Statistieken woonplaats Langeweg

Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Langeweg telt 900 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Langeweg.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Langeweg:

JaarAantal inwoners de woonplaats Langeweg% verschil
20239002,74%
20228762,94%
2021851-1,62%
2020865-0,57%
2019870-2,25%
20188901,14%
20178801,73%
2016865-2,70%
20158891,14%
20148791,03%
2013870geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Langeweg is met 30 inwoners toegenomen van 870 inwoners in 2013 tot 900 inwoners in 2023 (dat is een groei van 3,45%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 3 inwoners (0,36%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Moerdijk.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Langeweg:

In 2013 waren er 870 inwoners in de woonplaats Langeweg. In 2021 is het aantal gedaald tot 851 inwoners. Dit is een daling van 19 (-2,18%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2020) is het verschil -14 (-1,62%). Het aantal van 851 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 900 inwoners. De stijging ten opzichte van 2021 is 49 (5,8%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 24 (2,74%). Het aantal van 900 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Langeweg

Woonplaats Langeweg heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.033 hectare, waarvan 1.014 land en 18 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Langeweg telt 399 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 37 adressen per km2. Er wonen 387 huishoudens en er zijn in totaal 362 woningen. De woonplaats telt 552 auto's en 151 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Langeweg ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Langeweg is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Langeweg zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Langeweg valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 5 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Langeweg zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Langeweg zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Langeweg
Kaart van de woonplaats Langeweg. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Langeweg binnen de gemeente Moerdijk.

Woningkenmerken
Er zijn 362 woningen in de woonplaats Langeweg.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Moerdijk in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Langeweg was €381.484 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Langeweg.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Langeweg:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Langeweg% verschil
2023€381.48419%
2022€321.7595,3%
2021€305.6494,54%
2020€292.3833,12%
2019€283.52810%
2018€257.4785,2%
2017€244.8072,56%
2016€238.6910,00%
2015€238.681-6,2%
2014€254.588-3,07%
2013€262.638geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Langeweg is met €118.846 gegroeid van €262.638 in 2013 tot €381.484 in 2023 (dat is een toename van 45%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €11.884 (4,0%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Moerdijk.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Moerdijk.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Langeweg is €381.485, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 18% en er zijn 362 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Moerdijk (geel), 10 woonplaatsen (groen), 11 wijken (oranje) en 35 buurten (blauw). De woonplaats Langeweg wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Langeweg: er zijn 180 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Langeweg.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 399 totaal in de woonplaats Langeweg

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De woonplaats Langeweg telt in totaal 399 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 71% van de adressen in woonplaats Langeweg ligt binnen de bebouwde kom en 29% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Moerdijk
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Langeweg. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Langeweg. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Langeweg

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Langeweg. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Langeweg


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Moerdijk bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Langeweg


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Langeweg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Langeweg per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Langeweg:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20238056045
20228064130
20217764432
20208003828
20198004030
20188243828
20178203426
20168103124
20158253728
20148273023
20138123425

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Langeweg als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europese landen: 6,6% en herkomst uit landen buiten Europa: 4,95% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 93%, herkomst uit Europa: 3,90% en herkomst van buiten Europa: 2,87%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Moerdijk naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Langeweg
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Langeweg in 2022 zijn Westers (45 inwoners) en Overig (20 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Langeweg: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Langeweg.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Langeweg. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Moerdijk:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Moerdijk. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Langeweg zijn C (84 adressen) en G (70 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Langeweg. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Langeweg: 84 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Moerdijk bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 47 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Langeweg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Langeweg. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Langeweg vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Ons Stedeke in Langeweg

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Ons Stedeke in Langeweg is uitgebracht. Stembureau Ons Stedeke in Langeweg was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Langeweg. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Moerdijk.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Ons Stedeke in Langeweg bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 19 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de woonplaats Langeweg stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 40 stembureaus in de gemeente Moerdijk en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Moerdijk. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Moerdijk.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.719)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Langeweg.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Langeweg was in 2021 €30.719.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (151 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Langeweg (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Langeweg zijn in totaal 151 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 151 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 160 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Langeweg. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Langeweg
Er zijn 12 elektrische auto’s in februari 2024 in de woonplaats Langeweg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Langeweg op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 12 elektrische auto’s in de woonplaats Langeweg. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Langeweg die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 598 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Langeweg in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Langeweg geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 983 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Langeweg (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 548 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Langeweg in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Langeweg geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Langeweg. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 32 misdrijven in de woonplaats Langeweg geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Langeweg, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Langeweg zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 383 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 25 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Langeweg 32 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Langeweg in 2022 zijn Horizontale fraude (8 delicten) en Ongevallen (weg) (5 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Langeweg.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 is er één misdrijf in de woonplaats Langeweg geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Langeweg met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Langeweg over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Moerdijk.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 11,10 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2022 in de woonplaats Langeweg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Langeweg.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Langeweg. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Langeweg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Langeweg.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Langeweg genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 3 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Langeweg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Langeweg.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Langeweg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal151Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij35Aantal2022
B-F Nijverheid en energie30Aantal2022
G+I Handel en horeca15Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening25Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg15Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten15Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners901Aantal2023
Mannen469Aantal2023
Vrouwen433Aantal2023
0 tot 15 jaar111Aantal2023
15 tot 25 jaar120Aantal2023
25 tot 45 jaar197Aantal2023
45 tot 65 jaar306Aantal2023
65 jaar of ouder161Aantal2023
Ongehuwd428Aantal2023
Gehuwd363Aantal2023
Gescheiden65Aantal2023
Verweduwd40Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief3Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid88Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag162Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar372Aantal2021
Opleidingsniveau hoog161Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura15Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten36Aantal2022
WMO cliënten relatief55Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.616Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.860Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.210Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.820Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.520Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.993Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.164Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.819Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.340Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement490Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning850Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.050Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.342Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.458Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.197Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.403Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief179Aantal2023
Energielabels Voorlopig155Aantal2023
Energielabels Onbepaald59Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++0Aantal2023
Energielabels A++1Aantal2023
Energielabels A+2Aantal2023
Energielabels A28Aantal2023
Energielabels B51Aantal2023
Energielabels C84Aantal2023
Energielabels D42Aantal2023
Energielabels E12Aantal2023
Energielabels F43Aantal2023
Energielabels G71Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal387Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens126Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen131Aantal2023
Huishoudens met kinderen141Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,31Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie74%Percentage2021
Percentage werknemers77%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 23%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers701Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.883Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.719Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar33%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen31%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen21%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,99%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,69%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,9%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€164x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand10Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO41Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW141Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland805Aantal2023
Herkomst Europa60Aantal2023
Herkomst buiten Europa45Aantal2023
Geboren in Nederland800Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa15Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa20Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa40Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa16Aantal2023
Autochtoon806Aantal2022
Westers totaal45Aantal2022
Niet-westers totaal25Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers20Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal5Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven1Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting8Aantal2022
Verkeersovertredingen10Aantal2022
Vernieling3Aantal2022
Overige misdrijven5Aantal2022
Totaal misdrijven32Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand4,05Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand11,56Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand4,43Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand11,46Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand15,41Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand4,39Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand4,25Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,49Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Café afstand4,11Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,63Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,85Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km44Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand4,67Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand4,67Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,68Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,89Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,89Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,89Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand1,82Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand3,77Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,56Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,83Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,43Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand8,63Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,43Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,75Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,78Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand4,53Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,64Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand4,84Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand5,69Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand4,35Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand13,52Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand4,39Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand5,41Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand12,09Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand10,52Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand11,74Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand14Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand11,84Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand12Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand8Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand10,35Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km44Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand5Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1326CodeWP1326
RegionaamLangewegNaamLangeweg
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.033Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.014Aantal hectaren2023
Oppervlakte water18Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid37Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal399Aantal2023
Adressen met postcode393Aantal2023
Adressen met woonfunctie363Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom284Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom115Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom271Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom92Aantal2023
Percelen336Aantal2023
Panden379Aantal2023
Adressen met panden386Aantal2023
Panden voor 17002Aantal2023
Panden 1700 tot 190027Aantal2023
Panden 1900 tot 192551Aantal2023
Panden 1925 tot 195049Aantal2023
Panden 1950 tot 197094Aantal2023
Panden 1970 tot 198049Aantal2023
Panden 1980 tot 199045Aantal2023
Panden 1990 tot 200045Aantal2023
Panden 2000 tot 201012Aantal2023
Panden 2010 tot 20205Aantal2023
Panden 2020 en later7Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade4Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade43Aantal2022
Verkeersongevallen totaal47Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal552Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine431Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof120Aantal2023
Personenauto's per huishouden1,37Aantal2023
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen80Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad362Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€381.484Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning95%Percentage2023
Percentage meergezinswoning5%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen75%Percentage2023
Huurwoningen totaal25%Percentage2023
In bezit woningcorporatie15%Percentage2023
In bezit overige verhuurders11%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200094%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20006%Percentage2023
Appartement13Aantal2023
Tussen of geschakelde woning44Aantal2023
Hoekwoning35Aantal2023
Tweeonder1kap91Aantal2023
Vrijstaande woning180Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend3Aantal2023
Woningtype n.v.t.36Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!