltbommel en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Zaltbommel. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Zaltbommel.

Stembureaus Zaltbommel
Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.497)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Gameren.

Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Gameren was in 2021 €27.497.


Inwoners en inkomensontvangers:
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied. De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijfsvestigingen (379 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Gameren (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de woonplaats Gameren voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de woonplaats Gameren zijn in totaal 379 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 379 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 384 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Gameren. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Gameren
Er zijn 65 elektrische auto’s in juli 2024 in de woonplaats Gameren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Gameren op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 65 elektrische auto’s in de woonplaats Gameren. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Gameren die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.388 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Gameren in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Gameren geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.206 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Gameren (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.432 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Gameren in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Gameren geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Gameren. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 56 misdrijven in de woonplaats Gameren geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Gameren, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Gameren zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 765 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 33 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Gameren 56 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Gameren in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (11 delicten) en Ongevallen (weg) (6 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Gameren.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 3 misdrijven in de woonplaats Gameren geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Gameren met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Gameren over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Zaltbommel.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 7,91 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Gameren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Gameren.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Gameren. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 16 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Gameren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Gameren.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Gameren genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Gameren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Gameren.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Gameren voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal379Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij44Aantal2023
B-F Nijverheid en energie56Aantal2023
G+I Handel en horeca75Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie19Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed39Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening84Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg36Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten31Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.781Aantal2023
Mannen1.394Aantal2023
Vrouwen1.384Aantal2023
0 tot 15 jaar550Aantal2023
15 tot 25 jaar361Aantal2023
25 tot 45 jaar645Aantal2023
45 tot 65 jaar664Aantal2023
65 jaar of ouder556Aantal2023
Ongehuwd1.277Aantal2023
Gehuwd1.191Aantal2023
Gescheiden124Aantal2023
Verweduwd174Aantal2023
Geboorte totaal44Aantal2022
Geboorte relatief16Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal30Aantal2022
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid382Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag616Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar898Aantal2022
Opleidingsniveau hoog415Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura79Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,7%Percentage2022
WMO cliënten186Aantal2022
WMO cliënten relatief68Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.346Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.966Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.491Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.840Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.272Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.285Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.173Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.792Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.203Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement291Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning857Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.023Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.132Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.720Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning708Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.393Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming6%Percentage2022
Adressen zonder energielabel217Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel471Aantal2024
Adressen met definitief energielabel500Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++1Aantal2024
Energielabels A++6Aantal2024
Energielabels A+8Aantal2024
Energielabels A342Aantal2024
Energielabels B144Aantal2024
Energielabels C155Aantal2024
Energielabels D93Aantal2024
Energielabels E19Aantal2024
Energielabels F63Aantal2024
Energielabels G140Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.058Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens324Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen310Aantal2023
Huishoudens met kinderen430Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,53Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2022
Percentage werknemers78%Percentage2022
Percentage zelfstandigen22%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers2.041Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.582Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.497Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen43%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar36%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen32%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen26%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,31%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,89%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,7%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€275x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO66Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW505Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.414Aantal2023
Herkomst buiten Nederland363Aantal2023
Herkomst Europa231Aantal2023
Herkomst buiten Europa132Aantal2023
Geboren in Nederland2.422Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa43Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa59Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa180Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa71Aantal2023
Autochtoon2.403Aantal2022
Westers totaal239Aantal2022
Niet-westers totaal88Aantal2022
Marokko28Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers63Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal22Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven8Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting5Aantal2023
Verkeersovertredingen10Aantal2023
Vernieling4Aantal2023
Overige misdrijven6Aantal2023
Totaal misdrijven56Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,96Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,13Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,86Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,82Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand18,32Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,21Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,58Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,02Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,24Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand2,71Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,94Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,84Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km29Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,74Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand3,41Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,74Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,72Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,72Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,72Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand1,16Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand2,65Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,26Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,39Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,41Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,69Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,62Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,73Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,58Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,01Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,39Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,14Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,03Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand17,11Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,72Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,93Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand17,71Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,13Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand4,23Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand17Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand16,71Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand17Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand11Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand8,22Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km49Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2631Code2024
RegionaamGamerenNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal834Aantal hectaren2023
Oppervlakte land728Aantal hectaren2023
Oppervlakte water106Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid212Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.188Aantal2024
Adressen met postcode1.172Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.027Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie14Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie16Aantal2024
Adressen met industriefunctie108Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie16Aantal2024
Adressen met logiesfunctie22Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie4Aantal2024
Adressen met winkelfunctie28Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie40Aantal2024
Verblijfsobjecten1.186Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen2Aantal2024
Panden met adres1.004Aantal2024
Adressen met pand1.183Aantal2024
Percelen met adres861Aantal2024
Adressen met perceel1.188Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.104Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom84Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom972Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom55Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190078Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192554Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195078Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970193Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198077Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990140Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000113Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010131Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020120Aantal2024
Panden met adres 2020 en later19Aantal2024
Adressen met pand voor 17001Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190082Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192554Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195079Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970195Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198080Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990150Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000133Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010209Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020170Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later30Aantal2024
Postcodegebied5311AA-5311PDNaam2024
Meest voorkomende postcode5311Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade13Aantal2022
Verkeersongevallen totaal13Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.389Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.051Aantal2023
Personenautos - overige brandstof331Aantal2023
Personenautos per huishouden1,31Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte191Aantal2023
Motorfietsen106Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.023Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€388.457Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning85%Percentage2023
Percentage meergezinswoning15%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen70%Percentage2023
Huurwoningen totaal30%Percentage2023
In bezit woningcorporatie25%Percentage2023
In bezit overige verhuurders5%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200066%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200034%Percentage2023
Appartement138Aantal2024
Tussen of geschakelde woning172Aantal2024
Hoekwoning130Aantal2024
Tweeonder1kap159Aantal2024
Vrijstaande woning428Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.159Aantal2024

Download een schat aan informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!