Statistieken woonplaats Haarlemmerliede

Aantal inwoners per jaar
(daling van 6,3% naar 326 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Haarlemmerliede. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de woonplaats Haarlemmerliede is met 22 personen gedaald van 348 in 2013 tot 326 in 2023 (dat is 6,3%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Haarlemmerliede

Woonplaats Haarlemmerliede heeft afgerond een totale oppervlakte van 205 hectare, waarvan 182 land en 22 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Haarlemmerliede telt 180 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 119 adressen per km2. Er wonen 146 huishoudens en er zijn in totaal 137 woningen. De woonplaats telt 196 auto's en 65 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Haarlemmerliede ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Haarlemmerliede is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Haarlemmerliede zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Haarlemmerliede valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 4 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Haarlemmerliede zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Haarlemmerliede zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Haarlemmerliede
Kaart van de woonplaats Haarlemmerliede. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Haarlemmerliede binnen de gemeente Haarlemmermeer.

Woningkenmerken
Er zijn 137 woningen in de woonplaats Haarlemmerliede.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Haarlemmermeer in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote stijging van 41% naar €630.272 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Haarlemmerliede. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Haarlemmerliede, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Haarlemmerliede is met €182.281 toegenomen van €447.990 in 2013 tot €630.272 in 2022 (dat is 41%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Haarlemmermeer.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 180 totaal in de woonplaats Haarlemmerliede

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De woonplaats Haarlemmerliede telt in totaal 180 adressen, met 167 verblijfsobjecten en 13 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Haarlemmerliede. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Haarlemmerliede. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Haarlemmerliede

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Haarlemmerliede. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Haarlemmerliede


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Haarlemmermeer bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Haarlemmerliede


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Haarlemmerliede. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Haarlemmerliede, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Haarlemmerliede is met 21 personen gedaald van 312 in 2013 tot 291 in 2022 (dat is 6,9%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Haarlemmermeer naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Haarlemmerliede
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Haarlemmerliede in 2022 zijn Westers (30 inwoners) en Marokko (5 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Haarlemmerliede: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Haarlemmerliede.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Haarlemmerliede. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Haarlemmermeer:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Haarlemmermeer. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Haarlemmerliede zijn C (33 adressen) en G (30 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Haarlemmerliede. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Haarlemmerliede: 33 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlemmermeer bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Haarlemmerliede

Er zijn voor de woonplaats Haarlemmerliede geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Haarlemmerliede vallen.

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau Buurthuis de Stoep

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Buurthuis de Stoep is uitgebracht. Buurthuis de Stoep was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Haarlemmerliede. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Haarlemmermeer als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Buurthuis de Stoep bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 13 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in de woonplaats Haarlemmerliede stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Haarlemmermeer telde bij deze verkiezingen in totaal 77 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Haarlemmermeer. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlemmermeer.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€33.867)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2020 in de woonplaats Haarlemmerliede.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Haarlemmerliede was in 2020 €33.867.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (65 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Haarlemmerliede (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Haarlemmerliede zijn in totaal 65 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 65 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 40 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Haarlemmerliede. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Haarlemmerliede
Er zijn 14 elektrische auto’s in september 2023 in de woonplaats Haarlemmerliede.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Haarlemmerliede op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 14 elektrische auto’s in de woonplaats Haarlemmerliede. Dit is het totaal aantal in september 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Haarlemmerliede die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 222 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Haarlemmerliede in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Haarlemmerliede geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 296 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Haarlemmerliede (in september 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 186 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Haarlemmerliede in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Haarlemmerliede geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Haarlemmerliede. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 15 misdrijven in de woonplaats Haarlemmerliede geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Haarlemmerliede, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2022 tot en met augustus 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Haarlemmerliede zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 242 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 24 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Haarlemmerliede 15 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Haarlemmerliede in 2022 zijn Overige vermogensdelicten (5 delicten) en Ongevallen (weg) (3 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 7 soorten delicten die in 2022 geregistreerd zijn in de woonplaats Haarlemmerliede.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In augustus 2023 zijn er geen misdrijven in de woonplaats Haarlemmerliede geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Haarlemmerliede met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Haarlemmerliede over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Haarlemmermeer.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 21,46 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Haarlemmerliede.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Haarlemmerliede.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Haarlemmerliede. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de woonplaats Haarlemmerliede.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Haarlemmerliede.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Haarlemmerliede genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 3 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de woonplaats Haarlemmerliede.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Haarlemmerliede.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Haarlemmerliede voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal65Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2022
B-F Nijverheid en energie10Aantal2022
G+I Handel en horeca10Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening5Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg5Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten5Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners326Aantal2023
Mannen176Aantal2023
Vrouwen156Aantal2023
0 tot 15 jaar35Aantal2023
15 tot 25 jaar25Aantal2023
25 tot 45 jaar45Aantal2023
45 tot 65 jaar125Aantal2023
65 jaar of ouder75Aantal2023
Ongehuwd146Aantal2023
Gehuwd150Aantal2023
Gescheiden25Aantal2023
Verweduwd15Aantal2023
Westers totaal30Aantal2022
Geboorte totaal0Aantal2021
Geboorte relatief6Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal0Aantal2021
Sterfte relatief3Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid181Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag30Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar100Aantal2021
Opleidingsniveau hoog40Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorg19%Percentage2021
WMO cliënten10Aantal2021
WMO cliënten relatief43Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.777Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.870Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.560Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.570Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.041Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.007Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.313Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.961Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.848Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.630Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.380Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.340Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.863Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.252Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.420Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.887Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief58Aantal2023
Energielabels Voorlopig70Aantal2023
Energielabels Onbepaald50Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++0Aantal2023
Energielabels A++0Aantal2023
Energielabels A+0Aantal2023
Energielabels A16Aantal2023
Energielabels B18Aantal2023
Energielabels C33Aantal2023
Energielabels D9Aantal2023
Energielabels E3Aantal2023
Energielabels F19Aantal2023
Energielabels G30Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal146Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens40Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen50Aantal2023
Huishoudens met kinderen50Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,23Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie75%Percentage2021
Percentage werknemers61%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 39%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers301Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€40.656Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€33.867Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen33%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen30%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar40%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen17%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen39%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen12%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum10%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum13%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum15%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€454x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO10Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW70Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon291Aantal2022
Niet-westers totaal15Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers5Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal7Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting1Aantal2022
Verkeersovertredingen6Aantal2022
Vernieling0Aantal2022
Overige misdrijven1Aantal2022
Totaal misdrijven15Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand3,22Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,63Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand3,53Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,82Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,82Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand2,82Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand2,46Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km111Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,08Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km41Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,47Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km71Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,18Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km114Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,77Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km180Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km17,19Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km31Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km520Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,44Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km45Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,43Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km36Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,45Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km19Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,18Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km22Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,27Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,18Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,46Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,95Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand0,99Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,86Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,75Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand7,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand0,75Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,75Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand2,12Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,55Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,26Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand4,16Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,03Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,27Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand4,26Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,53Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,47Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand6,36Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,98Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km69Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand4,16Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km62Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand4,87Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,46Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km69Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2641CodeWP2641
RegionaamHaarlemmerliedeNaamHaarlemmerliede
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal205Aantal hectaren2023
Oppervlakte land182Aantal hectaren2023
Oppervlakte water22Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid119Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal180Aantal2023
Adressen met postcode178Aantal2023
Adressen met woonfunctie145Aantal2023
Panden146Aantal2023
Percelen148Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19009Aantal2023
Panden 1900 tot 192519Aantal2023
Panden 1925 tot 195024Aantal2023
Panden 1950 tot 197031Aantal2023
Panden 1970 tot 198020Aantal2023
Panden 1980 tot 199028Aantal2023
Panden 1990 tot 20007Aantal2023
Panden 2000 tot 201015Aantal2023
Panden 2010 tot 20202Aantal2023
Panden 2020 en later8Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade4Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade32Aantal2021
Verkeersongevallen totaal36Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal196Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine166Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof30Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,30Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen20Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad137Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€630.272Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning86%Percentage2022
Percentage meergezinswoning14%Percentage2022
Percentage bewoond89%Percentage2022
Percentage onbewoond11%Percentage2022
Koopwoningen79%Percentage2022
Huurwoningen totaal21%Percentage2022
In bezit woningcorporatie7%Percentage2022
In bezit overige verhuurders14%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200086%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200014%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 25 augustus 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!