Statistieken woonplaats Groesbeek

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Groesbeek. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Groesbeek. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Groesbeek telt 17.120 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Groesbeek.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Groesbeek:

JaarAantal inwoners de woonplaats Groesbeek% verschil
202317.1202,24%
202216.745-0,03%
202116.750-0,09%
202016.7650,27%
201916.7200,06%
201816.7100,09%
201716.6950,78%
201616.5650,53%
201516.478-0,30%
201416.527-0,12%
201316.547geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Groesbeek is met 573 inwoners gestegen van 16.547 inwoners in 2013 tot 17.120 inwoners in 2023 (dat is een kleine groei van 3,46%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 57 inwoners (0,34%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Berg en Dal.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Groesbeek:

In 2013 telde de woonplaats Groesbeek 16.547 inwoners. In 2015 is het aantal gedaald tot 16.478 inwoners. Dit is een daling van 69 (-0,42%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2014) is het verschil -49 (-0,30%). Het aantal van 16.478 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 17.120 inwoners. De stijging ten opzichte van 2015 is 642 (3,90%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 375 (2,24%). Het aantal van 17.120 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Groesbeek

Woonplaats Groesbeek heeft een totale oppervlakte van 3.588 hectare land (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Groesbeek telt 8.778 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 732 adressen per km2. Er wonen 7.720 huishoudens en er zijn in totaal 7.572 woningen. De woonplaats telt 9.100 auto's en 1.810 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Groesbeek ligt in de gemeente Berg en Dal.

De brondata voor woonplaats Groesbeek is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Groesbeek zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Groesbeek valt samen met 3 wijken. Dit zijn: wijk Breedeweg, wijk De Horst en wijk Groesbeek. De cijfers voor de woonplaats Groesbeek zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Groesbeek zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Berg en Dal. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Groesbeek
Kaart van de woonplaats Groesbeek. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Groesbeek binnen de gemeente Berg en Dal.

Woningkenmerken
Er zijn 7.572 woningen in de woonplaats Groesbeek.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Berg en Dal in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Groesbeek was €334.189 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Groesbeek.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Groesbeek:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Groesbeek% verschil
2023€334.18916%
2022€288.87310%
2021€262.2466,4%
2020€246.4216%
2019€232.3958,5%
2018€214.2302,82%
2017€208.3480,64%
2016€207.033-10%
2015€230.386-2,38%
2014€235.997-8,4%
2013€257.604geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Groesbeek is met €76.585 toegenomen van €257.604 in 2013 tot €334.189 in 2023 (dat is een stijging van 30%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €7.658 (2,93%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Berg en Dal.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Berg en Dal.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Groesbeek is €334.189, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 25% en er zijn 7.572 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Berg en Dal (geel), 10 woonplaatsen (groen), 13 wijken (oranje) en 39 buurten (blauw). De woonplaats Groesbeek wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Groesbeek: er zijn 2.039 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Groesbeek.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 8.778 totaal in de woonplaats Groesbeek

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Groesbeek telt in totaal 8.778 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 90% van de adressen in woonplaats Groesbeek ligt binnen de bebouwde kom en 10% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Berg en Dal
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Groesbeek zijn er 7.752 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Groesbeek.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.588 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Groesbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Groesbeek. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Groesbeek

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Groesbeek. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Groesbeek


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Berg en Dal bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Groesbeek


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Groesbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Groesbeek per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Groesbeek:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202314.3901.5451.180
202214.5151.264966
202114.5351.256959
202014.5351.264966
201914.5051.256959
201814.5201.242948
201714.4801.256959
201614.4451.202918
201514.3891.183904
201414.4331.187906
201314.4711.177898

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Groesbeek als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 84%, herkomst uit Europese landen: 9% en herkomst uit landen buiten Europa: 6,9% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 87%, herkomst uit Europa: 7,1% en herkomst van buiten Europa: 5,4%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Berg en Dal naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Groesbeek
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Groesbeek in 2022 zijn Westers (1.455 inwoners) en Overig (550 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Groesbeek: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Groesbeek.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Groesbeek. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Berg en Dal:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Berg en Dal. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Groesbeek zijn A (2.141 adressen) en C (1.799 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Groesbeek. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Groesbeek: 2.141 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Berg en Dal bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 79 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Groesbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Groesbeek. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Groesbeek vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Groesbeek

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 10 stembureaus in de woonplaats Groesbeek. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 10 stembureaus in de woonplaats Groesbeek. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Berg en Dal.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 10 stembureaus in de woonplaats Groesbeek.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 106 stembureaus in de gemeente Berg en Dal en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Berg en Dal. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Berg en Dal.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.247)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Groesbeek.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Groesbeek was in 2022 €26.247.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (1.810 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Groesbeek (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Groesbeek zijn in totaal 1.810 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 1.810 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.820 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Groesbeek. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Groesbeek
Er zijn 207 elektrische auto’s in juni 2024 in de woonplaats Groesbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Groesbeek op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 207 elektrische auto’s in de woonplaats Groesbeek. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Groesbeek die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 10.059 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Groesbeek in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Groesbeek geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 13.687 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Groesbeek (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 9.383 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Groesbeek in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Groesbeek geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Groesbeek. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 674 misdrijven in de woonplaats Groesbeek geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Groesbeek, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Groesbeek zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 8.008 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 41 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Groesbeek 674 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Groesbeek in 2023 zijn Horizontale fraude (92 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (91 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Groesbeek.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 50 misdrijven in de woonplaats Groesbeek geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Groesbeek met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Groesbeek over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Berg en Dal.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 13,38 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Groesbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Groesbeek.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Groesbeek. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Groesbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Groesbeek.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Groesbeek genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Groesbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Groesbeek.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Groesbeek voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.810Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij80Aantal2023
B-F Nijverheid en energie400Aantal2023
G+I Handel en horeca295Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie60Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed160Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening310Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg300Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten215Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners17.120Aantal2023
Mannen8.505Aantal2023
Vrouwen8.610Aantal2023
0 tot 15 jaar2.255Aantal2023
15 tot 25 jaar1.815Aantal2023
25 tot 45 jaar3.735Aantal2023
45 tot 65 jaar4.960Aantal2023
65 jaar of ouder4.350Aantal2023
Ongehuwd7.620Aantal2023
Gehuwd7.145Aantal2023
Gescheiden1.205Aantal2023
Verweduwd1.135Aantal2023
Geboorte totaal140Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal210Aantal2022
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid477Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag3.910Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar5.480Aantal2022
Opleidingsniveau hoog3.380Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura300Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8,3%Percentage2022
WMO cliënten1.400Aantal2022
WMO cliënten relatief83Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.919Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.214Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.628Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.774Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.116Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.064Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.353Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.303Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.126Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement684Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning916Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.057Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.341Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.786Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning802Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.357Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2015
Adressen zonder energielabel1.311Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel2.581Aantal2024
Adressen met definitief energielabel4.886Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++3Aantal2024
Energielabels A+++110Aantal2024
Energielabels A++38Aantal2024
Energielabels A+136Aantal2024
Energielabels A2.141Aantal2024
Energielabels B1.296Aantal2024
Energielabels C1.799Aantal2024
Energielabels D560Aantal2024
Energielabels E303Aantal2024
Energielabels F688Aantal2024
Energielabels G393Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal7.720Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens2.690Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen2.540Aantal2023
Huishoudens met kinderen2.490Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,16Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie63%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers13.800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€25.661Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.247Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen43%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen15%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar25%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen41%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen18%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,88%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,6%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum10%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€169x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand390Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO1.070Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW110Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW3.930Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland14.390Aantal2023
Herkomst buiten Nederland2.725Aantal2023
Herkomst Europa1.545Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.180Aantal2023
Geboren in Nederland14.390Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa810Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa495Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa735Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa685Aantal2023
Autochtoon14.515Aantal2022
Westers totaal1.455Aantal2022
Niet-westers totaal775Aantal2022
Marokko40Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba55Aantal2022
Suriname65Aantal2022
Turkije70Aantal2022
Overig niet-westers550Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal229Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven120Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting101Aantal2023
Verkeersovertredingen74Aantal2023
Vernieling95Aantal2023
Overige misdrijven54Aantal2023
Totaal misdrijven674Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,05Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand11,20Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand9,69Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand9,69Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,84Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,88Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,61Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,84Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,59Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,12Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km5,98Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km21Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km49Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,58Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,67Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,76Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,52Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,52Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand7,75Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,76Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,62Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,89Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,98Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,28Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,72Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,51Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,66Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,74Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand6,16Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,27Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,92Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand6,35Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,94Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,12Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand10,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,49Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,93Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand14,17Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,17Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand7,85Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand7,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km28Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2291Code2024
RegionaamGroesbeekNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal3.588Aantal hectaren2023
Oppervlakte land3.588Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid732Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal8.778Aantal2024
Adressen met postcode8.706Aantal2024
Adressen met woonfunctie7.752Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie84Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie178Aantal2024
Adressen met industriefunctie296Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie67Aantal2024
Adressen met logiesfunctie344Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie18Aantal2024
Adressen met sportfunctie22Aantal2024
Adressen met winkelfunctie125Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie197Aantal2024
Verblijfsobjecten8.778Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres7.127Aantal2024
Adressen met pand8.773Aantal2024
Percelen met adres5.618Aantal2024
Adressen met perceel8.778Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom7.896Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom882Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom7.070Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom682Aantal2024
Panden met adres voor 17002Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190060Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925142Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950754Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.588Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801.394Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990853Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000768Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010684Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020656Aantal2024
Panden met adres 2020 en later226Aantal2024
Adressen met pand voor 17002Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900131Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925166Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950873Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.664Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.449Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990991Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000987Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101.017Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201.165Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later328Aantal2024
Postcodegebied6561AA-6562ZZNaam2024
Meest voorkomende postcode6562Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode60%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk2Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade17Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade60Aantal2022
Verkeersongevallen totaal79Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal9.100Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine7.600Aantal2023
Personenautos - overige brandstof1.510Aantal2023
Personenautos per huishouden1,18Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte254Aantal2023
Motorfietsen645Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad7.572Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€334.189Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning79%Percentage2023
Percentage meergezinswoning21%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen59%Percentage2023
Huurwoningen totaal41%Percentage2023
In bezit woningcorporatie31%Percentage2023
In bezit overige verhuurders10%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200074%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200026%Percentage2023
Appartement1.682Aantal2024
Tussen of geschakelde woning2.039Aantal2024
Hoekwoning1.205Aantal2024
Tweeonder1kap1.206Aantal2024
Vrijstaande woning1.620Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.026Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!