Statistieken woonplaats Roosendaal

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Roosendaal. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Roosendaal. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Roosendaal telt 67.320 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Roosendaal.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Roosendaal:

JaarAantal inwoners de woonplaats Roosendaal% verschil
202367.3200,48%
202267.000-0,04%
202167.025-0,22%
202067.1700,22%
201967.025-0,19%
201867.150-0,28%
201767.3400,45%
201667.0400,15%
201566.940-0,16%
201467.045-0,03%
201367.065geen data

De bevolking van de woonplaats Roosendaal is met 255 inwoners gestegen van 67.065 inwoners in 2013 tot 67.320 inwoners in 2023 (dat is een kleine groei van 0,38%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 26 inwoners (0,04%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Roosendaal.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Roosendaal:

In 2013 waren er 67.065 inwoners in de woonplaats Roosendaal. In 2015 is het aantal gedaald tot 66.940 inwoners. Dit is een daling van 125 (-0,19%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2014) is het verschil -105 (-0,16%). Het aantal van 66.940 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2017 is het aantal gestegen tot 67.340 inwoners. De stijging ten opzichte van 2015 is 400 (0,60%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2016) is 300 (0,45%). Het aantal van 67.340 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 67.320 inwoners in de woonplaats Roosendaal.

Over woonplaats Roosendaal

Woonplaats Roosendaal heeft afgerond een totale oppervlakte van 4.645 hectare, waarvan 4.588 land en 57 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Roosendaal telt 39.200 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.630 adressen per km2. Er wonen 31.350 huishoudens en er zijn in totaal 31.514 woningen. De woonplaats telt 33.760 auto's en 7.495 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Roosendaal ligt in de gemeente Roosendaal.

De brondata voor woonplaats Roosendaal is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Roosendaal zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Roosendaal valt samen met 9 wijken. Dit zijn: wijk Centrum, wijk Oost, wijk Noord, wijk West, wijk Groot Kroeven, wijk Langdonk, wijk Kortendijk, wijk Tolberg en wijk Industriegebieden. De cijfers voor de woonplaats Roosendaal zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Roosendaal zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Roosendaal. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Roosendaal
Kaart van de woonplaats Roosendaal. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Roosendaal binnen de gemeente Roosendaal.

Woningkenmerken
Er zijn 31.514 woningen in de woonplaats Roosendaal.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Roosendaal in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Roosendaal was €279.040 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Roosendaal.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Roosendaal:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Roosendaal% verschil
2023€279.04013%
2022€247.8448%
2021€229.4055,7%
2020€217.0815%
2019€206.6744,67%
2018€197.4583,81%
2017€190.2120%
2016€190.2120,04%
2015€190.128-2,82%
2014€195.648-3,57%
2013€202.886geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Roosendaal is met €76.154 toegenomen van €202.886 in 2013 tot €279.040 in 2023 (dat is een toename van 38%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €7.615 (3,35%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Roosendaal.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Roosendaal.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Roosendaal is €279.040, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 22% en er zijn 31.514 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Roosendaal (geel), 5 woonplaatsen (groen), 14 wijken (oranje) en 53 buurten (blauw). De woonplaats Roosendaal wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Roosendaal: er zijn 12.030 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Roosendaal.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 39.200 totaal in de woonplaats Roosendaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Roosendaal telt in totaal 39.200 adressen, met 39.116 verblijfsobjecten, 81 standplaatsen en 3 ligplaatsen. 99% van de adressen in woonplaats Roosendaal ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Roosendaal
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Roosendaal. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Roosendaal. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Roosendaal

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Roosendaal. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Roosendaal


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Roosendaal bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Roosendaal


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Roosendaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Roosendaal per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Roosendaal:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202346.4957.74513.080
202247.4657.26512.270
202147.8107.14612.069
202048.2057.05311.912
201948.7156.81011.500
201849.1656.68911.296
201749.6606.57511.105
201649.8006.41210.828
201550.0656.27610.599
201450.4716.16410.410
201350.7686.06110.236

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Roosendaal als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 69%, herkomst uit Europese landen: 12% en herkomst uit landen buiten Europa: 19% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 76%, herkomst uit Europa: 9% en herkomst van buiten Europa: 15%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Roosendaal naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Roosendaal
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Roosendaal in 2022 zijn Westers (8.530 inwoners) en Marokko (4.010 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Roosendaal: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Roosendaal.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Roosendaal. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Roosendaal:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Roosendaal. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Roosendaal zijn C (10.291 adressen) en B (5.406 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Roosendaal. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Roosendaal: 10.291 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Roosendaal bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 541 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Roosendaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Roosendaal. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Roosendaal vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Roosendaal

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 27 stembureaus in de woonplaats Roosendaal. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 27 stembureaus in de woonplaats Roosendaal. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Roosendaal.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 27 stembureaus in de woonplaats Roosendaal.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 66 stembureaus in de gemeente Roosendaal en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Roosendaal. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Roosendaal.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.470)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Roosendaal.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Roosendaal was in 2022 €28.470.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (7.495 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Roosendaal (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Roosendaal zijn in totaal 7.495 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 7.495 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 7.500 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Roosendaal. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Roosendaal
Er zijn 834 elektrische auto’s in april 2024 in de woonplaats Roosendaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Roosendaal op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 834 elektrische auto’s in de woonplaats Roosendaal. Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Roosendaal die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 34.317 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Roosendaal in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Roosendaal geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 45.628 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Roosendaal (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 34.113 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Roosendaal in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Roosendaal geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Roosendaal. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 4.330 misdrijven in de woonplaats Roosendaal geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Roosendaal, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Roosendaal zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 52.996 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 45 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Roosendaal 4.330 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Roosendaal in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (633 delicten) en Overige vermogensdelicten (624 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Roosendaal.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 zijn er 332 misdrijven in de woonplaats Roosendaal geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Roosendaal met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Roosendaal over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Roosendaal.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 33,70 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Roosendaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Roosendaal.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Roosendaal. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Roosendaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Roosendaal.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Roosendaal genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Roosendaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Roosendaal.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Roosendaal voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal7.495Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij80Aantal2023
B-F Nijverheid en energie1.195Aantal2023
G+I Handel en horeca1.585Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie530Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed570Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening1.500Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.275Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten765Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners67.320Aantal2023
Mannen33.485Aantal2023
Vrouwen33.825Aantal2023
0 tot 15 jaar9.780Aantal2023
15 tot 25 jaar7.675Aantal2023
25 tot 45 jaar16.160Aantal2023
45 tot 65 jaar18.835Aantal2023
65 jaar of ouder14.850Aantal2023
Ongehuwd30.870Aantal2023
Gehuwd26.455Aantal2023
Gescheiden6.130Aantal2023
Verweduwd3.855Aantal2023
Geboorte totaal560Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal730Aantal2022
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.467Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag15.390Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar21.680Aantal2022
Opleidingsniveau hoog13.480Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura1.645Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliënten5.800Aantal2022
WMO cliënten relatief86Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.630Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.868Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.593Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.801Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.112Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.810Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.089Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.967Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.008Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement553Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning993Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.158Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.340Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.707Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning819Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.137Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2022
Adressen zonder energielabel7.312Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel11.280Aantal2024
Adressen met definitief energielabel20.608Aantal2024
Energielabels A+++++2Aantal2024
Energielabels A++++28Aantal2024
Energielabels A+++101Aantal2024
Energielabels A++298Aantal2024
Energielabels A+492Aantal2024
Energielabels A5.280Aantal2024
Energielabels B5.406Aantal2024
Energielabels C10.291Aantal2024
Energielabels D3.459Aantal2024
Energielabels E2.481Aantal2024
Energielabels F1.801Aantal2024
Energielabels G2.249Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal31.350Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens12.190Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen9.295Aantal2023
Huishoudens met kinderen9.845Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,11Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie62%Percentage2022
Percentage werknemers87%Percentage2022
Percentage zelfstandigen13%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers54.300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.326Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.470Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar31%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen41%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen16%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,1%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum10%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€124x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand1.890Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO3.080Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW600Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW13.450Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland46.495Aantal2023
Herkomst buiten Nederland20.825Aantal2023
Herkomst Europa7.745Aantal2023
Herkomst buiten Europa13.080Aantal2023
Geboren in Nederland46.495Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa2.635Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa6.460Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa5.100Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa6.615Aantal2023
Autochtoon47.465Aantal2022
Westers totaal8.530Aantal2022
Niet-westers totaal11.005Aantal2022
Marokko4.010Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba320Aantal2022
Suriname385Aantal2022
Turkije2.290Aantal2022
Overig niet-westers4.000Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal2.269Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven359Aantal2023
Milieu overtredingen6Aantal2023
Oplichting450Aantal2023
Verkeersovertredingen551Aantal2023
Vernieling422Aantal2023
Overige misdrijven273Aantal2023
Totaal misdrijven4.330Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,81Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,23Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,05Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,35Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,35Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,89Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,73Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km43Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km72Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,28Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,39Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km36Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,64Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km38Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km66Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,03Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km38Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km62Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,97Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km27Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,62Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km36Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,63Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km31Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,75Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,11Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,61Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,14Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,38Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,45Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand9,64Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,44Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,38Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,32Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,69Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,98Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,21Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,55Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,73Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,31Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,37Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,54Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,73Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,73Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,39Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand28,14Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,71Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,75Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand16Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,42Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,18Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km25Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1588Code2024
RegionaamRoosendaalNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal4.645Aantal hectaren2023
Oppervlakte land4.588Aantal hectaren2023
Oppervlakte water57Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.630Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal39.200Aantal2024
Adressen met postcode35.661Aantal2024
Adressen met woonfunctie32.185Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie251Aantal2024
Adressen met celfunctie1Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie176Aantal2024
Adressen met industriefunctie1.438Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie519Aantal2024
Adressen met logiesfunctie134Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie51Aantal2024
Adressen met sportfunctie66Aantal2024
Adressen met winkelfunctie843Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie3.940Aantal2024
Verblijfsobjecten39.116Aantal2024
Ligplaatsen3Aantal2024
Standplaatsen81Aantal2024
Panden met adres29.064Aantal2024
Adressen met pand39.064Aantal2024
Percelen met adres22.290Aantal2024
Adressen met perceel39.200Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom38.767Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom433Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom31.837Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom348Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900380Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19251.286Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19502.611Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19706.445Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19806.229Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19905.107Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20004.340Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20101.583Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020633Aantal2024
Panden met adres 2020 en later449Aantal2024
Adressen met pand voor 17001Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900540Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19251.523Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19502.918Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19709.030Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19807.290Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19905.904Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20006.376Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20102.704Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201.596Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later1.182Aantal2024
Postcodegebied4701AA-4708SLNaam2024
Meest voorkomende postcode4707Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode22%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk2Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade50Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade489Aantal2022
Verkeersongevallen totaal541Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal33.760Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine27.835Aantal2023
Personenautos - overige brandstof5.915Aantal2023
Personenautos per huishouden1,08Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte736Aantal2023
Motorfietsen2.330Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad31.514Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€279.040Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning72%Percentage2023
Percentage meergezinswoning28%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen59%Percentage2023
Huurwoningen totaal41%Percentage2023
In bezit woningcorporatie29%Percentage2023
In bezit overige verhuurders11%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200088%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200012%Percentage2023
Appartement9.133Aantal2024
Tussen of geschakelde woning12.030Aantal2024
Hoekwoning5.048Aantal2024
Tweeonder1kap2.238Aantal2024
Vrijstaande woning3.736Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.6.931Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!