Statistieken woonplaats Opheusden

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Opheusden. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Opheusden. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Opheusden telt 6.336 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Opheusden.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Opheusden:

JaarAantal inwoners de woonplaats Opheusden% verschil
20236.3360,09%
20226.3300%
20216.3300,40%
20206.305-0,13%
20196.313-0,02%
20186.3141,45%
20176.2241,50%
20166.1322,85%
20155.9620,15%
20145.953-0,45%
20135.980geen data

De bevolking van de woonplaats Opheusden is met 356 inwoners gegroeid van 5.980 inwoners in 2013 tot 6.336 inwoners in 2023 (dat is een groei van 6%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 36 inwoners (0,58%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Neder-Betuwe.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Opheusden:

In 2013 telde de woonplaats Opheusden 5.980 inwoners. In 2014 is het aantal gedaald tot 5.953 inwoners. Dit is een daling van 27 (-0,45%) ten opzichte van 2013. Het aantal van 5.953 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 6.336 inwoners. De stijging ten opzichte van 2014 is 383 (6,4%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 6 (0,09%). Het aantal van 6.336 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Opheusden

Woonplaats Opheusden heeft afgerond een totale oppervlakte van 788 hectare, waarvan 743 land en 45 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Opheusden telt 2.398 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 279 adressen per km2. Er wonen 2.211 huishoudens en er zijn in totaal 2.180 woningen. De woonplaats telt 2.750 auto's en 827 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Opheusden ligt in de gemeente Neder-Betuwe.

De brondata voor woonplaats Opheusden is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Opheusden zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Opheusden valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 5 buurten die samen geheel of ten dele de woonplaats vormen. Dit zijn: buurt Opheusden, buurt Verspreide huizen Kesteren, buurt Verspreide huizen Opheusden, buurt Verspreide huizen poldergebied en buurt Verspreide huizen Dodewaard-West. De cijfers voor de woonplaats Opheusden zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Opheusden zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Neder-Betuwe. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Opheusden
Kaart van de woonplaats Opheusden. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Opheusden binnen de gemeente Neder-Betuwe.

Woningkenmerken
Er zijn 2.180 woningen in de woonplaats Opheusden.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Neder-Betuwe in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Opheusden was €350.873 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Opheusden.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Opheusden:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Opheusden% verschil
2023€350.87315%
2022€303.9108,4%
2021€280.4408,1%
2020€259.5156,3%
2019€244.0216,4%
2018€229.3064,09%
2017€220.2932,02%
2016€215.9301,34%
2015€213.066-2,84%
2014€219.301-6,2%
2013€233.825geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Opheusden is met €117.048 toegenomen van €233.825 in 2013 tot €350.873 in 2023 (dat is een toename van 50%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €11.704 (4,31%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Neder-Betuwe.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Neder-Betuwe.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Opheusden is €350.873, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 16% en er zijn 2.180 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Neder-Betuwe (geel), 5 woonplaatsen (groen), 3 wijken (oranje) en 18 buurten (blauw). De woonplaats Opheusden wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Opheusden: er zijn 635 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Opheusden.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.398 totaal in de woonplaats Opheusden

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Opheusden telt in totaal 2.398 adressen, met 2.397 verblijfsobjecten en 1 ligplaats (er zijn geen standplaatsen). 91% van de adressen in woonplaats Opheusden ligt binnen de bebouwde kom en 9% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Neder-Betuwe
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Opheusden. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Opheusden. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Opheusden

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Opheusden. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Opheusden


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Neder-Betuwe bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Opheusden


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Opheusden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Opheusden per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Opheusden:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20235.684251395
20225.756222350
20215.779214337
20205.778204322
20195.799200315
20185.782207326
20175.720197309
20165.631195306
20155.501179281
20145.562152239
20135.535172271

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Opheusden als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europese landen: 3,97% en herkomst uit landen buiten Europa: 6,2% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 93%, herkomst uit Europa: 2,88% en herkomst van buiten Europa: 4,53%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Neder-Betuwe naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Opheusden
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Opheusden in 2022 zijn Westers (387 inwoners) en Overig (154 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Opheusden: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Opheusden.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Opheusden. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Neder-Betuwe:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Neder-Betuwe. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Opheusden zijn C (590 adressen) en A (566 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Opheusden. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Opheusden: 590 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Neder-Betuwe bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 16 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Opheusden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Opheusden. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Opheusden vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Opheusden

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de woonplaats Opheusden. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de woonplaats Opheusden. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Neder-Betuwe.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de woonplaats Opheusden.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 31 stembureaus in de gemeente Neder-Betuwe en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Neder-Betuwe. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Neder-Betuwe.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€21.988)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Opheusden.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Opheusden was in 2022 €21.988.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (827 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Opheusden (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Opheusden zijn in totaal 827 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 827 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 830 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Opheusden. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Opheusden
Er zijn 98 elektrische auto’s in april 2024 in de woonplaats Opheusden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Opheusden op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 98 elektrische auto’s in de woonplaats Opheusden. Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Opheusden die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 3.101 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Opheusden in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Opheusden geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 5.203 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Opheusden (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.007 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Opheusden in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Opheusden geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Opheusden. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 113 misdrijven in de woonplaats Opheusden geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Opheusden, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Opheusden zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.741 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 37 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Opheusden 113 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Opheusden in 2023 zijn Ongevallen (weg) (28 delicten) en Horizontale fraude (23 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Opheusden.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 zijn er 17 misdrijven in de woonplaats Opheusden geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Opheusden met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Opheusden over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Neder-Betuwe.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 5,21 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Opheusden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Opheusden.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Opheusden. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 14 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Opheusden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Opheusden.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Opheusden genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Opheusden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Opheusden.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Opheusden voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal827Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij120Aantal2023
B-F Nijverheid en energie187Aantal2023
G+I Handel en horeca132Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie47Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed89Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening148Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg76Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten31Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners6.336Aantal2023
Mannen3.167Aantal2023
Vrouwen3.174Aantal2023
0 tot 15 jaar1.490Aantal2023
15 tot 25 jaar867Aantal2023
25 tot 45 jaar1.490Aantal2023
45 tot 65 jaar1.465Aantal2023
65 jaar of ouder1.027Aantal2023
Ongehuwd2.977Aantal2023
Gehuwd2.843Aantal2023
Gescheiden243Aantal2023
Verweduwd267Aantal2023
Geboorte totaal91Aantal2022
Geboorte relatief14Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal49Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid853Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.830Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar2.071Aantal2022
Opleidingsniveau hoog538Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura214Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,7%Percentage2022
WMO cliënten349Aantal2022
WMO cliënten relatief56Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.169Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.478Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.168Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.404Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.406Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.492Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.362Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.729Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.305Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement877Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning907Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.092Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.423Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.818Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.104Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.436Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel303Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel671Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.424Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++2Aantal2024
Energielabels A+9Aantal2024
Energielabels A566Aantal2024
Energielabels B247Aantal2024
Energielabels C590Aantal2024
Energielabels D148Aantal2024
Energielabels E77Aantal2024
Energielabels F220Aantal2024
Energielabels G235Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.211Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens578Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen588Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.046Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,86Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2022
Percentage werknemers75%Percentage2022
Percentage zelfstandigen24%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers4.726Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€29.199Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€21.988Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen45%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar33%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen34%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen24%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,98%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,95%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum10%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€174x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand70Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO180Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW908Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland5.684Aantal2023
Herkomst buiten Nederland646Aantal2023
Herkomst Europa251Aantal2023
Herkomst buiten Europa395Aantal2023
Geboren in Nederland5.688Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa74Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa190Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa181Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa209Aantal2023
Autochtoon5.756Aantal2022
Westers totaal387Aantal2022
Niet-westers totaal185Aantal2022
Marokko15Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname7Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers154Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal33Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven8Aantal2023
Milieu overtredingen2Aantal2023
Oplichting27Aantal2023
Verkeersovertredingen33Aantal2023
Vernieling6Aantal2023
Overige misdrijven4Aantal2023
Totaal misdrijven113Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,72Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand14,05Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,72Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand7,27Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand14,05Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand6,86Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,74Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,58Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,83Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,12Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km29Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,61Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,74Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,62Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,07Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,07Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,66Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,73Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,96Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,76Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,14Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,15Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand6,20Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,47Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,61Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand7,43Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,16Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,66Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,48Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,35Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,39Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand15,07Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand4,16Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand7,27Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand27,54Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand6,98Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand7,07Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand17Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand7,27Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand7Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,45Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km45Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1098Code2024
RegionaamOpheusdenNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal788Aantal hectaren2023
Oppervlakte land743Aantal hectaren2023
Oppervlakte water45Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid279Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.398Aantal2024
Adressen met postcode2.398Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.194Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie18Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie8Aantal2024
Adressen met industriefunctie125Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie21Aantal2024
Adressen met logiesfunctie4Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie5Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie50Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie37Aantal2024
Verblijfsobjecten2.397Aantal2024
Ligplaatsen1Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres2.137Aantal2024
Adressen met pand2.397Aantal2024
Percelen met adres1.577Aantal2024
Adressen met perceel2.398Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.180Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom218Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.009Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom185Aantal2024
Panden met adres voor 17003Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190096Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192573Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950250Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970573Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980303Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990353Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000109Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010118Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020232Aantal2024
Panden met adres 2020 en later27Aantal2024
Adressen met pand voor 17003Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190098Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192578Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950269Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970598Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980306Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990358Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000147Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010206Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020305Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later29Aantal2024
Postcodegebied4043AB-4043SENaam2024
Meest voorkomende postcode4043Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade16Aantal2022
Verkeersongevallen totaal16Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.750Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine2.230Aantal2023
Personenautos - overige brandstof522Aantal2023
Personenautos per huishouden1,24Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte370Aantal2023
Motorfietsen163Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.180Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€350.873Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning88%Percentage2023
Percentage meergezinswoning12%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen59%Percentage2023
Huurwoningen totaal41%Percentage2023
In bezit woningcorporatie35%Percentage2023
In bezit overige verhuurders7%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200078%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200022%Percentage2023
Appartement231Aantal2024
Tussen of geschakelde woning635Aantal2024
Hoekwoning369Aantal2024
Tweeonder1kap341Aantal2024
Vrijstaande woning618Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.203Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!