Statistieken woonplaats Lochem

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Lochem. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Lochem. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Lochem telt 13.880 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Lochem.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Lochem:

JaarAantal inwoners de woonplaats Lochem% verschil
202313.8801,46%
202213.6800,96%
202113.550-0,07%
202013.560-0,07%
201913.570-0,18%
201813.595-0,91%
201713.7200,18%
201613.695-0,25%
201513.730-0,36%
201413.780-0,40%
201313.835geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Lochem is met 45 personen gestegen van 13.835 personen in 2013 tot 13.880 personen in 2023 (dat is een stijging van 0,33%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 4 personen (0,03%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Lochem.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Lochem:

In 2013 telde de woonplaats Lochem 13.835 inwoners. In 2021 is het aantal gedaald tot 13.550 personen. Dit is een daling van 285 (-2,06%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2020) is het verschil -10 (-0,07%). Het aantal van 13.550 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 13.880 personen. De stijging ten opzichte van 2021 is 330 (2,44%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 200 (1,46%). Het aantal van 13.880 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Lochem

Woonplaats Lochem heeft afgerond een totale oppervlakte van 4.938 hectare, waarvan 4.851 land en 87 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Lochem telt 8.421 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 281 adressen per km2. Er wonen 6.350 huishoudens en er zijn in totaal 6.480 woningen. De woonplaats telt 7.515 auto's en 1.805 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Lochem ligt in de gemeente Lochem.

De brondata voor woonplaats Lochem is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Lochem zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Lochem valt samen met 2 wijken. Dit zijn: wijk Lochem kern en wijk Lochem buitengebied. De cijfers voor de woonplaats Lochem zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Lochem zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Lochem. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Lochem
Kaart van de woonplaats Lochem. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Lochem binnen de gemeente Lochem.

Woningkenmerken
Er zijn 6.480 woningen in de woonplaats Lochem.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Lochem in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Lochem was €380.172 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Lochem.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Lochem:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Lochem% verschil
2023€380.17222%
2022€311.1119,1%
2021€285.0754,12%
2020€273.7974,87%
2019€261.0758,2%
2018€241.3243,29%
2017€233.6341,48%
2016€230.222-1,23%
2015€233.086-3,99%
2014€242.781-4,90%
2013€255.291geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Lochem is met €124.881 toegenomen van €255.291 in 2013 tot €380.172 in 2023 (dat is een groei van 49%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €12.488 (4,32%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Lochem.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Lochem.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Lochem is €380.172, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 30% en er zijn 6.480 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Lochem (geel), 9 woonplaatsen (groen), 6 wijken (oranje) en 36 buurten (blauw). De woonplaats Lochem wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Lochem: er zijn 1.722 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Lochem.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 8.421 totaal in de woonplaats Lochem

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Lochem telt in totaal 8.421 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 84% van de adressen in woonplaats Lochem ligt binnen de bebouwde kom en 16% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Lochem
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Lochem zijn er 6.634 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Lochem.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.335 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Lochem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Lochem. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Lochem

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Lochem. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Lochem


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Lochem bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Lochem


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Lochem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Lochem per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Lochem:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202311.5607351.590
202211.6856311.364
202111.6006161.334
202011.6156151.330
201911.6755991.296
201811.7055971.293
201711.7956091.316
201611.7906021.303
201511.8605911.279
201411.9535781.249
201311.9895841.262

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Lochem als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europese landen: 5,3% en herkomst uit landen buiten Europa: 11% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 87%, herkomst uit Europa: 4,22% en herkomst van buiten Europa: 9,1%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Lochem naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Lochem
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Lochem in 2022 zijn Westers (870 inwoners) en Overig (505 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Lochem: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Lochem.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Lochem. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Lochem:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Lochem. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Lochem zijn C (1.973 adressen) en A (1.694 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Lochem. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Lochem: 1.973 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Lochem bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 54 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Lochem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Lochem. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Lochem vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Lochem

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 8 stembureaus in de woonplaats Lochem. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 8 stembureaus in de woonplaats Lochem. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Lochem.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 8 stembureaus in de woonplaats Lochem.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 62 stembureaus in de gemeente Lochem en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Lochem. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Lochem.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.546)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Lochem.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Lochem was in 2022 €27.546.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (1.805 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Lochem (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Lochem zijn in totaal 1.805 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Lochem. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Lochem
Er zijn 274 elektrische auto’s in juni 2024 in de woonplaats Lochem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Lochem op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 274 elektrische auto’s in de woonplaats Lochem. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Lochem die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 7.499 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Lochem in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Lochem geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 10.729 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Lochem (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 7.825 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Lochem in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Lochem geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Lochem. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 376 misdrijven in de woonplaats Lochem geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Lochem, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Lochem zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 5.335 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Lochem 376 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Lochem in 2023 zijn Horizontale fraude (71 delicten) en Ongevallen (weg) (59 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Lochem.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 30 misdrijven in de woonplaats Lochem geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Lochem met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Lochem over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Lochem.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 9,94 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Lochem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Lochem.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Lochem. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Lochem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Lochem.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Lochem genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 14 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Lochem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Lochem.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Lochem voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.805Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij90Aantal2023
B-F Nijverheid en energie175Aantal2023
G+I Handel en horeca305Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie95Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed165Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening445Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg330Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten200Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners13.880Aantal2023
Mannen6.775Aantal2023
Vrouwen7.110Aantal2023
0 tot 15 jaar1.895Aantal2023
15 tot 25 jaar1.425Aantal2023
25 tot 45 jaar2.565Aantal2023
45 tot 65 jaar3.875Aantal2023
65 jaar of ouder4.115Aantal2023
Ongehuwd5.850Aantal2023
Gehuwd5.950Aantal2023
Gescheiden1.080Aantal2023
Verweduwd1.005Aantal2023
Geboorte totaal90Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal200Aantal2022
Sterfte relatief14Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid286Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag2.360Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar4.290Aantal2022
Opleidingsniveau hoog3.340Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura295Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,8%Percentage2022
WMO cliënten1.070Aantal2022
WMO cliënten relatief79Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.736Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.937Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.242Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.242Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.959Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.831Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.977Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.133Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.210Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement800Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning969Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.098Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.300Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.771Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning955Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.350Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel1.394Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel2.774Aantal2024
Adressen met definitief energielabel4.253Aantal2024
Energielabels A+++++3Aantal2024
Energielabels A++++1Aantal2024
Energielabels A+++55Aantal2024
Energielabels A++21Aantal2024
Energielabels A+73Aantal2024
Energielabels A1.694Aantal2024
Energielabels B1.291Aantal2024
Energielabels C1.973Aantal2024
Energielabels D619Aantal2024
Energielabels E268Aantal2024
Energielabels F294Aantal2024
Energielabels G735Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal6.350Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens2.230Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen2.205Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.910Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,13Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie62%Percentage2022
Percentage werknemers81%Percentage2022
Percentage zelfstandigen19%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers11.200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.603Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.546Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen35%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen19%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,20%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,62%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,4%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum10%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€221x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand220Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO530Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW80Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW3.780Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland11.560Aantal2023
Herkomst buiten Nederland2.325Aantal2023
Herkomst Europa735Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.590Aantal2023
Geboren in Nederland11.560Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa345Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa720Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa390Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa865Aantal2023
Autochtoon11.685Aantal2022
Westers totaal870Aantal2022
Niet-westers totaal1.125Aantal2022
Marokko230Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba30Aantal2022
Suriname40Aantal2022
Turkije325Aantal2022
Overig niet-westers505Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal138Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven20Aantal2023
Milieu overtredingen2Aantal2023
Oplichting87Aantal2023
Verkeersovertredingen79Aantal2023
Vernieling30Aantal2023
Overige misdrijven20Aantal2023
Totaal misdrijven376Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,09Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand15,87Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,29Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,67Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand15,87Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,89Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,78Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,39Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,29Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,99Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,79Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km8,40Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km34Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,86Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,88Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,82Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,26Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,26Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,26Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,76Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,98Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,68Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,69Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,96Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,73Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,65Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,99Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,99Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,78Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,17Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,78Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,39Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,34Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand16,07Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,39Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,26Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand20,62Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand6,82Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,29Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand23Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand15,77Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand16,07Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km32Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1343Code2024
RegionaamLochemNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal4.938Aantal hectaren2023
Oppervlakte land4.851Aantal hectaren2023
Oppervlakte water87Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid281Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal8.421Aantal2024
Adressen met postcode8.420Aantal2024
Adressen met woonfunctie6.634Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie73Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie150Aantal2024
Adressen met industriefunctie364Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie134Aantal2024
Adressen met logiesfunctie798Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie16Aantal2024
Adressen met sportfunctie13Aantal2024
Adressen met winkelfunctie185Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie320Aantal2024
Verblijfsobjecten8.421Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres6.792Aantal2024
Adressen met pand8.418Aantal2024
Percelen met adres5.587Aantal2024
Adressen met perceel8.421Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom7.064Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom1.357Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom6.148Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom486Aantal2024
Panden met adres voor 170017Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900215Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925542Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950451Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.335Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801.215Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990839Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000916Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010660Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020371Aantal2024
Panden met adres 2020 en later231Aantal2024
Adressen met pand voor 170034Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900289Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925633Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950500Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.406Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.349Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901.131Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001.237Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101.022Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020501Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later316Aantal2024
Postcodegebied7241AA-7242MXNaam2024
Meest voorkomende postcode7241Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode68%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade10Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade43Aantal2022
Verkeersongevallen totaal54Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal7.515Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine5.920Aantal2023
Personenautos - overige brandstof1.600Aantal2023
Personenautos per huishouden1,18Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte155Aantal2023
Motorfietsen760Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad6.480Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€380.172Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning78%Percentage2023
Percentage meergezinswoning22%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen65%Percentage2023
Huurwoningen totaal35%Percentage2023
In bezit woningcorporatie22%Percentage2023
In bezit overige verhuurders13%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200083%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200017%Percentage2023
Appartement1.444Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.722Aantal2024
Hoekwoning1.153Aantal2024
Tweeonder1kap961Aantal2024
Vrijstaande woning1.354Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.787Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!