Statistieken woonplaats Langbroek

Aantal inwoners per jaar
(stijging van 19% naar 2.467 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Langbroek. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats Langbroek is met 392 personen gestegen van 2.075 in 2013 tot 2.467 in 2022 (dat is 19%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Langbroek

Woonplaats Langbroek heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.795 hectare, waarvan 1.786 land en 9 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Langbroek telt 1.090 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 96 adressen per km2. Er wonen 981 huishoudens en er zijn in totaal 969 woningen. De woonplaats telt 1.366 auto's en 436 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Langbroek ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Langbroek is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Langbroek zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Langbroek valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 3 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Langbroek zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Langbroek zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Langbroek
Kaart van de woonplaats Langbroek. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Langbroek binnen de gemeente Wijk bij Duurstede.

Woningkenmerken
Er zijn 969 woningen in de woonplaats Langbroek.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Wijk bij Duurstede in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(groei van 21% naar €438.909 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Langbroek. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Langbroek, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Langbroek is met €75.793 toegenomen van €363.116 in 2013 tot €438.909 in 2022 (dat is 21%).

Toelichting
Download een schat aan informatie

Advertentie:

Adressen: 1.090 totaal in de woonplaats Langbroek

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De woonplaats Langbroek telt in totaal 1.090 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Langbroek. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Langbroek. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Langbroek

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Langbroek. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Langbroek


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Wijk bij Duurstede bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Langbroek


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Langbroek. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Langbroek, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Langbroek is met 341 personen toegenomen van 1.926 in 2013 tot 2.267 in 2022 (dat is 18%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Wijk bij Duurstede naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Langbroek
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Langbroek in 2022 zijn Westers (115 inwoners) en Overig (45 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Langbroek: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Langbroek.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Langbroek. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Wijk bij Duurstede:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Wijk bij Duurstede. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Langbroek op 3 januari 2023 zijn A (240 adressen) en C (198 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Langbroek. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Langbroek: 240 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Wijk bij Duurstede bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Langbroek

Er zijn voor de woonplaats Langbroek geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Langbroek vallen.

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau Basisschool De Horn

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Basisschool De Horn is uitgebracht. Basisschool De Horn was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Langbroek. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Wijk bij Duurstede als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Basisschool De Horn bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 8 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in de woonplaats Langbroek stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Wijk bij Duurstede telde bij deze verkiezingen in totaal 10 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Wijk bij Duurstede. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Wijk bij Duurstede.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.904)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2020 in de woonplaats Langbroek.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Langbroek was in 2020 €29.904.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (436 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Langbroek (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Langbroek zijn in totaal 436 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 436 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 441 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Langbroek. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Langbroek
Er zijn 50 elektrische auto’s in mei 2023 in de woonplaats Langbroek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Langbroek op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 50 elektrische auto’s in de woonplaats Langbroek. Dit is het totaal aantal in mei 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Langbroek die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.461 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Langbroek in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Langbroek geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.261 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Langbroek (in mei 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.436 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Langbroek in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Langbroek geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Langbroek. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 37 misdrijven in de woonplaats Langbroek geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Langbroek, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2021 tot en met april 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Langbroek zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 454 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 31 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 454 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 449 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de woonplaats Langbroek 37 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Langbroek in 2022 zijn Ongevallen (weg) (9 delicten) en Horizontale fraude (8 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Langbroek.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2023 zijn er 2 misdrijven in de woonplaats Langbroek geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Langbroek met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Langbroek over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Wijk bij Duurstede.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 4,46 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2022 in de woonplaats Langbroek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Langbroek.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Langbroek. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de woonplaats Langbroek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Langbroek.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Langbroek genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de woonplaats Langbroek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Langbroek.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Langbroek voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal436Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij45Aantal2022
B-F Nijverheid en energie70Aantal2022
G+I Handel en horeca40Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie20Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed60Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening115Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg55Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten35Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.467Aantal2022
Mannen1.256Aantal2022
Vrouwen1.211Aantal2022
0 tot 15 jaar450Aantal2022
15 tot 25 jaar295Aantal2022
25 tot 45 jaar510Aantal2022
45 tot 65 jaar706Aantal2022
65 jaar of ouder500Aantal2022
Ongehuwd1.056Aantal2022
Gehuwd1.166Aantal2022
Gescheiden130Aantal2022
Verweduwd110Aantal2022
Westers totaal115Aantal2022
Geboorte totaal35Aantal2021
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal15Aantal2021
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid139Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag340Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar881Aantal2021
Opleidingsniveau hoog610Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura50Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg7,3%Percentage2020
WMO cliënten105Aantal2021
WMO cliënten relatief44Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.468Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.447Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.820Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.800Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.358Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.433Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.877Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.702Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.781Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.133Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.210Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.450Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.770Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.431Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.657Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.847Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief490Aantal2023
Energielabels Voorlopig445Aantal2023
Energielabels Onbepaald155Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++2Aantal2023
Energielabels A+++1Aantal2023
Energielabels A++0Aantal2023
Energielabels A+5Aantal2023
Energielabels A240Aantal2023
Energielabels B99Aantal2023
Energielabels C198Aantal2023
Energielabels D86Aantal2023
Energielabels E36Aantal2023
Energielabels F98Aantal2023
Energielabels G170Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal981Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens265Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen335Aantal2022
Huishoudens met kinderen375Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,55Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2021
Percentage werknemers73%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 27%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers1.901Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€37.976Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.904Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen23%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar38%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen26%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen31%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen4,05%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,48%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,5%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€842x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand20Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO50Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW440Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon2.267Aantal2022
Niet-westers totaal85Aantal2022
Marokko10Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname10Aantal2022
Turkije10Aantal2022
Overig niet-westers45Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal10Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven2Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting8Aantal2022
Verkeersovertredingen11Aantal2022
Vernieling6Aantal2022
Overige misdrijven0Aantal2022
Totaal misdrijven37Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,97Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand13,35Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand2,79Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand3,80Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km12Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand13,04Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand2,41Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,82Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km21Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand3,17Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km21Gemiddeld aantal2021
Café afstand2,43Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,93Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,94Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km17Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand5Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km0,99Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km54Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,87Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,93Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,27Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,27Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,66Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand2,54Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand5,04Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,96Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,03Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand7,37Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,01Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,74Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,01Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand5,74Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand8,05Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand17,51Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,15Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand5,05Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand24,82Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand2,70Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km24Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand5,60Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km18Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand13Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand11,89Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand14Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand8Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand14,04Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km41Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1303CodeWP1303
RegionaamLangbroekNaamLangbroek
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.795Aantal hectaren2022
Oppervlakte land1.786Aantal hectaren2022
Oppervlakte water9Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid96Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal1.090Aantal2023
Adressen met postcode1.090Aantal2023
Adressen met woonfunctie974Aantal2023
Panden1.009Aantal2023
Percelen879Aantal2023
Panden voor 17007Aantal2023
Panden 1700 tot 1900116Aantal2023
Panden 1900 tot 192542Aantal2023
Panden 1925 tot 195099Aantal2023
Panden 1950 tot 1970224Aantal2023
Panden 1970 tot 1980172Aantal2023
Panden 1980 tot 199079Aantal2023
Panden 1990 tot 200066Aantal2023
Panden 2000 tot 201077Aantal2023
Panden 2010 tot 2020194Aantal2023
Panden 2020 en later14Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade14Aantal2021
Verkeersongevallen totaal15Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.366Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine1.101Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof265Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,44Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen125Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad969Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€438.909Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning91%Percentage2022
Percentage meergezinswoning9%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen74%Percentage2022
Huurwoningen totaal26%Percentage2022
In bezit woningcorporatie17%Percentage2022
In bezit overige verhuurders10%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200074%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200026%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 april 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!