Statistieken woonplaats Harderwijk

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Harderwijk. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Harderwijk. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Harderwijk telt 45.475 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Harderwijk.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Harderwijk:

JaarAantal inwoners de woonplaats Harderwijk% verschil
202345.475-0,08%
202245.5100,07%
202145.4800,53%
202045.2401,88%
201944.4051,62%
201843.6951,02%
201743.2550,64%
201642.9800,20%
201542.8950,02%
201442.8850,25%
201342.780geen data

De bevolking van de woonplaats Harderwijk is met 2.695 inwoners toegenomen van 42.780 inwoners in 2013 tot 45.475 inwoners in 2023 (dat is een groei van 6,3%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 270 inwoners (0,61%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Harderwijk.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Harderwijk:

In 2013 waren er 42.780 inwoners in de woonplaats Harderwijk. Het aantal van 42.780 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2022 is het aantal gestegen tot 45.510 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 2.730 (6,4%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2021) is 30 (0,07%). Het aantal van 45.510 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 telde de woonplaats Harderwijk 45.475 inwoners.

Over woonplaats Harderwijk

Woonplaats Harderwijk heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.968 hectare, waarvan 2.959 land en 9 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Harderwijk telt 24.405 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.166 adressen per km2. Er wonen 19.585 huishoudens en er zijn in totaal 20.079 woningen. De woonplaats telt 21.215 auto's en 5.480 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Harderwijk ligt in de gemeente Harderwijk.

De brondata voor woonplaats Harderwijk is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Harderwijk zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Harderwijk valt samen met 15 wijken. Dit zijn: wijk Binnenstad, wijk Waterfront, wijk Zeebuurt, wijk Friesegracht, wijk Stadsdennen, wijk De Sypel, wijk Stationsomgeving, wijk Stadsweiden en nog 7 andere wijken. Zie het overzicht van gebieden in de gemeente Harderwijk voor meer informatie. De cijfers voor de woonplaats Harderwijk zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Harderwijk zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Harderwijk. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Harderwijk
Kaart van de woonplaats Harderwijk. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Harderwijk binnen de gemeente Harderwijk.

Woningkenmerken
Er zijn 20.079 woningen in de woonplaats Harderwijk.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Harderwijk in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Harderwijk was €371.455 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Harderwijk.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Harderwijk:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Harderwijk% verschil
2023€371.45520%
2022€309.11410%
2021€280.6647%
2020€262.1965,5%
2019€248.5795,6%
2018€235.4067,3%
2017€219.306-0,32%
2016€220.0181,67%
2015€216.4084,38%
2014€207.323-5%
2013€218.312geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Harderwijk is met €153.143 toegenomen van €218.312 in 2013 tot €371.455 in 2023 (dat is een toename van 70%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €15.314 (5,6%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Harderwijk.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Harderwijk.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Harderwijk is €371.455, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 19% en er zijn 20.079 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Harderwijk (geel), woonplaats (groen), 15 wijken (oranje) en 52 buurten (blauw). De woonplaats Harderwijk wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Harderwijk: er zijn 7.847 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Harderwijk.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 24.405 totaal in de woonplaats Harderwijk

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Harderwijk telt in totaal 24.405 adressen, met 24.042 verblijfsobjecten, 333 standplaatsen en 30 ligplaatsen. 97% van de adressen in woonplaats Harderwijk ligt binnen de bebouwde kom en 3% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Harderwijk
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Harderwijk. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Harderwijk. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Harderwijk

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Harderwijk. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Harderwijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Harderwijk bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Harderwijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Harderwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Harderwijk per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Harderwijk:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202335.7452.3657.380
202236.2452.2497.016
202136.3802.2086.892
202036.2452.1836.812
201935.6902.1156.600
201835.3302.0306.335
201735.2551.9426.058
201635.1601.8985.922
201535.2051.8665.824
201435.2941.8355.726
201335.2101.8265.699

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Harderwijk als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 79%, herkomst uit Europese landen: 5,2% en herkomst uit landen buiten Europa: 16% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 82%, herkomst uit Europa: 4,27% en herkomst van buiten Europa: 13%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Harderwijk naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Harderwijk
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Harderwijk in 2022 zijn Westers (3.255 inwoners) en Overig (2.255 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Harderwijk: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Harderwijk.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Harderwijk. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Harderwijk:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Harderwijk. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Harderwijk zijn A (6.103 adressen) en C (5.559 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Harderwijk. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Harderwijk: 6.103 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Harderwijk bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 323 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Harderwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Harderwijk. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Harderwijk vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Harderwijk

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 18 stembureaus in de woonplaats Harderwijk. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 18 stembureaus in de woonplaats Harderwijk. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Harderwijk.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 18 stembureaus in de woonplaats Harderwijk.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 53 stembureaus in de gemeente Harderwijk en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Harderwijk. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Harderwijk.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€21.434)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Harderwijk.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Harderwijk was in 2022 €21.434.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (5.480 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Harderwijk (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Harderwijk zijn in totaal 5.480 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 5.480 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 5.485 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Harderwijk. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Harderwijk
Er zijn 818 elektrische auto’s in april 2024 in de woonplaats Harderwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Harderwijk op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 818 elektrische auto’s in de woonplaats Harderwijk. Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Harderwijk die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 22.126 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Harderwijk in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Harderwijk geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 30.568 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Harderwijk (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 22.618 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Harderwijk in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Harderwijk geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Harderwijk. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 1.862 misdrijven in de woonplaats Harderwijk geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Harderwijk, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Harderwijk zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 22.699 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 45 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Harderwijk 1.862 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Harderwijk in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (213 delicten) en Horizontale fraude (204 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Harderwijk.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 zijn er 133 misdrijven in de woonplaats Harderwijk geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Harderwijk met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Harderwijk over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Harderwijk.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 16,40 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Harderwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Harderwijk.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Harderwijk. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Harderwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Harderwijk.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Harderwijk genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Harderwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Harderwijk.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Harderwijk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal5.480Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij25Aantal2023
B-F Nijverheid en energie735Aantal2023
G+I Handel en horeca985Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie355Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed525Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening1.250Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.060Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten550Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners45.475Aantal2023
Mannen22.510Aantal2023
Vrouwen22.980Aantal2023
0 tot 15 jaar7.825Aantal2023
15 tot 25 jaar5.395Aantal2023
25 tot 45 jaar11.280Aantal2023
45 tot 65 jaar12.140Aantal2023
65 jaar of ouder8.855Aantal2023
Ongehuwd20.860Aantal2023
Gehuwd18.685Aantal2023
Gescheiden3.740Aantal2023
Verweduwd2.185Aantal2023
Geboorte totaal455Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal390Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.537Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag10.060Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar14.420Aantal2022
Opleidingsniveau hoog9.390Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura1.370Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten3.155Aantal2022
WMO cliënten relatief69Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.561Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.965Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.618Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.848Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.329Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.151Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.077Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.906Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal962Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement661Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning990Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.167Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.294Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.732Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning777Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.108Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming1%Percentage2016
Adressen zonder energielabel3.332Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel8.146Aantal2024
Adressen met definitief energielabel12.927Aantal2024
Energielabels A+++++3Aantal2024
Energielabels A++++165Aantal2024
Energielabels A+++304Aantal2024
Energielabels A++292Aantal2024
Energielabels A+217Aantal2024
Energielabels A6.103Aantal2024
Energielabels B3.761Aantal2024
Energielabels C5.559Aantal2024
Energielabels D1.486Aantal2024
Energielabels E1.418Aantal2024
Energielabels F1.071Aantal2024
Energielabels G694Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal19.585Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens6.750Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen5.630Aantal2023
Huishoudens met kinderen7.215Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,28Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen14%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers36.100Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€26.880Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€21.434Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar23%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen36%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen20%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,72%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,2%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,3%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€156x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand870Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO2.150Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW260Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW8.030Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland35.745Aantal2023
Herkomst buiten Nederland9.745Aantal2023
Herkomst Europa2.365Aantal2023
Herkomst buiten Europa7.380Aantal2023
Geboren in Nederland35.735Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa1.060Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa3.585Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.315Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa3.780Aantal2023
Autochtoon36.245Aantal2022
Westers totaal3.255Aantal2022
Niet-westers totaal6.010Aantal2022
Marokko1.210Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba130Aantal2022
Suriname240Aantal2022
Turkije2.170Aantal2022
Overig niet-westers2.255Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal746Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven173Aantal2023
Milieu overtredingen7Aantal2023
Oplichting248Aantal2023
Verkeersovertredingen397Aantal2023
Vernieling152Aantal2023
Overige misdrijven139Aantal2023
Totaal misdrijven1.862Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,87Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,21Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,96Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,21Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,21Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,79Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,72Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km29Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km48Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,93Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,46Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,69Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km41Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,89Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km31Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km52Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km5,97Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km35Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,64Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,77Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,67Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,63Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,74Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,97Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,32Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,34Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,08Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,48Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,92Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,99Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,87Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,02Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,47Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,02Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,31Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,48Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand25,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,71Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,17Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand48,81Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,22Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,69Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,01Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,81Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km37Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3222Code2024
RegionaamHarderwijkNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal2.968Aantal hectaren2023
Oppervlakte land2.959Aantal hectaren2023
Oppervlakte water9Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.166Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal24.405Aantal2024
Adressen met postcode24.372Aantal2024
Adressen met woonfunctie20.808Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie280Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie334Aantal2024
Adressen met industriefunctie829Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie525Aantal2024
Adressen met logiesfunctie374Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie58Aantal2024
Adressen met sportfunctie30Aantal2024
Adressen met winkelfunctie410Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie1.320Aantal2024
Verblijfsobjecten24.042Aantal2024
Ligplaatsen30Aantal2024
Standplaatsen333Aantal2024
Panden met adres16.312Aantal2024
Adressen met pand24.016Aantal2024
Percelen met adres13.430Aantal2024
Adressen met perceel24.405Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom23.743Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom662Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom20.465Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom343Aantal2024
Panden met adres voor 170033Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900206Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925430Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950777Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19704.109Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19802.380Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19902.231Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20002.009Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20102.366Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20201.197Aantal2024
Panden met adres 2020 en later574Aantal2024
Adressen met pand voor 170038Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900368Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925575Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950900Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19704.948Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19803.388Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19903.282Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20003.175Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20104.008Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201.973Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later1.361Aantal2024
Postcodegebied3841AA-3848ZSNaam2024
Meest voorkomende postcode3844Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode19%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade38Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade284Aantal2022
Verkeersongevallen totaal323Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal21.215Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine17.010Aantal2023
Personenautos - overige brandstof4.215Aantal2023
Personenautos per huishouden1,08Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte717Aantal2023
Motorfietsen1.650Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad20.079Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€371.455Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning66%Percentage2023
Percentage meergezinswoning34%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen58%Percentage2023
Huurwoningen totaal42%Percentage2023
In bezit woningcorporatie29%Percentage2023
In bezit overige verhuurders13%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200070%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200030%Percentage2023
Appartement7.194Aantal2024
Tussen of geschakelde woning7.847Aantal2024
Hoekwoning3.397Aantal2024
Tweeonder1kap1.098Aantal2024
Vrijstaande woning1.272Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.3.234Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!