Statistieken woonplaats Mariahout

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Mariahout. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Mariahout. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Mariahout telt 2.050 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Mariahout.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Mariahout:

JaarAantal inwoners de woonplaats Mariahout% verschil
20232.0501,23%
20222.0250,25%
20212.020-0,25%
20202.0252,53%
20191.9750,77%
20181.9601,55%
20171.9300,78%
20161.9150,52%
20151.9050,53%
20141.8950%
20131.895geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Mariahout is met 155 inwoners gestegen van 1.895 inwoners in 2013 tot 2.050 inwoners in 2023 (dat is een stijging van 8,2%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 16 inwoners (0,79%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Laarbeek.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Mariahout:

In 2013 waren er 1.895 inwoners in de woonplaats Mariahout. Het aantal inwoners blijft 1.895 tot en met 2014. In 2023 is het aantal gestegen tot 2.050 inwoners. De stijging ten opzichte van 2014 is 155 (8,2%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 25 (1,23%). Het aantal van 2.050 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Mariahout

Woonplaats Mariahout heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.406 hectare, waarvan 1.404 land en 2 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Mariahout telt 863 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 148 adressen per km2. Er wonen 775 huishoudens en er zijn in totaal 764 woningen. De woonplaats telt 1.155 auto's en 295 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Mariahout ligt in de gemeente Laarbeek.

De brondata voor woonplaats Mariahout is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Mariahout zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Mariahout valt precies samen met de wijk Mariahout. De data voor de wijk Mariahout en voor woonplaats Mariahout zijn daarom hetzelfde.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Mariahout zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Laarbeek. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Mariahout
Kaart van de woonplaats Mariahout. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Mariahout binnen de gemeente Laarbeek.

Woningkenmerken
Er zijn 764 woningen in de woonplaats Mariahout.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Laarbeek in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Mariahout was €479.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Mariahout.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Mariahout:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Mariahout% verschil
2023€479.00015%
2022€418.00011%
2021€378.0001,61%
2020€372.0006,6%
2019€349.00012%
2018€311.0004,01%
2017€299.0000,34%
2016€298.000-0,33%
2015€299.000-5,4%
2014€316.000-4,24%
2013€330.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Mariahout is met €149.000 toegenomen van €330.000 in 2013 tot €479.000 in 2023 (dat is een toename van 45%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €14.900 (4,0%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Laarbeek.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Laarbeek.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Mariahout is €479.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 22% en er zijn 764 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Laarbeek (geel), 3 woonplaatsen (groen), 4 wijken (oranje) en 13 buurten (blauw). De woonplaats Mariahout wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Mariahout: er zijn 445 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Mariahout.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 863 totaal in de woonplaats Mariahout

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Mariahout telt in totaal 863 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 67% van de adressen in woonplaats Mariahout ligt binnen de bebouwde kom en 33% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Laarbeek
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Mariahout zijn er 795 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Mariahout.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 190 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Mariahout.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Mariahout. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Mariahout

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Mariahout. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Mariahout


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Laarbeek bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Mariahout


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Mariahout.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Mariahout per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Mariahout:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.9555540
20221.9404936
20211.9454332
20201.9454634
20191.9004332
20181.8804634
20171.8604129
20161.8354634
20151.8254634
20141.8194432
20131.8383324

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Mariahout als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 95%, herkomst uit Europese landen: 2,68% en herkomst uit landen buiten Europa: 1,95% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 97%, herkomst uit Europa: 1,74% en herkomst van buiten Europa: 1,27%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Laarbeek naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Mariahout
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Mariahout in 2022 zijn Westers (70 inwoners) en Antillen (5 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Mariahout: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Mariahout.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Mariahout. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Laarbeek:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Laarbeek. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Mariahout zijn A (154 adressen) en C (143 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Mariahout. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Mariahout: 154 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Laarbeek bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 7 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Mariahout.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Mariahout. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Mariahout vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Buurthuis in Mariahout

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Buurthuis in Mariahout is uitgebracht. Stembureau Buurthuis in Mariahout was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Mariahout. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Laarbeek.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Buurthuis in Mariahout bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 21 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de woonplaats Mariahout stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 20 stembureaus in de gemeente Laarbeek en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Laarbeek. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Laarbeek.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Mariahout.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Mariahout was in 2021 €27.500.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (295 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Mariahout (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Mariahout zijn in totaal 295 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Mariahout. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Mariahout
Er zijn 35 elektrische auto’s in mei 2024 in de woonplaats Mariahout.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Mariahout op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 35 elektrische auto’s in de woonplaats Mariahout. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Mariahout die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.369 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Mariahout in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Mariahout geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.104 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Mariahout (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.193 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Mariahout in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Mariahout geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Mariahout. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 52 misdrijven in de woonplaats Mariahout geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Mariahout, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Mariahout zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 591 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 34 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Mariahout 52 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Mariahout in 2023 zijn Horizontale fraude (11 delicten) en Overige vermogensdelicten (5 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Mariahout.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 3 misdrijven in de woonplaats Mariahout geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Mariahout met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Mariahout over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Laarbeek.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 9,76 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Mariahout.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Mariahout.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Mariahout. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Mariahout.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Mariahout.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Mariahout genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 16 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Mariahout.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Mariahout.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Mariahout voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal295Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij45Aantal2023
B-F Nijverheid en energie75Aantal2023
G+I Handel en horeca45Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening45Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg30Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten25Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.050Aantal2023
Mannen1.035Aantal2023
Vrouwen1.020Aantal2023
0 tot 15 jaar305Aantal2023
15 tot 25 jaar285Aantal2023
25 tot 45 jaar405Aantal2023
45 tot 65 jaar605Aantal2023
65 jaar of ouder450Aantal2023
Ongehuwd910Aantal2023
Gehuwd915Aantal2023
Gescheiden90Aantal2023
Verweduwd135Aantal2023
Geboorte totaal25Aantal2022
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal30Aantal2022
Sterfte relatief16Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid146Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag490Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar670Aantal2022
Opleidingsniveau hoog340Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura40Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg7,6%Percentage2022
WMO cliënten85Aantal2022
WMO cliënten relatief42Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.700Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement3.720Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.970Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.710Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.190Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.180Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.010Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.820Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.420Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.560Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning950Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning890Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.260Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.640Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.150Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.470Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel132Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel426Aantal2024
Adressen met definitief energielabel305Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++2Aantal2024
Energielabels A+++12Aantal2024
Energielabels A++2Aantal2024
Energielabels A+9Aantal2024
Energielabels A154Aantal2024
Energielabels B110Aantal2024
Energielabels C143Aantal2024
Energielabels D126Aantal2024
Energielabels E15Aantal2024
Energielabels F81Aantal2024
Energielabels G77Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal775Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens185Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen255Aantal2023
Huishoudens met kinderen335Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,60Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2022
Percentage werknemers77%Percentage2022
Percentage zelfstandigen23%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.600Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.100Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.500Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar36%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen24%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen31%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,60%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,90%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,20%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum5,4%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€411x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO50Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW420Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.955Aantal2023
Herkomst buiten Nederland95Aantal2023
Herkomst Europa55Aantal2023
Herkomst buiten Europa40Aantal2023
Geboren in Nederland1.960Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa30Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa25Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa25Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa20Aantal2023
Autochtoon1.940Aantal2022
Westers totaal70Aantal2022
Niet-westers totaal15Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers5Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal20Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven8Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting14Aantal2023
Verkeersovertredingen6Aantal2023
Vernieling2Aantal2023
Overige misdrijven2Aantal2023
Totaal misdrijven52Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand10,00Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand9,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand10,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km21Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand8Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km49Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand10,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand7,20Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand5,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand5,30Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand5,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand11,70Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand11,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand19,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand9,00Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand10,40Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand16Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand10,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand9Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand10,50Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km43Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1448Code2024
RegionaamMariahoutNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal1.406Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.404Aantal hectaren2023
Oppervlakte water2Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid148Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal863Aantal2024
Adressen met postcode856Aantal2024
Adressen met woonfunctie795Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie3Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie5Aantal2024
Adressen met industriefunctie24Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie80Aantal2024
Adressen met logiesfunctie2Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie3Aantal2024
Adressen met sportfunctie3Aantal2024
Adressen met winkelfunctie15Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie26Aantal2024
Verblijfsobjecten863Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres849Aantal2024
Adressen met pand863Aantal2024
Percelen met adres794Aantal2024
Adressen met perceel863Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom581Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom282Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom540Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom255Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19008Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192519Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195077Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970190Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980171Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199096Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200086Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201080Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202089Aantal2024
Panden met adres 2020 en later33Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19008Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192519Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195082Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970191Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980178Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199096Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200086Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201080Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202090Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later33Aantal2024
Postcodegebied5738AA-5738RWNaam2024
Meest voorkomende postcode5738Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade3Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade4Aantal2022
Verkeersongevallen totaal7Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.155Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine925Aantal2023
Personenautos - overige brandstof230Aantal2023
Personenautos per huishouden1,49Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte82Aantal2023
Motorfietsen125Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad764Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€479.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning97%Percentage2023
Percentage meergezinswoning3%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen84%Percentage2023
Huurwoningen totaal16%Percentage2023
In bezit woningcorporatie7%Percentage2023
In bezit overige verhuurders9%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200077%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200023%Percentage2023
Appartement18Aantal2024
Tussen of geschakelde woning81Aantal2024
Hoekwoning58Aantal2024
Tweeonder1kap193Aantal2024
Vrijstaande woning445Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.68Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!