Statistieken woonplaats Oirschot

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Oirschot. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Oirschot. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Oirschot telt 12.859 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Oirschot.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Oirschot:

JaarAantal inwoners de woonplaats Oirschot% verschil
202312.8590,59%
202212.7841,44%
202112.6030,33%
202012.561-0,01%
201912.5620,38%
201812.5140,83%
201712.4111,70%
201612.2041,06%
201512.0760,68%
201411.9950,48%
201311.938geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Oirschot is met 921 personen toegenomen van 11.938 personen in 2013 tot 12.859 personen in 2023 (dat is een groei van 7,7%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 92 personen (0,75%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Oirschot.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Oirschot:

In 2013 telde de woonplaats Oirschot 11.938 inwoners. Het aantal van 11.938 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 12.859 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 921 (7,7%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 75 (0,59%). Het aantal van 12.859 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Oirschot

Woonplaats Oirschot heeft afgerond een totale oppervlakte van 5.377 hectare, waarvan 5.347 land en 29 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Oirschot telt 6.853 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 331 adressen per km2. Er wonen 5.446 huishoudens en er zijn in totaal 5.642 woningen. De woonplaats telt 7.309 auto's en 1.996 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Oirschot ligt in de gemeente Oirschot.

De brondata voor woonplaats Oirschot is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Oirschot zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Oirschot valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 10 buurten die samen geheel of ten dele de woonplaats vormen. Dit zijn: buurt Oirschot-Centrum, buurt Oirschot Noordoost, buurt De Notel, buurt Industrieterrein De Stad, buurt Snepseind en Bijsterveld, buurt Straten met Moleneind, buurt Verspreide huizen Zuid-Oirschotse Heide, buurt Verspreide huizen Noord en De Mortelen, buurt Spoordonk en buurt Verspreide huizen Spoordonk. De cijfers voor de woonplaats Oirschot zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Oirschot zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Oirschot. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Oirschot
Kaart van de woonplaats Oirschot. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Oirschot binnen de gemeente Oirschot.

Woningkenmerken
Er zijn 5.642 woningen in de woonplaats Oirschot.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Oirschot in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Oirschot was €437.155 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Oirschot.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Oirschot:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Oirschot% verschil
2023€437.15512%
2022€389.0996,2%
2021€366.4738,9%
2020€336.4255,8%
2019€317.8450,66%
2018€315.7742,71%
2017€307.4370,75%
2016€305.1491,89%
2015€299.488-1,75%
2014€304.830-6,9%
2013€327.329geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Oirschot is met €109.826 gegroeid van €327.329 in 2013 tot €437.155 in 2023 (dat is een stijging van 34%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €10.982 (3,07%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Oirschot.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Oirschot.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Oirschot is €437.155, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 24% en er zijn 5.642 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Oirschot (geel), woonplaats (groen), 4 wijken (oranje) en 15 buurten (blauw). De woonplaats Oirschot wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Oirschot: er zijn 1.534 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Oirschot.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 6.853 totaal in de woonplaats Oirschot

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Oirschot telt in totaal 6.853 adressen, met 6.849 verblijfsobjecten en 4 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 82% van de adressen in woonplaats Oirschot ligt binnen de bebouwde kom en 18% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Oirschot
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Oirschot zijn er 5.867 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Oirschot.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.157 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Oirschot.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Oirschot. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Oirschot

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Oirschot. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Oirschot


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Oirschot bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Oirschot


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Oirschot.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Oirschot per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Oirschot:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202311.369690799
202211.517588680
202111.404556644
202011.446517598
201911.491497575
201811.502469544
201711.488428495
201611.342399463
201511.260378438
201411.188373432
201311.143367426

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Oirschot als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europese landen: 5,4% en herkomst uit landen buiten Europa: 6,2% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 93%, herkomst uit Europa: 3,07% en herkomst van buiten Europa: 3,57%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Oirschot naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Oirschot
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Oirschot in 2022 zijn Westers (753 inwoners) en Overig (404 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Oirschot: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Oirschot.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Oirschot. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Oirschot:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Oirschot. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Oirschot zijn C (1.885 adressen) en A (1.266 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Oirschot. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Oirschot: 1.885 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Oirschot bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 298 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Oirschot.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Oirschot. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Oirschot vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Oirschot

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 7 stembureaus in de woonplaats Oirschot. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 7 stembureaus in de woonplaats Oirschot. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Oirschot.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 7 stembureaus in de woonplaats Oirschot.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 23 stembureaus in de gemeente Oirschot en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Oirschot. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Oirschot.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€19.811)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Oirschot.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Oirschot was in 2022 €19.811.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (1.996 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Oirschot (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Oirschot zijn in totaal 1.996 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 1.996 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 2.021 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Oirschot. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Oirschot
Er zijn 332 elektrische auto’s in juni 2024 in de woonplaats Oirschot.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Oirschot op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 332 elektrische auto’s in de woonplaats Oirschot. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Oirschot die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 8.049 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Oirschot in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Oirschot geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 11.770 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Oirschot (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 7.680 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Oirschot in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Oirschot geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Oirschot. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 407 misdrijven in de woonplaats Oirschot geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Oirschot, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Oirschot zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 5.761 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Oirschot 407 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Oirschot in 2023 zijn Overige vermogensdelicten (72 delicten) en Ongevallen (weg) (55 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Oirschot.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 29 misdrijven in de woonplaats Oirschot geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Oirschot met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Oirschot over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Oirschot.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 13,69 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Oirschot.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Oirschot.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Oirschot. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Oirschot.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Oirschot.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Oirschot genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 14 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Oirschot.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Oirschot.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Oirschot voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.996Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij145Aantal2023
B-F Nijverheid en energie297Aantal2023
G+I Handel en horeca359Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie105Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed202Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening432Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg273Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten208Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners12.859Aantal2023
Mannen6.434Aantal2023
Vrouwen6.435Aantal2023
0 tot 15 jaar1.795Aantal2023
15 tot 25 jaar1.466Aantal2023
25 tot 45 jaar2.605Aantal2023
45 tot 65 jaar3.838Aantal2023
65 jaar of ouder3.144Aantal2023
Ongehuwd5.648Aantal2023
Gehuwd5.552Aantal2023
Gescheiden895Aantal2023
Verweduwd763Aantal2023
Geboorte totaal104Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal181Aantal2022
Sterfte relatief14Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid240Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag2.385Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar4.549Aantal2022
Opleidingsniveau hoog2.651Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura290Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,9%Percentage2022
WMO cliënten703Aantal2022
WMO cliënten relatief55Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.285Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.290Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.342Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.417Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.359Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.451Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.582Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.600Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.189Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement802Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning830Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning934Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.301Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.672Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.009Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.293Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel1.058Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel2.962Aantal2024
Adressen met definitief energielabel2.833Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++5Aantal2024
Energielabels A+++57Aantal2024
Energielabels A++19Aantal2024
Energielabels A+41Aantal2024
Energielabels A1.266Aantal2024
Energielabels B715Aantal2024
Energielabels C1.885Aantal2024
Energielabels D514Aantal2024
Energielabels E241Aantal2024
Energielabels F444Aantal2024
Energielabels G607Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal5.446Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.636Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.854Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.944Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,29Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2022
Percentage werknemers77%Percentage2022
Percentage zelfstandigen18%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers10.620Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€23.393Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€19.811Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar36%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen29%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen26%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,21%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,04%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,66%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,4%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€351x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand120Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO409Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW56Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW2.810Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland11.369Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.489Aantal2023
Herkomst Europa690Aantal2023
Herkomst buiten Europa799Aantal2023
Geboren in Nederland11.379Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa286Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa295Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa399Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa510Aantal2023
Autochtoon11.517Aantal2022
Westers totaal753Aantal2022
Niet-westers totaal515Aantal2022
Marokko18Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba43Aantal2022
Suriname40Aantal2022
Turkije35Aantal2022
Overig niet-westers404Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal176Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven39Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting54Aantal2023
Verkeersovertredingen85Aantal2023
Vernieling30Aantal2023
Overige misdrijven23Aantal2023
Totaal misdrijven407Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand15,01Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,63Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand11,61Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand14,63Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,54Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,18Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,67Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,92Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,81Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,74Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,91Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km59Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,81Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,77Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,84Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,72Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,72Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,75Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,42Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,94Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand8,54Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,22Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,66Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,96Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,79Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,31Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand5,46Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,35Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand8,55Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,43Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand6,47Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand15,85Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,64Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,96Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand17,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,67Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand6,60Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand16Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand6,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand15Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand8,95Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km40Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1207Code2024
RegionaamOirschotNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal5.377Aantal hectaren2023
Oppervlakte land5.347Aantal hectaren2023
Oppervlakte water29Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid331Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal6.853Aantal2024
Adressen met postcode6.810Aantal2024
Adressen met woonfunctie5.867Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie124Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie223Aantal2024
Adressen met industriefunctie399Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie226Aantal2024
Adressen met logiesfunctie121Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie27Aantal2024
Adressen met sportfunctie13Aantal2024
Adressen met winkelfunctie132Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie261Aantal2024
Verblijfsobjecten6.849Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen4Aantal2024
Panden met adres5.558Aantal2024
Adressen met pand6.820Aantal2024
Percelen met adres4.993Aantal2024
Adressen met perceel6.853Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom5.608Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom1.245Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom4.995Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom872Aantal2024
Panden met adres voor 170073Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900269Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925105Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950355Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.157Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801.061Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990801Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000572Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010483Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020500Aantal2024
Panden met adres 2020 en later182Aantal2024
Adressen met pand voor 170086Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900319Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925215Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950410Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.278Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.106Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990972Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000861Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010690Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020570Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later313Aantal2024
Postcodegebied5688AA-5689APNaam2024
Meest voorkomende postcode5688Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode97%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade21Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade277Aantal2022
Verkeersongevallen totaal298Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal7.309Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine5.981Aantal2023
Personenautos - overige brandstof1.328Aantal2023
Personenautos per huishouden1,34Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte137Aantal2023
Motorfietsen607Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad5.642Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€437.155Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning80%Percentage2023
Percentage meergezinswoning20%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen72%Percentage2023
Huurwoningen totaal27%Percentage2023
In bezit woningcorporatie15%Percentage2023
In bezit overige verhuurders12%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200080%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200020%Percentage2023
Appartement1.240Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.527Aantal2024
Hoekwoning913Aantal2024
Tweeonder1kap653Aantal2024
Vrijstaande woning1.534Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.982Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!