Statistieken woonplaats Heusden

Aantal inwoners per jaar
(kleine stijging van 3,52% naar 2.495 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Heusden. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats Heusden is met 85 personen toegenomen van 2.410 in 2013 tot 2.495 in 2022 (dat is 3,52%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Heusden

Woonplaats Heusden heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.626 hectare, waarvan 2.610 land en 16 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Heusden telt 1.131 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 181 adressen per km2. Er wonen 1.010 huishoudens en er zijn in totaal 946 woningen. De woonplaats telt 1.430 auto's en 460 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Heusden ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Heusden is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Heusden zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Heusden (Asten) valt precies samen met 1 wijk, de cijfers voor woonplaats Heusden (Asten) en wijk Heusden wonen zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Heusden zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Heusden
Kaart van de woonplaats Heusden. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Heusden binnen de gemeente Asten.

Woningkenmerken
Er zijn 946 woningen in de woonplaats Heusden.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Asten in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(toename van 23% naar €441.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Heusden. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Heusden, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Heusden is met €81.484 gestegen van €359.515 in 2013 tot €441.000 in 2022 (dat is 23%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Asten.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 1.131 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De woonplaats Heusden telt in totaal 1.131 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Heusden. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Heusden. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Heusden


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Asten bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Heusden


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting

Advertentie:

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau Hart van Heuze

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Hart van Heuze is uitgebracht. Hart van Heuze was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Heusden. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Asten als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Hart van Heuze bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 5 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in de woonplaats Heusden stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Asten telde bij deze verkiezingen in totaal 7 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Asten. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Asten.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Heusden. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Heusden, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Heusden is met 44 personen toegenomen van 2.211 in 2013 tot 2.255 in 2022 (dat is 2,0%).

Toelichting Meer migratie
Migratieachtergrond woonplaats Heusden
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Heusden in 2022 zijn Westers (210 inwoners) en Overig (20 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Heusden: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de woonplaats Heusden.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Heusden. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Asten:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Asten. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Asten. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2020 in de woonplaats Heusden.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Heusden was in 2020 €26.100.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (460 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Heusden (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Heusden zijn in totaal 460 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 460 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 455 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de woonplaats Heusden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Heusden.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.


Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Heusden genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de woonplaats Heusden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Heusden.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 47 misdrijven in de woonplaats Heusden geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Heusden, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2021 tot en met februari 2023 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 maart 2023.

In de woonplaats Heusden zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 610 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 31 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 610 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 599 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de woonplaats Heusden 47 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Heusden in 2022 zijn Horizontale fraude (13 delicten) en Overige vermogensdelicten (7 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Heusden.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In februari 2023 is er één misdrijf in de woonplaats Heusden geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Heusden met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Heusden over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Asten.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 8,02 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Heusden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Heusden.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Heusden. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Heusden op 3 januari 2023 zijn C (217 adressen) en A (185 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Heusden. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Heusden: 217 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Asten bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Heusden

Er zijn voor de woonplaats Heusden geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Heusden vallen.

Advertentie:

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Heusden voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal460Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij140Aantal2021
B-F Nijverheid en energie70Aantal2021
G+I Handel en horeca55Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed40Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening65Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg45Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten30Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.495Aantal2022
Mannen1.285Aantal2022
Vrouwen1.215Aantal2022
0 tot 15 jaar365Aantal2022
15 tot 25 jaar325Aantal2022
25 tot 45 jaar590Aantal2022
45 tot 65 jaar735Aantal2022
65 jaar of ouder485Aantal2022
Ongehuwd1.155Aantal2022
Gehuwd1.135Aantal2022
Gescheiden95Aantal2022
Verweduwd105Aantal2022
Westers totaal210Aantal2022
Geboorte totaal25Aantal2021
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal20Aantal2021
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid96,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag530Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar1.000Aantal2020
Opleidingsniveau hoog390Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura30Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg4,70%Percentage2020
WMO cliënten75Aantal2021
WMO cliënten relatief30Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.090Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement3.600Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.850Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.350Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.430Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.790Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.230Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.260Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.950Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.520Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.200Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.410Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.580Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.380Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.830Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.970Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief389Aantal2023
Energielabels Voorlopig529Aantal2023
Energielabels Onbepaald202Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++9Aantal2023
Energielabels A++6Aantal2023
Energielabels A+2Aantal2023
Energielabels A185Aantal2023
Energielabels B150Aantal2023
Energielabels C217Aantal2023
Energielabels D133Aantal2023
Energielabels E11Aantal2023
Energielabels F109Aantal2023
Energielabels G96Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.010Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens270Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen355Aantal2022
Huishoudens met kinderen390Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie79%Percentage2020
Percentage werknemers72%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 28%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers2.100Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.000Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.100Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen30%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen28%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen3,10%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,0%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,60%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum5,5%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€311x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO50Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW30Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW440Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon2.255Aantal2022
Niet-westers totaal30Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers20Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal20Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven2Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting14Aantal2022
Verkeersovertredingen7Aantal2022
Vernieling2Aantal2022
Overige misdrijven2Aantal2022
Totaal misdrijven47Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand3,30Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand15,60Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand3,60Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand3,60Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand15,60Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand2,60Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km15Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand3,60Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km17Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km1,70Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km27Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,10Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,10Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,10Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,96Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand3,31Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand5,77Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,96Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,96Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,96Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,96Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand4,65Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,87Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,11Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand6,14Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,60Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand11,00Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand25,40Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand3,50Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand3,60Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand25,00Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand4,10Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km8Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand15,10Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand18Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand14,30Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand14Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand11Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand7,30Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km36Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2929CodeWP2929
RegionaamHeusdenNaamHeusden
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal2.626Aantal hectaren2022
Oppervlakte land2.610Aantal hectaren2022
Oppervlakte water16Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid181Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal1.131Aantal2023
Adressen met postcode1.120Aantal2023
Adressen met woonfunctie1.011Aantal2023
Panden1.074Aantal2023
Percelen989Aantal2023
Panden voor 170010Aantal2023
Panden 1700 tot 190013Aantal2023
Panden 1900 tot 192541Aantal2023
Panden 1925 tot 195096Aantal2023
Panden 1950 tot 1970231Aantal2023
Panden 1970 tot 1980164Aantal2023
Panden 1980 tot 1990142Aantal2023
Panden 1990 tot 2000103Aantal2023
Panden 2000 tot 201086Aantal2023
Panden 2010 tot 2020152Aantal2023
Panden 2020 en later79Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade6Aantal2021
Verkeersongevallen totaal6Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.430Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine1.150Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof285Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,40Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte55Aantal2022
Motorfietsen115Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad946Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€441.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning98%Percentage2022
Percentage meergezinswoning2%Percentage2022
Percentage bewoond96%Percentage2022
Percentage onbewoond4%Percentage2022
Koopwoningen83%Percentage2022
Huurwoningen totaal17%Percentage2022
In bezit woningcorporatie7%Percentage2022
In bezit overige verhuurders10%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200076%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200024%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!