Informatie woonplaats Sint-Annaland:

Informatie woonplaats Sint-Annaland:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Sint-Annaland in de gemeente Tholen! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Sint-Annaland in de gemeente Tholen!
Aantal inwoners per jaar (0% kleine daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Sint-Annaland, jaren 2013 tot en met 2018.

Het aantal inwoners in Sint-Annaland is tussen 2013 en 2018 met 3 personen afgenomen (afgerond is dat 0%): van 3.673 in 2013 tot 3.670 in 2018. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Sint-Annaland


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 per leeftijdscategorie.

De naam Sint Annaland wordt 3 keer gebruikt: voor de woonplaats, voor de buurt Sint Annaland en voor de wijk Sint Annaland. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Sint-Annaland

Woonplaats Sint-Annaland heeft een totale oppervlakte van 1.429 hectare, waarvan 1.425 land en 4 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Sint-Annaland telt 1.927 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 513 adressen per km2. Er wonen 1.460 huishoudens en er zijn in totaal 1.606 woningen. De woonplaats telt 1.885 auto's en 300 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Sint-Annaland ligt in de gemeente Tholen.

De brondata voor woonplaats Sint-Annaland is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Sint-Annaland zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Sint-Annaland valt precies samen met 1 wijk, de cijfers voor woonplaats Sint-Annaland en wijk Sint Annaland zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Sint-Annaland zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Tholen.

Kenmerken van de 1.606 woningen in Sint-Annaland
Informatie over de 1.606 woningen per  in deze woonplaats op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek voor Tholen. Afbeelding met 4 taart diagrammen.
Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken Sint-Annaland:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Klik hier om in te schrijven
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Sint-Annaland.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2018.


WOZ waarde Sint-Annaland:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.

13 augustus 2019: Werk in uitvoering. De pagina per woonplaats is net nieuw. Er wordt zo snel mogelijk nog veel meer informatie per woonplaats toegevoegd! Alle woonplaats informatie kan al wel gedownload worden: Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Sint-Annaland zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Tholen.

Brongegevens laatst gewijzigd 13-08-2019 © AlleCijfers 2016-2019
Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!
[ AlleCijfers.nl is een website van OpenInfo ]
[ AlleCijfers.nl is een website van OpenInfo ]