Statistieken woonplaats Heumen

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Heumen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Heumen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Heumen telt 1.980 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Heumen.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Heumen:

JaarAantal inwoners de woonplaats Heumen% verschil
20231.9801,90%
20221.9430,67%
20211.9302,99%
20201.8745,5%
20191.7771,14%
20181.7571,44%
20171.7321,05%
20161.7144,13%
20151.6460,30%
20141.641-1,26%
20131.662geen data

De bevolking van de woonplaats Heumen is met 318 personen gestegen van 1.662 personen in 2013 tot 1.980 personen in 2023 (dat is een grote toename van 19%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 32 personen (1,78%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Heumen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Heumen:

In 2013 telde de woonplaats Heumen 1.662 inwoners. In 2014 is het aantal gedaald tot 1.641 personen. Dit is een daling van 21 (-1,26%) ten opzichte van 2013. Het aantal van 1.641 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 1.980 personen. De stijging ten opzichte van 2014 is 339 (21%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 37 (1,90%). Het aantal van 1.980 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Heumen

Woonplaats Heumen heeft afgerond een totale oppervlakte van 736 hectare, waarvan 691 land en 44 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Heumen telt 1.098 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 339 adressen per km2. Er wonen 803 huishoudens en er zijn in totaal 764 woningen. De woonplaats telt 1.079 auto's en 288 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Heumen ligt in de gemeente Heumen.

De brondata voor woonplaats Heumen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Heumen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Heumen valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 5 buurten die samen geheel of ten dele de woonplaats vormen. Dit zijn: buurt Heumen, buurt Molenhoek, buurt Verspreide huizen Malden, buurt Verspreide huizen Heumen en buurt Verspreide huizen bosgebied ten westen kanaal. De cijfers voor de woonplaats Heumen zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Heumen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Heumen. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Heumen
Kaart van de woonplaats Heumen. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Heumen binnen de gemeente Heumen.

Woningkenmerken
Er zijn 764 woningen in de woonplaats Heumen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Heumen in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Heumen was €401.584 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Heumen.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Heumen:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Heumen% verschil
2023€401.58413%
2022€356.12911%
2021€320.5043,82%
2020€308.7016,4%
2019€290.07811%
2018€261.3763,29%
2017€253.0592,25%
2016€247.501-2,40%
2015€253.588-5%
2014€267.061-6,9%
2013€286.883geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Heumen is met €114.701 gestegen van €286.883 in 2013 tot €401.584 in 2023 (dat is een stijging van 40%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €11.470 (3,63%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Heumen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Heumen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Heumen is €401.584, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 17% en er zijn 764 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Heumen (geel), 3 woonplaatsen (groen), 2 wijken (oranje) en 16 buurten (blauw). De woonplaats Heumen wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Heumen: er zijn 281 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Heumen.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.098 totaal in de woonplaats Heumen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Heumen telt in totaal 1.098 adressen, met 1.097 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen). 62% van de adressen in woonplaats Heumen ligt binnen de bebouwde kom en 38% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Heumen
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Heumen zijn er 800 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Heumen.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 197 panden uit de bouwperiode 2010-2020 in de woonplaats Heumen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Heumen. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Heumen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Heumen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Heumen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Heumen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Heumen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Heumen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Heumen per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Heumen:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.731121125
20221.715112116
20211.702113116
20201.6839497
20191.58097100
20181.5689396
20171.5449296
20161.5418587
20151.4947578
20141.5026870
20131.5226972

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Heumen als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europese landen: 6,1% en herkomst uit landen buiten Europa: 6,3% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 92%, herkomst uit Europa: 4,15% en herkomst van buiten Europa: 4,33%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Heumen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Heumen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Heumen in 2022 zijn Westers (144 inwoners) en Overig (57 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Heumen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Heumen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Heumen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Heumen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Heumen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Heumen zijn A (331 adressen) en B (136 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Heumen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Heumen: 331 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Heumen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 65 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Heumen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Heumen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Heumen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Terp Heumen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Terp Heumen is uitgebracht. Stembureau Terp Heumen was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Heumen. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Heumen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Terp Heumen bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 19 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de woonplaats Heumen stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 24 stembureaus in de gemeente Heumen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Heumen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Heumen.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.324)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Heumen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Heumen was in 2021 €28.324.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (288 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Heumen (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Heumen zijn in totaal 288 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 288 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 269 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Heumen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Heumen
Er zijn 27 elektrische auto’s in mei 2024 in de woonplaats Heumen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Heumen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 27 elektrische auto’s in de woonplaats Heumen. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Heumen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.127 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Heumen in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Heumen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.577 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Heumen (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.105 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Heumen in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Heumen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Heumen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 89 misdrijven in de woonplaats Heumen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Heumen, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Heumen zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 896 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 32 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Heumen 89 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Heumen in 2023 zijn Horizontale fraude (15 delicten) en Onder invloed (weg) (12 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Heumen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 is er één misdrijf in de woonplaats Heumen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Heumen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Heumen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Heumen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 13,13 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Heumen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Heumen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Heumen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 16 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Heumen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Heumen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Heumen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Heumen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Heumen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Heumen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal288Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij14Aantal2023
B-F Nijverheid en energie48Aantal2023
G+I Handel en horeca45Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed17Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening65Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg36Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten29Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.980Aantal2023
Mannen1.042Aantal2023
Vrouwen937Aantal2023
0 tot 15 jaar359Aantal2023
15 tot 25 jaar231Aantal2023
25 tot 45 jaar464Aantal2023
45 tot 65 jaar599Aantal2023
65 jaar of ouder333Aantal2023
Ongehuwd954Aantal2023
Gehuwd807Aantal2023
Gescheiden162Aantal2023
Verweduwd67Aantal2023
Geboorte totaal25Aantal2022
Geboorte relatief16Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal11Aantal2022
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid287Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag296Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar626Aantal2022
Opleidingsniveau hoog473Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura42Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg7,1%Percentage2022
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.223Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.706Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.228Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.379Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.333Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.120Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.125Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.551Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.229Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement664Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning767Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning775Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.266Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.653Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning856Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.333Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel280Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel372Aantal2024
Adressen met definitief energielabel446Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++1Aantal2024
Energielabels A+++18Aantal2024
Energielabels A++3Aantal2024
Energielabels A+10Aantal2024
Energielabels A331Aantal2024
Energielabels B136Aantal2024
Energielabels C109Aantal2024
Energielabels D81Aantal2024
Energielabels E12Aantal2024
Energielabels F57Aantal2024
Energielabels G60Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal803Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens222Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen242Aantal2023
Huishoudens met kinderen346Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,47Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2022
Percentage werknemers73%Percentage2022
Percentage zelfstandigen13%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.547Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.238Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.324Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen28%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen28%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,89%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,99%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,1%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,4%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€247x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand11Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO60Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW11Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW296Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.731Aantal2023
Herkomst buiten Nederland246Aantal2023
Herkomst Europa121Aantal2023
Herkomst buiten Europa125Aantal2023
Geboren in Nederland1.736Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa76Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa70Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa37Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa56Aantal2023
Autochtoon1.715Aantal2022
Westers totaal144Aantal2022
Niet-westers totaal84Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba9Aantal2022
Suriname4Aantal2022
Turkije18Aantal2022
Overig niet-westers57Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal26Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven10Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting16Aantal2023
Verkeersovertredingen23Aantal2023
Vernieling5Aantal2023
Overige misdrijven8Aantal2023
Totaal misdrijven89Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand3,06Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand7,50Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand3,07Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand7,46Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand7,46Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand3,06Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand2,98Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,45Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,57Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,62Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,08Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,99Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km18Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km50Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand2,75Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,64Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,66Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,01Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand2,27Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand7,60Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,04Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,04Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,05Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,71Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,81Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,98Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,73Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,82Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,83Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,76Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand10,29Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,22Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,57Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand8,98Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,39Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand7,83Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,46Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,35Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km33Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3495Code2024
RegionaamHeumenNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal736Aantal hectaren2023
Oppervlakte land691Aantal hectaren2023
Oppervlakte water44Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid339Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.098Aantal2024
Adressen met postcode1.092Aantal2024
Adressen met woonfunctie800Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie16Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie3Aantal2024
Adressen met industriefunctie61Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie25Aantal2024
Adressen met logiesfunctie205Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie3Aantal2024
Adressen met winkelfunctie11Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie20Aantal2024
Verblijfsobjecten1.097Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen1Aantal2024
Panden met adres966Aantal2024
Adressen met pand1.096Aantal2024
Percelen met adres668Aantal2024
Adressen met perceel1.098Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom683Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom415Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom656Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom144Aantal2024
Panden met adres voor 17006Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190019Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192518Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195044Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970158Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980127Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199077Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000104Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010111Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020197Aantal2024
Panden met adres 2020 en later105Aantal2024
Adressen met pand voor 17006Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190019Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192520Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195068Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970159Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980127Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199082Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000137Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010158Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020213Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later107Aantal2024
Postcodegebied6582AA-6582KANaam2024
Meest voorkomende postcode6582Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade63Aantal2022
Verkeersongevallen totaal65Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.079Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine877Aantal2023
Personenautos - overige brandstof207Aantal2023
Personenautos per huishouden1,34Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte156Aantal2023
Motorfietsen91Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad764Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€401.584Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning89%Percentage2023
Percentage meergezinswoning11%Percentage2023
Percentage bewoond99%Percentage2023
Percentage onbewoond1%Percentage2023
Koopwoningen75%Percentage2023
Huurwoningen totaal25%Percentage2023
In bezit woningcorporatie19%Percentage2023
In bezit overige verhuurders6%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200067%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200033%Percentage2023
Appartement111Aantal2024
Tussen of geschakelde woning151Aantal2024
Hoekwoning113Aantal2024
Tweeonder1kap144Aantal2024
Vrijstaande woning281Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.297Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!