Statistieken woonplaats Lisse

Aantal inwoners per jaar
(stijging van 7,7% naar 23.390 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Lisse. Gegevens voor de jaren 1995 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de woonplaats Lisse is met 1.666 personen gestegen van 21.724 in 1995 tot 23.390 in 2023 (dat is 7,7%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Lisse

Woonplaats Lisse heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.605 hectare, waarvan 1.570 land en 36 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Lisse telt 12.689 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.663 adressen per km2. Er wonen 10.607 huishoudens en er zijn in totaal 10.430 woningen. De woonplaats telt 11.980 auto's en 2.880 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Lisse ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Lisse is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Lisse zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. Gemeente Lisse bestaat uit 1 woonplaats, de cijfers voor de gemeente en voor woonplaats Lisse zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Lisse zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Lisse
Kaart van de woonplaats Lisse. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats (en gemeente) Lisse binnen de provincie Zuid-Holland.

Woningkenmerken
Er zijn 10.430 woningen in de woonplaats Lisse.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Lisse in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote toename van 62% naar €357.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Lisse. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Lisse, 2005 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Lisse is met €136.000 toegenomen van €221.000 in 2005 tot €357.000 in 2022 (dat is 62%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Lisse.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 12.689 totaal in de woonplaats Lisse

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De woonplaats Lisse telt in totaal 12.689 adressen, met 12.666 verblijfsobjecten, 11 standplaatsen en 12 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Lisse. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Lisse. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Lisse

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Lisse. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Lisse


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Lisse bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Lisse


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Lisse. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Lisse, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Lisse is met 19.608 personen in 2022 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 1996.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Lisse naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Lisse
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Lisse in 2022 zijn Westers (2.087 inwoners) en Overig (955 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Lisse: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Lisse.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Lisse. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Lisse:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Lisse. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Lisse zijn C (3.834 adressen) en A (2.652 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Lisse. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Lisse: 3.834 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Lisse bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Lisse

Er zijn voor de woonplaats Lisse geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Lisse vallen.

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Lisse

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Lisse is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 11 stembureaus in de woonplaats Lisse. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Lisse als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 11 stembureaus in de woonplaats Lisse.

Bekijk de uitslagen van heel veel andere verkiezingen op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Lisse. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Lisse.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Lisse.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Lisse was in 2021 €29.900.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (2.880 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Lisse (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Lisse zijn in totaal 2.880 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 2.880 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 2.885 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Lisse. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Lisse
Er zijn 351 elektrische auto’s in september 2023 in de woonplaats Lisse.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Lisse op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 351 elektrische auto’s in de woonplaats Lisse. Dit is het totaal aantal in september 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Lisse die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 13.325 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Lisse in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Lisse geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 17.193 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Lisse (in september 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 12.298 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Lisse in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Lisse geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Lisse. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 727 misdrijven in de woonplaats Lisse geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Lisse, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2022 tot en met augustus 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Lisse zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 9.385 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Lisse 727 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Lisse in 2022 zijn Horizontale fraude (110 delicten) en Ongevallen (weg) (98 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Lisse.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In augustus 2023 zijn er 52 misdrijven in de woonplaats Lisse geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Lisse met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Lisse over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Lisse.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 11,50 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Lisse.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Lisse.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Lisse. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de woonplaats Lisse.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Lisse.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Lisse genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de woonplaats Lisse.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Lisse.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Lisse voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.880Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij70Aantal2022
B-F Nijverheid en energie365Aantal2022
G+I Handel en horeca595Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie155Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed305Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening705Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg380Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten310Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners23.390Aantal2023
Mannen11.509Aantal2023
Vrouwen11.881Aantal2023
0 tot 15 jaar3.547Aantal2023
15 tot 25 jaar2.553Aantal2023
25 tot 45 jaar5.210Aantal2023
45 tot 65 jaar6.545Aantal2023
65 jaar of ouder5.535Aantal2023
Ongehuwd10.359Aantal2023
Gehuwd9.868Aantal2023
Gescheiden1.812Aantal2023
Verweduwd1.351Aantal2023
Westers totaal2.087Aantal2022
Geboorte totaal229Aantal2021
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal212Aantal2021
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid1.490Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag4.380Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar7.620Aantal2021
Opleidingsniveau hoog5.010Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura720Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg13%Percentage2021
WMO cliënten1.470Aantal2021
WMO cliënten relatief64Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.840Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.010Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.960Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.120Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.710Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.660Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.010Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.310Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.230Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement800Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.180Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.440Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.820Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.520Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning930Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.390Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief6.766Aantal2023
Energielabels Voorlopig4.433Aantal2023
Energielabels Onbepaald752Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++296Aantal2023
Energielabels A+++86Aantal2023
Energielabels A++18Aantal2023
Energielabels A+56Aantal2023
Energielabels A2.652Aantal2023
Energielabels B1.589Aantal2023
Energielabels C3.834Aantal2023
Energielabels D809Aantal2023
Energielabels E536Aantal2023
Energielabels F644Aantal2023
Energielabels G679Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal10.607Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens3.679Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen3.360Aantal2023
Huishoudens met kinderen3.568Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2021
Percentage werknemers85%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 15%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers18.900Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.100Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.900Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar35%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen34%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen23%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen3,90%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,90%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,3%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,6%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€153x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand250Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO660Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW210Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW5.000Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon19.608Aantal2022
Niet-westers totaal1.320Aantal2022
Marokko92Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba67Aantal2022
Suriname126Aantal2022
Turkije80Aantal2022
Overig niet-westers955Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal269Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven76Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting133Aantal2022
Verkeersovertredingen149Aantal2022
Vernieling74Aantal2022
Overige misdrijven12Aantal2022
Totaal misdrijven727Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand8,40Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand12,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km40Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km27Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km27Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km45Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km4,30Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km125Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,70Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand9,10Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand4,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand6,10Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand14,10Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand14,60Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km31Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km14Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand13Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km71Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1466CodeWP1466
RegionaamLisseNaamLisse
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.605Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.570Aantal hectaren2023
Oppervlakte water36Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.663Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal12.689Aantal2023
Adressen met postcode11.951Aantal2023
Adressen met woonfunctie10.808Aantal2023
Panden9.031Aantal2023
Percelen7.307Aantal2023
Panden voor 170023Aantal2023
Panden 1700 tot 1900159Aantal2023
Panden 1900 tot 1925593Aantal2023
Panden 1925 tot 1950925Aantal2023
Panden 1950 tot 19702.613Aantal2023
Panden 1970 tot 19801.931Aantal2023
Panden 1980 tot 19901.885Aantal2023
Panden 1990 tot 20001.255Aantal2023
Panden 2000 tot 20101.117Aantal2023
Panden 2010 tot 20201.094Aantal2023
Panden 2020 en later309Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade38Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade72Aantal2021
Verkeersongevallen totaal110Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal11.980Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine10.365Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof1.615Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte763Aantal2022
Motorfietsen1.035Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad10.430Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€357.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning69%Percentage2022
Percentage meergezinswoning31%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen64%Percentage2022
Huurwoningen totaal36%Percentage2022
In bezit woningcorporatie27%Percentage2022
In bezit overige verhuurders9%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200083%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200017%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 25 augustus 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!