Statistieken woonplaats Rijsenhout

Aantal inwoners per jaar
(groei van 6,7% naar 4.305 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Rijsenhout. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats Rijsenhout is met 270 personen toegenomen van 4.035 in 2013 tot 4.305 in 2022 (dat is 6,7%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Rijsenhout

Woonplaats Rijsenhout heeft afgerond een totale oppervlakte van 805 hectare, waarvan 784 land en 20 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Rijsenhout telt 2.132 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 472 adressen per km2. Er wonen 1.910 huishoudens en er zijn in totaal 1.775 woningen. De woonplaats telt 2.535 auto's en 665 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Rijsenhout ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Rijsenhout is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Rijsenhout zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Rijsenhout valt precies samen met 1 wijk, de cijfers voor woonplaats Rijsenhout en wijk Rijsenhout zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Rijsenhout zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Rijsenhout
Kaart van de woonplaats Rijsenhout. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Rijsenhout binnen de gemeente Haarlemmermeer.

Woningkenmerken
Er zijn 1.775 woningen in de woonplaats Rijsenhout.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Haarlemmermeer in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote stijging van 27% naar €372.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Rijsenhout. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Rijsenhout, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Rijsenhout is met €80.000 toegenomen van €292.000 in 2013 tot €372.000 in 2022 (dat is 27%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Haarlemmermeer.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 2.132 totaal in de woonplaats Rijsenhout

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De woonplaats Rijsenhout telt in totaal 2.132 adressen, met 2.131 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Rijsenhout. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Rijsenhout. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Rijsenhout

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Rijsenhout. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Rijsenhout


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Haarlemmermeer bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Rijsenhout


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Rijsenhout. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Rijsenhout, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Rijsenhout is met 104 personen gedaald van 3.389 in 2013 tot 3.285 in 2022 (dat is 3,08%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Haarlemmermeer naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Rijsenhout
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Rijsenhout in 2022 zijn Westers (480 inwoners) en Overig (270 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Rijsenhout: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Rijsenhout.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Rijsenhout. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Haarlemmermeer:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Haarlemmermeer. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Rijsenhout op 3 januari 2023 zijn C (490 adressen) en A (370 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Rijsenhout. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Rijsenhout: 490 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlemmermeer bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Rijsenhout

Er zijn voor de woonplaats Rijsenhout geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Rijsenhout vallen.

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Rijsenhout

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Rijsenhout is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de woonplaats Rijsenhout. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Haarlemmermeer als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de woonplaats Rijsenhout.

De gemeente Haarlemmermeer telde bij deze verkiezingen in totaal 77 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Haarlemmermeer. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlemmermeer.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Rijsenhout.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Rijsenhout was in 2021 €29.500.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (665 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Rijsenhout (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Rijsenhout zijn in totaal 665 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Rijsenhout. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Rijsenhout
Er zijn 81 elektrische auto’s in mei 2023 in de woonplaats Rijsenhout.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Rijsenhout op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 81 elektrische auto’s in de woonplaats Rijsenhout. Dit is het totaal aantal in mei 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Rijsenhout die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 3.140 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Rijsenhout in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Rijsenhout geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 4.378 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Rijsenhout (in mei 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.669 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Rijsenhout in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Rijsenhout geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Rijsenhout. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 160 misdrijven in de woonplaats Rijsenhout geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Rijsenhout, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2021 tot en met april 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Rijsenhout zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 1.903 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 42 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.903 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.872 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de woonplaats Rijsenhout 160 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Rijsenhout in 2022 zijn Horizontale fraude (33 delicten) en Ongevallen (weg) (24 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Rijsenhout.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2023 zijn er 13 misdrijven in de woonplaats Rijsenhout geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Rijsenhout met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Rijsenhout over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Haarlemmermeer.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 10,45 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2022 in de woonplaats Rijsenhout.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Rijsenhout.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Rijsenhout. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de woonplaats Rijsenhout.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Rijsenhout.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Rijsenhout genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de woonplaats Rijsenhout.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Rijsenhout.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Rijsenhout voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal665Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij50Aantal2022
B-F Nijverheid en energie140Aantal2022
G+I Handel en horeca115Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie65Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed80Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening120Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg45Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten50Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.305Aantal2022
Mannen2.215Aantal2022
Vrouwen2.085Aantal2022
0 tot 15 jaar585Aantal2022
15 tot 25 jaar545Aantal2022
25 tot 45 jaar850Aantal2022
45 tot 65 jaar1.370Aantal2022
65 jaar of ouder950Aantal2022
Ongehuwd1.890Aantal2022
Gehuwd1.845Aantal2022
Gescheiden370Aantal2022
Verweduwd200Aantal2022
Westers totaal480Aantal2022
Geboorte totaal35Aantal2021
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal30Aantal2021
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid549Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag1.140Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar1.600Aantal2021
Opleidingsniveau hoog550Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura95Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg9,4%Percentage2020
WMO cliënten230Aantal2021
WMO cliënten relatief55Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.250Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.000Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.640Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.000Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.010Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.530Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.360Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.920Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.660Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement970Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.410Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.620Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.680Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.360Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.440Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.830Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1.143Aantal2023
Energielabels Voorlopig736Aantal2023
Energielabels Onbepaald121Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++1Aantal2023
Energielabels A+++1Aantal2023
Energielabels A++2Aantal2023
Energielabels A+7Aantal2023
Energielabels A370Aantal2023
Energielabels B298Aantal2023
Energielabels C490Aantal2023
Energielabels D302Aantal2023
Energielabels E133Aantal2023
Energielabels F81Aantal2023
Energielabels G194Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.910Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens615Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen610Aantal2022
Huishoudens met kinderen685Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2021
Percentage werknemers80%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 20%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers3.500Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.000Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.500Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen37%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen23%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen5,2%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,70%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,8%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€95x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand80Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO150Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW50Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW880Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon3.285Aantal2022
Niet-westers totaal540Aantal2022
Marokko105Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba30Aantal2022
Suriname80Aantal2022
Turkije45Aantal2022
Overig niet-westers270Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal39Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven13Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting42Aantal2022
Verkeersovertredingen45Aantal2022
Vernieling13Aantal2022
Overige misdrijven5Aantal2022
Totaal misdrijven160Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand11,20Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand7,80Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km14Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand11,20Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km18Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand4,40Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km29Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand2,40Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km17Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km5,30Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km24Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km167Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand5,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km13Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand5,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand7,50Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand4,30Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,50Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand13,70Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,50Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand5,20Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,00Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand5,80Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand9,10Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand4,40Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand5,90Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand20,90Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand4,70Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km22Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand7,30Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km26Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand7Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand7,30Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand7Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand5,70Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km19Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km80Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1601CodeWP1601
RegionaamRijsenhoutNaamRijsenhout
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal805Aantal hectaren2022
Oppervlakte land784Aantal hectaren2022
Oppervlakte water20Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid472Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal2.132Aantal2023
Adressen met postcode2.000Aantal2023
Adressen met woonfunctie1.807Aantal2023
Panden1.903Aantal2023
Percelen1.399Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 190013Aantal2023
Panden 1900 tot 1925121Aantal2023
Panden 1925 tot 1950118Aantal2023
Panden 1950 tot 1970562Aantal2023
Panden 1970 tot 1980497Aantal2023
Panden 1980 tot 1990286Aantal2023
Panden 1990 tot 2000157Aantal2023
Panden 2000 tot 201071Aantal2023
Panden 2010 tot 2020105Aantal2023
Panden 2020 en later68Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade7Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade44Aantal2021
Verkeersongevallen totaal51Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal2.535Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine2.130Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof400Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,30Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte323Aantal2022
Motorfietsen295Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.775Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€372.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning88%Percentage2022
Percentage meergezinswoning12%Percentage2022
Percentage bewoond96%Percentage2022
Percentage onbewoond4%Percentage2022
Koopwoningen58%Percentage2022
Huurwoningen totaal42%Percentage2022
In bezit woningcorporatie35%Percentage2022
In bezit overige verhuurders7%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200090%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200010%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 april 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!