Statistieken woonplaats Riethoven

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Riethoven. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Riethoven. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Riethoven telt 2.442 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Riethoven.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Riethoven:

JaarAantal inwoners de woonplaats Riethoven% verschil
20232.442-1,01%
20222.4670,94%
20212.4440,45%
20202.4331,00%
20192.4091,77%
20182.367492%
20174000%
2016400-2,44%
2015410-2,38%
2014420-1,18%
2013425geen data

De bevolking van de woonplaats Riethoven is met 2.017 inwoners gegroeid van 425 inwoners in 2013 tot 2.442 inwoners in 2023 (dat is een uitzonderlijk grote toename van 475%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 202 inwoners (49%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Bergeijk.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Riethoven:

In 2013 telde de woonplaats Riethoven 425 inwoners. In 2016 is het aantal gedaald tot 400 inwoners. Dit is een daling van 25 (-5,9%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2015) is het verschil -10 (-2,44%). Het aantal inwoners blijft 400 tot en met 2017. In 2022 is het aantal gestegen tot 2.467 inwoners. De stijging ten opzichte van 2017 is 2.067 (517%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2021) is 23 (0,94%). Het aantal van 2.467 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 telde de woonplaats Riethoven 2.442 inwoners.

Over woonplaats Riethoven

Woonplaats Riethoven heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.755 hectare, waarvan 1.750 land en 6 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Riethoven telt 1.160 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 109 adressen per km2. Er wonen 1.036 huishoudens en er zijn in totaal 1.033 woningen. De woonplaats telt 1.607 auto's en 409 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Riethoven ligt in de gemeente Bergeijk.

De brondata voor woonplaats Riethoven is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Riethoven zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Riethoven valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 9 buurten die samen geheel of ten dele de woonplaats vormen. Dit zijn: buurt Dorpsplein en omgeving, buurt Eviestraat-Vlasstraat en omgeving, buurt Willibrordusstraat en omgeving, buurt Dorpsstraat en omgeving, buurt De Hasselt en omgeving, buurt Walik, buurt Buitengebied Noord 1, buurt Buitengebied Noord 2 en buurt Buitengebied Noord 3. De cijfers voor de woonplaats Riethoven zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Riethoven zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Bergeijk. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Riethoven
Kaart van de woonplaats Riethoven. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Riethoven binnen de gemeente Bergeijk.

Woningkenmerken
Er zijn 1.033 woningen in de woonplaats Riethoven.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Bergeijk in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Riethoven was €554.000 in 2013.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Riethoven.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Riethoven:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Riethoven% verschil
2023€524.05811%
2022€470.3439,7%
2021€428.8926,4%
2020€402.9625,3%
2019€382.7499,5%
2018€349.684-32%
2017€517.0003,82%
2016€498.000-1,39%
2015€505.000-3,99%
2014€526.000-5,1%
2013€554.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Riethoven is met €29.942 afgenomen van €554.000 in 2013 tot €524.058 in 2023 (dat is een afname van 5,4%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €-2.994 (0,33%).

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Bergeijk.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Bergeijk.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Riethoven is €524.058, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 25% en er zijn 1.033 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Bergeijk (geel), 3 woonplaatsen (groen), 7 wijken (oranje) en 56 buurten (blauw). De woonplaats Riethoven wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Riethoven: er zijn 564 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Riethoven.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.160 totaal in de woonplaats Riethoven

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Riethoven telt in totaal 1.160 adressen, met 1.158 verblijfsobjecten en 2 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 80% van de adressen in woonplaats Riethoven ligt binnen de bebouwde kom en 20% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Bergeijk
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Riethoven. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Riethoven. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Riethoven

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Riethoven. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Riethoven


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Bergeijk bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Riethoven


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Riethoven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Riethoven per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Riethoven:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.173165118
20222.221143103
20212.21713395
20202.188143102
20192.18912892
20182.15712288
20173552619
20163552619
20153652619
20143742720
20133782720

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Riethoven als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europese landen: 6,7% en herkomst uit landen buiten Europa: 4,80% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 89%, herkomst uit Europa: 6,4% en herkomst van buiten Europa: 4,71%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Bergeijk naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Riethoven
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Riethoven in 2022 zijn Westers (196 inwoners) en Overig (30 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Riethoven: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Riethoven.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Riethoven. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Bergeijk:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Bergeijk. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Riethoven zijn C (249 adressen) en A (166 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Riethoven. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Riethoven: 249 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Bergeijk bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 13 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Riethoven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Riethoven. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Riethoven vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Gemeenschapshuis de Rietstek in Riethoven

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Gemeenschapshuis de Rietstek in Riethoven is uitgebracht. Stembureau Gemeenschapshuis de Rietstek in Riethoven was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Riethoven. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Bergeijk.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Gemeenschapshuis de Rietstek in Riethoven bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 23 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de woonplaats Riethoven stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 24 stembureaus in de gemeente Bergeijk en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Bergeijk. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Bergeijk.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€33.686)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Riethoven.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Riethoven was in 2021 €33.686.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (409 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Riethoven (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Riethoven zijn in totaal 409 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 409 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 380 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Riethoven. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Riethoven
Er zijn 66 elektrische auto’s in april 2024 in de woonplaats Riethoven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Riethoven op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 66 elektrische auto’s in de woonplaats Riethoven. Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Riethoven die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.701 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Riethoven in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Riethoven geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.522 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Riethoven (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.645 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Riethoven in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Riethoven geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Riethoven. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 56 misdrijven in de woonplaats Riethoven geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Riethoven, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Riethoven zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 763 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 33 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Riethoven 56 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Riethoven in 2023 zijn Horizontale fraude (9 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (8 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Riethoven.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 zijn er 5 misdrijven in de woonplaats Riethoven geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Riethoven met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Riethoven over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Bergeijk.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 9,83 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Riethoven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Riethoven.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Riethoven. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Riethoven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Riethoven.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Riethoven genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 4 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Riethoven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Riethoven.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Riethoven voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal409Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij35Aantal2023
B-F Nijverheid en energie54Aantal2023
G+I Handel en horeca48Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie25Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed55Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening91Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg43Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten29Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.442Aantal2023
Mannen1.260Aantal2023
Vrouwen1.197Aantal2023
0 tot 15 jaar309Aantal2023
15 tot 25 jaar260Aantal2023
25 tot 45 jaar423Aantal2023
45 tot 65 jaar811Aantal2023
65 jaar of ouder614Aantal2023
Ongehuwd948Aantal2023
Gehuwd1.222Aantal2023
Gescheiden156Aantal2023
Verweduwd125Aantal2023
Geboorte totaal15Aantal2022
Geboorte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief4Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid140Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag400Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar725Aantal2022
Opleidingsniveau hoog698Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura30Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg5,9%Percentage2022
WMO cliënten95Aantal2022
WMO cliënten relatief38Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.752Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.868Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning1.537Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning1.494Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning1.770Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.220Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.517Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.952Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.581Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement851Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning580Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning631Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning774Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.744Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.160Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.636Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel220Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel468Aantal2024
Adressen met definitief energielabel472Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++2Aantal2024
Energielabels A++2Aantal2024
Energielabels A+4Aantal2024
Energielabels A166Aantal2024
Energielabels B148Aantal2024
Energielabels C249Aantal2024
Energielabels D133Aantal2024
Energielabels E32Aantal2024
Energielabels F132Aantal2024
Energielabels G72Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.036Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens258Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen424Aantal2023
Huishoudens met kinderen354Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,37Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie62%Percentage2022
Percentage werknemers59%Percentage2022
Percentage zelfstandigen16%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers2.050Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€39.662Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€33.686Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen25%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar33%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen18%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen26%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen0,95%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum1,81%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum3,07%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum3,91%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€364x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO58Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW555Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.173Aantal2023
Herkomst buiten Nederland283Aantal2023
Herkomst Europa165Aantal2023
Herkomst buiten Europa118Aantal2023
Geboren in Nederland2.178Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa83Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa64Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa73Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa64Aantal2023
Autochtoon2.221Aantal2022
Westers totaal196Aantal2022
Niet-westers totaal50Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije20Aantal2022
Overig niet-westers30Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal24Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven8Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting9Aantal2023
Verkeersovertredingen7Aantal2023
Vernieling8Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven56Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,97Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand8,09Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand3,99Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand8,09Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand8,09Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,02Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand4,19Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,85Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,95Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,96Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,89Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,75Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km50Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,97Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,92Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand5,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand5,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand4,80Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand4,90Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,08Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand14,53Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand14,55Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand4,82Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand5,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand10,94Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,49Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand4,77Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand13Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand9,55Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand7Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,95Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km32Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand5Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1459Code2024
RegionaamRiethovenNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal1.755Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.750Aantal hectaren2023
Oppervlakte water6Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid109Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.160Aantal2024
Adressen met postcode1.149Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.086Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie18Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie2Aantal2024
Adressen met industriefunctie49Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie6Aantal2024
Adressen met logiesfunctie11Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie3Aantal2024
Adressen met sportfunctie7Aantal2024
Adressen met winkelfunctie12Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie13Aantal2024
Verblijfsobjecten1.158Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen2Aantal2024
Panden met adres1.103Aantal2024
Adressen met pand1.158Aantal2024
Percelen met adres1.001Aantal2024
Adressen met perceel1.160Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom925Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom235Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom881Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom205Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190022Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192526Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195059Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970303Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980177Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990192Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200096Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201091Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202065Aantal2024
Panden met adres 2020 en later71Aantal2024
Adressen met pand voor 17001Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190027Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192533Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195070Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970311Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980184Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990196Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200096Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010103Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202066Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later71Aantal2024
Postcodegebied5561AA-5561VZNaam2024
Meest voorkomende postcode5561Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade11Aantal2022
Verkeersongevallen totaal13Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.607Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.273Aantal2023
Personenautos - overige brandstof329Aantal2023
Personenautos per huishouden1,55Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte92Aantal2023
Motorfietsen200Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.033Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€524.058Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning91%Percentage2023
Percentage meergezinswoning9%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen83%Percentage2023
Huurwoningen totaal17%Percentage2023
In bezit woningcorporatie9%Percentage2023
In bezit overige verhuurders8%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200083%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200017%Percentage2023
Appartement81Aantal2024
Tussen of geschakelde woning135Aantal2024
Hoekwoning99Aantal2024
Tweeonder1kap207Aantal2024
Vrijstaande woning564Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.72Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!