Statistieken woonplaats Heesch

Aantal inwoners per jaar
(toename van 17% naar 13.885 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Heesch. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de woonplaats Heesch is met 2.007 personen toegenomen van 11.878 in 2013 tot 13.885 in 2023 (dat is 17%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Heesch

Woonplaats Heesch heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.951 hectare, waarvan 1.945 land en 6 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Heesch telt 6.570 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 347 adressen per km2. Er wonen 5.753 huishoudens en er zijn in totaal 5.720 woningen. De woonplaats telt 7.503 auto's en 1.600 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Heesch ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Heesch is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Heesch zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Heesch valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 23 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Heesch zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Heesch zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Heesch
Kaart van de woonplaats Heesch. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Heesch binnen de gemeente Bernheze.

Woningkenmerken
Er zijn 5.720 woningen in de woonplaats Heesch.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Bernheze in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote toename van 27% naar €356.978 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Heesch. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Heesch, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Heesch is met €76.806 toegenomen van €280.172 in 2013 tot €356.978 in 2022 (dat is 27%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Bernheze.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 6.570 totaal in de woonplaats Heesch

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De woonplaats Heesch telt in totaal 6.570 adressen, met 6.554 verblijfsobjecten en 16 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Heesch. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Heesch. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Heesch

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Heesch. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Heesch


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Bernheze bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Heesch


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Heesch. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Heesch, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Heesch is met 1.426 personen gestegen van 10.816 in 2013 tot 12.242 in 2022 (dat is 13%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Bernheze naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Heesch
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Heesch in 2022 zijn Westers (804 inwoners) en Overig (403 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Heesch: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Heesch.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Heesch. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Bernheze:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Bernheze. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Heesch zijn A (1.781 adressen) en C (1.720 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Heesch. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Heesch: 1.781 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Bernheze bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Heesch

Er zijn voor de woonplaats Heesch geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Heesch vallen.

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Heesch

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Heesch is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 4 stembureaus in de woonplaats Heesch. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Bernheze als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de woonplaats Heesch.

De gemeente Bernheze telde bij deze verkiezingen in totaal 11 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Bernheze. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Bernheze.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.789)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2020 in de woonplaats Heesch.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Heesch was in 2020 €27.789.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (1.600 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Heesch (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Heesch zijn in totaal 1.600 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 1.600 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.560 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Heesch. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Heesch
Er zijn 260 elektrische auto’s in september 2023 in de woonplaats Heesch.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Heesch op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 260 elektrische auto’s in de woonplaats Heesch. Dit is het totaal aantal in september 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Heesch die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 7.733 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Heesch in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Heesch geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 11.223 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Heesch (in september 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 7.792 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Heesch in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Heesch geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Heesch. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 436 misdrijven in de woonplaats Heesch geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Heesch, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2022 tot en met augustus 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Heesch zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 5.279 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 43 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 5.279 misdrijven is in het uitzonderlijke geval van de woonplaats Heesch lager dan de som van het aantal van 5.280 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen in de wijze waarop delicten gerapporteerd worden. In 2022 werden in de woonplaats Heesch 436 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Heesch in 2022 zijn Horizontale fraude (69 delicten) en Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (48 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Heesch.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In augustus 2023 zijn er 50 misdrijven in de woonplaats Heesch geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Heesch met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Heesch over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Bernheze.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 14,04 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Heesch.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Heesch.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Heesch. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de woonplaats Heesch.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Heesch.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Heesch genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de woonplaats Heesch.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Heesch.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Heesch voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.600Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij49Aantal2022
B-F Nijverheid en energie295Aantal2022
G+I Handel en horeca269Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie73Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed172Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening345Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg217Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten141Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners13.885Aantal2023
Mannen6.929Aantal2023
Vrouwen6.970Aantal2023
0 tot 15 jaar2.224Aantal2023
15 tot 25 jaar1.642Aantal2023
25 tot 45 jaar3.298Aantal2023
45 tot 65 jaar3.735Aantal2023
65 jaar of ouder2.979Aantal2023
Ongehuwd6.342Aantal2023
Gehuwd5.950Aantal2023
Gescheiden902Aantal2023
Verweduwd714Aantal2023
Westers totaal805Aantal2022
Geboorte totaal127Aantal2021
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal125Aantal2021
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid719Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag2.745Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar4.693Aantal2021
Opleidingsniveau hoog2.759Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura358Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2021
WMO cliënten822Aantal2021
WMO cliënten relatief61Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.421Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.128Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.063Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.187Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.778Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.444Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.677Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.767Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.512Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement870Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.276Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.407Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.691Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.124Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.300Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.631Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief3.795Aantal2023
Energielabels Voorlopig2.002Aantal2023
Energielabels Onbepaald772Aantal2023
Energielabels A+++++2Aantal2023
Energielabels A++++46Aantal2023
Energielabels A+++93Aantal2023
Energielabels A++11Aantal2023
Energielabels A+52Aantal2023
Energielabels A1.781Aantal2023
Energielabels B963Aantal2023
Energielabels C1.721Aantal2023
Energielabels D492Aantal2023
Energielabels E155Aantal2023
Energielabels F323Aantal2023
Energielabels G158Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal5.753Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.605Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.952Aantal2023
Huishoudens met kinderen2.209Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,39Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2021
Percentage werknemers84%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 16%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers11.043Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.012Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.789Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar35%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen31%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen25%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen3,76%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,54%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,9%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,5%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€4.974x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand220Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO611Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW129Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW2.672Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon12.242Aantal2022
Niet-westers totaal639Aantal2022
Marokko32Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba40Aantal2022
Suriname40Aantal2022
Turkije125Aantal2022
Overig niet-westers403Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal195Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven22Aantal2022
Milieu overtredingen3Aantal2022
Oplichting78Aantal2022
Verkeersovertredingen75Aantal2022
Vernieling28Aantal2022
Overige misdrijven22Aantal2022
Totaal misdrijven436Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,11Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,95Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,88Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,18Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand9,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,93Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,88Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km37Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,12Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,91Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,58Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km30Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,84Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km46Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,12Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km38Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,66Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,86Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,74Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km11Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,07Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,07Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,48Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,62Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,15Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,73Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,15Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,15Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,23Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,56Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,56Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,75Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,94Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,82Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,03Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand4,26Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand18,81Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,05Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,84Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand15,56Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,49Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km14Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand4,86Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand4,97Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,43Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km49Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3059CodeWP3059
RegionaamHeeschNaamHeesch
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.951Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.945Aantal hectaren2023
Oppervlakte water6Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid347Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal6.570Aantal2023
Adressen met postcode6.569Aantal2023
Adressen met woonfunctie6.185Aantal2023
Panden5.636Aantal2023
Percelen4.620Aantal2023
Panden voor 17001Aantal2023
Panden 1700 tot 190043Aantal2023
Panden 1900 tot 192556Aantal2023
Panden 1925 tot 1950244Aantal2023
Panden 1950 tot 1970990Aantal2023
Panden 1970 tot 19801.194Aantal2023
Panden 1980 tot 19901.166Aantal2023
Panden 1990 tot 2000788Aantal2023
Panden 2000 tot 2010792Aantal2023
Panden 2010 tot 2020707Aantal2023
Panden 2020 en later540Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade3Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade53Aantal2021
Verkeersongevallen totaal56Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal7.503Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine6.049Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof1.464Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,33Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen513Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad5.720Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€356.978Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning86%Percentage2022
Percentage meergezinswoning14%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen69%Percentage2022
Huurwoningen totaal31%Percentage2022
In bezit woningcorporatie24%Percentage2022
In bezit overige verhuurders7%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200074%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200026%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 25 augustus 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!