Statistieken woonplaats Nuenen

Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Nuenen telt 24.015 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Nuenen.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Nuenen:

JaarAantal inwoners de woonplaats Nuenen% verschil
202324.0150,79%
202223.8260,52%
202123.7021,36%
202023.3830,85%
201923.1860,73%
201823.0190,67%
201722.8660,45%
201622.7630,63%
201522.6200,00%
201422.620-0,11%
201322.6450,43%
201222.5481,38%
201122.2420,13%
201022.213-1,00%
200922.437-0,71%
200822.598-0,41%
200722.692-0,79%
200622.873-1,33%
200523.182-0,79%
200423.367-0,63%
200323.514-0,55%
200223.645-0,14%
200123.679-0,44%
200023.7830,84%
199923.5840,86%
199823.3820,72%
199723.2151,91%
199622.7812,57%
199522.210geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Nuenen is met 1.805 inwoners gestegen van 22.210 inwoners in 1995 tot 24.015 inwoners in 2023 (dat is een stijging van 8,1%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2023 was 64 inwoners (0,28%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Nuenen:

In 1995 waren er 22.210 inwoners in de woonplaats Nuenen. Het aantal van 22.210 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 24.015 inwoners. De stijging ten opzichte van 1995 is 1.805 (8,1%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 189 (0,79%). Het aantal van 24.015 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2023.

Over woonplaats Nuenen

Woonplaats Nuenen heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.394 hectare, waarvan 3.365 land en 30 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Nuenen telt 12.112 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.144 adressen per km2. Er wonen 10.481 huishoudens en er zijn in totaal 10.672 woningen. De woonplaats telt 13.365 auto's en 3.300 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Nuenen ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Nuenen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Nuenen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten bestaat uit 1 woonplaats, de cijfers voor de gemeente en voor woonplaats Nuenen zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Nuenen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Nuenen
Kaart van de woonplaats Nuenen. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats (en gemeente) Nuenen binnen de provincie Noord-Brabant.

Woningkenmerken
Er zijn 10.672 woningen in de woonplaats Nuenen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Nuenen Gerwen en Nederwetten in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Nuenen was €471.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Nuenen.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Nuenen:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Nuenen% verschil
2023€471.00017%
2022€403.0008,9%
2021€370.0005,4%
2020€351.0007,3%
2019€327.0008,3%
2018€302.0004,14%
2017€290.0001,40%
2016€286.000-0,35%
2015€287.000-3,37%
2014€297.000-5,4%
2013€314.000-3,98%
2012€327.000-3,54%
2011€339.000-5,3%
2010€358.000-0,56%
2009€360.0003,45%
2008€348.00010%
2007€316.0006,8%
2006€296.0000,00%
2005€296.00052%
2004€195.0000,00%
2003€195.0000,00%
2002€195.0000,00%
2001€195.00062%
2000€120.0000,00%
1999€120.0000,84%
1998€119.0000,00%
1997€119.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Nuenen is met €352.000 gestegen van €119.000 in 1997 tot €471.000 in 2023 (dat is een toename van 296%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €13.538 (6,4%).

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Nuenen is €471.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 26% en er zijn 10.672 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Nuenen Gerwen en Nederwetten (geel), 3 wijken (oranje) en 10 buurten (blauw). De woonplaats Nuenen wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Nuenen: er zijn 4.062 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Nuenen.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 12.149 totaal in de woonplaats Nuenen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De woonplaats Nuenen telt in totaal 12.149 adressen, met 12.108 verblijfsobjecten en 41 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 96% van de adressen in woonplaats Nuenen ligt binnen de bebouwde kom en 4% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Nuenen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Nuenen. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Nuenen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Nuenen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Nuenen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Nuenen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Nuenen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Nuenen per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Nuenen:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202320.1331.8042.078
202220.4341.5761.816
202120.4321.5201.750
202020.2321.4641.687
201920.1611.4061.619
201820.1221.3461.551
201720.1101.2811.475
201620.0561.2581.449
201519.9641.2341.422
201419.9721.2311.417
201320.0261.2171.402
201219.9791.1941.375
201119.7531.1571.332
201019.7631.1391.311
200919.9671.1481.322
200820.1491.1381.311
200720.2341.1421.316
200620.4361.1321.305
200520.7131.1471.322
200420.9051.1441.318
200321.0481.1461.320
200221.1751.1481.322
200121.2441.1321.303
200021.3451.1331.305
199921.2311.0931.260
199821.0761.0721.234
199720.9511.0521.212
199620.6081.0101.163

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Nuenen als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 84%, herkomst uit Europese landen: 7,5% en herkomst uit landen buiten Europa: 8,7% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europa: 4,43% en herkomst van buiten Europa: 5,1%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Nuenen, Gerwen en Nederwetten naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Nuenen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Nuenen in 2022 zijn Westers (2.206 inwoners) en Overig (830 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Nuenen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Nuenen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Nuenen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Nuenen zijn C (3.300 adressen) en B (2.486 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Nuenen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Nuenen: 3.300 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 138 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Nuenen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Nuenen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Nuenen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Nuenen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 13 stembureaus in de woonplaats Nuenen. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 13 stembureaus in de woonplaats Nuenen. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Nuenen Gerwen en Nederwetten.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 13 stembureaus in de woonplaats Nuenen.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 26 stembureaus in de gemeente Nuenen Gerwen en Nederwetten en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Nuenen Gerwen en Nederwetten. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Nuenen Gerwen en Nederwetten.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€35.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Nuenen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Nuenen was in 2022 €35.600.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (3.300 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Nuenen (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Nuenen zijn in totaal 3.300 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 3.300 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 3.305 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Nuenen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Nuenen
Er zijn 531 elektrische auto’s in februari 2024 in de woonplaats Nuenen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Nuenen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 531 elektrische auto’s in de woonplaats Nuenen. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Nuenen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 13.263 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Nuenen in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Nuenen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 18.042 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Nuenen (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 13.744 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Nuenen in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Nuenen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Nuenen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 699 misdrijven in de woonplaats Nuenen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Nuenen, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Nuenen zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 8.428 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 41 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Nuenen 699 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Nuenen in 2022 zijn Horizontale fraude (112 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (94 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Nuenen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 49 misdrijven in de woonplaats Nuenen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Nuenen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Nuenen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Nuenen Gerwen en Nederwetten.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 13,03 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Nuenen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Nuenen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Nuenen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Nuenen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Nuenen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Nuenen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Nuenen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Nuenen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Nuenen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.300Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij70Aantal2023
B-F Nijverheid en energie385Aantal2023
G+I Handel en horeca565Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie175Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed355Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening820Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg605Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten330Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners24.015Aantal2023
Mannen11.877Aantal2023
Vrouwen12.138Aantal2023
0 tot 15 jaar3.682Aantal2023
15 tot 25 jaar2.469Aantal2023
25 tot 45 jaar4.927Aantal2023
45 tot 65 jaar6.606Aantal2023
65 jaar of ouder6.331Aantal2023
Ongehuwd10.115Aantal2023
Gehuwd10.751Aantal2023
Gescheiden1.843Aantal2023
Verweduwd1.306Aantal2023
Geboorte totaal210Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal240Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid714Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag3.640Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar6.300Aantal2021
Opleidingsniveau hoog7.250Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura505Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8,9%Percentage2022
WMO cliënten1.270Aantal2022
WMO cliënten relatief53Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.050Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.840Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.760Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.920Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.540Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.230Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.180Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.330Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.260Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement640Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.130Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.230Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.430Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.850Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.400Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief6.473Aantal2023
Energielabels Voorlopig4.537Aantal2023
Energielabels Onbepaald1.036Aantal2023
Energielabels A+++++1Aantal2023
Energielabels A++++4Aantal2023
Energielabels A+++72Aantal2023
Energielabels A++36Aantal2023
Energielabels A+45Aantal2023
Energielabels A2.441Aantal2023
Energielabels B2.486Aantal2023
Energielabels C3.300Aantal2023
Energielabels D1.363Aantal2023
Energielabels E271Aantal2023
Energielabels F590Aantal2023
Energielabels G401Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal10.481Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens3.049Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen3.759Aantal2023
Huishoudens met kinderen3.673Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,28Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2021
Percentage werknemers81%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 19%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers19.600Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€43.000Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€35.600Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen26%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar41%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen26%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen29%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,30%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,0%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,70%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,2%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€342x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand320Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO590Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW160Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW5.810Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland20.133Aantal2023
Herkomst Europa1.804Aantal2023
Herkomst buiten Europa2.078Aantal2023
Geboren in Nederland20.133Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa919Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa929Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa885Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.149Aantal2023
Autochtoon20.434Aantal2022
Westers totaal2.206Aantal2022
Niet-westers totaal1.186Aantal2022
Marokko45Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba75Aantal2022
Suriname98Aantal2022
Turkije138Aantal2022
Overig niet-westers830Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal313Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven38Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting136Aantal2022
Verkeersovertredingen125Aantal2022
Vernieling45Aantal2022
Overige misdrijven25Aantal2022
Totaal misdrijven699Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km27Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km24Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km23Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km36Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km29Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km57Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km24Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand5,40Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand7,00Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand10,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand7Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand7,20Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km40Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2136CodeWP2136
RegionaamNuenenNaamNuenen
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal3.394Aantal hectaren2023
Oppervlakte land3.365Aantal hectaren2023
Oppervlakte water30Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.144Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal12.112Aantal2023
Adressen met postcode12.046Aantal2023
Adressen met woonfunctie10.911Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom11.630Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom482Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom10.544Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom403Aantal2023
Percelen9.407Aantal2023
Panden10.591Aantal2023
Adressen met panden11.991Aantal2023
Panden voor 17002Aantal2023
Panden 1700 tot 1900100Aantal2023
Panden 1900 tot 1925126Aantal2023
Panden 1925 tot 1950391Aantal2023
Panden 1950 tot 19701.875Aantal2023
Panden 1970 tot 19802.892Aantal2023
Panden 1980 tot 19902.498Aantal2023
Panden 1990 tot 20002.069Aantal2023
Panden 2000 tot 2010496Aantal2023
Panden 2010 tot 20201.092Aantal2023
Panden 2020 en later450Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade35Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade102Aantal2022
Verkeersongevallen totaal138Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal13.365Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine10.750Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof2.615Aantal2023
Personenauto's per huishouden1,30Aantal2023
Personenauto's naar oppervlakte397Aantal2023
Motorfietsen983Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad10.672Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€471.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning86%Percentage2023
Percentage meergezinswoning14%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen75%Percentage2023
Huurwoningen totaal25%Percentage2023
In bezit woningcorporatie15%Percentage2023
In bezit overige verhuurders9%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200085%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200015%Percentage2023
Appartement1.519Aantal2023
Tussen of geschakelde woning4.062Aantal2023
Hoekwoning1.924Aantal2023
Tweeonder1kap1.157Aantal2023
Vrijstaande woning2.285Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats42Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend156Aantal2023
Woningtype n.v.t.1.123Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!