Statistieken woonplaats Katwijk

Aantal inwoners per jaar
(afname van 7,3% naar 42.935 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Katwijk. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats Katwijk is met 3.375 personen afgenomen van 46.310 in 2013 tot 42.935 in 2022 (dat is 7,3%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Katwijk

Woonplaats Katwijk heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.455 hectare, waarvan 1.403 land en 52 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Katwijk telt 21.177 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.612 adressen per km2. Er wonen 17.700 huishoudens en er zijn in totaal 17.968 woningen. De woonplaats telt 16.705 auto's en 3.840 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Katwijk ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Katwijk is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Katwijk zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Katwijk valt samen met deze 5 wijken: wijk KatNoord, wijk ’t Heen, wijk Kataan den Rijn, wijk Kataan Zee, wijk Landelijk gebied Katwijk. Zie dit overzicht van gebieden voor meer informatie. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Katwijk zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Katwijk
Kaart van de woonplaats Katwijk. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Katwijk binnen de gemeente Katwijk.

Woningkenmerken
Er zijn 17.968 woningen in de woonplaats Katwijk.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Katwijk in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote stijging van 36% naar €347.620 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Katwijk. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Katwijk, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Katwijk is met €92.490 gestegen van €255.130 in 2013 tot €347.620 in 2022 (dat is 36%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Katwijk.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 21.190 totaal in de woonplaats Katwijk

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De woonplaats Katwijk telt in totaal 21.190 adressen, met 21.138 verblijfsobjecten, 39 standplaatsen en 13 ligplaatsen.

Adressen Katwijk
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Katwijk. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Katwijk. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Katwijk

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Katwijk. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Katwijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Katwijk bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Katwijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Katwijk. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Katwijk, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Katwijk is met 3.803 personen afgenomen van 41.458 in 2013 tot 37.655 in 2022 (dat is 9,2%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Katwijk naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Katwijk
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Katwijk in 2022 zijn Westers (2.270 inwoners) en Overig (2.100 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Katwijk: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Katwijk.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Katwijk. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Katwijk:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Katwijk. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Katwijk op 3 juli 2023 zijn C (5.794 adressen) en A (3.469 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Katwijk. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 juli 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Katwijk: 5.794 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Katwijk bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Katwijk

Er zijn voor de woonplaats Katwijk geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Katwijk vallen.

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Katwijk

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Katwijk is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 20 stembureaus in de woonplaats Katwijk. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Katwijk als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 20 stembureaus in de woonplaats Katwijk.

De gemeente Katwijk telde bij deze verkiezingen in totaal 31 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Katwijk. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Katwijk.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.784)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Katwijk.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Katwijk was in 2021 €26.784.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (3.840 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Katwijk (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Katwijk zijn in totaal 3.840 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 3.840 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 3.820 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Katwijk. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 augustus 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Katwijk
Er zijn 373 elektrische auto’s in augustus 2023 in de woonplaats Katwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Katwijk op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 373 elektrische auto’s in de woonplaats Katwijk. Dit is het totaal aantal in augustus 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Katwijk die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 19.559 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Katwijk in augustus 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in augustus 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Katwijk geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 24.474 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Katwijk (in augustus 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 16.979 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Katwijk in augustus 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in augustus 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Katwijk geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Katwijk. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 augustus 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 1.830 misdrijven in de woonplaats Katwijk geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Katwijk, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of februari 2022 tot en met juli 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Katwijk zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 16.783 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 42 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 16.783 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 16.359 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de woonplaats Katwijk 1.830 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Katwijk in 2022 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (417 delicten) en Diefstal af/uit/van ov. voertuigen (186 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Katwijk.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juli 2023 zijn er 129 misdrijven in de woonplaats Katwijk geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Katwijk met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Katwijk over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Katwijk.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 22,90 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Katwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Katwijk.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Katwijk. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de woonplaats Katwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Katwijk.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Katwijk genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de woonplaats Katwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Katwijk.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Katwijk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.840Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij40Aantal2022
B-F Nijverheid en energie720Aantal2022
G+I Handel en horeca785Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie215Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed315Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening735Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg595Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten415Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners42.935Aantal2022
Mannen21.295Aantal2022
Vrouwen21.650Aantal2022
0 tot 15 jaar7.595Aantal2022
15 tot 25 jaar5.295Aantal2022
25 tot 45 jaar10.460Aantal2022
45 tot 65 jaar11.150Aantal2022
65 jaar of ouder8.430Aantal2022
Ongehuwd19.135Aantal2022
Gehuwd18.985Aantal2022
Gescheiden2.545Aantal2022
Verweduwd2.295Aantal2022
Westers totaal2.270Aantal2022
Geboorte totaal475Aantal2021
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal420Aantal2021
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid3.060Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag10.380Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar14.710Aantal2021
Opleidingsniveau hoog6.240Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura1.345Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2020
WMO cliënten2.530Aantal2021
WMO cliënten relatief60Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.757Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.010Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.223Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.401Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.999Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.579Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.976Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.234Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.161Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement885Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.233Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.513Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.946Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.279Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning951Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.290Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief9.647Aantal2023
Energielabels Voorlopig9.270Aantal2023
Energielabels Onbepaald1.208Aantal2023
Energielabels A+++++1Aantal2023
Energielabels A++++39Aantal2023
Energielabels A+++186Aantal2023
Energielabels A++19Aantal2023
Energielabels A+32Aantal2023
Energielabels A3.469Aantal2023
Energielabels B2.844Aantal2023
Energielabels C5.794Aantal2023
Energielabels D1.303Aantal2023
Energielabels E2.558Aantal2023
Energielabels F1.241Aantal2023
Energielabels G1.431Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal17.700Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens5.975Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen4.985Aantal2022
Huishoudens met kinderen6.740Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,37Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie72%Percentage2021
Percentage werknemers88%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 12%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers33.200Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.579Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.784Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar33%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen36%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen21%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen4,68%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,71%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,3%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,8%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€466x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand720Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO1.580Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW270Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW7.740Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon37.655Aantal2022
Niet-westers totaal3.010Aantal2022
Marokko370Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba90Aantal2022
Suriname180Aantal2022
Turkije275Aantal2022
Overig niet-westers2.100Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal983Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven131Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting210Aantal2022
Verkeersovertredingen248Aantal2022
Vernieling152Aantal2022
Overige misdrijven63Aantal2022
Totaal misdrijven1.830Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,74Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km12Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km18Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand6,89Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,76Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand1,55Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km12Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand7,52Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km15Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,45Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km10Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km46Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km70Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,58Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km27Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,78Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km12Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,48Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km23Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km36Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,48Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km8Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km33Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km52Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km7,85Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km56Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km143Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,46Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km20Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km37Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,74Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km18Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km16Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km26Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,04Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km25Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,23Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km20Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,89Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km13Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,24Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,66Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,62Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,85Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand0,85Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand7,66Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,56Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,79Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,69Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,17Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,52Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,18Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand7,51Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand7,98Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand0,97Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand1,34Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand7,71Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand1,15Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km16Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km46Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand3,33Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km23Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand8,21Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand6,73Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km13Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km71Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1707CodeWP1707
RegionaamKatwijkNaamKatwijk
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.455Aantal hectaren2022
Oppervlakte land1.403Aantal hectaren2022
Oppervlakte water52Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid1.612Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal21.177Aantal2023
Adressen met postcode20.125Aantal2023
Adressen met woonfunctie18.311Aantal2023
Panden11.963Aantal2023
Percelen10.281Aantal2023
Panden voor 17004Aantal2023
Panden 1700 tot 1900117Aantal2023
Panden 1900 tot 19251.067Aantal2023
Panden 1925 tot 19502.102Aantal2023
Panden 1950 tot 19706.073Aantal2023
Panden 1970 tot 19802.419Aantal2023
Panden 1980 tot 19902.975Aantal2023
Panden 1990 tot 20001.800Aantal2023
Panden 2000 tot 20101.831Aantal2023
Panden 2010 tot 20201.422Aantal2023
Panden 2020 en later223Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade98Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade105Aantal2021
Verkeersongevallen totaal204Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal16.705Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine14.705Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof2.000Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,93Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen1.320Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad17.968Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€347.620Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning54%Percentage2022
Percentage meergezinswoning46%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen62%Percentage2022
Huurwoningen totaal38%Percentage2022
In bezit woningcorporatie30%Percentage2022
In bezit overige verhuurders8%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200083%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200017%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!