Statistieken woonplaats Ulvenhout

Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Ulvenhout telt 5.026 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Ulvenhout.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Ulvenhout:

JaarAantal inwoners de woonplaats Ulvenhout% verschil
20235.026-0,20%
20225.0360,80%
20214.996-0,70%
20205.0310,40%
20195.0111,73%
20184.9262,82%
20174.7910,42%
20164.7711,06%
20154.7210,00%
20144.7210,64%
20134.691geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Ulvenhout is met 335 personen gegroeid van 4.691 personen in 2013 tot 5.026 personen in 2023 (dat is een stijging van 7,1%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 34 personen (0,70%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Breda.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Ulvenhout:

In 2013 waren er 4.691 inwoners in de woonplaats Ulvenhout. Het aantal van 4.691 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2022 is het aantal gestegen tot 5.036 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 345 (7,4%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2021) is 40 (0,80%). Het aantal van 5.036 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 telde de woonplaats Ulvenhout 5.026 inwoners.

Over woonplaats Ulvenhout

Woonplaats Ulvenhout heeft afgerond een totale oppervlakte van 522 hectare, waarvan 518 land en 4 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Ulvenhout telt 2.430 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 364 adressen per km2. Er wonen 2.121 huishoudens en er zijn in totaal 2.114 woningen. De woonplaats telt 2.646 auto's en 780 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Ulvenhout ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Ulvenhout is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Ulvenhout zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Ulvenhout valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 3 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Ulvenhout zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Ulvenhout zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Ulvenhout
Kaart van de woonplaats Ulvenhout. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Ulvenhout binnen de gemeente Breda.

Woningkenmerken
Er zijn 2.114 woningen in de woonplaats Ulvenhout.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Breda in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Ulvenhout was €584.787 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Ulvenhout.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Ulvenhout:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Ulvenhout% verschil
2023€584.78713%
2022€517.6696,1%
2021€487.7946,5%
2020€457.9805,6%
2019€433.6377,4%
2018€403.7136,8%
2017€377.8353,45%
2016€365.2270,77%
2015€362.4291,87%
2014€355.787-7,3%
2013€383.827geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Ulvenhout is met €200.960 toegenomen van €383.827 in 2013 tot €584.787 in 2023 (dat is een toename van 52%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €20.096 (4,43%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Breda.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Breda.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Ulvenhout is €584.787, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 27% en er zijn 2.114 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Breda (geel), 4 woonplaatsen (groen), 11 wijken (oranje) en 55 buurten (blauw). De woonplaats Ulvenhout wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Ulvenhout: er zijn 653 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Ulvenhout.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.440 totaal in de woonplaats Ulvenhout

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De woonplaats Ulvenhout telt in totaal 2.440 adressen, met 2.439 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen). 95% van de adressen in woonplaats Ulvenhout ligt binnen de bebouwde kom en 5% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Breda
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Ulvenhout. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Ulvenhout. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Ulvenhout

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Ulvenhout. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Ulvenhout


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Breda bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Ulvenhout


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Ulvenhout.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Ulvenhout per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Ulvenhout:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20234.256405360
20224.362357318
20214.352341304
20204.397336299
20194.372339301
20184.307328292
20174.237294261
20164.217294261
20154.192280250
20144.202275244
20134.173275244

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Ulvenhout als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 85%, herkomst uit Europese landen: 8,1% en herkomst uit landen buiten Europa: 7,2% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 89%, herkomst uit Europa: 5,9% en herkomst van buiten Europa: 5,2%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Breda naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Ulvenhout
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Ulvenhout in 2022 zijn Westers (490 inwoners) en Overig (145 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Ulvenhout: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Ulvenhout.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Ulvenhout. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Breda:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Breda. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Ulvenhout zijn C (492 adressen) en D (407 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Ulvenhout. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Ulvenhout: 492 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Breda bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 83 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Ulvenhout.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Ulvenhout. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Ulvenhout vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Ulvenhout

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de woonplaats Ulvenhout. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de woonplaats Ulvenhout. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Breda.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de woonplaats Ulvenhout.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 242 stembureaus in de gemeente Breda en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Breda. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Breda.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€39.302)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Ulvenhout.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Ulvenhout was in 2022 €39.302.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (780 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Ulvenhout (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Ulvenhout zijn in totaal 780 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 780 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 775 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Ulvenhout. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Ulvenhout
Er zijn 124 elektrische auto’s in februari 2024 in de woonplaats Ulvenhout.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Ulvenhout op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 124 elektrische auto’s in de woonplaats Ulvenhout. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Ulvenhout die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.442 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Ulvenhout in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Ulvenhout geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.277 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Ulvenhout (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.657 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Ulvenhout in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Ulvenhout geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Ulvenhout. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 145 misdrijven in de woonplaats Ulvenhout geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Ulvenhout, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Ulvenhout zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 1.995 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 37 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Ulvenhout 145 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Ulvenhout in 2022 zijn Horizontale fraude (20 delicten) en Ongevallen (weg) (18 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Ulvenhout.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 15 misdrijven in de woonplaats Ulvenhout geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Ulvenhout met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Ulvenhout over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Breda.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 10,34 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Ulvenhout.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Ulvenhout.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Ulvenhout. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Ulvenhout.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Ulvenhout.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Ulvenhout genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Ulvenhout.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Ulvenhout.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Ulvenhout voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal780Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2022
B-F Nijverheid en energie55Aantal2022
G+I Handel en horeca110Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie20Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed90Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening245Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg180Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten65Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners5.027Aantal2023
Mannen2.446Aantal2023
Vrouwen2.581Aantal2023
0 tot 15 jaar870Aantal2023
15 tot 25 jaar525Aantal2023
25 tot 45 jaar770Aantal2023
45 tot 65 jaar1.491Aantal2023
65 jaar of ouder1.370Aantal2023
Ongehuwd2.196Aantal2023
Gehuwd2.126Aantal2023
Gescheiden365Aantal2023
Verweduwd340Aantal2023
Geboorte totaal25Aantal2022
Geboorte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal70Aantal2022
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid971Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag620Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar1.150Aantal2021
Opleidingsniveau hoog1.671Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura125Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,5%Percentage2022
WMO cliënten400Aantal2022
WMO cliënten relatief79Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.406Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.986Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.960Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.040Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.430Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.445Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.207Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.798Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.434Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement686Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.120Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.250Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.475Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.009Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning895Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.604Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1.237Aantal2023
Energielabels Voorlopig983Aantal2023
Energielabels Onbepaald176Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++1Aantal2023
Energielabels A+++8Aantal2023
Energielabels A++7Aantal2023
Energielabels A+12Aantal2023
Energielabels A346Aantal2023
Energielabels B351Aantal2023
Energielabels C492Aantal2023
Energielabels D407Aantal2023
Energielabels E150Aantal2023
Energielabels F307Aantal2023
Energielabels G139Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.121Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens655Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen675Aantal2023
Huishoudens met kinderen795Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,31Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2021
Percentage werknemers76%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 24%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers4.001Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€48.503Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€39.302Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen31%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar44%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen25%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen38%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,74%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,59%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,6%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,9%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€990x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand40Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO120Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW1.270Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland4.256Aantal2023
Herkomst Europa405Aantal2023
Herkomst buiten Europa360Aantal2023
Geboren in Nederland4.256Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa215Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa175Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa190Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa180Aantal2023
Autochtoon4.362Aantal2022
Westers totaal490Aantal2022
Niet-westers totaal185Aantal2022
Marokko10Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname10Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers145Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal52Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven9Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting29Aantal2022
Verkeersovertredingen34Aantal2022
Vernieling8Aantal2022
Overige misdrijven12Aantal2022
Totaal misdrijven145Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,95Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,94Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,95Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,94Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,94Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,73Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,53Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km53Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,05Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,04Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,54Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km35Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,52Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km62Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,02Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km35Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,43Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km31Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,43Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km31Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,53Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,43Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,43Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,35Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand2,14Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,53Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,24Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,58Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,24Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,79Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,24Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,73Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,07Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,53Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,52Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,51Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand6,55Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand6,55Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,75Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand5,64Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand9,34Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,85Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand5,05Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand5,55Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,44Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km33Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1704CodeWP1704
RegionaamUlvenhoutNaamUlvenhout
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal522Aantal hectaren2023
Oppervlakte land518Aantal hectaren2023
Oppervlakte water4Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid364Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.430Aantal2023
Adressen met postcode2.397Aantal2023
Adressen met woonfunctie2.166Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom2.313Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom117Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.119Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom47Aantal2023
Percelen1.909Aantal2023
Panden2.052Aantal2023
Adressen met panden2.356Aantal2023
Panden voor 17002Aantal2023
Panden 1700 tot 190076Aantal2023
Panden 1900 tot 192569Aantal2023
Panden 1925 tot 1950136Aantal2023
Panden 1950 tot 1970836Aantal2023
Panden 1970 tot 1980442Aantal2023
Panden 1980 tot 1990160Aantal2023
Panden 1990 tot 2000292Aantal2023
Panden 2000 tot 2010130Aantal2023
Panden 2010 tot 2020152Aantal2023
Panden 2020 en later60Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade81Aantal2022
Verkeersongevallen totaal83Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal2.646Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine2.061Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof580Aantal2023
Personenauto's per huishouden1,24Aantal2023
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen175Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.114Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€584.787Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning84%Percentage2023
Percentage meergezinswoning16%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen75%Percentage2023
Huurwoningen totaal25%Percentage2023
In bezit woningcorporatie17%Percentage2023
In bezit overige verhuurders8%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200088%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200012%Percentage2023
Appartement346Aantal2023
Tussen of geschakelde woning362Aantal2023
Hoekwoning301Aantal2023
Tweeonder1kap504Aantal2023
Vrijstaande woning653Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats1Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend21Aantal2023
Woningtype n.v.t.263Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!