Statistieken woonplaats Rosmalen

Aantal inwoners per jaar
(stijging van 8% naar 37.655 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Rosmalen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats Rosmalen is met 2.800 personen gestegen van 34.855 in 2013 tot 37.655 in 2022 (dat is 8%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Rosmalen

Woonplaats Rosmalen heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.151 hectare, waarvan 3.039 land en 112 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Rosmalen telt 18.344 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 523 adressen per km2. Er wonen 15.524 huishoudens en er zijn in totaal 15.728 woningen. De woonplaats telt 18.843 auto's en 5.118 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Rosmalen ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Rosmalen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Rosmalen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Rosmalen valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 28 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Rosmalen zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Rosmalen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Rosmalen
Kaart van de woonplaats Rosmalen. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Rosmalen binnen de gemeente Den Bosch.

Woningkenmerken
Er zijn 15.728 woningen in de woonplaats Rosmalen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Den Bosch in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote groei van 40% naar €398.835 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Rosmalen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Rosmalen, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Rosmalen is met €113.196 gestegen van €285.638 in 2013 tot €398.835 in 2022 (dat is 40%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Den Bosch.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 18.344 totaal in de woonplaats Rosmalen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De woonplaats Rosmalen telt in totaal 18.344 adressen, met 18.340 verblijfsobjecten en 4 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Rosmalen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Rosmalen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Rosmalen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Rosmalen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Rosmalen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Den Bosch bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Rosmalen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Rosmalen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Rosmalen, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Rosmalen is met 2.844 personen toegenomen van 29.539 in 2013 tot 32.383 in 2022 (dat is 9,6%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Den Bosch naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Rosmalen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Rosmalen in 2022 zijn Westers (2.862 inwoners) en Overig (1.275 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Rosmalen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Rosmalen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Rosmalen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Den Bosch:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Den Bosch. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Rosmalen op 3 januari 2023 zijn A (5.129 adressen) en C (4.892 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Rosmalen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Rosmalen: 5.129 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Den Bosch bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Rosmalen

Er zijn voor de woonplaats Rosmalen geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Rosmalen vallen.

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Rosmalen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Rosmalen is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 15 stembureaus in de woonplaats Rosmalen. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Den Bosch als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 15 stembureaus in de woonplaats Rosmalen.

De gemeente Den Bosch telde bij deze verkiezingen in totaal 57 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Den Bosch. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Den Bosch.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€32.579)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Rosmalen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Rosmalen was in 2021 €32.579.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (5.118 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Rosmalen (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Rosmalen zijn in totaal 5.118 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 5.118 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 5.063 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Rosmalen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Rosmalen
Er zijn 684 elektrische auto’s in mei 2023 in de woonplaats Rosmalen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Rosmalen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 684 elektrische auto’s in de woonplaats Rosmalen. Dit is het totaal aantal in mei 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Rosmalen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 19.389 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Rosmalen in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Rosmalen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 26.103 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Rosmalen (in mei 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 20.163 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Rosmalen in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Rosmalen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Rosmalen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 1.150 misdrijven in de woonplaats Rosmalen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Rosmalen, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2021 tot en met april 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Rosmalen zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 14.633 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 43 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 14.633 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 14.390 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de woonplaats Rosmalen 1.150 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Rosmalen in 2022 zijn Horizontale fraude (184 delicten) en Ongevallen (weg) (141 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Rosmalen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2023 zijn er 87 misdrijven in de woonplaats Rosmalen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Rosmalen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Rosmalen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Den Bosch.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 13,54 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Rosmalen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Rosmalen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Rosmalen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de woonplaats Rosmalen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Rosmalen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Rosmalen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de woonplaats Rosmalen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Rosmalen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Rosmalen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal5.118Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij63Aantal2022
B-F Nijverheid en energie665Aantal2022
G+I Handel en horeca715Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie340Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed550Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening1.350Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg895Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten485Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners37.655Aantal2022
Mannen18.617Aantal2022
Vrouwen19.023Aantal2022
0 tot 15 jaar7.095Aantal2022
15 tot 25 jaar3.985Aantal2022
25 tot 45 jaar9.098Aantal2022
45 tot 65 jaar10.579Aantal2022
65 jaar of ouder6.886Aantal2022
Ongehuwd18.297Aantal2022
Gehuwd14.874Aantal2022
Gescheiden2.830Aantal2022
Verweduwd1.637Aantal2022
Westers totaal2.862Aantal2022
Geboorte totaal415Aantal2021
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal345Aantal2021
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid1.315Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag6.309Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar10.065Aantal2021
Opleidingsniveau hoog11.207Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura850Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg8,4%Percentage2020
WMO cliënten2.085Aantal2021
WMO cliënten relatief57Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.334Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.095Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.236Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.429Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.830Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.803Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.474Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.674Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.397Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement795Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.294Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.458Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.722Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.243Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.030Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.549Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming24%Percentage2021
Energielabels Definitief10.363Aantal2023
Energielabels Voorlopig6.161Aantal2023
Energielabels Onbepaald1.204Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++13Aantal2023
Energielabels A+++307Aantal2023
Energielabels A++134Aantal2023
Energielabels A+208Aantal2023
Energielabels A5.129Aantal2023
Energielabels B2.558Aantal2023
Energielabels C4.892Aantal2023
Energielabels D1.505Aantal2023
Energielabels E492Aantal2023
Energielabels F829Aantal2023
Energielabels G457Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal15.524Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens4.450Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen4.730Aantal2022
Huishoudens met kinderen6.335Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,39Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie74%Percentage2021
Percentage werknemers83%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 17%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers28.791Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€39.592Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€32.579Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen33%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen28%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar37%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen27%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen32%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen3,79%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,50%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,7%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,4%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€3.492x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand380Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO1.600Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW370Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW6.309Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon32.383Aantal2022
Niet-westers totaal2.410Aantal2022
Marokko410Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba160Aantal2022
Suriname315Aantal2022
Turkije235Aantal2022
Overig niet-westers1.275Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal510Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven98Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting219Aantal2022
Verkeersovertredingen193Aantal2022
Vernieling94Aantal2022
Overige misdrijven22Aantal2022
Totaal misdrijven1.150Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km11Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand8,50Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,17Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand2,29Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km9Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand8,48Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,93Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km15Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km18Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km48Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand2,16Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,35Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km20Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,69Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km20Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km54Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,92Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km19Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km59Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km3,88Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km20Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km41Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,54Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km15Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km31Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,58Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km16Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km33Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,69Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km18Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,25Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km11Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,25Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,25Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,52Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,66Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,29Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,43Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,32Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand2,54Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,08Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,66Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,86Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,73Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,13Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,13Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,85Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand1,94Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand6,79Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand2,05Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand2,18Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand4,13Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand5,83Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km21Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand5,91Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand6,15Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand5,16Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km51Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1596CodeWP1596
RegionaamRosmalenNaamRosmalen
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal3.151Aantal hectaren2022
Oppervlakte land3.039Aantal hectaren2022
Oppervlakte water112Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid523Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal18.344Aantal2023
Adressen met postcode17.728Aantal2023
Adressen met woonfunctie16.635Aantal2023
Panden14.267Aantal2023
Percelen12.496Aantal2023
Panden voor 17004Aantal2023
Panden 1700 tot 190076Aantal2023
Panden 1900 tot 1925144Aantal2023
Panden 1925 tot 1950555Aantal2023
Panden 1950 tot 19703.205Aantal2023
Panden 1970 tot 19802.803Aantal2023
Panden 1980 tot 19902.963Aantal2023
Panden 1990 tot 20001.913Aantal2023
Panden 2000 tot 20103.104Aantal2023
Panden 2010 tot 20201.950Aantal2023
Panden 2020 en later973Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade20Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade205Aantal2021
Verkeersongevallen totaal226Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal18.843Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine15.042Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof3.781Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,21Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen1.140Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad15.728Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€398.835Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning80%Percentage2022
Percentage meergezinswoning20%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen71%Percentage2022
Huurwoningen totaal29%Percentage2022
In bezit woningcorporatie20%Percentage2022
In bezit overige verhuurders9%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200070%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200030%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 april 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!