Statistieken woonplaats Nijmegen

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Nijmegen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Nijmegen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Nijmegen telt 158.905 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Nijmegen.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Nijmegen:

JaarAantal inwoners de woonplaats Nijmegen% verschil
2023158.9051,35%
2022156.7950,18%
2021156.510-0,70%
2020157.6100,09%
2019157.4700,00%
2018157.4650,44%
2017156.7800,09%
2016156.6450,33%
2015156.1251,06%
2014154.4900,78%
2013153.300geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Nijmegen is met 5.605 inwoners gestegen van 153.300 inwoners in 2013 tot 158.905 inwoners in 2023 (dat is een kleine groei van 3,66%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 560 inwoners (0,36%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Nijmegen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Nijmegen:

In 2013 telde de woonplaats Nijmegen 153.300 inwoners. Het aantal van 153.300 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 158.905 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 5.605 (3,66%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 2.110 (1,35%). Het aantal van 158.905 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Nijmegen

Woonplaats Nijmegen heeft afgerond een totale oppervlakte van 4.416 hectare, waarvan 4.190 land en 226 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Nijmegen telt 94.333 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.372 adressen per km2. Er wonen 90.580 huishoudens en er zijn in totaal 75.889 woningen. De woonplaats telt 61.730 auto's en 19.965 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Nijmegen ligt in de gemeente Nijmegen.

De brondata voor woonplaats Nijmegen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Nijmegen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Nijmegen valt samen met 8 wijken. Dit zijn: wijk Nijmegen-Centrum, wijk Nijmegen-Oost, wijk Nijmegen-Oud-West, wijk Nijmegen-Nieuw-West, wijk Nijmegen-Midden, wijk Nijmegen-Zuid, wijk Dukenburg en wijk Lindenholt. De cijfers voor de woonplaats Nijmegen zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Nijmegen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Nijmegen. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Nijmegen
Kaart van de woonplaats Nijmegen. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Nijmegen binnen de gemeente Nijmegen.

Woningkenmerken
Er zijn 75.889 woningen in de woonplaats Nijmegen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Nijmegen in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Nijmegen was €348.871 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Nijmegen.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Nijmegen:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Nijmegen% verschil
2023€348.87117%
2022€297.65812%
2021€264.9618,4%
2020€244.3186,9%
2019€228.53414%
2018€200.3405,1%
2017€190.6591,76%
2016€187.3572,39%
2015€182.981-3,40%
2014€189.419-5,4%
2013€200.288geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Nijmegen is met €148.583 gegroeid van €200.288 in 2013 tot €348.871 in 2023 (dat is een groei van 74%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €14.858 (5,9%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Nijmegen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Nijmegen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Nijmegen is €348.871, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 18% en er zijn 75.889 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Nijmegen (geel), woonplaats (groen), 9 wijken (oranje) en 41 buurten (blauw). De woonplaats Nijmegen wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de woonplaats Nijmegen: er zijn 40.038 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Nijmegen.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 94.333 totaal in de woonplaats Nijmegen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Nijmegen telt in totaal 94.333 adressen, met 94.197 verblijfsobjecten, 86 standplaatsen en 50 ligplaatsen. 99% van de adressen in woonplaats Nijmegen ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Nijmegen
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Nijmegen zijn er 82.345 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Nijmegen.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 15.579 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Nijmegen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Nijmegen. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Nijmegen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Nijmegen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Nijmegen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Nijmegen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Nijmegen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Nijmegen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Nijmegen per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Nijmegen:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023111.25016.41031.230
2022112.97515.09428.726
2021113.41514.84428.251
2020114.46514.86228.283
2019114.87014.67427.926
2018115.31514.51927.631
2017115.68014.15726.943
2016116.29013.90126.454
2015116.42013.67726.028
2014115.89213.29525.303
2013114.30513.43225.563

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Nijmegen als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 70%, herkomst uit Europese landen: 10% en herkomst uit landen buiten Europa: 20% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 75%, herkomst uit Europa: 8,8% en herkomst van buiten Europa: 17%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Nijmegen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Nijmegen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Nijmegen in 2022 zijn Westers (19.560 inwoners) en Overig (12.045 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Nijmegen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Nijmegen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Nijmegen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Nijmegen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Nijmegen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Nijmegen zijn A (21.833 adressen) en C (20.894 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Nijmegen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Nijmegen: 21.833 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Nijmegen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 1.035 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Nijmegen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Nijmegen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Nijmegen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Nijmegen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 73 stembureaus in de woonplaats Nijmegen. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 73 stembureaus in de woonplaats Nijmegen. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Nijmegen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 73 stembureaus in de woonplaats Nijmegen.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 223 stembureaus in de gemeente Nijmegen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Nijmegen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Nijmegen.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.207)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Nijmegen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Nijmegen was in 2022 €29.207.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (19.965 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Nijmegen (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Nijmegen zijn in totaal 19.965 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 19.965 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 19.970 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Nijmegen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Nijmegen
Er zijn 1.982 elektrische auto’s in mei 2024 in de woonplaats Nijmegen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Nijmegen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 1.982 elektrische auto’s in de woonplaats Nijmegen. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Nijmegen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 67.751 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Nijmegen in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Nijmegen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 88.553 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Nijmegen (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 67.779 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Nijmegen in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Nijmegen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Nijmegen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 11.466 misdrijven in de woonplaats Nijmegen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Nijmegen, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Nijmegen zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 148.411 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 49 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Nijmegen 11.466 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Nijmegen in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (2.245 delicten) en Overige vermogensdelicten (1.177 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Nijmegen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 878 misdrijven in de woonplaats Nijmegen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Nijmegen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Nijmegen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Nijmegen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 38,56 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Nijmegen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Nijmegen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Nijmegen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Nijmegen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Nijmegen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Nijmegen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Nijmegen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Nijmegen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Nijmegen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal19.965Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij45Aantal2023
B-F Nijverheid en energie1.955Aantal2023
G+I Handel en horeca3.065Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie1.500Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed1.095Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening4.750Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg5.045Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten2.515Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners158.905Aantal2023
Mannen76.495Aantal2023
Vrouwen82.395Aantal2023
0 tot 15 jaar18.445Aantal2023
15 tot 25 jaar28.265Aantal2023
25 tot 45 jaar46.795Aantal2023
45 tot 65 jaar36.785Aantal2023
65 jaar of ouder28.615Aantal2023
Ongehuwd98.675Aantal2023
Gehuwd40.960Aantal2023
Gescheiden12.995Aantal2023
Verweduwd6.260Aantal2023
Geboorte totaal1.245Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal1.465Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid3.792Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag26.330Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar44.620Aantal2022
Opleidingsniveau hoog57.020Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura3.080Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8,2%Percentage2022
WMO cliënten11.655Aantal2022
WMO cliënten relatief74Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.294Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.830Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.577Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.759Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.158Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.411Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.012Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.658Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal956Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement721Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.082Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.284Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.501Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.141Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning831Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.115Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming1%Percentage2022
Adressen zonder energielabel12.030Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel22.542Aantal2024
Adressen met definitief energielabel59.761Aantal2024
Energielabels A+++++6Aantal2024
Energielabels A++++16Aantal2024
Energielabels A+++328Aantal2024
Energielabels A++931Aantal2024
Energielabels A+1.325Aantal2024
Energielabels A21.833Aantal2024
Energielabels B10.186Aantal2024
Energielabels C20.894Aantal2024
Energielabels D7.682Aantal2024
Energielabels E6.826Aantal2024
Energielabels F5.559Aantal2024
Energielabels G6.717Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal90.580Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens51.865Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen20.350Aantal2023
Huishoudens met kinderen18.370Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,72Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie61%Percentage2022
Percentage werknemers86%Percentage2022
Percentage zelfstandigen14%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers130.800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.874Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.207Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen45%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar30%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen57%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen12%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen7,2%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum9,7%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum15%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum18%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€25x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand6.540Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO7.520Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW1.280Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW25.660Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland111.250Aantal2023
Herkomst buiten Nederland47.640Aantal2023
Herkomst Europa16.410Aantal2023
Herkomst buiten Europa31.230Aantal2023
Geboren in Nederland111.250Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa6.760Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa13.730Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa9.640Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa17.495Aantal2023
Autochtoon112.975Aantal2022
Westers totaal19.560Aantal2022
Niet-westers totaal24.260Aantal2022
Marokko3.640Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba2.075Aantal2022
Suriname1.440Aantal2022
Turkije5.055Aantal2022
Overig niet-westers12.045Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal6.128Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven1.056Aantal2023
Milieu overtredingen12Aantal2023
Oplichting1.139Aantal2023
Verkeersovertredingen1.411Aantal2023
Vernieling920Aantal2023
Overige misdrijven800Aantal2023
Totaal misdrijven11.466Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,87Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,03Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,87Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,87Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,65Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km31Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,57Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km56Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km99Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,49Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,16Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km46Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km73Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km11Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km71Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km121Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km15Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km96Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km157Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km13,94Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km29Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km51Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,56Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km49Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,59Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km44Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,66Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,27Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km22Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,39Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,51Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,39Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,42Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,73Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,39Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,97Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,97Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,86Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,89Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,14Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,33Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,30Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,77Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,03Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,88Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand3,54Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,65Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,31Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand4,78Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,42Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,64Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,38Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,27Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km32Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3030Code2024
RegionaamNijmegenNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal4.416Aantal hectaren2023
Oppervlakte land4.190Aantal hectaren2023
Oppervlakte water226Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.372Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal94.333Aantal2024
Adressen met postcode94.171Aantal2024
Adressen met woonfunctie82.345Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie918Aantal2024
Adressen met celfunctie4Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie468Aantal2024
Adressen met industriefunctie2.367Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie1.322Aantal2024
Adressen met logiesfunctie117Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie233Aantal2024
Adressen met sportfunctie122Aantal2024
Adressen met winkelfunctie1.915Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie5.481Aantal2024
Verblijfsobjecten94.197Aantal2024
Ligplaatsen50Aantal2024
Standplaatsen86Aantal2024
Panden met adres53.020Aantal2024
Adressen met pand94.082Aantal2024
Percelen met adres39.402Aantal2024
Adressen met perceel94.333Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom93.832Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom501Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom82.282Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom63Aantal2024
Panden met adres voor 170018Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19002.375Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19254.391Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19507.731Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197015.579Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19807.131Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19905.516Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20003.504Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20102.854Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20202.936Aantal2024
Panden met adres 2020 en later985Aantal2024
Adressen met pand voor 170029Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19004.762Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19256.669Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19509.696Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197025.639Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198012.904Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199010.443Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20006.527Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20107.006Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20206.791Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later3.616Aantal2024
Postcodegebied6511AA-6574AVNaam2024
Meest voorkomende postcode6511Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode8%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk3Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade100Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade932Aantal2022
Verkeersongevallen totaal1.035Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal61.730Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine50.540Aantal2023
Personenautos - overige brandstof11.195Aantal2023
Personenautos per huishouden0,68Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.473Aantal2023
Motorfietsen4.140Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad75.889Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€348.871Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning50%Percentage2023
Percentage meergezinswoning50%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen41%Percentage2023
Huurwoningen totaal59%Percentage2023
In bezit woningcorporatie40%Percentage2023
In bezit overige verhuurders18%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200086%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200014%Percentage2023
Appartement40.038Aantal2024
Tussen of geschakelde woning26.933Aantal2024
Hoekwoning10.601Aantal2024
Tweeonder1kap2.872Aantal2024
Vrijstaande woning1.901Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.11.852Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!