Statistieken buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners

0 inwoners

Er zijn geen of minder dan vijf inwoners in de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de ranglijst van de grootste en kleinste gemeenten in inwoners in Nederland.

Over de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp

Buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp heeft afgerond een totale oppervlakte van 931 hectare, waarvan 928 land en 3 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 14 adressen per km2. Er wonen 0 huishoudens in de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp. Postcode 4455 is de meest voorkomende postcode in de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Borsele.

De naam van deze buurt veranderde van Havengebied Sloe in 2020 naar Havengebied Sloe Nieuwdorp in 2021. De gegevens van de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp voor de jaren 2013 tot en met 2020 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Nieuwdorp met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Buitengebied Nieuwdorp, 2: Kern Nieuwdorp, 3: Havengebied Sloe Nieuwdorp.

Woningkenmerken
Er zijn 3 woningen in de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Borsele in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp was €0 in 2013.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp% verschil
2020€0geen data
2019€0geen data
2018€0geen data
2017€0geen data
2016€0geen data
2015€0geen data
2014€0geen data
2013€0geen data

In 2020 was de gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp €0. Dit is gelijk aan de woningwaarde in 2013. De cijfers zijn over de gehele periode hetzelfde.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Borsele.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Borsele.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp is €0, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 0% en er zijn 3 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zeeland (bruin), gemeente Borsele (geel), 15 woonplaatsen (groen), 15 wijken (oranje) en 31 buurten (blauw). De buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp: er zijn 3 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 94 totaal in de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp telt in totaal 94 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp liggen buiten de bebouwde kom.

Adressen Borsele
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Borsele bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp.

Er zijn voor de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp geen gegevens over de herkomst van inwoners bekend.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Borsele naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp

Er zijn voor de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp geen data over de migratieachtergrond van de inwoners bekend.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Borsele:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Borsele. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp zijn A (12 adressen) en A+ (6 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp: 12 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Borsele bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 7 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik

Voor buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp zijn helaas geen gegevens bekend over het verbruik van gas en elektra.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Nieuwdorp in Nieuwdorp

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Nieuwdorp in Nieuwdorp is uitgebracht. Er was bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 geen stembureau binnen de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp. Stembureau Nieuwdorp in Nieuwdorp is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Borsele.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Nieuwdorp in Nieuwdorp bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 17 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 bij het stembureau Stembureau Nieuwdorp in Nieuwdorp stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 39 stembureaus in de gemeente Borsele en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Borsele. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Borsele.

Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp
Er zijn 3 elektrische auto’s in april 2024 in de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 3 elektrische auto’s in de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp. Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 83 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 134 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 78 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 21 misdrijven in de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 268 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 26 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp 21 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp in 2023 zijn Drugshandel (4 delicten) en Bijzondere wetten (3 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 is er één misdrijf in de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Borsele.

Misdaden per 1.000 inwoners

Het aantal misdrijven per 1.000 inwoners is voor de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp helaas onbekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners

Er zijn voor de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp helaas geen data over geboortes bekend. De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn voor de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp geen data over sterfte bekend. De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar. Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Voor de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp zijn geen gegevens uit de gezondheidsmonitor bekend. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal45Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie15Aantal2023
G+I Handel en horeca5Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening5Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg0Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten0Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners0Aantal2023
Mannen0Aantal2023
Vrouwen0Aantal2023
0 tot 15 jaar0Aantal2023
15 tot 25 jaar0Aantal2023
25 tot 45 jaar0Aantal2023
45 tot 65 jaar0Aantal2023
65 jaar of ouder0Aantal2023
Ongehuwd0Aantal2023
Gehuwd0Aantal2023
Gescheiden0Aantal2023
Verweduwd0Aantal2023
Geboorte totaal0Aantal2022
Geboorte relatief0Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid0Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag0Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar0Aantal2020
Opleidingsniveau hoog0Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura0Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg0%Percentage2020
WMO cliënten0Aantal2020
WMO cliënten relatief0Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal0Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement0Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning0Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning0Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning0Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning0Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning0Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning0Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal0Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement0Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning0Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning0Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning0Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning0Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning0Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning0Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2020
Adressen zonder energielabel59Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel13Aantal2024
Adressen met definitief energielabel22Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++1Aantal2024
Energielabels A+++2Aantal2024
Energielabels A++1Aantal2024
Energielabels A+6Aantal2024
Energielabels A12Aantal2024
Energielabels B3Aantal2024
Energielabels C5Aantal2024
Energielabels D0Aantal2024
Energielabels E0Aantal2024
Energielabels F0Aantal2024
Energielabels G5Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijngeen datapercentage2020
Drinkergeen datapercentage2020
Zware drinkergeen datapercentage2020
Overmatige drinkergeen datapercentage2020
Ondergewichtgeen datapercentage2020
Normaal gewichtgeen datapercentage2020
Overgewichtgeen datapercentage2020
Ernstig overgewichtgeen datapercentage2020
Rokergeen datapercentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijngeen datapercentage2020
Wekelijkse sportersgeen datapercentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werkgeen datapercentage2020
Lopen naar school of werkgeen datapercentage2020
Fietsen naar school of werkgeen datapercentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaamgeen datapercentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaamgeen datapercentage2020
Emotioneel eenzaamgeen datapercentage2020
Sociaal eenzaamgeen datapercentage2020
Matig/veel regie over eigen levengeen datapercentage2020
Moeite met rondkomengeen datapercentage2020
Ernstige geluidhinder door burengeen datapercentage2020
Vrijwilligerswerkgeen datapercentage2020
Mantelzorgergeen datapercentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)geen datapercentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)geen datapercentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheidgeen datapercentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningengeen datapercentage2020
Beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentage2020
Langdurige ziekte en beperktgeen datapercentage2020
Gehoorbeperkinggeen datapercentage2020
Gezichtsbeperkinggeen datapercentage2020
Mobiliteitsbeperkinggeen datapercentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingengeen datapercentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressiegeen datapercentage2020
Hoog risico op angst of depressiegeen datapercentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 wekengeen datapercentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal0Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens0Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen0Aantal2023
Huishoudens met kinderen0Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte0,00Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie0%Percentage2020
Percentage werknemers0%Percentage2020
Percentage zelfstandigen0%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers0Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€0Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€0Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen0%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen0%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar0%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen0%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen0%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen0%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum0%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum0%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum0%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€0x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2020
Personen per soort uitkering - AO0Aantal2020
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2020
Personen per soort uitkering - AOW0Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland0Aantal2023
Herkomst buiten Nederland0Aantal2023
Herkomst Europa0Aantal2023
Herkomst buiten Europa0Aantal2023
Geboren in Nederland0Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa0Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa0Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa0Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa0Aantal2023
Autochtoon0Aantal2022
Westers totaal0Aantal2022
Niet-westers totaal0Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers0Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal6Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven1Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting3Aantal2023
Verkeersovertredingen3Aantal2023
Vernieling2Aantal2023
Overige misdrijven5Aantal2023
Totaal misdrijven21Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,00Gemiddelde afstand in km2020
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpost afstand0,00Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,00Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuis met poli afstand0,00Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand0,00Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkt afstand0,00Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,00Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand0,00Gemiddelde afstand in km2020
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2020
Café afstand0,00Gemiddelde afstand in km2020
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Cafetaria afstand0,00Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,00Gemiddelde afstand in km2020
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 5 km0,00Gemiddelde afstand in km2020
Hotels binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 20 km0Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijf afstand0,00Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,00Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,00Gemiddelde afstand in km2020
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,00Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,00Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,00Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Openbaar groen totaal afstand0,00Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,00Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand0,00Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,00Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,00Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand0,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand0,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,00Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,00Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand0,00Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,00Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,00Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand0,00Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand0,00Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand0,00Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand0,00Gemiddelde afstand in km2020
Kunstijsbaan afstand0,00Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand0,00Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km0Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand0,00Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km0Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand0Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand0,00Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand0Gemiddeld aantal2020
Zonnebank afstand0Gemiddeld aantal2020
Attractie afstand0,00Gemiddelde afstand in km2020
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 20 km0Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 50 km0Gemiddeld aantal2020
Brandweerkazerne afstand0Gemiddeld aantal2020
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU06540903Code2023
RegionaamHavengebied Sloe NieuwdorpNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode06540903Code2023
Oppervlakte totaal931Aantal hectaren2023
Oppervlakte land928Aantal hectaren2023
Oppervlakte water3Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid14Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal94Aantal2024
Adressen met postcode63Aantal2024
Adressen met woonfunctie3Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie2Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie28Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie30Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie1Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie36Aantal2024
Verblijfsobjecten94Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres91Aantal2024
Adressen met pand94Aantal2024
Percelen met adres87Aantal2024
Adressen met perceel94Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom0Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom94Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom3Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19001Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19700Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19803Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19908Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200022Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201018Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202032Aantal2024
Panden met adres 2020 en later5Aantal2024
Adressen met pand voor 17001Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19001Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19501Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19700Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19803Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19909Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200022Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201020Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202032Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later5Aantal2024
Postcodegebied4455AX-4455TZNaam2024
Meest voorkomende postcode4455Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade6Aantal2022
Verkeersongevallen totaal7Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal65Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine10Aantal2023
Personenautos - overige brandstof55Aantal2023
Personenautos per huishoudengeen dataAantalgeen data
Personenautos naar oppervlakte7Aantal2023
Motorfietsen0Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€0Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning0%Percentage2020
Percentage meergezinswoning0%Percentage2020
Percentage bewoond0%Percentage2020
Percentage onbewoond0%Percentage2020
Koopwoningen0%Percentage2020
Huurwoningen totaal0%Percentage2020
In bezit woningcorporatie0%Percentage2020
In bezit overige verhuurders0%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 20000%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 20000%Percentage2020
Appartement0Aantal2024
Tussen of geschakelde woning0Aantal2024
Hoekwoning0Aantal2024
Tweeonder1kap0Aantal2024
Vrijstaande woning3Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.91Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Borsele. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp
Tabel met 94 adressen in de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Borsele.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Achterduinweg303 t/m 305-Nieuwdorp2
Akkerweg1 t/m 54455TPNieuwdorp3
Belgiëweg Oost1 t/m 34455TTNieuwdorp3
Belgiëweg West--Nieuwdorp0
Bernhardweg West--Nieuwdorp0
Bijleveldkade--Nieuwdorp0
Borsselsedijk--Nieuwdorp0
Denemarkenweg25 t/m 3134455SPNieuwdorp3
Estlandweg1 t/m 3094455SVNieuwdorp6
Europaweg Noord--Nieuwdorp0
Europaweg Oost17-Nieuwdorp1
Europaweg Zuid20 t/m 340-Nieuwdorp4
Finlandweg1 t/m 3124455TENieuwdorp10
Frankrijkweg2 t/m 3104455TRNieuwdorp8
Groenlandweg4 t/m 124455SNNieuwdorp3
IJslandweg1 t/m 3244455SRNieuwdorp8
Ierlandweg--Nieuwdorp0
Ierlandweg24455TSNieuwdorp1
Italiëweg328 t/m 334-Nieuwdorp4
Jurjaneweg35-Nieuwdorp1
Landlustweg14455TKNieuwdorp1
Liechtensteinweg1 t/m 3164455STNieuwdorp9
Luxemburgweg1 t/m 104455TMNieuwdorp5
Monacoweg--Nieuwdorp0
Monacoweg2 t/m 3014455SZNieuwdorp3
Oostenrijkweg154455RZNieuwdorp1
Polenweg1 t/m 3294455SXNieuwdorp8
Portugalweg3 t/m 74455TZNieuwdorp4
San Marinoweg36-Nieuwdorp1
Spanjeweg1 t/m 64455TWNieuwdorp4
Weelhoekweg--Nieuwdorp0
Westhofweg14455AXNieuwdorp1
Zwitserlandweg--Nieuwdorp0

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 33 openbare ruimtes en 94 adressen in de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek445563
IndustriekernVlissingen-Oost88
WoonplaatsNieuwdorp103
WijkNieuwdorp103
GemeenteBorsele103
ProvincieZeeland103
WaterschapWaterschap Scheldestromen94
LandNederland103

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Havengebied Sloe Nieuwdorp en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven