Statistieken woonplaats Kerkwijk

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Kerkwijk. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Kerkwijk. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Kerkwijk telt 700 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Kerkwijk.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Kerkwijk:

JaarAantal inwoners de woonplaats Kerkwijk% verschil
20237002,19%
20226854,10%
20216580,92%
20206521,24%
20196440,78%
20186390,16%
20176380,16%
20166370,63%
20156331,12%
20146261,46%
2013617geen data

De bevolking van de woonplaats Kerkwijk is met 83 personen gestegen van 617 personen in 2013 tot 700 personen in 2023 (dat is een stijging van 13%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 8 personen (1,28%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers stijgen ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Zaltbommel.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Kerkwijk:

In 2013 waren er 617 inwoners in de woonplaats Kerkwijk. Het aantal van 617 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 700 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 83 (13%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 15 (2,19%). Het aantal van 700 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Kerkwijk

Woonplaats Kerkwijk heeft afgerond een totale oppervlakte van 562 hectare, waarvan 556 land en 6 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Kerkwijk telt 288 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 108 adressen per km2. Er wonen 265 huishoudens en er zijn in totaal 248 woningen. De woonplaats telt 411 auto's en 139 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Kerkwijk ligt in de gemeente Zaltbommel.

De brondata voor woonplaats Kerkwijk is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Kerkwijk zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Kerkwijk valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 4 buurten die samen geheel of ten dele de woonplaats vormen. Dit zijn: buurt Kerkwijk, buurt Verspreide huizen polders Delwijnen en Bruchem, buurt Verspreide huizen Kerkwijk en Bruchem en buurt Verspreide huizen polders Gameren en Nieuwaal. De cijfers voor de woonplaats Kerkwijk zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Kerkwijk zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Zaltbommel. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Kerkwijk
Kaart van de woonplaats Kerkwijk. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Kerkwijk binnen de gemeente Zaltbommel.

Woningkenmerken
Er zijn 248 woningen in de woonplaats Kerkwijk.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Zaltbommel in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Kerkwijk was €446.387 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Kerkwijk.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Kerkwijk:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Kerkwijk% verschil
2023€446.3879,5%
2022€407.58510%
2021€369.9256,7%
2020€346.5385,7%
2019€327.8309,6%
2018€299.0383,77%
2017€288.1792,49%
2016€281.19015%
2015€244.739-6,7%
2014€262.202-15%
2013€309.844geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Kerkwijk is met €136.543 gestegen van €309.844 in 2013 tot €446.387 in 2023 (dat is een toename van 44%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €13.654 (4,09%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Zaltbommel.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Zaltbommel.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Kerkwijk is €446.387, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 16% en er zijn 248 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Zaltbommel (geel), 11 woonplaatsen (groen), 4 wijken (oranje) en 26 buurten (blauw). De woonplaats Kerkwijk wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Kerkwijk: er zijn 145 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Kerkwijk.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 288 totaal in de woonplaats Kerkwijk

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Kerkwijk telt in totaal 288 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 85% van de adressen in woonplaats Kerkwijk ligt binnen de bebouwde kom en 15% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Zaltbommel
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Kerkwijk zijn er 266 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Kerkwijk.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 52 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Kerkwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Kerkwijk. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Kerkwijk

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Kerkwijk. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Kerkwijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Zaltbommel bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Kerkwijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Kerkwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Kerkwijk per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Kerkwijk:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20236335514
20226314211
2021616339
2020617277
2019613246
2018608266
2017599328
2016606266
2015603266
2014608144
2013600133

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Kerkwijk als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europese landen: 7,8% en herkomst uit landen buiten Europa: 1,99% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 97%, herkomst uit Europa: 2,11% en herkomst van buiten Europa: 0,49%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Zaltbommel naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Kerkwijk
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Kerkwijk in 2022 zijn Westers (50 inwoners) en Overig (2 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Kerkwijk: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Kerkwijk.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Kerkwijk. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Zaltbommel:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Zaltbommel. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de woonplaats Kerkwijk.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de woonplaats Kerkwijk:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.362796
Tussenwoning2.287696
Hoekwoning1.249676
Twee onder één kap woning3.4691.076
Vrijstaande woning4.8361.749
Huurwoning2.315973
Eigen woning4.2181.483

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Kerkwijk zijn A (68 adressen) en B (33 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Kerkwijk. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Kerkwijk: 68 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Zaltbommel bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Kerkwijk voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Kerkwijk voor 2023:

DichtheidNederlandWoonplaats Kerkwijk
Bevolking533126
Adressen2.055108
Autos26574

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de woonplaats Kerkwijk ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 3 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Kerkwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Kerkwijk. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Kerkwijk vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Dorpshuis Kerkwijk

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Dorpshuis Kerkwijk is uitgebracht. Stembureau Dorpshuis Kerkwijk was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Kerkwijk.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Dorpshuis Kerkwijk bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 16 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 in de woonplaats Kerkwijk stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 53 stembureaus in de gemeente Zaltbommel en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Zaltbommel. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Zaltbommel.

Stembureaus Zaltbommel
Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.399)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Kerkwijk.

Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Kerkwijk was in 2021 €31.399.


Inwoners en inkomensontvangers:
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied. De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijfsvestigingen (139 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Kerkwijk (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de woonplaats Kerkwijk voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de woonplaats Kerkwijk zijn in totaal 139 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 139 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 133 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Kerkwijk. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Kerkwijk
Er zijn 25 elektrische auto’s in juni 2024 in de woonplaats Kerkwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Kerkwijk op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 25 elektrische auto’s in de woonplaats Kerkwijk. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Kerkwijk die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 408 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Kerkwijk in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Kerkwijk geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 662 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Kerkwijk (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 394 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Kerkwijk in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Kerkwijk geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Kerkwijk. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 16 misdrijven in de woonplaats Kerkwijk geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Kerkwijk, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Kerkwijk zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 227 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 18 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Kerkwijk 16 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Kerkwijk in 2023 zijn Horizontale fraude (5 delicten) en Onder invloed (weg) (4 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 7 soorten delicten die in 2023 geregistreerd zijn in de woonplaats Kerkwijk.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 is er één misdrijf in de woonplaats Kerkwijk geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Kerkwijk met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Kerkwijk over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Zaltbommel.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 8,57 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2023 in de woonplaats Kerkwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Kerkwijk.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Kerkwijk. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Kerkwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Kerkwijk.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Kerkwijk genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Kerkwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Kerkwijk.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Kerkwijk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal139Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij16Aantal2023
B-F Nijverheid en energie25Aantal2023
G+I Handel en horeca22Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie9Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening25Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg17Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten9Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners700Aantal2023
Mannen356Aantal2023
Vrouwen345Aantal2023
0 tot 15 jaar119Aantal2023
15 tot 25 jaar98Aantal2023
25 tot 45 jaar165Aantal2023
45 tot 65 jaar197Aantal2023
65 jaar of ouder115Aantal2023
Ongehuwd325Aantal2023
Gehuwd312Aantal2023
Gescheiden34Aantal2023
Verweduwd24Aantal2023
Geboorte totaal7Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal7Aantal2022
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid126Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag142Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar245Aantal2022
Opleidingsniveau hoog138Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura18Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9%Percentage2022
WMO cliënten18Aantal2022
WMO cliënten relatief27Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.013Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.362Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.287Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning1.249Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.469Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.836Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.315Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.218Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.442Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement796Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning696Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning676Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.076Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.749Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning973Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.483Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel64Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel111Aantal2024
Adressen met definitief energielabel113Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+2Aantal2024
Energielabels A68Aantal2024
Energielabels B33Aantal2024
Energielabels C30Aantal2024
Energielabels D33Aantal2024
Energielabels E5Aantal2024
Energielabels F20Aantal2024
Energielabels G33Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal265Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens62Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen90Aantal2023
Huishoudens met kinderen111Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,61Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2022
Percentage werknemers74%Percentage2022
Percentage zelfstandigen26%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers608Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€39.131Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.399Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen24%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen23%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen28%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,15%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum1,88%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum2,06%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum2,47%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€297x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO13Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW111Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland633Aantal2023
Herkomst buiten Nederland69Aantal2023
Herkomst Europa55Aantal2023
Herkomst buiten Europa14Aantal2023
Geboren in Nederland636Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa15Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa5Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa39Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa5Aantal2023
Autochtoon631Aantal2022
Westers totaal50Aantal2022
Niet-westers totaal3Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers2Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal4Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting5Aantal2023
Verkeersovertredingen6Aantal2023
Vernieling1Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven16Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand3,31Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand3,52Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand6,07Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand14,66Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand3,01Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand6,17Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Café afstand3,41Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand2,36Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand3,13Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,81Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km29Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,81Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand2,71Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,81Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,14Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand1,84Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand3,39Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,50Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,91Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,61Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,42Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,68Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,81Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,84Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand5,24Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,88Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,81Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,79Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand13,44Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,38Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand5,06Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand14,04Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand6,05Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand13Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand13,14Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand14Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand11Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,61Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km50Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2632Code2024
RegionaamKerkwijkNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal562Aantal hectaren2023
Oppervlakte land556Aantal hectaren2023
Oppervlakte water6Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid108Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal288Aantal2024
Adressen met postcode281Aantal2024
Adressen met woonfunctie266Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie3Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie13Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie3Aantal2024
Adressen met logiesfunctie3Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie2Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie16Aantal2024
Verblijfsobjecten288Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres275Aantal2024
Adressen met pand288Aantal2024
Percelen met adres260Aantal2024
Adressen met perceel288Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom244Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom44Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom226Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom40Aantal2024
Panden met adres voor 17002Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190020Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192517Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195020Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197052Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198034Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19909Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200028Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201038Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202035Aantal2024
Panden met adres 2020 en later20Aantal2024
Adressen met pand voor 17002Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190020Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192517Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195020Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197053Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198035Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19909Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200028Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201039Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202040Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later25Aantal2024
Postcodegebied5315AA-5315NZNaam2024
Meest voorkomende postcode5315Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade2Aantal2022
Verkeersongevallen totaal3Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal411Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine304Aantal2023
Personenautos - overige brandstof113Aantal2023
Personenautos per huishouden1,55Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte74Aantal2023
Motorfietsen45Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad248Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€446.387Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning94%Percentage2023
Percentage meergezinswoning6%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen85%Percentage2023
Huurwoningen totaal15%Percentage2023
In bezit woningcorporatie7%Percentage2023
In bezit overige verhuurders8%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200070%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200030%Percentage2023
Appartement16Aantal2024
Tussen of geschakelde woning47Aantal2024
Hoekwoning22Aantal2024
Tweeonder1kap36Aantal2024
Vrijstaande woning145Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.22Aantal2024

Download een schat aan informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!